Patenty so značkou «disperzí»

Tukový základ pro přípravu vodných disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260430

Dátum: 15.12.1998

Autori: Procházka Karel, Lopata Václav, Krob Václav, Sládek Jaroslav, Tolman Jiří, Čmolík Jiří, Šedek Pavel, Novák Jan, Šmidrkal Jan, Kalivoda Josef, Kovář Pavel

MPK: A23K 1/00

Značky: disperzí, tukový, základ, přípravu, vodných

Text:

...trány, sádlo, kostní tuk a jiné méně hodnotné tuky.Uvedené tuky nemusi být rafinované, ale v tomto případě je potřeba neutralízovat volné karboxylové kyseliny výše uvedenými elkáliemi.V případě, že tukevý základ není určen k okamžité ssputřebě, je účelný přídavok antioxidačních látek a konzervačnich prostředků.lwllavni výhodou tukoveho základu podle vynálezu je vysoká tíčinnest použitých emulgačníeh složek., ktoré svýan složením zaručují...

Plakátové barvy na bázi vodných disperzí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269829

Dátum: 14.05.1990

Autori: Heneberg Vladimír, Snášel Miloš

MPK: C09D 3/74

Značky: vodných, bázi, disperzí, plakátové, barvy, polymerů

Text:

...výhodou potom 1,00 až 2,00 hmot. dílo. U dispergátorú lze využít rozpětí 0,10 až 1,00 hmot. dilů. Mezi dispergátory jsou zahrnuty íosforečne sloučeniny a u organických látek jsou to soli nízkomolekulárních polyakrylových ky selin.Do plakátových barev podle vynálezu je dále možno přidávat antimikrobiální látky,které chrání vyrobené barvy proti působení bakterií a plísní. Lze použít organických aditív, jako napríklad organocíničitých sloučenin,...

Směs vodných disperzí polyuretanů a polyvinyl-alkoholu pro vytváření krycí vrstvy koženek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267223

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fiala František, Kříž Jiří, Beran Miroslav

MPK: C08L 75/04, D06N 3/14

Značky: vrstvy, polyuretánu, koženek, vytváření, směs, disperzí, vodných, krycí, polyvinyl-alkoholu

Text:

...se zvyšuje pouze viskozita vodné fáze a sice přidáním roztoku polyvinylalkoholu střední, ev. vyšší molekulové hmotnosti např. vyrobeného z polyvinylacetátu o K hodnotě 50 alkalickou hydrolýzou V metanolu. Tím se příznivě ovlivní takové vlastnosti systému,které jsou rozhodující zejména z hlediska výtytu defektů ve výoledněm materiálu. Aplikace roztoku polyvinylalkoholu do disperzí pro natírání podle vynálezu se ukázala výhodná z1) Umožňuje...

Zapojení členů regulačního obvodu pro regulaci napěňování vodných roztoků nebo disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262837

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lenk Václav, Blinka Antonín, Tichý Jaroslav, Klúčik Igor

MPK: D06B 1/08

Značky: členu, zapojení, obvodů, regulaci, regulačního, disperzí, roztoku, napěňování, vodných

Text:

...aoustavy na kolisáni signálu čidla průtoku kapalinga rovnoměrnýkontrolovaný nános vodniho roztoku nebo disperza na plošný substrát v celém rozsahu rychlosti, přičemž změna rychloati eubstrátu je apojana sa změnou tlaku pěny v uzavřené stěrca.Dalši výhodou zapojeni členů regulačniho obvodu podle vy~ nálezu je možnost nastaveni nánosu (hmotnostniho přirůstku lázně) a stupně napěněni. přičemž oba parametry jsou v celém rozsahudrychlosti...

Zařízení pro míchání disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261981

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žaloudík Petr

MPK: B01F 7/24

Značky: míchaní, zařízení, disperzí

Text:

...dosahuje do výše nepohyllýlivých uarážek 2, je rotujícím míchadlem 5 nesena přednostně podél stěny svislé válcové nádoby 1 vzhůru. Nepohyblivými narážkomi 2 je vpřibrzděna tangenciální, resp. rotační složka pohybu disperze, popř. je tato složka usměrněna do protisměru otáčení rotující hřídele 4. Dopwa-tkové míchualdlo 7 unáší disperzí k rotující hřídeli 4, »odkud disperze postupuje samovolně .a/nebo spolupůsoben-ím míchadla 6 přednostně ke...

Plasticko-elastické tmely na bázi vodných výhradně akrylátových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261486

Dátum: 10.02.1989

Autori: Keilhauer Jiří, Vachuda Jiří, Alexandrová Tamara, Berka Zdeněk

MPK: C09D 5/34

Značky: vodných, bázi, disperzí, akrylátových, plasticko-elastické, výhradně, tmely

Text:

...křemíčitany jako kaolin nebo mastek. Jako přísady pravujíci reologické vlastnosti se přidávají různé modifikace oxidu křemičitého jako např. mikromletý křemen,srážený oxid křemičitý, kalcinovaný nebo ve formě aerogelu.Kromě uvedených komponent se přidávaji další speciální aditíva jako diepergátory, smáčedla. fungicidni přípravky. odpěňovače, hydrofobizačni přísady případně i vnější změkčovadla nebo plastifikátory a další speciální...

Zařízení pro nános napěněných vodných roztoků nebo disperzí na plošné textilní substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260618

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tichý Jaroslav, Blinka Antonín

MPK: D06M 21/04

Značky: napěněných, zařízení, substráty, disperzí, vodných, plošné, textilní, nános, roztoku

Text:

...pohonem nanášecího zařízení a textilního pásu 11. Na druhé straně tlakové stěrky 4 je připojen odpouštěcí ventil 1, na jehož vstupu je vytvořen uzavřený prostor 5 a jehož výstup je opatřen nátrubkem 18 pro odpouštění pěny do zásobníku 1 ll. Uzavřený prostor 5 a řídící vstup odpouštěcího ventilu 1 jsou přívody 6, 7 propojeny s ovládacím a regulačním blokem 2. U příkladného provedení odpouštěcího ventilu 1 podle obr. 2 je součástí...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258984

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hireš Jaroslav, Svačinka Jiří, Hájek Karel, Suran Pavol, Drobný František, Bandžuch Jan, Husák Jiří, Hájková Bohuslava

MPK: C09D 3/04

Značky: alkydových, ředitelné, hmoty, bázi, nátěrové, vodou, disperzí

Text:

...použít je ve formě vodné disperze.Tyto nátěrové hmoty lze připravovat i přímou dispergací pigmentů, zejména kysličníku železa, titanu, olova,entikorozivních pigmentů, dále pak litoponu, zinkfosfátu,zinktetraoxychromátu a dalších. Jako plniv pak lze použít258 984 Nátěrové hmoty o složení podle vynálezu se připravují nejlépe tak, že se k alkydové disperzi přimíchá sikativ. Pigmentované nátěrové hmoty se připraví nejsnadněji dalším vmícháním...

Způsob výroby vodných polymerních disperzí se sníženým obsahem bublin polymerační atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256521

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šňupárek Jaromír, Formánek Leopold, Frýbertová Daniela, Zatloukal Mojmír, Kaška Jiří, Tesař Jaroslav

MPK: C08F 2/22

Značky: disperzí, atmosféry, polymerační, sníženým, výroby, způsob, vodných, bublin, polymerních, obsahem

Text:

...tak, že vlastní polymerace se vede v reektoru zaplněném oxidem uhličitým. Po skončení polymerace se k reekční směsi při teplotě 20 až 80 °C přidá takové množ~~ ství hydroxidu alkalického kovu a/nebo hydroxidu amonnéhove formě 5 až 30 vodného roztoku, aby hodnota pH produktu byla v rozmezí 6,5 äž 10. Vodné hydroxidy se přidávaà jí buä přímo do polymeračniho reaktoru nebo doněkteráhoÁz dalších aparátů, jako jsou dochlazovací nebo...

Způsob přípravy bromo-jodostříbrných disperzí pro rtg materiály, určené pro snímkování bez fluorescenční folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255052

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dostál Josef, Vít Václav, Vobořil Ivan

MPK: G03C 1/02

Značky: snímkování, fluorescenční, materiály, určené, způsob, disperzí, bromo-jodostříbrných, přípravy, fólie

Text:

...činil 14 g/m 3. Výsledkem byl fotografický materiál A.Disperze A vykazovala střední velikost mikrokrystalů halogenidu stříbrného d 0,495 m a průměrnou střední odchylku 0,10 m. Tvar mikrokrystalů byl neurčitý (intermediát kubickéDisperze B podle vynálezu byla připravena následovněRoztoky II a III byly přiváděny současně do roztoku I při teplotě 45 OC za michání 150 až 300 otáček/min. Rychlost přidávání obou roztoků byla shodná a taková,...

Způsob výroby samosíťujících termoreaktivních akrylátových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254586

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pařízek Rudolf, Pobišová Miroslava, Vachuda Jiří

MPK: C08F 4/40, C08F 220/56

Značky: způsob, samosíťujících, termoreaktivních, disperzí, akrylátových, výroby

Text:

...a zaručit hodnotu střední velikosti čéstic disperze 0,1 pm.Nejnověji bylo zjištěno, že k dosažení žádaného cíle je možné vyrábět vodné disperze v úvodu specifikovaných kopolymerů tak, že polymeraci emulze provedeme v nepžítomnosti per~ oxosloučeniny, která jinak tvoří nezbytnou součást obvykle používaného redoxního iniciačního systému.Jako iniciátcrů polymerace lze použít roztoky redukční činidel jako jsou disiřičitany....

Zařízení pro míchání kapalin, suspenzí nebo disperzí s axiálním pulzačním pohybem míchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242428

Dátum: 01.12.1987

Autor: Nosovskij Boris Ivanovie

MPK: B01F 11/00

Značky: míchaní, pulzačním, pohybem, míchadla, zařízení, axiálním, disperzí, kapalin, suspenzí

Text:

...pulzačního pohybu. Naspodní část dutého hřídele 2 jsou umístněna tři dutá disková míchad~vla § a dvě pľná disková míchadla 2 s ledvinkovými výřezy 19 tak, že vždy jedno plné diskové míchadlo 3 je umístněno mezi dvěma dutý mi diskovýrrvxi míchadly g. v dutých míchadlech g jsou umístněny elektV 43rické topné spirály ll, spojené vodiči lg se zdrojeŠTelektrické ener gie.vodiče g procházejí dutým hřídelem ž. Dolní část nádoby 1 je opatřena...

Způsob přípravy vodných, nesedimentujících disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253579

Dátum: 12.11.1987

Autori: Homonnai József, Sümegi Mihály, Horváth Piroska

MPK: B01F 17/00

Značky: přípravy, nesedimentujících, vodných, způsob, disperzí

Text:

...systém ze směsi látek různěho látkového složení, které jsou ve vodě různě rozpustné a sestavají z anorganických a/nebo organických sloučenin. Takto se podařilo postupem podle uvedeného vynálezu vyřešit současně několik úkolů- podařilo se stabilizovat suspenze takovýmí látkami, které nejsou cizorodě půdě a živým orqanismům,- postup se neomezuje na úzkou skupinu různých látek, nýbrž je možno pomocí tohoto postupu zajistit potřebnou stabilitu...

Způsob přípravy vodou ředitelných disperzí olejů, pryskyřic nebo polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253492

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bandžuch Jan, Forman Luboš, Hájek Karel

MPK: B01F 3/08

Značky: polymerů, ředitelných, přípravy, disperzí, olejů, způsob, vodou, pryskyřic

Text:

...je aktuální intenzita elektrického proudu v době t a id je intenzita elektrického proudu protékajícího standardní disperzí typu olej/voda.r 253 § 92 Předností způeobu podle vynálezu je to, že lze podle změny intenzity procházejícího elektrického proudu velmii snadno sledovat jak průběh dispergace, tak i převráoenífáze, což umožňuje okamžitě ručně nebo automaticky enížit otáčky míohadla a zabránit tak znehodnocenídisperze. Ja~ ko standardní...

Lepicí kompozice na bázi vodných disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kremel Ivan, Juračka František, Klugar Jindřich, Černý Čestmír

MPK: C09J 3/14

Značky: disperzí, kompozice, bázi, vodných, lepicí

Text:

...mastek,minerální vlákna apod. vzhledem k vysoké plnitelností předložených akrylových kopolymerů je možno připravit z nich pružné tmely, např. pro vyrovnávání, spárování apod. Méně plněné systémy se s výhodou používąjí pro lepení obkladů.Předložené kopolymery jsou viskuzitně závislé na změně pH, se vzrůstající hodnotou pH roste viskozita. K její úpravě je možno používat čpavek, roztoky hydroxidů alkalických prvků nebo s výhodou...

Pasta na bázi vodných disperzí akrylátových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252757

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mohr Petr, Koudelka Zdeněk, Buchar Josef, Šňupárek Jaromír

MPK: C08L 33/00

Značky: kopolymerů, pasta, disperzí, vodných, bázi, akrylátových

Text:

...povrchoé úpravy plošných materiálů a je vyznačena tim, že obsahuje v sušině 5 až 100 hmotnostni směsi dvou kopolymerů ve formě vodných disperzi smíchaných v hnotnostnim poměru 1090 až 9010. Jeden 2 těchto kopolymerů vedle dalších olefinioky nenasycených monomerů ze skupiny zahrnujicí kyselinu akrylovou, kyselinu metakrylovou, jejich estery s alkoholy C 1 až C 8, Nhmetrlolakrylamid,N-metylolmetakrylamid, N-butoxymetylakrylamid,...

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245199

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mosorjak Štefan, Müller Vladimír, Reinhold Josef, Zamboj Jozef, Pavlusik Peter, Rybín Jioí

MPK: C08F 2/22, C08F 2/24

Značky: vodných, přípravy, disperzí, akrylových, kopolymerů, způsob

Text:

...do předloženě kapaliny v reaktoru, nebo může být postupně přidáváno v roztoku iniciátoru polymerace.Voda v polymeračním systému je jednak voda v semikontinuálním procesu předložená V reaktoru a jednak voda použitá k přípravě emulze a roztoků iniciátorů. Množství vody předložené v reaktoru nemá na velikost částic kopolymeru podstatný vliv, ani na množství mikrokoagulátu v disperzi, je-li zachován poměr vody předložené v reaktoru a vody použité...

Způsob přípravy chloro-bromostříbrných fotografických disperzí pro barevné pozitivní materiály s nízkým obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 243387

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dobrozemský Jaroslav, Šustek Alois, Vilimec Ladislav

MPK: G03C 1/06

Značky: způsob, fotografických, stříbra, pozitivní, obsahem, disperzí, barevné, přípravy, materiály, chloro-bromostříbrných, nízkým

Text:

...tak luk je popodno v patentových opioech US 3 778 278, polynerni látky přírodniho původu ako nepř. albuuin, ager, roboti gone, kaoein, doztren. łqdrofilni polyuory celulőay, enter-y celulőoy, tak ek je popoáno v ted petontových opioů, nopŕ. v US 2 327 808, eyntetickć polynery. jako např. ekrylenidová polyaery, kopclynory, polyvinylelkoholy a je ich deriváty, polyvinylecetely, elkylovenć o oultoolkylovení ekryldty e ootekryläty,...

Způsob přípravy disperzí vláknité celulózy s fibrilárním kysele zbotnalým kolagenem a jejich zpracování na kompozitní materiály vhodně zejména pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 244882

Dátum: 14.08.1987

Autori: Biro Eva, Chakrabarti Jiban Kumar, Fodor István, Hotten Terrence Michael, Répási János

MPK: A61L 17/00, C08L 89/00, A22C 13/00...

Značky: kolagenem, zejména, fibrilárním, vhodné, způsob, materiály, jejich, zbotnalým, kysele, celulózy, potravinářství, disperzí, kompozitní, vláknité, přípravy, zpracování

Text:

...hydrogelu je zde prostředkem k vytvoření stabilních disperzí vláknité celulőzy a jejich úspešného spojení s kysele zbotnalou kolagenní hmotou. Hydroqel s dispergovanou celulőzou se přidává ke kysele zbotnalé kolagenní hmotě, jejížbližší vlastnosti jsou dostatečně známy v průmyslu umělých střev.Poměr hmotnosti obou míchaných hmot se řídí zvoleným poměrem jejich suchých složek. Obsah vláknité celulőzy je však nejvýše 25 hmot. a obsah...

Odpěňovače polymerních disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237395

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šimek Stanislav, Votápek Václav, Vachuda Jiří, Fiala Vladimír, Kohout Josef

MPK: C11D 1/86

Značky: polymerních, odpěňovače, disperzí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou odpěňovače disperzí nebo výrobků je obsahujících, které se skládají z látek na bázi disperzí nebo roztoku solí mastných kyselin C8 až C22 a/nebo sulfokyselin C8 až a/nebo sulfoesterů mastných alkoholů C8 až C22 v produktech z oxosyntézy butyraldehydu a jeho následné aldolýzy. Ke stabilizaci těchto disperzí nebo roztoků se používá che atotvorných sloučenin, případně neinogenních nebo kationaktivních látek. Tyto látky se...

Pasta na bázi vodných disperzí akrylátového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251747

Dátum: 16.07.1987

Autori: Koudelka Zdeněk, Mohr Petr, Šňupárek Jaromír, Buchar Josef

MPK: C08L 33/02, C08L 33/26, C08L 33/04...

Značky: pasta, disperzí, akrylátového, kopolymerů, bázi, vodných

Text:

...a/nebo alkoxynetylnetakrylanidu. kde alkoxy skupina je metoxy. etoxy. propoxy, butoxy a/nebo izobutoxy skupina. při čemž pH pasty je vyšší než 3. Vodné dieperze akrylátového kopolyneru uvedeného složení přecházi přidavken vodného roztoku amoniaku, případně jiné alkalie. ze stavu disperze do paetovitáho stavu, aniž by došlo k jejich převodu do roztoku. Jejich chemická složení zároveň zajišřuja vznik pružných a v opakovanén praní...

Způsob přípravy vysocecitlivých halogenstříbrných fotografických disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251613

Dátum: 16.07.1987

Autori: Dostál Josef, Arient Josef, Vít Václav, Vobořil Ivan

MPK: G03C 1/02

Značky: přípravy, halogenstříbrných, způsob, disperzí, vysocecitlivých, fotografických

Text:

...2 313 922, 2 533 426,2 704 714, 2 704 717, 2 688 545, 3 672 898 a dalších. Vysoce účinné orthochromatickékde zí a zž reprezentuje heterocyklický kruh benzoxazolu nebo benzimidazolu, přičemž heterocyklické kruhy jsou substituované V poloze S nebo 6 krátkým alkylem, alkoxy nebo fenylskupinou, fluor-, chlor-, brom-, kyan-, acylamino- nebo trifluormetylskupinou. kdeZŠ a zä jsou heterocyklické kruhy typu benzothiazolu, benzoselenazolu,...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi alkydových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251132

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hájek Karel, Bandžuch Jan, Drobný František, Husák Jiří, Suran Pavol, Hireš Jaroslav, Pilný Milan, Kaše Josef

MPK: C09D 3/64

Značky: bázi, vodou, disperzí, nátěrové, ředitelné, hmoty, alkydových

Text:

...Nárazově snesou teplotu ~ 10 °C a 60 OC. Jsou dostatečně stabilní při naředění vodou i při mechanickém namáhání. Jeimožně je nanášet štětcem, stříkáním, vzduchovou pistolí, máčením atd. Vytvořené mátěry jsou dobře slité a zasychají do stupně 1 za 1 až 6 h a do stupně 4 do l až 34 dnú. Nátěry po zasohnutí jsou odolné vodě, snášejí přetírání, mají výbornou přilnavost a dobré mechanické vlastností. Jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu ko...

Systémy tvrditelných kompozic na bázi vodných epoxidových disperzí s obsahem polyaminických tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247970

Dátum: 15.01.1987

Autori: Horký Vladimír, Lízal Petr, Mikša Jaroslav, Klugar Jindřich, Nevosád Zdeněk, Svoboda Bohumil

MPK: C08L 63/00

Značky: obsahem, tvrditelných, polyaminických, bázi, kompozic, disperzí, vodných, systémy, tvrdidel, epoxidových

Text:

...na bázi polyakrylátd a polysminových kondenzátd s alkylfenuly, které je vyrobeno z vodné dieperze obsahující reekční produkt kyseliny akrylově nebo methakrwlové, alkylesterd těchto kyselín s počtem uhlíkových stomů v alkylové skupině 2 až 8 a styrénů o suäině cca 25 5 hmotTato disperze je převedena reakcí s polyaminy, zejména dietľwléntriaminem s .jeho kondenzátory a s elkylfenoly a formeldełlydem ne vodny koloidní roztok odolný proti...

Způsob průběžného měření objemové zádrže dispergované fáze v disperzi dvou nemísitelných nebo omezeně mísitelných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247852

Dátum: 15.01.1987

Autori: Havlíček Antonín, Čermák Ján, Procházka Jaroslav, Figura Zdenko, Sovová Helena

MPK: G01F 13/00

Značky: měření, způsob, mísítelných, objemové, disperzí, nemísitelných, zádrže, omezeně, dispergované, průběžného, kapalin, fáze

Text:

...sondy a signál je nezávislý na velikosti kapek v disperzi.Pro všechny tyto přednosti je navrhovaná metoda průběžného měření objemové zádrže dispergované fáze v disperzi dvou nemi sitelných nebo omezeně misitelných kapalin vhodnějši než metodydosud používané. Popsaná měřicí metoda umožňuje zejména zkvalit nění regulace a intenzifíkaci extrakčních kolon, reàktorů kapaliną-kapalina a dalších průmyslových zařízení.Vynález je podrobněji...

Tixotropní kontaktní lepidla na bázi vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247770

Dátum: 15.01.1987

Autori: Juračka František, Gračko Pavel, Klugar Jindřich

MPK: C09J 3/14, C08L 33/08

Značky: bázi, tixotropní, akrylových, vodných, disperzí, kontaktní, kopolymerů, lepidla

Text:

...s kumaronindenové pryskyrice, polyterpenové a terpenovć a terpenfenolické pryskyrice spod.Pryskyričná produkty se pridávají s výhodou ve formě disperzí s obsahom povrchové aktívníoh látek. K prodloužení doby lepivosti se pridávají pryskyričně látky s teplotou do 100 °C,s výhodou v rozmezí 50 až 75 °C. z interních práškových plniv je možno použít vápenec, kaolin,křída, těživec, bridličná moučka, blanc-fixe, živcový prach, mastek,...

Otáčivé zařízení pro disperzi plynu ke zpracovávání lázně kapalného kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229943

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gimond Jacques, Hicter Jean-marie, Laty Pierre, Gonda Richard

MPK: C22B 21/06

Značky: zpracovávání, otáčivé, kapalného, disperzí, plynů, zařízení, lázně

Zhrnutie / Anotácia:

Otáčivé zařízení pro disperzi plynu ke zpracovávání lázně kapalného kovu obsaženého v nádržce, obsahujícího rotor v podobě válce opatřeného lopatkami ponořenými do lázně a připojeného k dutému hnacímu hřídeli sloužícímu k přivádění plynu, vyznačující se tím, že rotor (3) je provrtán dvojicemi kanálů (5, 7), kde každá dvojice obsahuje jeden kanál (7) pro průchod kapaliny a druhý kanál (5) pro průchod plynu, přičemž každá z dvojic kanálů (5, 7)...

Způsob polokontinuální přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233673

Dátum: 01.07.1986

Autori: Formánek Leopold, Pech Jaromír, Mrázek Jaroslav

MPK: C08F 222/14, C08F 2/30, C08F 218/08...

Značky: disperzí, přípravy, kopolymerů, polokontinuální, dialkylmaleináty, vodných, způsob, vinylacetátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy vodných disperzí kopolymerů vinylacetátu s dialkylmaleináty, které poskytují filmy se sníženou lepivostí a nasákavostí ve vodě a které jsou vhodné zejména pro aplikace při výrobě nátěrových hmot, ve stavebnictví, v textilním a papírenském průmyslu a jako lepidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do specifikovaného reakčního prostředí obsahujícího vodu, neionogenní povrchově aktivní látky, regulátory pH, ochranné...

Termoreaktivní vodou ředitelné kompozice na bázi vodných disperzí kopolymerů styrenu s akrylovými monomery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223208

Dátum: 15.03.1986

Autori: Frýbertová Daniela, Šňupárek Jaromír, Pátý Otakar, Krška Zdeněk, Formánek Leopold

Značky: disperzí, způsob, přípravy, termoreaktivní, akrylovými, monomery, vodou, ředitelné, bázi, jejich, vodných, styrenu, kompozice, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodou ředitelných kompozic na bázi vodných disperzí kopolymerů, které jsou vhodné zejména pro aplikace v textilním průmyslu. Kompozice jsou připravitelné emulzní radikálovou kopolymerací styrenu a specifikovaných akrylových monomerů ve vodném prostředí s obsahem tenzidů prováděnou tak, že se nejprve připraví vodná disperze termoreaktivního kopolymeru přidáváním směsi monomeru, vody a anionaktivního tenzidu po dobu 2 až 5 hodin...

Způsob k vytváření a zahušťování disperzí sypkých práškovitých látek a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221453

Dátum: 15.02.1986

Autori: Michálek Zdeněk, Krejčí Petr, Sehnálek Alois

Značky: disperzí, látek, způsob, způsobu, práškovitých, vytváření, zařízení, zahušťování, sypkých, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytváření dvou teplovýměnných stupňů v jediné komoře a současné zmenšení spotřeby tepla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzdálenost potrubí (6, 7) pro přívod suroviny do osy šachtového výměníku od roviny otvoru (5) pro odvod plynů ze šachty (1) činí nejméně jednu čtvrtinu poloměru otvoru (5).

Omítkovina pojená disperzí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224398

Dátum: 01.12.1985

Autor: Fiala Vladimír

Značky: omítkovina, disperzí, pojená, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Omítkovina pojená disperzí polymerů vhodná pro tenkovrstvé nanášení na plochy stěn stavebních dílců zejména v panelové výstavbě skládající se ze 40 až 80 hmot. d. plniv a pigmentů, 15 až 30 hmot. d. vodné disperze akrylátového kopolymeru, 0,1 až 10 hmot. d. přísad a do 20 hmot. d. vody, vyznačující se tím, že přísady obsahují vzájemné kombinace látek na bázi celulozových vláken, mleté slídy a alifatického alkoholu s počtem uhlíků v molekule C7...

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219809

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kolář Otakar, Juračka František, Matějíček Alois

Značky: způsob, kopolymerů, akrylových, přípravy, disperzí, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů stejnoměrným dávkováním vodné emulze směsi n-butylakrylátu, etylakrylátu a kyseliny akrylové ve hmotnostních poměrech 1 : 0,05 až 2 : 0,007 až 0,08 do vodného reakčního prostředí, čímž je voda a/nebo tímto způsobem připravená vodná disperze, případně obsahujícího dvojmocné ionty železa, a emulgátory. Současně se přidávají 5- až 25% vodné roztoky peroxodisíranu draselného a/nebo amonného a...

Tekutý, při skladování stálý, vodný pesticidní koncentrát snadno ředitelný vodou na spontánně se vytvářející disperzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 219930

Dátum: 15.09.1985

Autor: Simons Richard William

Značky: disperzí, koncentrát, ředitelný, vodný, snadno, vodou, tekutý, vytvářející, spontánně, pesticidní, skladování, stálý

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý při skladování stálý, vodný pesticidní koncentrát snadno ředitelný vodou na spontánně se vytvářející disperzi na bázi 2-(alfa-naftoxy)-N,N-diethylpropionamidu obsahující hmotnostně, vztaženo na koncentrát jako celek 10 až 60 % 2-(alfa-naftoxy)-N,N-diethylpropionamidu, 0,1 až 2,0 % smektitové hlinky, 1,0 až 10,0 % ve vodě rozpustné neiontové povrchově aktivní látky, 0,5 až 5,0 % ve vodě rozpustné dispergační látky a 1,0 až 20,0 % ve vodě...

Disperzní systémy na bázi vodných disperzí akrylových a/nebo methakrylových a vinylických kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227522

Dátum: 01.09.1985

Autori: Juračka František, Kolář Otakar

Značky: kopolymerů, vodných, vinylických, systémy, methakrylových, akrylových, disperzní, disperzí, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní systémy na bázi vodných disperzí akrylových a/nebo methakrylových a vinylických kopolymeru., obsahující látky zvyšující mrazuvzdornost a případné prášková anorganická plniva a aditiva ze skupiny zahrnující zahušťovadla, odpěňovače, emulgátory, lepivé pryskyřice a fungicidní činidla, se zvýšenou odolností vůči nízkým teplotám do -20°C, vyznačující se tím, že sestávají z 18 až 53 % hmot. vody, 18 až 40 % hmot. uvedených kopolymerů ve...

Způsob přípravy disperzí vláknité celulózy s fibrilárním kysele zbotnalým kolagenem a jejich zpracování na kompozitní materiály vhodné zejména pro potravinářství

Načítavanie...

Číslo patentu: 241740

Dátum: 22.08.1985

Autori: Bumbálek Václav, Žůrek František, Hořák Václav, Jusko František, Langová Adriana

MPK: A22C 13/00, C08L 89/00, A61L 17/00...

Značky: materiály, fibrilárním, disperzí, jejich, vláknité, kompozitní, zpracování, potravinářství, celulózy, přípravy, kolagenem, zejména, způsob, vhodné, zbotnalým, kysele

Text:

...vláknitou celulózu a pomocnou vysokomolekulární látku, případně další aditiva, se dále zpracovává způsobem obvyklým ve výrobě umělých střev, tj. do tvaru tenkostěniíé hadice. Tuto hmotu lze však také zpracovat do tvaru fólie, vlákna apod., podle zamýšleného použití výrobku.Kompozitní materiály připravené podle přítomného vynálezu mohou nalézt uplatnění hlavně v průmyslu masném jako umělá střeva. je však možné i jejich využití V...

Způsob přípravy vodných disperzí makromolekulárních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224879

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pivoňka Pavel, Formánek Leopold, Kaška Jiří, Volejník Vladislav, Ditl Pavel, Matějíček Alois

Značky: způsob, přípravy, zařízení, makromolekulárních, látek, tohoto, vodných, provádění, způsobu, disperzí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí makromolekulárních látek semikontinuální emulzní polymerací nenasycených monomerů ve vodném prostředí pod inertní atmosférou účinkem oxidačně redukčních iniciátorů při odděleném přivádění roztoků jednotlivých složek oxidačně redukčního systému a případnou konečnou úpravou vlastností připravené disperze přídavkem kapalných modifikujících látek, vyznačující se tím, že reakční složky a pomocné a případně použité...

Způsob přípravy vodných disperzí kopolymeru styrenu, akrylové nebo methakrylové kyseliny a butylesteru maleinové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221813

Dátum: 15.07.1985

Autori: Siemanowice Ślaskie, Starzak Marian, Pałubicki Romuald, Pawlus Urszula, Ficek Mieczysław A Gołdynia Józef, Knypl Maria, Mieczkowska Ewa, Knypl Eugeniusz

Značky: disperzí, akrylové, způsob, butylesteru, kopolymerů, vodných, kyseliny, maleinové, styrenu, přípravy, methakrylové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodných disperzí kopolymerů styrenu, butylesterů kyseliny maleinové a kyseliny akrylové nebo metakrylové podle vynálezu spočívá v tom, že monomerní směs, obsahující styren v množství 40 až 90 % hmotnosti, dibutylmaleinan v množství 10 až 60 % hmotnosti a kyselinu akrylovou nebo metakrylovou nebo monobutylmaleinan v množství 1 až 10 % hmotnosti, vztaženo na celkovou hmotnost styrenového monomeru a dibutylmaleinanu, k emulzní...

Lepidlo na bázi vodných disperzí pro spojování vláken se substráty na kaučukové bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 216931

Dátum: 15.01.1985

Autor: Özelli Riza Nur

Značky: lepidlo, kaučukové, substráty, vodných, vláken, disperzí, spojování, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Lepidlo na bázi vodných disperzí pro spojování vláken se substráty na bázi kaučuku obsahující hmotnostně 1000 dílů dispergovaného butadienakrylonitrilového kaučuku a/nebo kopolymeru vinylidenchloridu a methylesteru akrylové kyseliny, 100 až 500 dílů několikafunkčních aromatických nitrososloučenin a popřípadě 50 až 300 dílů blokovaných několikafunkčních isokyanátů a popřípadě, 20 až 100 dílů polyvinylpyrrolidonu, popřípadě ve vodě rozpustných...

Způsob přípravy disperzí a past na bázi polyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216594

Dátum: 01.10.1984

Autori: Karhan František, Prokopová Irena, Alijev Rizo, Kondelíková Jaroslava, Gomola Rudolf, Králíček Jaroslav

Značky: polyamidů, způsob, bázi, přípravy, disperzí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy disperzí, past, který spočívá v tom, že se 0,1 až 900 g práškových polyamidů nebo kopolyamidů na bázi laktamů (-aminokyselin, obsahující chemicky vázanou kyselinu fosforečnou v kapalinu disperguje nebo rozpustí ve 100 ml kyseliny. Kopolyamidy, obsahující chemicky vázanou kyselinu fosforečnou se rozpouští v alkoholech nebo jejich směsích při jejich bodu varu a chladí se na teplotu místnosti. Výhodné je použití...