Patenty so značkou «diodami»

Svetelný panel s obvodovým rovinným nasvetľovaním LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288263

Dátum: 01.04.2015

Autor: Vrábeľ Milan

MPK: F21V 7/04, F21Y 101/02, G09F 13/04...

Značky: rovinným, nasvetľovaním, panel, obvodovým, diodami, světelný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je svetelný panel, ktorý má pred LED diódami (1) v smere ich svetelného vyžarovania zaradený optický člen (5) na vytvorenie svetelnej steny.

Sklenený koberec podsvietený LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6735

Dátum: 02.04.2014

Autor: Šoka Ondrej

MPK: E01C 17/00, E01F 9/04

Značky: podsvietený, koberec, skleněný, diodami

Text:

...podsvietený LED diódami je zhotovený vo forme samostatných prefabrikovaných kusov alebo je sklenený koberec podsvietený LED diódami priamo zapracovaný do kamenného koberca ako jeho súčasť .LED diódy sú zaliate do vrstvy číreho alebo pigmentovaného epoxidového laku.Na túto vrstvu nadväzuje sklenená vrstva, ktorá je tvorená zmesou epoxidového laku a sklenenej dne.Vrstva tvorená sklom a čírym lakom zabezpečuje, že svetlo produkované bodovými...

Svetelný panel s obvodovým rovinným nasvetľovaním LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6244

Dátum: 02.10.2012

Autor: Vrábeľ Milan

MPK: F21Y 101/02, F21V 7/04, G09F 13/04...

Značky: obvodovým, rovinným, panel, světelný, diodami, nasvetľovaním

Text:

...jasom a zároveň sa vyžarovaný svetelný tok sústredí do vytvorenej úzkej svetelnej steny.Prehľad obrázkov na výkresochSvetelný panel s obvodovým rovinným nasvetľovanim LED diódami s obvodovou rámovou alebo skriňovou konštrukciou podľa tohto úžitkového vzoru bude bližšie ozrejmený pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je V reze zobrazený svetelný panel s obdlžnikovou obvodovou rámovou konštrukciou doplnenou o dno v čelnom pohľade a pohľade...

Svetelný panel s obvodovou rámovou konštrukciou s LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: 287744

Dátum: 22.07.2011

Autor: Horváth Imrich

MPK: G09F 13/04, H05B 33/00, G09F 13/22...

Značky: rámovou, obvodovou, konštrukciou, panel, světelný, diodami

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia je založená na tom, že v svetelnom paneli s obvodovou rámovou konštrukciou sú LED diódy (1) rozmiestnené na vnútornej strane obvodovej rámovej konštrukcie (2) so svetelným vyžarovaním aspoň v jednej nasvetľovacej rovine (gama), paralelnej s rovinou (H) priehľadného prekrytia (3). Pritom pred LED diódami (1) v smere ich svetelného vyžarovania v nasvetľovacej rovine (gama), paralelnej s rovinou (H) priehľadného prekrytia, je len...

Svietidlo s reflektorom a bodovými zdrojmi svetla, najmä LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5667

Dátum: 04.03.2011

Autor: Vrábeľ Milan

MPK: F21S 13/00, F21V 7/00

Značky: zdrojmi, najmä, světla, svietidlo, diodami, reflektorom, bodovými

Text:

...Reflektor g ako zvonové teleso svietidla je opatrené čelným priehľadným prekry 10tím i s rastrom, ktoré je uchytené o okraj reflektora s. Teleso g - guľa je vyrobené ako výlisok z plastu opatrený reflexnou vrstvou. Teleso g - guľa je posuvne prestaviteľnć na zvislej tyčke uchytenej o vnútomú homú časť reflektora 3 prípadne o montážnu dosku, na ktorej sú rozmiestnené bodové zdroje l svetla - LED diódy. Zmenou vzdialenosti telesa g - guľa...

Svetelný panel s obvodovou rámovou konštrukciou s LED diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4870

Dátum: 02.11.2007

Autor: Horváth Imrich

MPK: H05B 33/00, G09F 9/30

Značky: světelný, konštrukciou, panel, diodami, rámovou, obvodovou

Text:

...skleným prekrytím 3. Na vnútomej strane každého priehľadného prekrytia 3 je uspôsobený plagát. LED diódy l sú rozmiestnené na vnútomej strane obvodovej rámovej konštrukcie 2 so svetelným vyžarovaním v jednej nasvetľovacej rovine F paralelnej s rovinou H priehľadného prekrytia 3. LED diódy 1 sú rozmiestnené v strede vnútomej hlbky rámovej konštrukcie 2 po celom obvode na vnútomej strane obvodovej rámovej konštrukcie 2. LED diódy 1 sú s...

Svietiaci pás s led diódami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3964

Dátum: 03.11.2004

Autor: Bakajová Blanka

MPK: F21S 8/00, H05B 35/00

Značky: svietiaci, diodami

Text:

...hmotou 10. Týmto usporiadaním sa dosahuje rovnomemćho presvíetenia celej hrany bez rušivých tieňov.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok znázorňuje prevedenie Svietiaceho pásu s LED diódami.Svietiaci pás s LED diódami znázorňuje obrázok. Vo vrchnej lište 2 sú v osadené LED diódy l, poprepájané vodičmi 3. Pomocou bočných líšt 4 je v tesnej blizkosti upevnená spodná lišta 6, prepojenia LED diód l sú zaliate zalievacou hmotou 10 s výhodou...

Svietiaci panel s LED diódami a difúzormi svetla LED diód

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3158

Dátum: 05.03.2002

Autor: Horváth Imrich

MPK: F21V 11/00, G09F 9/302, G09F 13/04...

Značky: diód, diodami, panel, svietiaci, světla, difúzormi

Text:

...je 80 ° až 135 °, s výhodou je uhol 3 90 ° až 105 °.Ďalej je výhodné, ak na vnútornej stene tela difúzora sú v jednom rade,alebo v niekoľkých radoch nad sebou. rozmiestnené výstupky, najmä je výhodné ak sú výstupky rozmiestnené tak, že osi výstupkov jedného radu sú v stredoch medzier medzi osami výstupkov v rade pod nim a zároveň sú v stredoch medzier medzi osami výstupkov v rade nad ním.Výhodné je aj také riešenie, keď na vnútornej stene...

Transformátor s diodami zapojenými mezi vrstvami vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258447

Dátum: 16.08.1988

Autori: Held Andress, Pudimat Holand, Bärwinkel Wilhelm, Weigand Heine, Richter Volkhard

MPK: H02M 3/195

Značky: vinutí, diodami, transformátor, zapojenými, vrstvami

Text:

...as H 3 necrnorousonxuuoHHoro Marepuana c aucoxóü nusnexrpuqecxoü nocronuuoü, 5 uacrHocwąnsnonn 3 THneH 1 epeQTanarau nsonnuns Meny cauuu HHWHM unu canmu nepxunm cnoeu H cepneunuxon unn axpauupymmen nnenkoň cocronm na usonnunonuoro Mawepuana c oueuh Manoü nuánexrpnuecuoü nocroanuoň, aanp. us nonurerpaàropsruneua, nan Torn, qwoůu epxaTb Ha HH 3 xon yponue sneprn H nnanexrpnuecxue norepu euxocwu, nonpexueMy narpyxeuuoñ nepeneunuu...

Generátor s tunelovými diodami s lineárním řízením kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218896

Dátum: 01.07.1984

Autori: Wettengel Ilja, Tschernjavski Valentin

Značky: generátor, lineárním, tunelovými, diodami, řízením, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká relaxačního generátoru s tunelovými diodami, zejména pro použití ve sdělovací technice v pásmu velmi vysokých kmitočtů a v synchronních demodulátorech jako lineárních generátorů řízených napětím. Účelem vynálezu je zmenšení zpoždění při připojení relaxačních generátorů využitím tunelových diod a vytvoření generátoru s tunelovými diodami pro kmitočtové pásmo nad 200 MHz, s širokým rozsahem řízení, velkou linearitou charakteristik...