Patenty so značkou «diferenciálu»

Planetové koleso diferenciálu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 461

Dátum: 16.01.2003

Autor: Bostbarge Guy

MPK: F16H 55/17

Značky: planetové, diferenciálu, výroby, spôsob, koleso

Text:

...vnútorného prievlaku s toľkými radiálnymi zubami, koľko vnútorných klinových drážok je potrebnýchVynález bude lepšie pochopený na základe opisu konkrétneho uskutočnenia technického riešenia podľa vynalezu, ktorý nasleduje a ktorý sa uvádza iba ako priklad s odvolaním na pripojený obrázok na výkrese, čo jeosový rez planetovým kolesom podľa vynálezu.Planetové koleso P je V podstate symetrické s osou rotácie X-X. Zahŕňa rúrkovitú časť l,...

Diferenciál a spôsob montáže diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1196

Dátum: 11.10.2002

Autor: Bostbarge Guy

MPK: F16H 48/00

Značky: diferenciálu, montáže, spôsob, diferenciál

Text:

...pozícia prvého a druhého úseku je nastavená tak, že planetové kolesá vykazujú vopred stanovenú axiálnu vôľu alebo aj tak, že diferenciál má vopred určený zátažový moment, pričom prvý úsek a druhý úsek súblokované V tejto vzájomne nastavenej pozícii.Naviac je predmetom vynálezu spôsob zostavenia diferenciálu, tak ako je nižšie definované, vyznačujúci sa tým, že zahŕňa najmenej tieto etapya) planetové kolesá a satelitné kolesá sa umiestnia medzi...

Zariadenie pre prívod tlakovej kvapaliny do pracovnej komory trecieho uzáveru diferenciálu, hlavne pre polnohospodárské traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270505

Dátum: 12.07.1990

Autori: Okrasa Marian, Zimny Mikolaj

MPK: B60K 23/04

Značky: hlavne, zariadenie, kvapaliny, komory, uzávěru, diferenciálu, trecieho, přívod, tlakovej, traktory, poľnohospodárske, pracovnej

Text:

...valcové vybranie, do ktorého je osadená vložka. vložka je zasunutá na pzdr 9, ktoré je vyrobené z tvrdého materiálu, najvhodnejšie 2 ložiskovej ocele.zavedenie vložky do vybranie na čelnej strane stredného krytu zadného mostu umožňuje bezkolízny prívod tlakovej kvapaliny do pracovnej komory spojky a umožňuje vyvolanie vstupného napätia na kuželových ložiskách diferenciálu pomocou matice.vynález je zobrazený v príklade prevedenia na...

Spojka trecieho uzávery diferenciálu, hlavne pre poľnohospodárské traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269721

Dátum: 14.05.1990

Autori: Okrasa Marian, Zimny Mikolaj

MPK: F16D 25/02

Značky: diferenciálu, trecieho, spojka, traktory, uzávery, hlavne, poľnohospodárske

Text:

...na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je spojka trecieho uzáveru diferenciálu v pozdĺžnom reze a na obr.2. je detail spojky v pohľade P podľa obr. l.spojka trecieho uzdveru diferenciálu sa skladá 1 vonkajšieho krytu l, náboje g,treoioh diskov 3, operných ůdskov 5, tlakovo riadených pomocou piestu Q. Poloha náboje g voči jej vonkajšiemu krytu l je zaistené puzdrom 1. Puzdro 1 je zaaunuté jednou stranou do vonkajšieho krytu L a na druhej...

Ovládací machanizmus uzávierky diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266290

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šufliarsky Igor, Matejka Jozef

MPK: F16H 1/445

Značky: uzávierky, diferenciálu, ovládací, machanizmus

Text:

...Hodnota excentricity určuje pracovný zdvih zasúvanej časti uzávierky. Obvodová drážka spolu s dorazom vymedzuje krajné polohy otáčania čapu a zároveňpoisťuje čap proti vysunutiu z telesa agregátu.Riešenie podľa vynálezu zjednoduší konštrukciu zmenšením počtu súčiastok a jednoduchosŕou ich výroby. Umožní konštrukčné zabudovanie uzávierok díferenoiálu do strojov už vopred vyrábaných bez uzávierky. Stačí len, aby sa v telese nápravy na...

Zařízení pro měření úchylek tvaru a polohy skříní diferenciálů, zejména pro osobní auta

Načítavanie...

Číslo patentu: 265429

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bendová Dana, Staněk Jaroslav, Mayer Milan

MPK: G01B 21/02

Značky: měření, zařízení, osobní, skříní, polohy, úchylek, zejména, tvaru, diferenciálu

Text:

...čelem pevného nákružku ll a čelem pravé trubky ll je uložena pravá pružina 35. Ke střední části obvodu pravého trnu ll je připevněn pravý držák lg. Na čele pravého trnu ll je proveden dúlek, ve kterém spočivá výsuvný hrot ll, který je uspořádán V upínacím koníku gg,zároveň 5 přiřazenou opěrkou ll. Upínací koník lg je připevněn k základní desce l. Dále je k základní desce l připevněn hydraulický sklápěč gg, který je vidlicí gg spojen s nosnou...

Zařízení pro měření rozměrů skříní diferenciálů, zejména pro osobní auta

Načítavanie...

Číslo patentu: 264095

Dátum: 12.05.1989

Autori: Staněk Jaroslav, Mayer Milan, Bendová Dana

MPK: G01B 21/02

Značky: měření, rozměrů, skříní, zařízení, osobní, zejména, diferenciálu

Text:

...poloze zabudovány dva válcovité snímače 2, které se stýu kají se vnější plochou skříně díferenciálu 5. Pod válcovitými snimačí 2 je obvodové část tělese g lokálně vylehčena. Ve vylehčení na levé straně těleoa g jsou umístěny dvě levé animací hlavice Q, jež jsou opatřené vnějšimi měřicímí doteky 1. Ve vylehčeni na pravé straně tělesa g jsou umietěny dvě pravé snimací hlavice §, jež jsou opatřené vnitřnimí měřicími doteky 2. Vůči těmto...

Lamelový závěr kuželového diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262981

Dátum: 11.04.1989

Autori: Patera Josef, Pospíšil Jiří

MPK: F16H 1/44

Značky: lamelový, diferenciálu, kuželového, závěr

Text:

...servoválce, prochází pouze součástmi nepohyblivými. Rovněž hydraulický servoválec je nepohyblivý, pouze jeho dutý píst je axiálně posuvný, avšak neotáčí se. Spojení mezi tímto neotáčejícím se dutým pístem a otáčejíci se přítlačnou doskou lamel je provedeno prostřednictvím va~282 981 livého ložiska. Timto provedením lamelového závěru se zvy šuje jeho provozní spolehlivost a v důsledku toho také spolehlivost celé hnací nápravy, nebo se řádově...

Trecí uzáver diferenciálu s tlakovým ovládaním, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256951

Dátum: 15.04.1988

Autori: Okrasa Marian, Ondra Jozef, Dzikowski Witold

MPK: B60K 23/04

Značky: poľnohospodárske, ovládáním, uzáver, hlavne, tlakovým, diferenciálu, třecí, traktory

Text:

...konštrukcie ostatných elementov zadnej nápravy.Príklad riešenia uzáveru diferenciálu podľa vynálezu je zobrazený na pripojenom výkrese, ktorý znázorňuje diferenciál s trecím uzáverom v reze pozdĺž osi hnacieho hriadeľa. Diferenciál sa skladá z delenej klietky l a veka 3 spojených skrutkami 3. vnútri klietky 1 a veka 2 sa nachádzajú dve kužeľové kolesá.4, spojené drážkovým spojom s hnacim hriade Iom §, ktoré spolupracujú so satelitmi É...

Trecia lamelová uzávierka diferenciálu radená pod zaťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244996

Dátum: 15.11.1987

Autor: Weiss Siegfried

MPK: F16H 1/44

Značky: radená, zaťažením, trecia, lamelová, diferenciálu, uzávierka

Text:

...cez piestne krúžky a odvádza sa potrubím na odpadový systém stroja.Nevýhodou takéhoto riešenia je technicky náročné a nespoľahlivé utesnenie prívodu tlakového o-leja, čo zapríčiňuje zníženie účinnosti uzávierky a vyžaduje si napojenie priestoru presakovania na odpadový systém stroja.Podstata riešenia trecej lamelovej uzá 4vierky podľa vynálezu spočíva v~tomy~že piest uzávierky je súčasťou pevného telesa nápravy a je delený na rotačná...

Uzávěrka diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251356

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pospíšil Jiří, Patera Josef

MPK: F16H 1/44

Značky: uzávěrka, diferenciálu

Text:

...popřipedi keildd se dvou hnacích náprav zemního etroJe zabezpečená před nndmlrným nnmúháním v důsledku velkáho přenâdeneho hneciho momentu.Na připoJen-nyoh výkresech Je schematicky zndzornlnu se přikladu Jednoho provedení uzúvlrka dirersnciálu. kde ne obr. I Je podőluý řez uzdvlrkou a tllesem dirersmciňlu e mi obr. 2 Je čístečný zvltielł řez spoluznbirejicím ozubením uzúvärky.Uzňvörka diterenciülu podle obr. | ee skládá se dvou taliřovýoh...

Uzávěrka diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240199

Dátum: 01.06.1987

Autor: Möschwitzer Albrecht

MPK: F16H 1/445

Značky: diferenciálu, uzávěrka

Text:

...diferenciálu.Použitím této uzávěrky diferenciálu se oproti běžným provedením sníží počet pro funkci potřebných dílů. Tímto dojde ke snížení poruchovosti a zlepšení ovladatelnosti při uzavírání diferencíálu. Tuto úpravu je možno provést dodamtečně na běžně vyráběných diferenciálech bez uzávěrky.Na výkrese je znázorněn příklad konstrukčního provedení uzávěrky diferenciálu podle vynálezu, kde obr. 1 je řez diferenciálem v místě uzávěrky a na obr....

Automatická uzávierka hydfaulického diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232067

Dátum: 01.04.1987

Autor: Leitman Luboš

MPK: F15B 13/00

Značky: diferenciálu, hydfaulického, uzávierka, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia, ktorým je vytvorená automatická uzávierka hydraulického diferenciálu v hydraulickom systéme mobilných strojov. Uzávierka pozostáva zo vstupnej vetvy, na ktorú je napojená jednak prvá výstupná vetva, opatrená prvým odporom a jednak druhá výstupná vetva, opatrená druhým odporom a spojená obdobne ako aj prvá výstupná vetva s rozvádzačom. Podstata riešenia spočiva v tom, že prvá výstupná vetva je napojená na prvý vstavaný...

Hydraulická třecí uzávěrka diferenciálu přední poháněné nápravy, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231363

Dátum: 01.03.1987

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: F16H 1/38

Značky: přední, nápravy, poháněné, zejména, třecí, diferenciálu, uzávěrka, hydraulická, traktoru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je hydraulická třecí uzávěrka diferenciálu přední poháněné nápravy, zejména traktorů, opatřená mokrou spojkou s rotačním přívodem tlakového oleje. Hydraulická třecí uzávěrka diferenciálu přední poháněné nápravy zajišťuje odvedení proniklého oleje rotačním přívodem přes otvor a odpad zpět do nádrže, která je obyčejně společná s náplní oleje převodového ústrojí a zadní nápravy traktoru. Po každé straně rotačního přívodu je...

Zapojení diferenciálu převodové skříně pohonu napínacích válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236427

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ferencz Albert, Sacher Ľudovít

MPK: B21B 35/12, B21B 39/08

Značky: válců, skříně, pohonů, převodové, diferenciálu, válcovací, stolice, zapojení, napínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení diferenciálu převodové skříně pohonu napínacích válců válcovací stolice s elektrickou regulací otáček napínacích válců v závislosti na okamžitých otáčkách pracovního elektromotoru pracovních válců. Jeho podstata spočívá v tom, že ke šneku šnekové skříně pohonu unášeče diferenciálu je připojen elektromotor, napájený měničem, který je připojen k regulátoru. Regulátor je zapojen přes tachodynama mezi pracovní elektromotor...

Samočinne pracujúci mechanismus ovládania uzávierky diferenciálu hnacej nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220925

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lenko Jozef, Slezák Vladimír, Sumka Jozef, Brcko Teodor, Trávniček Jozef

Značky: mechanismus, samočinně, uzávierky, vozidla, nápravy, diferenciálu, hnacej, ovládania, pracujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém správneho a včasného ovládania uzávierky diferenciálu pomocou samočinne pracujúceho mechanizmu ovládania uzávierky diferenciálu, ktorý zabraňuje väčšiemu preklzu hnacích kolies, strate ťažnej sily a opotrebovaniu pneumatík. Podstata vynálezu spočíva v elektronickom zariadení, ktoré sníma odvodené otáčky poloosí hnacích kolies vozidla, vyhodnocuje ich a dáva impulz ovládaču spojky k zapnutiu, alebo rozopnutiu trecej spojky,...

Uzávierka diferenciálu hnacej nápravy vozidla pracujúca pod zaťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 220910

Dátum: 15.03.1986

Autor: Slezák Vladimír

Značky: hnacej, vozidla, pracujúca, zaťažením, diferenciálu, uzávierka, nápravy

Zhrnutie / Anotácia:

Uzávierka diferenciálu hnacej nápravy vozidla, pracujúca pod zaťažením. Vynález rieši spôsob prevedenia uzávierky diferenciálu hnacej nápravy motorového vozidla, kde vyradenie činnosti diferenciálu (jeho uzavretie) je možné prevádzať za jazdy vozidla v teréne, t. j. pri zaťažení nápravy krútiacim momentom. Podstatou vynálezu je to, že každá poloos nápravy má odvodený pohyb na tzv. odvodený hriadeľ. Spojením odvodených hriadeľov pomocou trecej...

Náhon diferenciálu obrobku u brusek na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224721

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pražský Bořivoj

Značky: ozubení, brousicím, šnekovým, náhon, diferenciálu, obrobků, brusek, broušení, kotoučem

Zhrnutie / Anotácia:

1. Náhon diferenciálu obrobku u brusek na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem s podélně posuvným stojanem, na němž jsou umístěny svislé posuvné saně vřetene brousicího kotouče, vyznačující se tím, že k svislým saním (l) vřetene brousicího kotoučen je připevněno táhlo (2) s ozubeným hřebenem (3) zabírajícím s ozubeným kolem (4), které je neotočně ale s možností podélného posuvu uloženo na hřídeli (6), jejíž druhý konec je...