Patenty so značkou «dištančné»

Dištančné zariadenie a upevňovací systém s dištančným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13231

Dátum: 01.12.2009

Autori: Binder Hans, Binder Ottmar

MPK: F16B 5/02

Značky: dištančným, dištančné, zariadenie, systém, zariadením, upevňovací

Text:

...otvor v smere k strešnému nosiču batožiny až po dosadnutie na ňom. Toto prechádzanie je realizované prostredníctvom opomého dielu alebo protioporného dielu dištančného zariadenia bezdotykovo s ohladom na priechodný otvor, takže na strešnú karosériu nepôsobia žiadne deformačné sily.0017 Obrázky vysvetľujú vynález na základe jedného prlkladu uskutočnenia, a sice zobrazujúobrázok 1 schematický pohľad v reze cez upevňovacie usporiadanie s...

Spôsob a zariadenie na prenášanie a umiestnenie obrúb pre pneumatiky a dištančné vložky použité v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14974

Dátum: 20.08.2009

Autori: Meijers Pieter Cornelis, Mulder Gerrit, De Vries Wubbo Pieter, Noppers Ronald Theodoor, Janszen Cornelis Wouteres

MPK: B29D 30/08, B29D 30/48

Značky: použité, spôsob, zariadenie, prenášanie, pneumatiky, obrúb, spôsobe, dištančné, vložky, tomto, umiestnenie

Text:

...pohybovať smerom hore a dole prostredníctvont vákuovej, alebo magnetickej sily s použitím záchytných čeľusti dištančnej vložky podľa vynálezu, ktorémôžu byť radiálne zavedené, alebo stiahnuté, je poskytnutýalternatívny spôsob, ktorý môže byť vykonaný pomerne0007 V jednom uskutočnení spôsobu podľa vynálezu tento spôsob- poskytnutia prostriedkov pre zachytávanie dištančnej vložky sdvoma záchytnými čeľusťami dištančnej vložky umiestnenými...

Dištančné prvky na fixáciu armatúry vyrobené z PET-fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3328

Dátum: 06.11.2002

Autor: Polenkovič Miloš

MPK: E04C 5/20

Značky: dištančné, armatury, pet-fliaš, prvky, fixáciu, vyrobené

Text:

...bude najčastejšie rôzna. Vyrobené dištančné elementy z PET-fliaš bude vhodné použit na dištanciu prútovej výstuže v prievlakocha doskách, prefabrikátoch a na fixáciu armovacich sieti a armovacich košov.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie objasñujú obr. č. l-lo.obr. č.1 Bočný pohľad na dištančný prvok s dvojicou drážiekObr. č.2 Pôdorys dištančného prvku z obr. č. lobr. č.3 Bočný pohľad na dištančný prvok s dvoma dvojicami drážok0 br....