Patenty so značkou «digitální»

Digitální měřící zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260433

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sysel František

MPK: F02M 65/00

Značky: zařízení, měřicí, čerpadel, digitální, velikostí, vstřikovacích, vystřikující, dávky, stanovení

Text:

...vlastních měřených výstřiků 38 pro nastartováni odpočitaní předvolebního počtu tentokrát vlastních měřených výstřiků.- je časově definovaný odběr úrovně napětí II. V údobí 47 mezi výstříky do paměti 4 D prípravné dráhy měřicího pístku, tj. zapamatování napětí Uí odpovídající dráze hl měřicího pístku 17.- je průběh signálu na výstupu A čítače s předvolbou vlastních měřených výstříků 38, tj. po vykonaní předvoleného počtu tentokrat vlastních...

Zapojení zdroje řídicích impulsů systému pro digitální zpracování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270670

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mikulec Jindřich, Johanovský Aleš, Jirkovský Miroslav, Sobotka Zdeněk

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, obrazů, systému, zpracování, řídících, digitální, zdroje, impulsů

Text:

...výstup Q je spojen s druhým vstupem QQ hradla Q, zatímco první, druhý, třetí a čtvrtý výstup QQ, QQ, Q a QQ jsou postupně spojený s šestým, sedmým, osmým a devdtým vstupom QQ, IQ, QQ a EQ druhé permanentní paměti Q pro zajištění adresování vyšších adresových bitů druhé permanentní paměti Q. cími snímkovou selekci jsou spojený s pátým a šestým adresovým vstupem QM a QQ multiplexeru M k zajištění správneho složení výsledné synohronísační...

Zapojení analogové vstupní části pro digitální regulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270320

Dátum: 13.06.1990

Autor: Okleštek Evžen

MPK: G05B 1/02

Značky: analogově, částí, vstupní, digitální, zapojení, regulaci

Text:

...g. Masi spojovací bod 1 a zem łg je sapojen rezietor 11,který určuje rychbst vybíjení kapacitou. g. Na pľepínač g je napojen analogovč - digitální převodnik.zapojení pracuje tak. že signal z čidla b jim je napr. odporavý tsplomčr nebo .odporový vysilač. vstupuje do operačního zesilovače 3, kde je zesnen a upreven na potllebnó nspöiľôve hladiny. z výstupu g pperačniho zesilovače 3 je signal. který odpovídá přímo absolutní hodnotí veličhy....

Zapojení pro adresné předávání digitální informace pro více zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269715

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šlonc Tomáš

MPK: H04J 15/00

Značky: zapojení, více, adresné, digitální, informace, předávání, zařízení

Text:

...a třetí obvod příjemee adresy připojen i řídioí vetup třetího propouätěcího obvodu.Výhodou zapojení je, že umožňuje jednoduché propojení více zařízení jedním přenoeovým vedením na podstatnd větší vzdálenosti oproti současným peralelním interfejsům s možností edresování (eos l 000 m proti 20 m) a jednoduchou realizaci obvodu nutných pro rozlilení adresove e detovi informace. ld tedy společně s peralelními interfejsy výhodu adresovatelnoeti...

Zapojení pro digitální řízení a kvantitativní zpracování výsledků měření polarografického mikroelektrodového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 269462

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Ladislav, Novotný František, Mattausch Pavel

MPK: G01N 30/64

Značky: mikroelektrodového, kvantitativní, měření, systému, řízení, zpracování, zapojení, polarografického, digitální, výsledků

Text:

...do pátěho výstupu l 8 § bloku 1 g řízení činnosti, jehož prvý sbêrnicový vstup je připojen do sběrnicověho výstupu l 8 l bloku AQ registru, jehož sběrnícový vstup je zapojen do druhého sbčrnicového výstupu ią bloku ji A/D převodníku.J ednotlivá shore uvedené bloky mohou být uspořádány různé. Uvádíme vždy jednoblok l 9 časování převodu je držen přednastavitelnými čítači, blok 4 AID převodníku je tvořen aproximačním registrem, převodníkem...

Zapojení pro digitální obnovu taktu číslicového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267526

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Jiří, Vízek Petr

MPK: H03K 5/135

Značky: číslicového, digitální, signálu, obnovu, zapojení, taktu

Text:

...§g je spojen se vstupem gł třetího klopneho obvodu. Neínvertovaný výstup š třetího ktopného obvodu je spojen se vstupen gi čtvrteho klopného obvodu, jehož výstup je přípojen na ínvertující nastavovací vstup L čítače Q 3. Taktově vstupy Eg všech čtyř klopných obvodů jsou spojeny jak s taktovaoín vstupen nu čítače §ł, tak s druhýa vstupem 5 zapojení podle vynálezu. Na logíckou úroveň 4 je přípojen jak první tak třetí vstup A, Q čítače gž. Druhý...

Digitální termostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265403

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pantůček Pavel

MPK: G05D 23/19

Značky: digitální, termostat

Text:

...je přes převodník § 35 teplota-napětí spojen se vstupem převodníku § 35 napětí-kmitočet, jehož výstup je připojen na první vstup hradla g, na jehož druhý vstup je připojena časová základna Qg, přičemž na výstup hradla g.je připojen první čítač Šl a druhý čítač Ěg, přičemž první výstup prvního čítače Ěl je připojen přes blok EQ paměti-dekôdéru na blok 3 indikace, druhý výstup prvního čítače Šł je připojen na první vstup prvního komparátoru gł,...

Zapojení pro digitální zobrazení signálu jaderné magnetické rezonance a jeho časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262119

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krejčí Ivan, Běluša Jindřich

MPK: G01N 24/08, G06K 9/20

Značky: signálu, magnetické, jaderné, časově, zobrazení, zapojení, digitální, základný, rezonance

Text:

...remonance. Výstupy druhého A~Č převodníku 3 jsou spojený se vstupy druhé výstupní brány 9, jejíž výstu 4py jsou spojený se systémovou sběrnicí 1 D spektrometru jaderné magnetické rezonance. Druhý A-Č převodník 3 je svým prvním výstupom současně spojen s prvním a druhým monostabilním klnopným obvodem 4, 5. Jejich výstupy jsou přes součtový logický obvod 6 spojený se vstupními svorkami S obou výstupních bran 8, 9 a ještě přes třetí kl-opný...

Zapojení pro přímé digitální vyhodnocení výstupního signálu diferenciálního kapacitního čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245940

Dátum: 01.07.1988

Autor: Smyslov Vladimir Michajlovie

MPK: G01F 23/26

Značky: diferenciálního, výstupního, vyhodnocení, digitální, přímé, kapacitního, zapojení, čidla, signálu

Text:

...kompardtoru je opatřen digitálním výstupom.Ząpojením pro přímé digitální vyhodnocení výstupního signálu diferonciálního kapacitního čidla podle vynálezu lze dosáhnout~rozliěitolnosti až 103 pF se stabilitou a přesností lepší neĺ 031 , tédy vlastností vysoko přovyšujících vlastnosti současných zapojení s použitím vysokofrekvenčního transformátoru.-zapojení podle vynálezu zaručuje také dokonalou reprodukovatelnost z hlediskavýroby 1...

Mobilní zařízení pro dávkování krmiv s digitální předvolbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254854

Dátum: 15.02.1988

Autori: Losa Evžen, Ševčík Vladimír

MPK: G05D 9/12, G05D 9/00

Značky: zařízení, krmiv, mobilní, dávkování, předvolbou, digitální

Text:

...hradla 1 je napojen na výstup prvního hradla 3, jehož vstup je napojen přes nastavovaci tlačítko łg na zemicí svorku łá. Výstupnastavite 1 ného děliče g, s možností nastavení časového intervalu 1 až 15 sekund, je napojenna prvni vstup třetího hradla 1, jehož druhý vstup je napojen na výstup bistabilního klopného obvodu §, na vstup tyristorového spínače Q a na první vstup pátého hradla łg, kdy výstup, třetího hradla 1 je napojen na první vstup...

Zapojení pro využití digitální paměti ke snímání televizní kamerou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243507

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hloušek Vladimír

MPK: H04N 5/262

Značky: digitální, snímání, kamerou, pamětí, televizní, využití, zapojení

Text:

...a jednak pomocí prvního kanálu pro přenos informací o natočení kamery a druhého kanálu pro přenos informací o úhlu záběru kamery přes mikroprocesor s digitální pamätí spojenou s režijním zařízením a zdrojem signálu pozadí.Výhodou zapojení pro využití digitální paměti podle vynálezu je možnost realizovat ve studiu řadu záběrů, které by bylo nutné uskutečnit mimo studio bez nákladných dekorací, možnost nasnímat pozadí nebo dekorace v...

Zařízení k zamezení namotávání pásky na kladku pro digitální a zvukové kazetové magnetofony

Načítavanie...

Číslo patentu: 236362

Dátum: 01.11.1987

Autori: Macek Jiří, Brůžek Jaromír, Plevka Jan

MPK: G11B 15/22

Značky: digitální, zařízení, kazetové, namotávání, zamezení, zvukové, kladku, pásky, magnetofony

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení dává informaci o navíjení magnetické pásky na středovky kazety pro další zpracování v elektronických obvodech, umožňuje okamžité zastavení posunu pásky při namotávání na kladku. Sestává z motoru, hřídele, unášeče stroboskopického kotouče, clonky, pružného elementu, dorazu a fotoelementů. Hřídel motoru opatřená unášečem je pevně spojena se stroboskopickým kotoučem, který je otáčivě spojen s clonkou pomocí pružného elementu, přičemž...

Zapojení pro digitální zobrazení kvazistatických veličin na centrálním monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240701

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: H04N 7/00

Značky: kvazistatických, centrálním, zobrazení, veličin, zapojení, monitoru, digitální

Text:

...připojen na první vstup multiplexeru B a výstup paměti číslic 5 ina druhý vstup multiplexeru (i, jehož výstup je připojen na vstup 12 gezneratoru znaků 7. Vstup 22 generátoru znaků 7 je současně se vstupemr 21 muitiplexeru 6 připojen na výstup 20 paměti řadků 3. Na vstup 13 generátoru znaků 7 je připojen výstup 18 řídicích obvodů 2. Výstup generatoru znaků 7 je připojen na vstup 23 registru zobrazení 8, jehož vstup 24 je připojen na výstup...

Zařízení pro úpravu digitální stavové veličiny pro řízení elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240599

Dátum: 15.08.1987

Autori: Solovjev Valentin Gennadjevie, Sarancev Kir Borisovie

MPK: B21B 37/00, H02P 7/00

Značky: úpravu, pohonů, stavové, digitální, řízení, elektrického, veličiny, zařízení

Text:

...5, tvořeného operačním a integračním zesilovačem, třetího řídícího bloku 6, sestaveného z výkonového zesilovače, relé a hradla,napájecího bloku 7, což je v daném případě tyristorový měnič, poháněcího motoru 8 a čidla 9 otáček, což je například tachodynamo. Nedilnou součástí zařízení podle vynálezu je též blok 10 programátora tloušťky pásu, což je například mikropočítač a čtvrtý, pátý a šestý řídící blok 11, 12, 13, realizované operačními...

Digitální strunové zařízení pro součtová měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 237257

Dátum: 01.05.1987

Autori: Záruba Jan, Kohout Jiří, Zárubová Ludmila

MPK: G06F 3/05

Značky: měření, zařízení, strunové, součtová, digitální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká digitálního strunového zařízení pro součtová měření, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořen elektronickým přepínačem (14), na jehož vstupy jsou připojeny oscilátory (1) strunových snímačů a na jehož výstup je připojen řídicí čítač (8) a řízená dělička (13) propojena přes reverzibilní čítač (9) s pamětí (10) s displayem. Elektronický přepínač (14) a reverzibilní čítač (9) jsou ovládány řídicí jednotkou (11). Zařízení podle...

Digitální průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 233292

Dátum: 01.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01F 1/66

Značky: digitální, průtokoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká digitálního průtokoměru. Do potrubí (1) je pomocí injekční trysky (3) připojena expanzní komůrka (2) s elektrofluidickým převodníkem, napojeným na zdroj elektrických impulsů, který je tvořen zapalovací soustavou (54) pro osobní automobily a zdroj elektrických impulsů je svým ovládacím vstupem napojen přes dělič (53) frekvence na oscilátor (51). Výstupní vývod oscilátoru (51) je veden přes hradlo (52) do výstupu (5) průtokoměru....

Dekodér PE signálu zejména pro digitální kazetovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 230002

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kotouč Jiří

MPK: G06F 3/023

Značky: signálu, zejména, paměť, digitální, kazetovou, dekóder

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dekodér PE signálu pro digitální kazetovou paměť. Výhodou dekodéru PE signálu podle vynálezu je, že v každém okamžiku celého procesu v dekodéru v něm probíhá vždy pouze jedna činnost, což umožňuje algoritmovat dekódování a řešit prakticky všechny členy dekodéru hardwarovými a programovými prostředky procesoru. Při realizaci dekodéru podle vynálezu například s vhodným mikroprocesorem, lze bez jakéhokoliv přídavného hardware...

Kodér PE signálu zejména pro digitální kazetovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 230001

Dátum: 15.09.1986

Autor: Kotouč Jiří

MPK: G06F 3/023

Značky: kazetovou, signálu, paměť, kodér, digitální, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kodéru PE signálu zejména pro digitální kazetovou paměť. Podstata a výhodnost kodéru PE signálu podle vynálezu je, že v každém okamžiku celého procesu v kodéru v něm probíhá vždy jen jedna činnost, což umožňuje algoritmovat kódování a řešit většinu členu kodéru hardwarovými a programovými prostředky procesoru.

Digitální vyhodnocovací aparatura pro pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232456

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čmejla Petr

MPK: G01G 11/18

Značky: váhy, digitální, vyhodnocovací, pásové, aparatúra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pásových vah a řeší zapojení digitální vyhodnocovací aparatury pro pásové váhy s využitím obvodů kontinuálního součinu a kontinuálního rozdílu dvou frekvencí. Tenzometrický snímač síly je připojen přes zesilovač a A-D převodník k jednomu vstupu obvodu kontinuálního rozdílu dvou frekvencí, na jehož druhý vstup je připojen generátor tárovací frekvence s voličem. výstupy rozdílového obvodu jsou připojeny na vstupy vratného čítače....

Zapojení pro digitální řízení přístrojové jednotky, například elektronově optické soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228236

Dátum: 15.03.1986

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr

Značky: digitální, zapojení, elektronově, řízení, soustavy, jednotky, přístrojové, například, optické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro digitální řízení elektronově optické soustavy elektronového mikroskopu nebo litografu prostřednictvím mikropočítače a pomocí tlačítek. Podstatou zapojení je, že první a čtvrté tlačítko pro první a každý další osově symetrický prvek s páté až deváté tlačítko pro první s každou další soupravu stigmátoru nebo centrovacího prvku jsou prvními výstupy spojena přes kodér se za sebou uspořádánými vstupy paralelního...

Zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230689

Dátum: 01.03.1986

Autori: Šidlof Pavel, Svoboda Miroslav

MPK: G04G 15/00

Značky: vyhodnocení, zařízení, měření, intervalu, bezprostředně, posloupností, časových, souvislé, digitální, navazujících

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících intervalů. Zařízení sestává z čídla (11) které je přes kodér (2) připojeno na vstup měřicího magnetofonu (3), přičemž výstup tohoto magnetofonu (3) je přes dekodér (4) a interface (5) připojen na počítač (6). Vynález je především určen k číslovanému měření okamžité úhlové rychlosti hřídelů, např. u tkacích strojů.

Přístroj pro digitální měření magnetické susceptibility

Načítavanie...

Číslo patentu: 230675

Dátum: 01.02.1986

Autori: Mašek Ján, Jelínek Vít, Bartošek Jiří

MPK: G01V 3/10

Značky: magnetické, susceptibility, měření, digitální, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je přístroj pro digitální měření magnetické susceptibility. Náleží do oboru užité geofyziky. Řeší problém měření magnetické susceptibility hornin na výchozech, kusových vzorcích horniny a vrtných jádrech. Podstatou vynálezu je, že oscilátor, který je součástí čidla přístroje, je výstupem spojen jednak s hodinovým vstupem klopného obvodu, jednak s prvním datovým vstupem mikroprocesoru, na jehož řídicí výstup je zapojen datovým...

Řadič zejména pro digitální kazetovou paměť

Načítavanie...

Číslo patentu: 229999

Dátum: 01.02.1986

Autor: Kotouč Jiří

MPK: G11B 23/04

Značky: řadič, paměť, kazetovou, digitální, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řadiče zejména pro digitální kazetovou paměť. Řadiče pro připojení digitálních kazetových pamětí jsou v současné době řešeny jako hardwarové systémy, nebo jako systémy s programovým řízením. Nevýhodou těchto řadičů je, že vyžadují použití řady poměrně složitých elektronických obvodů, což i v současné době značně komplikuje připojení digitálních kazetových pamětí k procesoru. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že...

Zapojení kodéru linkového signálu pro digitální přenosové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220101

Dátum: 15.10.1985

Autor: Meninger Milan

Značky: signálu, digitální, kodéru, přenosové, zapojení, systémy, linkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení kodéru linkového signálu pro digitální přenosové systémy, zejména pro systémy pracující na symetrických kabelech, vyznačené tím, že k výstupu členu (1) blokujícího dvojkový signál po třech symbolech je připojen vstup detektoru (3) alternující kombinace, jehož výstup je spojen se vstupem paměťového členu (4) předchozího stavu, k jehož výstupu je připojen druhý vstup (9) generátoru (2) linkového trojkového signálu, jehož první vstup (8)...

Zapojení pro samočinné kalibrační značkování analogových zápisů z digitální informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 221650

Dátum: 15.05.1985

Autor: König Josef

Značky: značkování, kalibrační, digitální, zapojení, zápisu, samočinně, analogových, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro samočinné kalibrační značkování analogových zápisů z digitální informace o velikosti proměnné, na níž je měřený děj závislý, vyznačené tím, že jednak jsou vstupy (1, 2, 3, 4) digitálního signálu každého sledovaného řádu připojeny ke vstupu vždy jednoho obvodu (6) pro úpravu amplitudy a polarity, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům příslušných vyhodnocovacích obvodů (7) nulového signálu, jednak je vstup (5) spouštěcího impulsu...

Digitální obvod pro převod kódu BCD na dvojkový

Načítavanie...

Číslo patentu: 215918

Dátum: 01.10.1984

Autor: Obdržálek Jan

Značky: digitální, obvod, kódu, převod, dvojkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká digitálního obvodu, převádějícího čtyřmístné číslo, zapsané v kódu BCD na totéž číslo zapsané dvojkovým kódem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává ze dvou bloků na sčítání cifer řádů jednotek a stovek, jejichž výstupy jsou napojeny na blok sčítání jednotek a desítek. Obvod lze využít v zařízeních, zajišťujících komunikaci např. měřičů, indikátorů a přepínačů, které mají výstup v BCD kódu, s počítači, paměťmi, indikátory...

Obvod pro snímání mezí analogových signálů digitální metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224250

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hudec František, Foldyna Antonín, Řanda Zdeněk, Schlemmer Arnošt, Náprstek Vladimír

Značky: analogových, metodou, digitální, obvod, snímání, mezí, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod vyznačený tím, že unifikační obvod (10) je připojen na vstup hradla (20), jehož výstup (23) je připojen na čitač (30) s předvolbou, jehož výstup je připojen na dekoder (40) s pamětí, jehož Q výstup je připojen na vstup JK obvodu (50), přičemž vstup JK obvodu (50) je připojen na výstup dekoderu (40) s pamětí, kdežto hodinový vstup (52) JK obvodu je propojen s výstupem nulovacího obvodu (70), jehož výstup je propojen s dekoderem (40) s...

Zapojení obvodu pro digitální řízení vychylování paprsku obrazovky při pomalém snímkovém rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217036

Dátum: 01.07.1984

Autori: Frank Luděk, Vašina Petr

Značky: rozkladu, zapojení, řízení, pomalém, vychylování, obrazovky, digitální, obvodů, paprsků, snímkovém

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímacího systému umožňující pomocí mnohonásobného dvourozměrného prokladu lépe zviditelnit obraz při pomalém snímkování. Zapojení tvoří binární čítač o délce 2.I bitů zapojený se dvěma číslicově analogovými převodníky, Podstatou zapojení je, že čítač počínaje váhově nejnižšími i vstupy je spojen s váhově nejvyššími i výstupy prvního a druhého převodníku, jejichž nejnižší vstupy jsou spojeny s nejvyššími výstupy čítače a výstup...

Digitální obvod k násobení užitím druhých mocnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214004

Dátum: 01.06.1984

Autor: Obdržálek Jan

Značky: obvod, užitím, digitální, mocnin, násobení, druhých

Zhrnutie / Anotácia:

Digitální obvod k násobení užitím druhých mocnin, vyznačený tím, že se skládá z bloku (2) součtu, na který je napojen mocninový blok (4) a bloku (3) rozdílu, na který je napojen druhý mocninový blok (5), přičemž výstupy obou mocninových bloků (4, 5) jsou napojeny na blok (6) odečítání, jehož výstup je výstupem žádaného součinu.

Zařízení pro digitální zadávání hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215612

Dátum: 15.05.1984

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel

Značky: digitální, zařízení, zadávání, hodnot

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro digitální zadávání hodnot, zejména v oblasti elektronických soustav při ovládání výrobních agregátů, v oblasti elektrických přístrojů apod. Běžným prvkem pro zadáváni hodnot je odporový potenciometr s frakcí odporového děliče, napěťového děliče apod. Při požadavku digitálního zadávání hodnot se celkový odpor potenciometru skládá z dílčích odporů zapojených do řady za sebou, přičemž jednotlivé uzly z této řady jsou...