Patenty so značkou «disperziu»

Farmaceutický prostriedok obsahujúci molekulovú disperziu tricyklickej amidovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285662

Dátum: 02.05.2007

Autori: Nomeir Amin, Lee Ping, Sangekar Surendra

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/4523, A61K 31/445...

Značky: farmaceutický, tricyklickej, prostriedok, amidovej, obsahujúci, disperziu, molekulovú, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje 15 až 60 % hmotnostných lonafarnibu vzorca (I) molekulovo dispergovaného v polymérnej matrici tvorenej polyvinylpyrolidónom, pričom hmotnostný pomer lonafarnibu k polyvinylpyrolidónu je 1 : 0,5 až 1 : 4.

Tuhá farmaceutická lieková forma obsahujúca tuhú disperziu ritonaviru a lopinaviru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12846

Dátum: 23.08.2004

Autori: Rosenberg Jörg, Ghosh Soumojeet, Liepold Bernd, Reinhold Ulrich, Breitenbach Jörg, Berndl Gunther, Alani Laman

MPK: A61K 31/425, A61K 9/14, A61K 9/20...

Značky: disperziu, lopinaviru, tuhú, obsahujúca, lieková, tuhá, ritonaviru, forma, farmaceutická

Text:

...skupenstva) obsahujúci aspoň dve zložky, pričom jedna zložka je rovnomerne dispergovaná vdruhej zložke alebo ostatných zložkách. Napríklad aktívna zložka alebo kombinácia aktívnych zložiek je dispergovaná vzáklade pozostávajúcom zfarmaceuticky prijateľných polymérov rozpustných vovode a farmaceuticky prijateľných tenzidov. Pojem tuhá disperzia zahŕňa systémys malými čiastočkami, s priemerom spravidla menším ako 1 m, jednej fázy dispergovanej v...

Spôsob a zariadenie na kvantitatívnu analýzu roztokov a disperziu pomocou spektroskopie v blízkej infračervenej oblasti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15152

Dátum: 22.05.2004

Autori: Mertens Richard, Ploss Hans-joachim, Christiansen Christian-peter, Prinz Heino

MPK: G01N 21/35, B07C 5/342, A61B 5/00...

Značky: oblastí, spôsob, infračervenej, spektroskopie, disperziu, analýzu, blízkej, kvantitatívnu, pomocou, zariadenie, roztokov

Text:

...(napríkladpredstavujúcu 95,0 až l 05,0 deklarovanej hodnoty pre inzulín).Európska patentová prihláška EP-A 0 887 638 opisuje spôsob a príslušné zariadenie preanalýzu zloženia pohybujúcej sa vzorky, pričom je použitý zdroj blízkeho infračerveného(NIR)-žiarenia a deteguje sa NIR-svetlo odrazené od vzorky. Ako vzorky sa analyzujú tabletyalebo kapsuly na dopravnom páse.Na kvantitatívnu analýzu kvapalných vzoriek je v podstate vhodná vysokotlaková...

Hmota na povliekanie potravín, obsahujúca vodnú, kopolymérnu disperziu polyvinylesteru bez zmäkčovadiel, jej výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1076

Dátum: 23.12.2002

Autori: Jakob Martin, Harrer Heinrich

MPK: C08F 218/00, A23C 19/00, C08F 222/00...

Značky: zmäkčovadiel, kopolymérnu, obsahujúca, potravin, výroba, hmota, povliekanie, polyvinylesteru, disperziu, použitie, vodnú

Text:

...alifatíckých nasýtených karboxylových kyselín s dĺžkou reťazca CFCN sa jedná napríklad o vinylformíál, vinylacetát, vinylpropíonát, vinylbutyrál, vinylízobutyrát, vinylpívalát, vinyl-Zetyĺhexanoát, vinyleslery urozvetvených karboxylových kyselín s 9 alebo 11 atómamí uhlíka v kyselínovom zvyšku (®Versatíc 5 auren), vinyleslery kyseliny laurovej, palmitovej, myristovej a stearovej. Podiel týchto vlnylesterov v polymére je aspoň 40 hmotn.,...

Vodné lepidlá obsahujúce súčasne anionaktívnu polymérnu disperziu a kazeín

Načítavanie...

Číslo patentu: 233416

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ouředníčková Eva, Keclík Vladimír, Marek Miloslav, Ptáček Jiří, Majling Ján, Šmíd Jozef, Ďurinda Ján

MPK: C09J 3/24, C09J 3/14

Značky: súčasné, disperziu, polymérnu, lepidla, obsahujúce, vodné, kazeín, anionaktívnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania lepidiel. Rieši vodné lepidlá, v ktorých obsiahnutá sol obsahujúca prchavú alkalickú zložku a uvoľňujúca kyselinu je tvorená dihydrogenfosforečnanom amonným. Vynález sa dá využívať v chemickom priemysle, predovšetkým v obalovej technike.