Patenty so značkou «diskové»

Optický disk a optické diskové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6408

Dátum: 26.09.2005

Autor: Ishida Takashi

MPK: G11B 7/007, G11B 7/125, G11B 7/00...

Značky: optické, zariadenie, opticky, diskové

Text:

...vrstve, a keď je informácia zaznamenané na cieľovú záznamovú vrstvu, ktorá je druhá alebo ďalej od svetelného zdroja, informácia je zaznamenaná na časť, ktorá je umiestnená na tom istom záznamovom povrchu pásma ako tá z testovacej zóny vyššej záznamovej vrstvy, ktorá je uzatvorená k svetelnému zdroju ako cieľová záznamová vrstva pred testovacím zápisom vykonávaným na testovacej zóne v cieľovej zázna movej vrstve.(0009) Optické záznamové...

Optický disk a optické diskové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8752

Dátum: 26.09.2005

Autor: Ishida Takashi

MPK: G11B 7/125, G11B 7/0045, G11B 7/007...

Značky: opticky, optické, diskové, zariadenie

Text:

...zaznamenané užívateľské dáta. Druhá informačná záznamová vrstva obsahuje tretie testovacie pásmo umiestnené na vnútomom polomere, štvrté testovacie pásmo umiestnené na vonkajšom polomere a druhé dátové záznamové pásmo, na ktorom sú zaznamenané užívateľské dáta. Prvé testovacie pásmo a tretie testovacie pásmo sú umiestnené na rozdielnych polomeroch a vzájomne sa neprekrývajú. Druhé testovacie pásmo a štvrté testovacie pásmo sú umiestnenéna...

Kontaktový systém pre výkonové polovodičové moduly a diskové polovodičové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4375

Dátum: 12.08.2005

Autori: Tauscher Björn, Kroneder Christian

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48

Značky: moduly, výkonové, kontaktový, diskové, polovodičové, buňky, systém

Text:

...Ploché kovové teleso mátypicky hrúbku rádovo od niekoľkých desatín milimetra doniekoľkých milimetrov. 0009 Kontaktový systém podľa vynálezu na kontaktovanieriadeného výstupu najmenej jedného výkonového polovodičovéhokonštrukčného prvku je priradený k hlavnej ploche tvarovaného telesa nesúcej hlavný prípoj, (výkonový prípoj) a riadený výstup, napríklad vyššie uvedeného plochého kovového telesa. Toto tvarované teleso má V oblasti nad riadeným...

Diskové orbové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 125

Dátum: 11.08.1993

Autor: Žďárský Karel Karel

MPK: A01B 15/16

Značky: orbové, diskové, těleso

Text:

...k většímu otěru odhrnovací desky.Uvedené nedostatky odstraňuje technické řešení jehož podstata spočívá v tom, že pracovní plocha orebního tělesa je v celé ploše tělesa v zásadě konkávní a svislé rovina diskového tělesa svírá vůči ose rámu ostrý úhel. Výhodou tohoto provedení je to,že orební těleso diskové snižuje odpor vzniklý třeníma lépe drobí a zaklápí oranou zem.Na připojeném výkresu je znázorněno na obr. l uspořádání diskového orebního...

Ovládací mechanismus skříňové diskové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269256

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondra Josef, Lukeš Miroslav

MPK: F16D 55/00

Značky: mechanismus, diskové, ovládací, brzdy, skříňové

Text:

...brzdy podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázoměn boční pohled s na obr. 2 je uveden čelní pohled na ovládací mechenismus.Ovládací mechanismus s dvojici tlsčných disků 1 je uložen do skříně 1, která je opstřene kruhovým otvorem g. Vlastní ovládací mechenismus je sesteven z táhel §, vidlice i a k ní rozebirstelně připojeněho dříku ž. Táhla § jsou jedním svým koncem otočně připojene k dvojici tlečných disků. z a druhým koncem jsou otoěně...

Tester diskové peměťové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262874

Dátum: 11.04.1989

Autor: Černý Stanislav

MPK: G06F 9/00, G05B 15/00, G06F 13/10...

Značky: jednotky, diskové, peměťové, tester

Text:

...s prvním vstupem obvodu generování dat zápisu a přes děličku s výstupom krystalem ří zeného oscilátoru, svým druhým vstupem přes první obvodoz 314 invertorů se senzorovou klávesnici, svým třetím vstupom přes monostubilní klopný obvod s výstupm sběrnice připo jení kazetového disku, svým čtvrtým vstupem s prvním vý stupcm obvodu gonerování dat zápisu, svým prvním výstupemse vstupom indikátoru významu senzorů, svým druhým výstupem se vstupem...

Zapojení řídicích obvodů pro mikroprogramové řízení diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259805

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: pamětí, obvodů, magnetickým, zapojení, mikroprogramově, diskem, diskové, řízení, pružným, řídících

Text:

...vstup zapojení,kdežto jeho přímý výstup je přípojen na vstup sedmnáctého invertoru, jehož výstup tvoří současně adresový výstup zapojení a výstup sedmého invertoru je dále připojen na hodinový vstup sedmého klopného obvodu typu D.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne zjednodušení technických prostředků pro mení dislíove paměti s pružným diskem, čímž se dosáline snížení nákladů a zmenšení rozměirü bez nutnosti použití drahých...

Zapojení inteligentního terminálu s mikroprogramovým řízením diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258969

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: pamětí, diskem, inteligentního, mikroprogramovým, řízením, diskové, magnetickým, terminálu, zapojení, pružným

Text:

...969ho budiče sběrnice je připojen na výstup prvního invertoru, jehož vstup tvoří současně druhý nastavovací vstup, výběrový vstup obousměrného budíče sběrnice je připojen jednak na výstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jednak přes odpor na kladný pól zdroje elektrické energie, první vstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logíckého součínu je přípojen na výstup druhého ínvertoru, jehož vstup tvoří...

Ovládací mechanismus skříňové diskové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258522

Dátum: 16.08.1988

Autori: Andrášek Vít, Ohnoutka Lubomír

MPK: F16D 55/00

Značky: mechanismus, ovládací, brzdy, diskové, skříňové

Text:

...namontovaným na pouzdru zadní nápravy, včetně obou hřídelů brzdy.Ovládací mechanismus skříňové diskově brzdy podle vynálezu je znázorněn na dvou obrázcích. Na obr. 1 je proveden v nárysu částečný řez celkovým uspořádáním skříñové diskové brzdy s ovládaoím mechanismem a na obr. 2 je vyobrazen boční řez skříňovou diskovou brzdou,na němž je vyznačeno uložení spojovacích táhel na obou brzdových discích a na dvoustranném čepu kostky seřizovacího...

Diskové kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237174

Dátum: 01.10.1987

Autori: Humplík Milan, Korvas Jaroslav

MPK: B60B 3/04

Značky: diskové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diskového kola sestávajícího z disku a prohloubeného ráfku a řeší spojení disku s ráfkem v místě přechodu jeho okraje do skloněné části ráfku. Diskové kolo podle vynálezu je upraveno tak, že vnitřní plocha přechodové části (3) ráfku (1) je opatřena válcovým vybráním (5), v němž je uložen okraj (6) disku (7) svým pravoúhlým úkosem (8).

Zapojení pro separaci dat s hodin z diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 241296

Dátum: 01.09.1987

Autor: Levý Miroslav

MPK: G06F 7/28

Značky: hodin, separaci, zapojení, pamětí, diskové

Text:

...výstupní hodiny. To značně zjednodušuje řešení navazujících obvodů řadičů pre diskové paměti. Separátor podle toboto vynálezu je snadno integrovetelný do obvodu. Velice snadno a rychle se synchronizuje a při nesprávne synchronizaci se chyba ihned same opraví. Separátor pracuje tak dobře, že je použitelný i pro měření nebo nastavování diskových pamětí u jejich výrobce. Výstupní signály separétoru dávají rychle a přehledně informaci o...

Uspořádání diskové brzdy malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237388

Dátum: 01.08.1987

Autori: Komárek František, Míka Josef, Albrecht Zbyněk

MPK: F16D 55/10

Značky: malotraktoru, diskové, brzdy, uspořádání

Zhrnutie / Anotácia:

Disková brzda podle vynálezu je určena zejména pro malotraktory, kde je požadavek na jednoduchost provedení a prostorovou nenáročnost. Podstata řešení spočívá v tom, že v krytu brzdy je uchyceno hydraulické brzdové zařízení které je souosé s výstupní hřídeli diferenciálu, přičemž disková brzda je umístěna na konci tohoto výstupního hřídele diferenciálu. Píst hydraulického brzdového zařízení je v přímém styku s přítlačným diskem, který působí na...

Způsob úpravy vrstvy suspenze vzorku při měření velikosti částic na diskové centrifuze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239205

Dátum: 01.08.1987

Autor: Novák Antonín

MPK: G01N 15/02

Značky: vzorků, způsob, úpravy, částic, suspenze, měření, centrifuze, vrstvy, diskové, velikostí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy vrstvy suspenze při měření velikosti částic na diskové centrifuze tak, že se vrstva suspenze, v níž probíhá měření velikosti částic, podvrství spojitou, výhodně 0, 2 až 2 mm silnou vrstvou nemísící se kapaliny, která smáčí suspendované částice a má hustotu větší, než je maximální střední hustota suspenze. Výhodně se použije kapalina na bázi chlorovaného uhlovodíku. V případě těkání některých zbytků suspenze se provede převrstvení...

Zapojení testéru ovládací logiky diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 234193

Dátum: 01.04.1987

Autor: Jízdný Oldřich

MPK: G11B 21/12

Značky: diskové, ovládací, logiky, testeru, pamětí, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit zjednodušené a přenosné zařízení a umožnit jím oživování uzlu ovládací logiky a interfejsu diskové paměti a k tomu účelu dovolit připojení měřicích přístrojů pro kontrolu logických hodnot výstupních signálů diskové paměti a jejich synchronizace od provádění operace na paměti a konečně umožnit ovládání funkcí spojených s rozběhem náhonu v paměti a logického výběru jednotky. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v němž...

Zapojení oddělovacího členu pro zápisový a čtecí kanál magnetické diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 235796

Dátum: 01.12.1986

Autori: Komůrka Bohuslav, Skřivánek Leopold

MPK: G11B 5/012

Značky: pamětí, zapojení, kanál, diskové, zápisový, členu, magnetické, čtecí, oddělovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je jednoduchým zapojením zvýšit oddělovací účinek při zápisu a využít všech tří sekcí běžně vyráběného šestinásobného spínače s polem řízenými tranzistory. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením se spínači, obsahujícími polem řízené tranzistory a s řídícím obvodem. V zapojení je použito~ šestinásobného spínače s polem řízenými tranzistory, z něhož dvou sekcí je použito jako přepínačů zápis-čtení a třetí sekce jako spínače v řídicím...

Diskové zařízení pro odlučování krajin za rámovou pilou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230547

Dátum: 15.05.1986

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B27B 27/04

Značky: pilou, rámovou, krajin, odlučování, zařízení, diskové

Zhrnutie / Anotácia:

Diskové zařízení pro odlučování krajin za rámovou pilou vyznačené tím, že sestává ze stojanu (4) opatřeného v horní části čepem (8) a paralelogramu, složeného jednak ze zadní části (6) volně uložené na čepu (8) a přední části (7), s volně otočně uloženým,odlučovacím diskem (12) opatřeným pákou (13), koncovým spínačem (14) a nástavným šroubem (11), vzájemně spojených rameny (5) paralelogramu a jednak ze soustavy hydraulických válců, prvního...

Způsob výroby feritových magnetických hlav pro 200 megabytové diskové paměti z hlav pro 100 megabytové diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 227814

Dátum: 15.04.1986

Autor: Brožík Jiří

Značky: feritových, výroby, magnetických, pamětí, diskové, způsob, megabytové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby feritových magnetických hlav pro 200 megabytové diskové paměti z hlav pro 100 megabytové diskové paměti, vyrobených přímým řezáním feritových trámečků pólových nástavců, vyznačený tím, že se u hlavy pro 100 megabytové diskové paměti vytvoří první drážka (5) vedení vedle feritového magnetického obvodu (2), potom se tato drážka (5) vedení rozšíří pomocí brusiva a ocelového drátu nebo pásku, čímž se zúží šířka dosavadního feritového...

Zařízení zabraňující poškození ohebného disku diskové paměti při upínání v unášecím zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225562

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kilian Pavel, Hradil Josef

Značky: unášecím, diskové, zařízení, disků, upínání, poškození, ohebného, zabraňující, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduchou konstrukci uvedeného zařízení, s maximální spolehlivostí, snadnou ovladatelností a malých rozměrů, zabraňující poškození ohebného disku nejen při jeho upínání v unášecím zařízení, nýbrž i při jeho uvolňování a vyjímání. Uvedeného cíle se dosáhne novou konstrukcí zařízení s výkyvnou blokovací západkou směřující do vstupní části vkládací štěrbiny unášecího zařízení pro obálku s ohebným diskem a s rukojetí...

Uspořádání spojení segmentů třecích kotoučů diskové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214418

Dátum: 01.07.1984

Autori: Olšovský Petr, Veleba Stanislav, Černý Jan, Partika Antonín

Značky: uspořádání, brzdy, spojení, třecích, segmentů, diskové, kotoučů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení segmentů třecích kotoučů diskové brzdy, podstata vynálezu spočívá v tom, že vždy dva sousední segmenty 1 jsou spojeny kloubovou spojkou 10, která se skládá alespoň z jedné vnější části 11, alespoň z jedné vnitřní části 12, které jsou tvořeny tělesem, patřeným po stranách kruhovými výběžky 14, 15 a z vložky 13 se čtyřmi úkosovými plochami 16. Kloubová spojka je svými kruhovými výběžky 14,15 uložena v otevřených válcových...