Patenty so značkou «displej»

Sklená tabuľa ako head-up displej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17777

Dátum: 22.08.2011

Autor: Labrot Michael

MPK: C09K 11/06, B32B 17/10, C08K 5/00...

Značky: sklená, head-up, tabuľa, displej

Text:

...obsahuje s výhodou ploché sklo (sklo float), kremenné sklo, borosilikátové sklo, sodnovápenaté sklo. Tabuľa vykazuje s výhodou stredný prestup svetla (ak nie je uvedené inak, prestup svetla prespektrum A a štandardné pozorovanie pod uhlom 2 ° podľa DIN 5033 pre vlnové dĺžky 380 nm až 780 nm) viac ako 80 , s výhodou viac ako 90 . Tabuľa má s výhodou prestup svetla 70 , zvlášť výhodne 75 v oblasti vlnových dĺžok 360 nm až 420 nm.0015...

Vrstvené sklo pre priehľadový displej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16094

Dátum: 04.10.2010

Autori: Breniaux Marie-héléne, Labrot Michael, Rodriguez Gonzáles Luz

MPK: C08K 5/00, B32B 17/10, C08L 29/14...

Značky: vrstvené, displej, priehľadový

Text:

...excitáciu elektromagnetickým žiarením a emisiu elektromagnetického žiarenia. Emitované žiarenie vykazuje výhodne inú vlnovú dĺžku ako excitačné žiarenie. Emitované žiarenie má výhodne dlhšie vlnové dĺžky.0011 PVB fólia vykazuje prestup svetla 70 , výhodne 82 , merané pri vlnovej dĺžke 405 nm. Prestup svetla PVB fóliou môže byť nastavený prostredníctvom hrúbky fólie, zloženia polyméru, stupňa a distribúcie polymerizácie, UV blokátorov alebo...

Od signálnej sekvencie nezávislý pIX fágový displej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15383

Dátum: 24.02.2010

Autor: Loset Geir Age

MPK: C12N 15/10

Značky: signálnej, sekvencie, fágový, displej, nezávislý

Text:

...do periplazmatického priestoru, ateda zabránila akumulácii v cytoplazme.0010 Ďalším možným dôvodom bolo to, že rekombinantné proteíny boli exprimované z fagemidového, a nie z fágového genómu, ako u Endemanna a Modela, preto plX štandardného typu z pomocného fágu nevyhnutne potrebný pre získanie fagemidu komplementoval rekombinantné plX fúzne proteíny, a tak zachoval funkčnosť štandardného typu, ktorá inak môže byt stratená v dôsledku...

Jednotka podsvietenia a displej z tekutých kryštálov s takouto jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16823

Dátum: 10.12.2009

Autor: Jung Sung Soo

MPK: G02F 1/13357

Značky: tekutých, jednotka, takouto, displej, podsvietenia, kryštálov, jednotkou

Text:

...takéto pripojenie potrebný určitý priestor navyše. Okrem toho môže pri nasádzaní zostavy podsvietenia na spodný rám dôjsť ku skratu alebo porušeniu uzemnenia prepojenia pripojeného k plošnému spoju. V takom prípade je potrebné zostavu podsvietenia od spodného rámu oddeliť a následne ju k spodnému rámu znovupripojiť. Z tohto dôvodu je montáž komplikovaná a zvyšuje sa potrebný čas práce.0010 Súčasný stav techniky relevantnej pre predkladaný...

Samolepiaca polarizačná doska, zobrazovací displej a spôsob výroby samolepiacej polarizačnej dosky a zobrazovacieho displeja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15533

Dátum: 25.05.2009

Autori: Yamamoto Shouji, Sugimoto Yuu, Suzuki Mitsuru, Takeda Kentarou, Nakamura Kouzou

MPK: C09J 133/00, C09J 7/02, B32B 7/02...

Značky: polarizačná, displej, zobrazovací, samolepiacej, displeja, samolepiaca, dosky, zobrazovacieho, výroby, polarizačnej, spôsob, doska

Text:

...(H) s pružným modulom od 100 MPa do 2 000 mPa uloženým medzi nimi, kde ochranná vrstva (H) je vyrobená z činidla tvoriaceho ochrannú vrstvu (H), ktorý je činidlom tvoriacim vrstvu na báze kyanoakrylátu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze epoxídu, činidlom tvoriacim vrstvu na báze izokyanátu alebo činidlom tvoriacim vrstvu na báze akrylu.0014 Na tlakovo citlivej samolepiacej polarizačnej doske by mala byť ochranná vrstva (H) prednostne...

PVII fágový displej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15907

Dátum: 20.08.2008

Autor: Loset Geir Age

MPK: C12N 15/62, C12N 15/10, C07K 19/00...

Značky: displej, fágový

Text:

...typu a fúznych proteínov. Autori uvádzajú, že formát pVll-pIX displeja by bol obzvlášť užitočný pre kombinatorický displej heterodimérnych sád, ktoré z neznámychdôvodov poskytujú obzvlášť silné obohatenie vprotokoloch používajúcich ryžovaniu. Autori neradia použiť pVlI ako jediný proteín pre displej (ako fagemid alebo fágový genóm) alebo použiť pVII displej v kombinácii s displejom na inom obalovom proteíne (odlišnom od pIX) na...

Displej z tekutých kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7285

Dátum: 05.07.2007

Autori: Seong Seok-je, Choi Jin-young, Jeon Jin

MPK: G09G 3/36, G02F 1/13, H01L 21/70...

Značky: kryštálov, displej, tekutých

Text:

...611 A 2 zverejňuje displej s aktívnou maticou tekutých kryštálov (AMLCD),ktorý má vysoký pomer otvorov obrazových bodov. Displej má zvýšený pomer otvorov obrazových prvkov, pretože elektródy obrazových prvkov sú vytvorené nad izolačnou vrstvou tak, aby prekrývali časti poľa adresových vedení. Tak vyrobiteľnosť, ako aj kapacitný presluchzariadenia na báze TFT sú zlepšené používaním fotozobrazovacej izolačnej vrstvy medzielektródami obrazového...

Grafický displej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6839

Dátum: 07.07.2005

Autor: Arnthorsson Kristjan Freyr

MPK: G09F 13/04, G09F 13/12, G09F 19/12...

Značky: grafický, displej

Text:

...bude zafarbené.0010 Najbežnejši výrobný proces na výrobu displejov využivajúci vyššie uvedené a podobné spôsoby (t.j. aplikáciu farebných vrstiev na podklad) je sieťotlač a samolepiace fólie. Vyššie uvedený spôsob vyžaduje vysokú úroveň nepriehľadnosti tlačových farieb aby bol vytvorený požadovaný efekt. Avšak, v sieťotlačovom priemysle, výsledkom súčasného vývoja vo výrobe farieb je posun odrozpúšťadlových farieb k novému typu - UV farbám....

Mechanický sedemsegmentový displej na zobrazovanie sedemsegmentových číslic

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3001

Dátum: 08.10.2001

Autori: Kováč Edmund, Kováč Róbert

MPK: G09F 9/37

Značky: zobrazovanie, sedemsegmentových, číslic, sedemsegmentový, displej, mechanicky

Text:

...je celý displej so zobrazeným číslom odolný voči otrasom, nárazom, prípadne môže byt umiestnený na pohyblivom objekte. Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku č.1 je znázornená samotná klapka.Na obrázku č.2 je znázornený pánt.KIapkový segment,tvorený klapkou založenou do pántu je znázornený na obrázku č.3.Stav klapky pred a po preklopení je znázornený na obrázku č.4.Na obrázku č.5 je znázomený sedemsegmentový displej zložený zo siedmich...

Svetelný displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280858

Dátum: 04.12.1996

Autor: Rosenitsch Harald

MPK: G09F 9/33

Značky: displej, světelný

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný displej pozostáva z mriežkového telesa (1) s väčším počtom reflektorov (5), v ktorých sú uložené elektricky ovládateľné svetelné zdroje (2), pričom každý reflektor (5) je prekrytý rozptylovým tienidlom (4) v tvare šošovky. Na dosiahnutie minimálnej konštrukčnej hrúbky a pre dobrú čitateľnosť skupín znakov je každý reflektor (5) vybavený v časti situovanej naproti svetelnému zdroju (2) nepriesvitnou objímkou (6).

Mechanicky ovládaný a elektricky řízený sedmisegmentový displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 264413

Dátum: 14.08.1989

Autor: Nohejl Miloslav

MPK: G09F 9/30

Značky: řízený, elektricky, sedmisegmentový, mechanicky, displej, ovládaný

Text:

...prostřednictvín 1 hnaoího táhla lg. Vačky na kotouči gg ovládající prostřednictvím kontaktů gg blokovací elektromagnety lg.Funkce mechanického a elektricky řízeněho sedmisegmentového displeje je následující.Neznázorněným přepínačam, nebo jiným programovým üstrojím se předvolí požadovaná číslice na displeji. Tlačítkem se spustí hnací ústrojí, tvořené motorem gł s kotoučem gg s vačkami, které počne otáčet ovladači łgł a łgg, Priipootočení...

Obvod kódovania farieb pre grafický displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262784

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novák Václav

MPK: H03M 7/42

Značky: kódovania, grafický, obvod, farieb, displej

Text:

...obvodu kódovania farieb pre grafický displej.Obvod kódovanie farieb pre grafický dispiej pozostáva z riadiacich obvodov olyrazovej pamäte 6, ktoré ,sú rozvetveným výstupom 60 pripojené cez vstupný záchytný register 2 na rozvetvený vstup 11 pamäte 1 PROM tabuliek priradenia. Pamäť 1 PROM tabuliek priradenia je rozvetveným výstupom 10 pripojená na Výstupný záchyiný register 3. Výstupný záchytný register 3 je rozvetveným výstupom 3 U...

Elektroluniscenční průhledový ortogonální grafický displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 244064

Dátum: 01.06.1988

Autor: Juza Josef

MPK: H01J 37/26, H01J 37/28

Značky: průhledový, elektroluniscenční, displej, grafický, ortogonální

Text:

...schopnosti 0,01 - 0,3 mm s vodivosti 10.- 200 Q na čtverec. Světelná absorpce vodivých proužků g je téměř zanedbatelná. Na tuto osnovu se vakuově nanese vrstva kysličniku ytritého 3, tlustá 200 - 600 nm, nejlépevšak 350 nm. Na tuto vrstvu se vakuově nenese elektroluminiscenční vrstva sirníku zinečnatého 1, aktivovaná manganem a chlorem s koncentrací manganu 1 - 5 hmotnostních, o tlouětce 500 - 1 500 nm, nejlépe 900 nm. Technologie vrstvy...