Patenty so značkou «disperzné»

Polymérne disperzné zmesi na báze živočíšnych proteínov a lipidov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7244

Dátum: 03.09.2015

Autori: Jurkovič Peter, Matyašovský Ján, Duchovič Peter

MPK: A61K 8/65, A61K 9/127, A61K 8/42...

Značky: polymérne, lipidov, proteínov, živočišných, zmesí, báze, disperzné

Text:

...po vysušení vytvárajú na pokožke tvrdý a krehký film. Preto je potrebné na zabezpečenie hlbkovej hydratácie pokožky tieto biopolyméry ďalej modifikovať.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňujú polymérne disperzné zmesi na báze živočíšnych proteínov a lipidov, ktoré podľa tohto úžitkového vzoru zvyšujú hydratačný a ochranný účinok na pokožku.Predmetom úžitkového vzoru sú prírodné polymérne disperzné zmesi živočíšnych proteínov a lipidov...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 253415

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pánek Antonín, Chamko Dušan, Kováč Gabriel, Hudák Pavol, Ember Karol, Ďurinda Ján, Šňupárek Jaromír, Nichta Jozef, Bárta Jozef

MPK: C09J 3/14

Značky: syntetické, lepidla, disperzné, univerzálne

Text:

...lepidiel podľa vynálezu .za mokra a teda možnost spájania adherenudov prostrednictvom mokrého nánosu iepidla. Súčasne sa prostredníctvom nenozpustnosti .vo vode kyse 253415liny aikrylovej alebo metakrylovej vo forme interjpolyméru s obsahom 10 až 40 0/0 hmotnostných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmotnostných kyseliny zabezpečí bezo-btiožná priprava lezpidiel .podla vynálezu, .a to spravidla zmiešaní-m disperzie syntetického polyinéru a...

Slitina niklu, tavitelná za tepla a disperzně vytvrditelná, použitelná pro nástroje k tváření za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251680

Dátum: 16.07.1987

Autor: Fricke Werner

MPK: C22C 19/05

Značky: nástroje, slitina, tavitelná, disperzné, použitelná, vytvrditelná, niklu, tváření, tepla

Text:

...npoqnocwb. HoBm~~~ mennme coepmaunn Bonbàpama B cnocoőuux K ncnepcnonnouy Tsepnennw cnnanax NíCrCoTíA 1 anaqnrenbno yxynmamw emopmnpyemocwh B Harpewon cocwognun. ĽeopMn~ PYGMOCTB B HaPpeTOM cocwonaun n CKHOHHOCTB K ropnmnm Tpemnnam no HacTonmnM 0 nannmm MemamTu 3 roToBneHum TBepn 0 ľ 0 (450 Hv) H npH STOM BHSKOPO H cToňKoro npornn Tennoynapa ycToñuHBoro npu nucoxnx Teuneparypax Kyeuoro Hucwpymeawa nan neàopuauuu B HarpeToM cocrosunn Ha...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 250047

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nichta Jozef, Chamko Dušan, Šňupárek Jaromír, Pánek Antonín, Kováč Gabriel, Juračka František, Ďurinda Ján, Pivoňková Alena, Klugar Jindřich

MPK: C09J 3/14

Značky: disperzné, lepidla, univerzálne, syntetické

Text:

...špecifiickej vilstkozity vodného roztoku uvedenej soli zabezpečí zvýšená lepłkćrvoisť lepidiel podľa vynálezumokra a teda možnosť spájania adherondov prostrednícrbvom IIlOKvFÉhO nánosu lepidla. Súčasne sa prostrednictvom nerozpustnosti vo vode kyseliny alkrylovej alebo metakrylovej vo forme interpolyme-ru s obsahom 10 až 400/0 hmvotn-oistných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmo.nostných Ikyseliny zabezpečí bezobtiažna priprava lepivdiel podľa...

Disperzné vykrývacie farby na báze vodnej disperzie kopolyméru vinylacetátu a butakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234839

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lapčík Ľubomír, Blecha Jozef, Bohata Boris, Blechová Janka

MPK: C09D 3/727

Značky: kopolymerů, vykrývacie, disperzné, báze, farby, vinylacetátu, vodnej, butakrylátu, disperzie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka disperzných vykrývacích farieb na báze vodnej disperzie kopolyméru vinylacetátu a butylakrylátu pre fóliové podklady. Podstata vykrývacích farieb podľa vynálezu spočíva v tom, že obsahujú 65 až 75 % obj. plagátovej farby, 15 až 20 % obj. vodnej disperzie kopolyméru vinylacetátu a butylakrylátu ako fóliotvornej látky, 2 až 7 % obj. dibutylftalátu ako zmäkčovadla a 4 až 7 % obj. 2% vodného roztoku polyvinylalkoholu ako...

Disperzné obuvnícke lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216874

Dátum: 31.10.1984

Autori: Štrba Ján, Oswald Anton

Značky: lepidlo, disperzné, obuvnícke

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka disperzného obuvníckeho lepidla, najmä na lepenie vlepovacích opätkov. Rieši problém optimálneho zloženia lepidla a vzájomný pomer zložiek za účelom univerzálneho použitia. Podstata vynálezu spočíva v tom, že disperzné lepidlo obsahuje 1-37 hmot. % polyvinylacetátovej disperzie a 60-96 hmot. % kondenzátu formaldehydu s močovinou alebo formaldehydu s fenolom alebo formaldehydu s melamínom vo vodnom zásaditom prostredí o hodnote...