Patenty so značkou «dílec»

Stavební dílec tyčového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260426

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šamonil Karel, Brabec Zdeněk, Krubová Alena

MPK: E04C 3/20

Značky: charakteru, stavební, dílec, tyčového

Text:

...materiálem. Tepelně izolační materiál se do štěrbin vkládá před betonáží ve vertikální vý robní poloze, čímž je vyloučena nutnost bednění štěrbín.Na vyobrazeních je schematicky znázorněna základní úprava stavebního dílce podle vynálezu. Obr. 1 představuje půdorysný pohled na dílec s příkladem uspořádání štěrbin a krčkü. Na obr. 2 je znázorněn svislý řez jednoduchým provedením dílce, kdy spodní úroveň tepelně lzolačního materiálu je...

Plošný dílec, zejména pro nábytek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 16

Dátum: 11.08.1993

Autori: Herold Miloš, Hrdlička Tomáš

MPK: B32B 21/08, B32B 21/00

Značky: zejména, plošný, nábytek, dílec

Text:

...povrchu jehličnatých materiálů. například smrku. nebo materiálů s jehličnatou překližkou volbou impregnačních papírů o vyšší gramáži. při částečném snížení měrného tlaku lisování. částečně působí na zlepšení pracovního prostředí obsluhy. avšak nijak neodstraňuje přímé negativní působení fenolových sloučenin v pracovním prostředí při výrobě dílců a jejich pozdější působeníDále jsou známé takové postupy. podle kterých je laminování velkoplošných...

Izolační střešní dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 271196

Dátum: 14.08.1990

Autor: Blaha Vojtěch

MPK: E04B 1/80

Značky: střešní, izolační, dílec

Pórobetonový stěnový dílec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269852

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hromádka Jaroslav, Hajdu Pavel, Keim Lubomír, Pospíšil Jiří

MPK: E04B 2/04

Značky: způsob, výroby, pórobetonový, dílec, stěnový

Text:

...seprmtýoh do celku opíoeoími téhly, prochćIeJíoími dčrami v blocíoh vedle vrstvy tepelné izolace.Podstata způsobu výroby stčnového dílce podle vynélezu spočívé v tom, že do formy us výrobu pőrobetonov-ýoh bloku se vloží. tvarovaná výztuini rohoň, ke ktoré os připevní předem vrstve tepelnč izolačoího materiálu.Vrstvsný stěnový díleo podle vynůlezu mé. pcdstatnč zlepiené tepelnč izolační vlastnosti, takže s. při uouüłoe o cm Je pouäitemý pro...

Prefabrikovaný stavebnicový dílec s přerušeným tepelným mostem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269351

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hnátek Jaroslav, Hemr Jiří, Šedivý Vladimír, Hrdlička Karel

MPK: E06B 1/18

Značky: prefabrikovaný, dílec, stavebnicový, mostem, přerušeným, tepelným

Text:

...krycími lištami, podle vynálezu, jehož podstatou je to, že nosné rámy jsou vytvořeny zejména z profílových tyčí profilu U,obrácených svými přírubamí směrem k sobě.Izolačni vložky jsou uložený mezi přirubami a stojinami profilových tyčí a jsou zajištêny samosvornými elementy v průchozích otvorech, ležicimi rovnoběžně se střednicovou rovinou okna. Tyto samosvorné elementy jsou s výhodou tvořeny pružnými nebo rýhovanými kolíky. Profilove tyče...

Dílec roštu ke scezování kapalin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269169

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kupf Lubomír, Sterzinger Marcel

MPK: B01D 25/04

Značky: scezování, roštů, kapalin, způsob, dílec, výroby

Text:

...pod úhlee 15 ar 25 ° nebo ae nejdríve rozliruje pod dhlea Ž až 6 ° v částí, ktarl ee rovní 1/10 až 1/A výšky roltníce a potoe pe zu uje pod úhlee 15 až 25 °. Po vytvorení rovinndlo dílce ee provddí jeho ohnutí do funkčního tvaru ieąívâlelválcov 6 ho ohýbecího atroje., - VPríkled provedení díloe Ja inizornin ache-eticky na výkreau,kda obr.l Šnlzorňuja dílec aeetavenf z devítl roltníc a dvou príčnýel tyčí. Pro nízornijlí predetevu jsou obě...

Stavební dílec pro stavebnicové modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264141

Dátum: 13.06.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: stavební, hračky, dílec, stavebnicové, modely, zejména

Text:

...rozměry jsou shodné s rozměry podnože §. V krycí deece 32 jsou otvory El pro možnost jejího nesunutí na spojovací čepy Z,8 a na její dolní straně jsou kuželovitě zakončené zástrčné čepy 33, jejichž polohe aprůměr odpovídají kruhovým otvorům lg v podnoži 2.Tyto a další podrobnosti provedení krycí desky 39 jsou lépe zrejmé z obr. 6 až 8 znúzorňujících pohled na dolní stranu krycí desky 33 případně její podélný a příčný řez. Z obr. 5 a 8 jsou...

Prostorový stavební dílec bytového jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 260862

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04H 1/12

Značky: prostorový, dílec, stavební, bytového, jádra

Text:

...úrazu, zejména pro starší obyvatele bytu a děti a je proto namítán z hlediska hygienických předpisü. obdobné zbytočné zdvojenl je u stropu, protože stropní panely hrubých staveb mají i spodní povrch natolik dokonalý, že jsou připraveny pro přímou úpravu tapetováním nebo malbou, a proto je další -Strop prostorového prefabrikátu poosazení do stavby funkčné neopodstatněuý a zbytečný. Oba dva horizontální prefabrĺikáty, tzn. podlahový dílec...

Izolační stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260659

Dátum: 12.01.1989

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E04C 2/26

Značky: dílec, izolační, stavební

Text:

...dále to, že má přirozený stavební povrch příbuzný ostatním omítnutým nebo stěrkovaným povrchům stěn,a to, že se jim dosahuje celistvého povrchu stěny bez spar mezi jednotlivými dílci, které jsou u ostatních stěn z lehkých příčkových.či obkladových dílců nezbytné.Tím, že maltovinové povrchové vrstvy jsou zcela neseny kostrou dílce, je možnn snimi manipulovat krátce po odlití, aniž je je třeba uměle vysoušet. Část přebytečné vody odsaje...

Vícevrstvý stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260657

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Vladimír, Bureš Stanislav, Slavík Zdeněk

MPK: E04C 2/46

Značky: vícevrstvý, stavební, dílec

Text:

...a vnitřní vrstvou,čínž lze výrazni zlepšit statické podmínky dílce ve stěně budovy.Příklad provedení víoevrstvého stavebního dílce podle vyndo lenu je znázorněn na přípojených výkresoch, kde na obr. 1 Je pedélný svislý řez střední vrstvou, na obr.2 je část podélného svíalćhe řesu vedeného rovinou Ann z obr.3, na obr. 3 je příčnýřez vedený rovinou B-B z obr.2, na obr.4 je příčný řez vedený ro tvinou C-C z obr.2 a na obr. 5 je příčný řez...

Tvarový izolační dílec pro jednovrstvou tepelnou izolaci potrubí velkého průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259322

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šimek Milan, Strnadel Karel, Purnoch Jiří, Svoboda Jan

MPK: B32B 3/10

Značky: tvarový, izolaci, potrubí, velkého, dílec, jednovrstvou, izolační, průměru, tepelnou

Text:

...zářezy 1, rovnoběžnévrstva l je spojena pomocí spojovací vrstvy g, kterou tvoří zhydratovaná sádra, zpevněná výztužnou vložkou g ze skelné posukované rohože se středovou vrstvou A, kterou tvoří přířezy rovných izolačních desek z minerálních vláken o objemové hmotnosti 60 kqm-3, 0 tlouščcePřířezy jsou stlačeny do klínovitého tvaru tak, že tato středová vrstva vytváří potřebnýoblouk a současně na svých koncových plochách tvoří pružící...

Potrubní dílec pro zkušební tunel chladírenských přepravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257075

Dátum: 15.04.1988

Autori: Budkovský Karel, Veselý Jaromír

MPK: B60P 3/20

Značky: tunel, dílec, potrubní, zkušební, přepravníku, chladírenských

Text:

...výparníky v provozu a vzniká regulace chladného vzduchu, přechodem přes celý výparník,vzduch je přechlazen, požadované ochlazení zkušebního tunelu je překročenc a teplotu je nutno doregulovat elektrickým topením, čímž vznikají energetické ztráty.Tyto nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož postata spočíva v tom, že výparníky jsou seskupeny do dvou bloku a do prostoru mezi tyto bloky je vložena regulačníVýhody nového řešení...

Dřevěný lešeňový podlahový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 256771

Dátum: 15.04.1988

Autori: Škréta Karel, Vlasák Svatopluk

MPK: E04G 5/08

Značky: podlahový, dílec, lešeňový, dřevěný

Text:

...a osou dilce, nebo ä 1 kmo aymetricky k podélné one dílce.Podlehový dilec podle vynálezu ozšiřuje způsoby konstrukčniho řešení Spodní nosné vrstvy prken uvedené v autorskom osvedčení čą 259042.o případ, kdy spodní nosnáiprkna Jsou vzájemné rovnoběžnt a připevněná šikmo k podélné ose dilce, přičemž podélná oead 1 lce protiná najméně Jedno epodni nosné prkno. ÁTimto řešením zůatávají zachovány výhody lešeňového podlahového dilce podle...

Vrstvený dílec skládaného střešního nebo obvodového pláště staveb a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255280

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pešek Miroslav, Vaněk Václav, Vlček Jaroslav

MPK: E04D 3/35, B32B 15/20

Značky: staveb, střešního, skladaného, dílec, obvodového, pláště, způsob, výroby, vrstvený

Text:

...zářením a to bud zářením elektronovýmnebo zářením gama nebo zářením ultrafialovým má nosnou vrstvu sesítěnou, spojovací vrstvy zpolymerovány a ochrannou vrstvu vytvrzenou. Výhodou je dále i to, že výrobek je možno radiačně upravit v jedné operaci. Při použití ultrafiąlového záření je nutno přidávat do pojivaa do krycí nosné vrstvy fotosensibilizátory s výhodou benzyldimetylketal.Ultrafialové záŕení je možno použít pouze tehdy,...

Potrubní dílec pro dopravu horkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253699

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jeřábek Vladimír, Semrád Petr, Cvejn Josef

MPK: B65G 51/18

Značky: dílec, dopravu, horkých, médií, potrubní

Text:

...a na obvodový kroužek, spojený s vnější plochou vnitřní trubky.Výhody řešení podle vynàlezu spočívají v tom, že doeházi k úspoře tepelné energie, která tak neni zbytečně ve velkém množství přenàšena do vnějšího pláště. současně s tím je zabràněno nadměrným a nepříznivým tepelným dilatacím a kroužky zabraňuji proudění plynu podél stěny pláště nebo vložky.Provedení vynálezu je znàzorněno na přiloženém obrázku,kde horní polovina potrubního dílce...

Nosný stavební dílec pro stěny a stropy budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247360

Dátum: 16.11.1987

Autori: Halašta Josef, Zavadil Eduard

MPK: E04C 2/46

Značky: budov, dílec, stavební, stěny, stropy, nosný

Text:

...dílců vytváří základní ekonomický predpoklad pro stavbu obytných domů, vytápěných pouze solární energií.Konstrukční uspořádání dílce podle vynálezu umožňuje vytvoření dutiny, zaujímající 70 celkového objemu. Tím se snižuje úměrně množství potřebného materiálu pro stavbu, jeho položka nákupní, položka za dovoz na staveniště a položka zakládání stavby.Příklady provedení dílce podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresu, kde obr. l představuje...

Dřevěný lešeňový podlahový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 239042

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vlasák Svatopluk, Škréta Karel

MPK: E04G 5/08

Značky: lešeňový, podlahový, dřevěný, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení únosnosti lešeňových podlahových dílců a tím zároveň zvýšení bezpečností pracovníků na lešení, je dosaženo tím způsobem, že ve spodní vrstvě dílce jsou zařazena nejméně dvě nosná prkna buď rovnoběžně s podélnou osou dílce tak, aby překrývala spáry mezi prkny horní vrstvy, nebo šikmo, symetricky k podélné ose dílce. Délka nosných prken musí být minimálně rovná vzdálenosti krajních příčných svlaků a jejich připevnění k...

Střešní, zejména pórobetonový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 243353

Dátum: 15.09.1987

Autor: Semecký Jioí

MPK: E04C 2/50

Značky: pórobetonový, dílec, zejména, střešní

Text:

...stejxąých prühybů, takže nemůže dnchánet ke vzniku trhlín ve-.atyčnych sparách mezi soussdními dílci a tím k poikozovćní povlakoveObe sousední dílce se vzájemně společně sepnou přehnutím částí plochých spojek nohorní povrch sousedního dílce, který se tak nemůže vůči prvnínm dílci vysunonxt. nahoru B 9493115 tak se nemůžu první dílsc zvednout vůči druhému dílci. Kromě toho poskytují vyční vající části plochých spojek, opatřená závěsnými...

Dvojdílný podlahový dílec z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243443

Dátum: 14.08.1987

Autori: Grosjean Jean Claude, Denier Guy, Bauler Claude

MPK: E04G 5/08

Značky: plastických, podlahový, dvojdílný, dílec

Text:

...rdsnvch spodok.ranu provedont podlohovoho dllce Je schesstlch snssornln no připodowch výkresoch,kdo no obr. 1 Je oxonosetrioký pohlod no dtlsc, obr. 2 Jo příčoý os dtlcon, no obr. 3 Je oxonometrický pohled ne spodont dvou dílcd s no obr. 4 Je tentýl pohled no detsll spojky.Dilec do slolend se dvou stejnýoh výlisků 1,. ktorí po překloponí Jedndao s nich kolos podolno osy pevnl spodnou pise sosoevoru pero g do druhy 3. vans( otrono...

Dílec skříně rozvodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252213

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pospíšil Jiří

MPK: F16H 57/02

Značky: rozvodovky, dílec, skříně

Text:

...výkresech je příkladné znázornění dílce ve třech variantách a jeho uložení ve skříni rozvodovky, kde obr. 1 a, b představuje nárys skříně rozvodovky a její vodorovný řez A-A s uloženým stavebnicovým dílcem, příkladně znázorněným ve dvou varíantách. Obr. 2 představuje příčný svislý řez B-B skříní rozvodovky s uloženým stavebnicovým dílcem. příkladně znázorněným ve dvou variantách. Obr. 3 a, b, c představuje podélný řez dílcem, znázorněným ve...

Stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 252205

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hnátek Jaroslav, Šedivý Vladimír, Hemr Jiří, Hrdlička Karel

MPK: E06B 1/16

Značky: dílec, stavební

Text:

...šroubü É, 5. Rohové spojeni se vytváří tak, že k vnitřním sešikmeným plochám ramen rohovniku 1 se přisadi rozpěrovacĺ kliny 5, 3 s průchozím závitem a vodící šikmou plochou stejného úkosu, jaký mají šikmé plochy ramen rohovniku 3, a zajistĺ se šrouby §, 5 procházejícími průchozĺmi otvory V tělese rohovniku 3 a zašroubovanými v závitech rozpěracích klínů A, 1. Takto připravený rohovník Ä se nasune do dutiny nosného profilu l a jejich vzájemná...

Okenní dílec lehkého obvodového pláště se samonosným základním rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251352

Dátum: 16.07.1987

Autori: Fischer Viktor, Brož Karel

MPK: E06B 1/04

Značky: samonosným, dílec, základním, okenní, rámem, obvodového, lehkého, pláště

Text:

...s nosnym rámom okenního dílce, při dodržaní vsech ostatních závazných parametrů platných pro okenní dílec.Přehled provedení dla vynálezu .je nnázornün na přiloženych obrázcích, kde na obr. 1 je celkový pohled na Okenní dílec, obr. 2 znázorňuje svialý řez okanní části, obr. 3 vodorovný řez Okenní části lehkćho obvodového plášte s přerušeným tepelným mostom.l( záklednímu rámu obvodového dílce jj, .je přivařen tenkoatěnny uzavřený profil li a...

Dvouvrstvý keramický stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 251284

Dátum: 11.06.1987

Autori: Karlík Vladimír, Babka Vojtěch

MPK: E04C 2/46, E04C 2/40

Značky: keramický, dílec, dvouvrstvý, stavební

Text:

...tvarovky pro keramicw stavební dílec s dvěma velkýni polodréłkemi výrazně zlepšuje stabilizeci polohy jednotlivých tvarovek po uloiení do formy před jejich zelitím maltou pri výrobě dílce. I u řešení dílce podle vynález může být použit prídavný tepelné izolační materiál, jedná ee o jeho aplikaci v dutínách tvarovek. Taková použití prídavného tepelné izolačního materiálu dále zvyšuje účinky vynálezu a neovlivňuje pritom negatívne možnost...

Vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249634

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brabec Zdeněk, Navrátil Dušan, Prokeš Bedřich, Šamonil Karel, Krubová Alena

MPK: E04C 2/40

Značky: konstrukce, svisle, keramický, vrstvený, dílec

Text:

...tverovek. Tepelné izolpční vrstva je po obvodě vrstveného dílce.přiknyta pásy kovového pletiva, zakotvenýmí svými okraji v okrajových částech omítkových vrstev.Konstrukčním řešením stavebního dílce podle vynálezu dochází k podstatnému zlepšení jeho tepelné technických vlastností,přičemž není nutné pro spojení jednotlivých vrstev použití nerezové oceli. Na rozdíl od stávajících dílců lze vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce...

Stavební dílec s hydroizolační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238091

Dátum: 01.04.1987

Autori: Koželuha Jaroslav, Popelka Milan

MPK: E04B 1/66

Značky: dílec, stavební, hydroizolační, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o stavební dílec s vnitřní hydroizolační vrstvou, především proti zemní a atmosférické vlhkosti, který lze výhodně využít zejména pro střešní pláště a suterénní zdivo. Řešení má nosnou vrstvu (1), vytvořenou zejména z izolačního betonu, na kterou je nanesena hydroizolační vrstva (2) lepivé hmoty na bázi kopolymeru vinylchlorid - vinylycetát a na ní je dále uložena ochranná vrstva (5), například z vodotěsného betonu.

Dutý skleněný stavební dílec, zejména obkládací tvárnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232243

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lahoda Jan, Viewegh Josef

MPK: C03B 23/24, E04F 13/14

Značky: dílec, obkládací, skleněný, zejména, dutý, tvárnice, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvětví skla, a to výroby skleněných tvárnic, vhodných jako obkladový materiál stěn ve stavebnictví, a řeší problém dilatace a dehydratace dutiny obkladových tvárnic vystavených působení atmosférických změn. Tvárnice (l), provedená jako čtyřhranné těleso s tubusem (5) a armaturou (6) má v boční stěně (3), která je po instalaci vespod, otvory (7) uzavřené průlinčitým víčkem (8) ze spékané skelné drti o porozitě P 160 až P 500....

Spádový střešní dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231264

Dátum: 01.03.1987

Autor: Koželuha Jaroslav

MPK: E04D 13/14

Značky: dílec, spádový, střešní

Zhrnutie / Anotácia:

Spádový střešní dílec pro ploché střechy má klínový tvar a jeho základní část je vytvořena z tepelně izolačního materiálu podstata vynálezu spočívá v tom, že dílec je tvořen tepelně izolačním jádrem (l) z pěnové hmoty nebo skříňové konstrukce z tuhých desek, vyplněné izolačním materiálem, které je opatřeno zejména na své spádové ploše izolační vrstvou (2), nepropouštějící vodu, zejména povlakovou krytinou.Čelní plocha dílce, kolmá na jeho...

Stavební plošný dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 233587

Dátum: 01.02.1987

Autori: Škarpa Miroslav, Lembak Michal, Domorád Jiří

MPK: E04C 2/06

Značky: plošný, dílec, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvoření stavebního plošného dílce, zejména střešního a stropního panelu, který má zvýšený tepelně izolační odpor. Za tím účelem stavební plošný dílec sestává ze dvou vodorovných desek, které jsou na svých opěrných koncích navzájem pevně spojeny svislými koncovými žebry, kolmými k podélným osám vodorovných desek, nebo rohovými sloupky. Mezi svislými koncovými žebry nebo rohovými sloupky a po ploše vodorovných desek jsou...

Dílec s kovovým rámem pro lehký obvodový plášť budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232812

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kudr Jiří, Šmíd Zdeněk, Fischer Viktor

MPK: E04C 2/38

Značky: obvodový, dílec, plášť, lehký, budov, rámem, kovovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dílce s kovovým rámem se závěsy lehkého obvodového pláště budov. Rám je překrytý z vnější i vnitřní strany krycími deskami, izolačními vložkami, pružnými podložkami a parotěsnou fólií. Podstatou řešení je nové uspořádání skladby celého provedení dílce. Rám dílce je tvořen z uzavřených a otevřených profilů. K rámu jsou připevněny horní a dolní závěsy s manipulačními otvory, naváděcími a připevňovacími výřezy. Výřezy mají šikmé...

Prefabrikovaný betonový velkodutinový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 237567

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hanuš Jiří, Němeček Václav, Slovák Miroslav, Průša Václav, Hlaváček Václav

MPK: E04C 2/34

Značky: prefabrikovaný, dílec, velkodutinový, betónový

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný betonový velkodutinový dílec je tvořen dvěma díly, které jsou nerozebiratelně spojeny svarem. Jeden z dílů je opatřen vystupujícím prvkem, který je přihnut ke styčné nebo obvodové ploše druhého dílce. Oba díly mohou být opatřeny vystupujícími spojovacími prvky, které k sobě přiléhají nebo jejich obvodové plochy obsahují spojovací prvky, pomocí nichž jsou díly propojeny. Spojovací prvky mohou tvořit destičky, které jsou vzájemně...

Obloukový stavebnicový dílec pro univerzální stavebnici kabelových lávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235823

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kloeppel Friedrich, Vykypěl Jan, Holtzhausen Albrecht, Veselý Vladimír

MPK: H02G 3/00

Značky: dílec, univerzální, kabelových, stavebnici, lávek, stavebnicový, obloukový

Zhrnutie / Anotácia:

Obloukový stavebnicový dílec je určen zejména pro vytváření vedlejších kabelových cest na kabelových mostech, u nichž jsou kabelové lávky uspořádány v řadách a patrech nad sebou. Vedlejší kabelová cesta se vytváří pomocí sestavy obloukových stavebnicových dílců a přímých dílců, které se umísťují vně prostoru kabelového mostu. Obloukový stavebnicový dílec může být použit i v místech změn směru kabelových tras, jež jsou uloženy na kabelových...

Keramický stavební dílec se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234136

Dátum: 01.10.1986

Autori: Roch Jiří, Šamonil Karel, Krubová Alena, Prokeš Bedřich

MPK: E04C 2/40

Značky: vlastnostmi, technickými, stavební, dílec, keramický, zlepšenými, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení tepelně technických vlastností stavebních dílců. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že vnější vrstva dílce je tvořena v obou směrech na sraz uspořádanými rozšířenými částmi tvarovek profilu T anebo L a vnitřní vrstva dílce je tvořena jednak zúženými částmi tvarovek a jednak tvarovkami uloženými na sraz do řad mezer vytvořených bočními tažnými plochami zúžených částí tvarovek a vnitřními tažnými plochami rozšířených...

Železobetonový dílec lávky pro pěší

Načítavanie...

Číslo patentu: 234129

Dátum: 01.10.1986

Autori: Mach Václav, Trčka František

MPK: E04C 3/22, E01D 7/00

Značky: železobetonový, dílec, lávky, pěší

Zhrnutie / Anotácia:

Železobetonový dílec lávky pro pěší má v průřezu tvar hranatého písmene U a sestává z vodorovné deskové mostovky a ze dvou stěnových rámů, vystupujících nahoru z podélných okrajů mostovky. Stěnové rámy deskového charakteru jsou opatřeny nejméně jedním středním vylehčovacím otvorem a na svém volném podélném okrají jsou zesíleny ztužujícím okrajovým žebrem, ve kterém jsou vytvořeny podélné kanálky pro předpínací kabely. Podélné kanálky pro...

Fasádní dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 234125

Dátum: 01.10.1986

Autor: Marcalík Ivo

MPK: E04C 2/40

Značky: fasádní, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Fasádní dílec sestávající nejméně ze dvou vrstev, z nichž jedna je vytvořena z tepelně izolačních prvků ve tvaru hranolu, zpravidla na bázi silikátů, a druhá je vytvořena z betonu. Spojení obou vrstev navzájem je. zabezpečeno zejména vetknutím tahového množství tepelně izolačních prvků do betonové vrstvy, že celková plocha průřezů vetknutých tepelně izolačních prvků činí ve styčné rovině obou vrstev 7,5 % až 50 % průčelní plochy fasádního...

Prostorový stavební dílec pro průmyslovou výrobu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234008

Dátum: 15.09.1986

Autor: Velo Dalbrenta Gianfranco

MPK: E04B 1/348

Značky: výrobu, stavební, dílec, prostorový, budov, průmyslovou

Zhrnutie / Anotácia:

Prostorový stavební dílec sestává ze svislé desky (3), určené pro vytváření části stěn místnosti budovy, a z dvojice vodorovných desek (5, 6), vystupujících do stran z horního okraje svislé desky (3) ne vzájemně opačné strany, z nichž jedna deska (6) má šířku podstatně větší než druhá deska (5) těmito vodorovnými deskami (5, 6), zejména širší vodorovnou deskou (6) je vytvářena část stropní konstrukce budovy. Všechny tyto desky (3, 5, 6) jsou...

Jednovrstvý keramický stěnový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231416

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sodomka Josef, Novák Vladimír

MPK: E04C 2/40

Značky: keramický, dílec, stěnový, jednovrstvý

Zhrnutie / Anotácia:

Stěnový dílec je určen pro obvodové zdi vytápěných budov. Sestává z cihel, mezi nimiž jsou nejméně dvě svislé a dvě vodorovná spáry vyplněné alespoň zčásti maltou, v níž jsou uloženy ocelové pruty. Svislé a vodorovná spáry jsou vyplněny maltou jen v části své šířky. Ve zbývající části jsou vyplněny tepelně izolačními tělesy.

Betonový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231350

Dátum: 15.05.1986

Autori: Průša Václav, Skoumal Vlastimil, Bräuer Josef, Štěrba Alain

MPK: E04G 21/14

Značky: dílec, betónový

Zhrnutie / Anotácia:

Betonový dílec, opatřený alespoň dvěma kapsami, souměrný ke svislé rovině kolmé na osu dílce, vyznačený tím, že kapsa /7/ obsahuje alespoň jednu závěsnou plochu /8/se středem /9/, přičemž osa /11/ normál /10/, procházejících středy /9/ závěsných ploch /8/, svírá úhel /12/ v rozmezí od 10 do 40°C s přímkou /13/, procházející průsečníky /14/ os /11/ normál /10/ s boky /4/ dílce /1/ v těch kapsách /7/, jejichž středy leží v rovině /15/ kolmé na...