Patenty so značkou «difuzor»

Difúzor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3714

Dátum: 03.02.2004

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/06

Značky: difuzor

Text:

...Obr. 6 znázorňuje bočný plášť vnútomého valcového telesa a jeho rozvinutý tvar. Obr. 7 znázorňuje prívod v rozvinutom stave bez ďalších technických operácii s ekvivalentmi deformačnýeh elementov. Obr. 8 znázorňuje homé čelo, obr. 9 znázorňuje upravovač parametrov vzduchu. Obr. l 0 znázorňuje difúzor v reze s detailmi bez vnútomého valcového telesa, ktorý má veľkosť pevného valcového telesa zhodnú s veľkosťou prívodu, je spojený so...