Patenty so značkou «dílce»

Pojistka pro horizontální dílce stavebního lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267828

Dátum: 12.02.1990

Autor: Paleček Karel

MPK: E04G 7/22

Značky: pojistka, horizontální, stavebního, lešení, dílce

Text:

...navzájem rovnobežne nebo svírat ostrý úhel.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněna pojistka pro horizontální dílce stavebního lešení podle vynálezu, a to na obr. 1 v náryse, na obr. 2 v bokoryse a na obr. 3 v půdoryse. Na obr. 4 je axonometrický pohled na pojístku zajíšřující spoj horizontál ního dílce se sloupkem lešení.Na obr. 1 až obr. 4 je vyznačena pojistka ł ve tvaru písmene U, jehož konce ll, łg jsou ohnuty do roviny kolmé k...

Univerzální dávkovací a odebírací zařízení, zejména pro nábytkové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267477

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 60/00

Značky: odebírací, dávkovací, zejména, univerzální, nábytkové, dílce, zařízení

Text:

...ll válečkového dopravníku 2 je uložen řemenový dopravník 12 kyvně uložený na náhonovém hřídell lg. Zvedací zařízení łž hrání łz nábytkových dílcú lg je přtpavnöno na nosnćm rámu L zařízení a k němu Je připevněn Jak horizontální přcnñšecí mechanismus 17, tak 1 vertikální přenášecí mechanísmus lg pro přenćšení nábytkových dílců łš. Odklopná část lg ovládané pneumacickým válcem łg znjläĺuje propojení válečkového doprnvníku 2 s...

Ocelová kotva pro nosné spojení betonových desek stavebního vrstveného dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263254

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marcalík Ivo

MPK: E04C 2/46

Značky: betonových, stavebního, nosné, desek, spojení, ocelová, vrstveného, dílce, kotva

Text:

...kotev se omezuje hlavně na řezání trubek. Výrobu kotvy je možno automatizovat. Při použití progresívní výrobní technologie, jako např. řezání laserovým paprskem, vzniká malé množství odpadního materiálu. K výrobě kotvy je možno využít krátkých výchozích trubkových kruhových profilů, klasifikovaných jako odpad. Jednoduchý, kompaktní tvar kotvy dává předpoklady k snadnému dalšímu zpracování jako je případné omílání povrchu a hran, žíhání...

Ústrojí pro tepelnou ochranu letmo uloženého elektricky aktivního konstrukčního dílce elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255477

Dátum: 15.03.1988

Autor: Ručný Jiří

MPK: H02K 17/30

Značky: ochranu, konstrukčního, letmo, aktivního, tepelnou, ústrojí, zařízení, dílce, elektrického, uloženého, elektricky

Text:

...je uložen v uvedeném směru lg tepelné dilatace a svým druhým koncem dosedá na vybavovací Čidlo 3 ochranného vypínače É. Ochranný vypínač Š je pomocí šroubového spojení É uchycen na elektricky neaktivní konstrukční části lg zařízení s tepelnou dilatací rovnoběžnouse směrem lg tepelné dilatace chraněného konstrukčního dílce 3, avšak vůči ní časově zpožděnou. Elektricky neaktivní konstrukční část lg je zde tvořena štítem g spolu s pláštěm 2 elek...

Brousicí zařízení na ohnuté nábytkové dílce kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252938

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B24B 19/24

Značky: brousící, kruhového, ohnuté, nábytkové, dílce, průřezu, zařízení

Text:

...pohled shore.Rotační buben 1, je uložený na volnoběžných kladkách g ve stojanu § a má na obvodu vytvořeny drážky 3 pro klínové řemeny Ž pro pohon §. Uvnitř rotačního bubnu 1 jsou rotační brousicí tělesa 1 pevně uchycena na otočných hřídslích Q opatřených ozubenýni pastorky g, které zapadají do ozubeněho věnce lg pevně uchyceného na bočnici ll stojanu 1. Rotační buben 1 a ozubený věnec lg mají společnou středovou osu lg. Otevřená část...

Ozdoba určená zejména pro obuvnické nártové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246997

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mašek Václav, Malásek Václav, Oíman Jaroslav

MPK: A43B 23/24

Značky: obuvnícke, dílce, zejména, ozdoba, nártové, určená

Text:

...dvěma až třemi přerušeními, přičemž jedno přerušení je v míetč myělená oey a zabývající dvě jsou atejnoměrně vzdaleny po obou stranách od nyllené oey.Poetraxmí přeruäení podálnáho průseků je míetem, kde jsou provedeny na přivrácených etranáoh podélnáho průeeku příčná průseky. Tímto je dano přemoetění potřebné ke spojení provlečením horního a apodního dílce ozdoby. Ilísto přemostění je dáno nejuzěím míetem horní čieti ozdoby, Tím je...

Způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242468

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pfeffer Siegfried, Nosov Innokentij Michajlovie

MPK: E04B 1/64, E04D 3/35

Značky: asfaltovým, pěnového, polystyrenu, pásem, způsob, kompletace, dílce, střešního

Text:

...technologii,včetně přelepování styků horkým asfaltemnedodržují, a to má za následek zvlnění,porušování krytín a jejich předčasně znehodnocení.Výše uvedené nedostatky řeší způsob kompletace střešního dílce z pěnového polystyrénu asfaltovaným pásem, vyznačený tím, že se při kontinuálním procesu stříká na jednu stranu natavitelného astaltovaného pásu lepiva hmota obsahující 20 až 60 0/0 syntetických ředidel v množství 0,1 až 0,8 kg.m 2, která v...

Zařízení pro výškovou rektifikaci osazovaného stěnového dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249622

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mach Jaroslav, Wieser Stanislav

MPK: E04B 1/60

Značky: rektifikací, zařízení, výškovou, osazovaného, stěnového, dílce

Text:

...Použití zařízení s plsetifikovsné zálivký možňuje zalít celý etyćník najednou, při dokonalém spojení osezoveného átěnověho dílce se stavební konstrukcí, takže lze zcela vypustit předchozí sa.moststné zsplňuvání styčných spár mezi čely stropních prefabrikátů msltou. Při prekročení soustředěného nsznáhání dílce hlavou stsvěcího äroubu ve fázi dodatočného eedání dílce dochází pouze k částečné plastické deformąci materiálu v bodoch osazení,...

Fixační ústrojí pro přidržování stavebního dílce na měřicím stanovišti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238061

Dátum: 01.04.1987

Autori: Zábrš Evžen, David Vladimír, Tuček Antonín

MPK: E04G 25/00

Značky: měřícím, stavebního, přidržování, stanovišti, dílce, fixační, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Fixační ústrojí obsahuje svislou nosnou tyč otočně uloženou ve svých koncích ve stabilních podpěrách a svěrku s čepem umístěnou na horní straně stavebního dílce. Na nosné tyči je suvně uloženo lože s výkyvnou konzolou. Spodní část konzoly je opatřena pákou a horní část tvoří vodorovné rameno. Jeden konec ramene je osazen servomotorem a druhý konec třmenem, v jehož vnitřním prostoru je příložka spojena prostřednictvím táhla se servomotorem....

Zařízení pro určení změny tepelného obsahu dílce při propařování betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 234759

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kabát Vladimír, Haneček Karel, Makeš Jiří, Kučera Josef

MPK: G01N 25/30, B28B 21/78

Značky: určení, betonové, směsi, změny, dílce, propařování, tepelného, zařízení, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení určuje na stupnici měřicího přístroje tepelný obsah dílce složeného z různých druhů materiálu při změně jeho teploty ať působením vnějším, nebo vnitřním Využívá teplotních čidel umístěných v dílci a korekčních členů pro určení hmotností a specifických tepel materiálů, z nichž je dílec složen.

Těleso strojního dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 228592

Dátum: 15.08.1986

Autori: Špaček Jindřich, Koseček Albert, Langer Zdeněk, Voda Karel

MPK: B21D 28/32

Značky: strojního, dílce, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso strojního dílce s vrstevnatě uspořádanými základními díly vzájemně mezi sebou převážně nerozebíratelně spojenými. Účelem vynálezu je odstranit nevýhody spojené s konstrukcí a výrobou tvarově členitých nebo odlehčených strojních dílců o různé hmotnosti. Uvedeného účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že těleso strojního dílce je vytvořeno orientovaným vrstvením základních monolitních dílů, plošných i prostorově zakřivených, nad sebou tak,...

Zařízení pro automatické pootáčení obráběného dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231715

Dátum: 15.07.1986

Autori: Šabatka Miroslav, Jurda Jindřich

MPK: B23B 29/32

Značky: zařízení, obráběného, dílce, pootáčení, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatické pootáčení obráběného dílce upevněného k hřídeli s dělicím kotoučem, jež obsahuje prostředky pro pootáčení dělicího kotouče a prostředky pro zajišťování a odjišťování dělicího kotouče. Zařízení řeší obrábění kruhových součástí, k čemuž je uzpůsobeno tak, že na hřídeli je uložena volně otočně vačka opatřená ozubením, které je v záběru s ozubeným hřebenem, přičemž na vačku dosedá kladka posuvných sání,...

Závěsné zařízení pro prostorové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 230519

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hartman Jan, Jordánek Jaroslav, Kadlečík Jaroslav, Kovář Josef

MPK: B66C 1/16

Značky: zařízení, prostorové, dílce, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení pro prostorové dílce určené pro jeřábovou manipulaci, umožňujícím přesné ustavování dílců i při extrémním vyoseném těžišti. Závěsné oko je umístěno na vozíku, který se pohybuje ne pohyblivém mostě. Vozík i most jsou opatřeny samostatnými pohony. Závěsné oko je možno umístit přesně nad těžiště prostorového dílce a tím zajistit vodorovnou polohu spodní postavy při zvednutí.

Zařízení k čištění povrchu otočného strojního dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 227815

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hanik František, Olešovský Jaroslav

Značky: čištění, strojního, dílce, zařízení, povrchu, otočného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k čištění povrchu otočného strojního dílce čisticím médiem přiváděným nejméně jednou čisticí tryskou, upravenou na výkyvném čisticím rameni, zejména teplosměnné plochy v rotorové části rotačního regenerativního tepelného výměníku. Podle vynálezu je výkyvné čisticí rameno ovládacím členem přestavitelné při čele rotoru pod různým úhlem, přičemž krajní vnější poloha čisticího ramene při obvodu rotoru je v podstatě stálá,...

Nášlapná plocha zejména schodišťového dílce a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226557

Dátum: 15.11.1985

Autor: Weis Jaromír

Značky: její, výroby, nášlapná, způsob, zejména, plocha, schodišťového, dílce

Zhrnutie / Anotácia:

Nášlapná plocha zejména schodišťového dílce, vyznačující se tím, že část nášlapné plochy (5) tvoří základna (8) ponořená pod úrovní nášlapné hrany (7) nášlapné plochy (5), přičemž alespoň část základny (8) je opatřena vrstvou (9) z nášlapné podlahové hmoty.

Keramická tvarovka pro horizontální zvláště spínané stavební dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215274

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Miroslava

Značky: horizontální, spínané, stavební, tvarovka, dílce, zvláště, keramická

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická tvarovka pro horizontální zvláště spínané stavební dílce, vyznačená tím, že má horní stěnu tvarovánu v širší drážku (1), jejíž stěna (2) má uprostřed oddělitelný, spojovací můstek (3) uzavírající průběžný otvor (5), přičemž dolní stěna (4) je opatřena průběžným dutým žebrem (6) vystupujícím o průběžného otvoru (5) a tvárnice je vylehčena průběžnými otvory (7).

Forma na výrobu vrstveného nárožního dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218443

Dátum: 15.03.1985

Autori: Brabec Zdeněk, Musil Petr

Značky: nárožního, výrobu, vrstveného, dílce, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy na výrobu vrstveného nárožního dílce se zaručením požadované konečné kvality dílce. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do pevného rámu je vložena vymezující vložka, přiklopí se odklopná bočnice, přiklopí čela a vytvoří se část dílce, přičemž po přiklopení druhé odklopné bočnice, překlopení formy a odklopení první odklopné bočnice se vytvoří zbývající část dílce.

Způsob výroby keramického stěnového dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 224658

Dátum: 01.10.1984

Autori: Musil Petr, Vranka Ludvík, Brunner Evžen

Značky: stěnového, keramického, dílce, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby keramického stěnového dílce, vyznačující se tím, že zdicí, zejména lehčené tvarovky, se nejprve spojují pojivem, zejména rychletuhnoucím tmelem, v tyčové prvky, které se po dosažení manipulační pevnosti spojů vzájemně spojují pojivem, zejména rychletuhnoucím tmelem, jehož vrstva se zejména v příčném směru přeruší alespoň jednou vzduchovou mezerou, do plošných stěnových dílců.

Zařízení na automatické krácení olepovací folie zejména pro nábytkové dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 215908

Dátum: 01.10.1984

Autor: Suchý Josef

Značky: nábytkové, zařízení, krácení, automatické, dílce, fólie, zejména, olepovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na automatické krácení olepovací folie zejména pro nábytkové dílce, připojené ke konstrukci průběžného olepovacího zařízení opatřeného přítlačnými válečky, unášecím pryžovým pásem a přítlačnými kolečky vyznačené tím, že sestává z vlečné vačky (3), jejíž rameno (5) je uloženo na čepu (51) upevněném na krytu (7) přítlačných koleček (6), a na kterém dosedá kladka (82) páky (81) koncového spínače (8) a z elektromagnetu (10) opatřeného...

Způsob spojování výztužných prvků pro výrobu stavebního dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 223456

Dátum: 01.05.1984

Autori: Košťál Jan, Bräuer Josef, Loudin František, Průša Václav

Značky: prvků, výrobu, způsob, spojování, výztužných, stavebního, dílce

Zhrnutie / Anotácia:

Spojování sítí nebo rohoží v místech křížení se provádí tak, že na místa křížení se nanese termoplatická hmota, ohřátá na 80 až 150°C, která se ochladí a současně se vytvaruje. Jako spojovací hmoty se použije kopolymer vinylacetátu, PE, PP,PVC, PS nebo tavné lepidlo.