Patenty so značkou «diferenciální»

Diferenciální kladkostroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265098

Dátum: 12.09.1989

Autori: Olšák Miloň, Hendrych Jaromír

MPK: B66D 3/12

Značky: kladkostroj, diferenciální

Text:

...2, které jsou spojeny okrajovými vodítky řetězu Q, středo vým vodítkem 3 a příčníkem 5 závěsného háku Q. V nábojích boč nic ł, g jsou na kuličkových ložiskách 1 uložsny ořechy §, § mající ve svém středu umístěn čtyřhranný čep 2, na jehož převislých koncích jsou uložena ozubená kola łg, łg s rozdílným počtem zubů, zabírající do ozubení~středového hřídele łł uloženého v ložiskách g,ig středové části bočnic ł, g. Na středo vém hřídeli je...

Zapojení měřicího sekvenčního detektoru diferenciální fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263782

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stárek Jaroslav

MPK: H04N 17/02

Značky: diferenciální, měřicího, detektoru, zapojení, sekvenčního, fáze

Text:

...výstup je připojen na vstup druhého odřezávače, jeho výstup je přípojen na nulovací vstup detekčního klopnéhoobvodu typu R - S. přičenł dále neinvertovaný výstup třetího symetriànčního obvodu je připojen na začátek druhého vinutí třetího oddělovscího transformitoru, přičemž konec prvního vinutí třetího oddčldvacího transformłtoru je připojen na neinvertující vstup třetího komparitoru,a na konec druhého vinutí třetího oddělovacího...

Diferenciální převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259742

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vicena Jiří, Rychtrmoc Josef, Rameš Bohdan, Stehno Václav

MPK: F16H 57/12

Značky: diferenciální, převodovka

Text:

...a druhá polovina jejich počtu je V záběru pro přenos výkonu ve druhém smyslu otáčení pohonu převodovky. Při tomto uspořádání je pak při počtu dvo r jitých satelitů nejméně čtyř rovněž dosaže no rovnomerné rozdelení přenášeného Výkonu mezi současně zabírající satelity V témž smyslu -otáčení pohonu převodovky. Technologicky výhodné je provedení převodovky podle vynálezu s pevným kolem Vstupního soukolí opatřeným vnějším ozuhením, ale při...

Zapojení přístroje k měření diferenciální bioadmitance živých tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257872

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pantůček Pavel, Pantůček Antonín

MPK: A61B 5/04

Značky: prístroje, bioadmitance, živých, diferenciální, tkání, zapojení, měření

Text:

...srovnatelných přístrojů.vynález je popsán na připojeném výkrese.Přístroj k měření diferenoiální bioadmitance živých tkání obsahuje zdroj 1 napětí s konstantní amplitudou o dané frekvenci, na jehož výstup je připojen diferenciální obvod 2, na jehož výstupy se vzájemnou fázovou inverzí je přes první oddělovací kondenzátory É, 1 připojena soustava výstupních elektrod, jenž je připojena na měřenou živou tkáñ Q, 3, na níž je dále připojena soustava...

Diferenciální zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255530

Dátum: 15.03.1988

Autor: Rubcov Alexandr

MPK: H03F 1/34

Značky: diferenciální, zesilovač

Text:

...8 aRTMBHOe conpownsneume. Ha uepTemeM 3 o 6 pameHa cwpyxwypnan enexwpmuecnaa exeMa npennaraeuoro ycwpoücwnä.3 ycwpoücwao conepmnr nmýąepeuuąansauü ycunmwenb I, umemmwñ cmmmempuunue Bxon M Bmxon H nononumwenbumñ Bxon,awrenmawop 2,-nepsuü cyMMamop 3, uwàepenunanbumü ycnĽMTGĽB 4 omM 6 xn,HMemmMü nononunwenbnmü àxonu, ynpaBnae~ Mmü Qnnbwp 6,nepBym Qopmupymmym uenb 5 BTOp 0 ü cyumaTop 7, swopym Qopmnpymmym úenb 8, nepBmñAHenMHeüHu aneMGHT 9...

Přenosový systém diferenciální pulsně kódové modulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255067

Dátum: 15.02.1988

Autor: Papež Václav

MPK: H04N 7/04

Značky: modulace, pulsně, přenosový, kódově, systém, diferenciální

Text:

...výstupní sečítačky lg a jednak na vstup druhého generátoru ll maximálního gradientu, jehož výstup je spojen s druhým vstupemdruhého generátoru lg řídící funkce.Systém podle vynálezu vychází z běžného systému diferenciální pulsně kődové modulace,který je modifikován užitím řízeného kvantovače g, který je řízen okamžitou hodnotou gradientu signálu a adaptivní řídící smyčkou, která zabezpečuje dodržení téměř konstantní hodnoty přenášeného...

Zařízení ke zpracování tokového signálu v diferenciální impulzní polarografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 254109

Dátum: 15.01.1988

Autor: Zlatev Rumen

MPK: G01N 27/48

Značky: diferenciální, signálu, polarografii, impulzní, zpracování, zařízení, tokového

Text:

...CSMYWŤnonąpnoçwn, aHa amxone nuhepwopa 3 -swy caMym amnnnwyny u oñparnýú nonap~jÁ modra s~orHomeHnn nxonoro cnrHanaC 7 MoMeHraII no MOMEHT 12,-cornacno ®HŤ.m.ľype 2, Hnwerpnpyewca cnrHan,noaaaeMHñÍc auxoą nenmxenx 2 K nxony ananoáťf roaorn nnrerpawopa 6, npuqeu Ha swonpeMx sanuxaercnaHanóronuä 4 nepexnmúa~y ŕenh 4. C Mouenwa 13 no 14.nHmerpnpyercn cnrnąn, nonaaaemmň c auxona Hnnép-§ ĺrapa 3, npuqeu na swow-nnrepaan BpeMen.saMxaercâ...

Diferenciální kladka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238319

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hruša Vladimír, Švarc Zdeněk

MPK: B60B 33/00

Značky: kladka, diferenciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snadné natáčení kladky při pojíždění a zabraňuje jejímu vzpříčení i při použití několika kladek pro přepravovaný předmět, například vozík. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vidlice kol a příruba kladky jsou uspořádány na točnách, mezi nimiž je na ložiskových drahách upravena střední točna, do níž zasahuje excentricky pevně zapuštěné čepy vidlice a příruby, které jsou v točnách vidlice a příruby uloženy pomocí ložisek....

Diferenciální čerpadlo s hydraulickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251368

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vevera Jiří

MPK: F04B 5/00

Značky: diferenciální, pohonem, čerpadlo, hydraulickým

Text:

...Ke spodní přírubl z je přiveřeno přívodní potrubí j. Přes víčko i je k horní přírubě 1 přiěroubovúno teleso čerpadla g, které je v horní části opatřeno zpetným ventilem Q a závitovou přírubou 1.uvnitř tělesa čerpadla 6 je vložka válce 2 s průtočnými kanály 1 L, ktoré ústĺ do výstupního hrdla m. Vs válci l se połwbuje hnací píst u, ktorý je tvořen přívodní trubkou 1 |I, spojenou se spodním čelom JJJ s dolními průtočnými otvory Lg. Horní čelo...

Ovládací zařízení pro samočinnou diferenciální převodovku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232226

Dátum: 01.03.1987

Autori: Raskin Viktor Jefimovič, Belikov Viktor Vladimirovič, Giruckij Olgert Ivanovič, Jesenovskij-laškov Jurih Konstantinovič, Skokov Jevgenij Michajlovič, Šrubař Jiří, Hau Antonín

MPK: F16H 39/50

Značky: převodovku, diferenciální, zařízení, samočinnou, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro samočinnou diferenciální převodovku se dvěma třecími elementy, zvláště lamelovými brzdami pro řazení převodovky, kde třecí brzdy obsahují tlakově ovládané písty, mezi nimiž a pevnou přepážkou jsou uspořádány tlakové prostory. Mezi pevnou přepážkou a prvním ovládacím pístem je uspořádán vložený píst, v němž jsou uloženy oba ovládací písty.

Zařízení pro diferenciální měření magnetické susceptibility nevodivých paramagnetik a diamagnetik

Načítavanie...

Číslo patentu: 234280

Dátum: 01.03.1987

Autor: Havel Václav

MPK: G01R 33/16

Značky: diferenciální, měření, nevodivých, magnetické, paramagnetik, diamagnetik, zařízení, susceptibility

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro měření magnetické susceptibility slabě magnetických nevodivých látek, v němž měřený vzorek ovlivňuje magnetický odpor jednoho ze dvou shodných magnetických obvodů. Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno dvěma paralelně spojenými magnetickými obvody shodných vlastností, přerušenými stejně širokými mezerami a opatřenými měřicími vinutími o stejném počtu závitů, přičemž společná část obou magnetických obvodů je...

Diferenciální chromatografický přístroj pro měření transportních charakteristik

Načítavanie...

Číslo patentu: 247834

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kubíček Karel

MPK: G01N 30/60

Značky: transportních, chromatografický, prístroj, diferenciální, měření, charakteristik

Text:

...přestupuje přes jednotlivé segmenty 2, 3, Ž a 5 kde volbou polohy ventilů se mezi segmenty zařazuje cela tepelně vodivostního detektoru g a měří se koncentrace adsorbátu na základě zadaných okrajových podmínek pro z w ve třech variantáchl. c/t, zaiô/ c/W. 2. c/t, 29)/ sp,3. c/t, zp/f/t/, kde c/t, z 0/ c/0/ značí, že na vstupu do adsorbéru, tj. pro z s O je konstatní koneentrace adsorbéru v nosném plynu, c/t, z 0/ n O značí, že na...

Mnohokanálový přepínač analogových signálů s řiditelnou diferenciální zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240430

Dátum: 15.12.1986

Autor: Cesnek Ján

MPK: H03K 17/60

Značky: mnohokanálový, diferenciální, zpětnou, signálu, vazbou, přepínač, analogových, řiditelnou

Text:

...conepxnw B Kamnom Kauane Knmqenue anemeumu I, Bxonn 2 Koropux annammca Bxonamn. ycwpoücrna, a Buxonu 3 coennaeau co Bxonom 4 óyäepaoro ycnnnwena 5, Buxon 6 óyçepaoro ycuąnmenn 5 coennaeu c BLQĽOJIOM yCTpOÍÍICTBa n qepea ynpaBJxaeMuü łaCTOTOSBBHCMNLHĚ awteamamop 7 c nepnu Bxoom 8 cpaBanBammero.ycnnnrena 9, Bropoü Bxon I 0 cpanannammero ycnnnmena 9 qepea BcnoMOPQTBĽBHHG Knmqu II coennaea co Bxbnamm ycrpoücrna coomsewcmneaao, a Buxon I 2 qepes...

Širokopásmový výkonový diferenciální transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232902

Dátum: 15.08.1986

Autor: Fukač Zdeněk

MPK: H01F 41/06

Značky: diferenciální, transformátor, širokopásmový, výkonový

Zhrnutie / Anotácia:

Transformátor je určen pro dvojčinné koncové zesilovače pracující ve třídě AB nebo B. Na cívku transformátoru je nejprve navinuto první vinutí, na nějž je pak navinuto druhé vinutí ve dvou částech v jedné vrstvě. Vodiče první a druhé části druhého vinutí jsou uloženy střídavě těsně vedle sebe. Začátek každého ovinutí první části druhého vinutí je připojen na druhou vodivou plochu destičky z izolantu, přiložené mezi čely cívky na první vinutí....

Diferenciální planetová převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 230543

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šoltýs Mikuláš, Ondík Vladimír

MPK: B60K 17/04

Značky: diferenciální, planetová, převodová, skříň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ozubených převodů a řeší planetovou převodovou skříň s vysokým převodovým poměrem. Na vstupním hřídeli je pastorek, který je v záběru s prvním ozubením centrálního dvojkola a s prvním ozubením korunového dvojkola, které je uloženo jako plovoucí a jehož druhé ozubení je v záběru se satelity, jejichž ozubení je současně v záběru s druhým ozubením centrálního dvojkola. Satelity jsou otočně uloženy na čepech unašeče. Unašeč je pevně...

Diferenciální mechanizmus, zvláště pro silniční vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221535

Dátum: 15.02.1986

Autor: Dzida Jan

Značky: vozidla, silniční, mechanizmus, diferenciální, zvláště

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenciálního mechanismu, zvláště pro silniční vozidla. Diferenciál s vnitřním třecím momentem proměnným v závislosti na poměru rotačních rychlostí hnaných osových hřídelů s lamelovou třecí spojkou, jejíž vnější kotouč, tvořící část skříně diferenciálu, je spojen s vnitřním kotoučem přes vnitřní třecí lamely a vnější třecí lamely, na jejichž vnější straně je uložena v osovém směru spirálová tlačná pružina. Uvnitř vnitřního...

Diferenciální odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 221130

Dátum: 15.01.1986

Autori: Novotný Bohumil, Palík František

Značky: sběrače, proudu, diferenciální, elektrických, smýkadla, vozidel, odpružení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenciálního odpružení smýkadla sběrače proudu elektrických vozidel, vyzbrojeného podélnou membránou, která má malé pasivní odpory a snese boční namáhání smýkadla v jakémkoliv směru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve dvoudílném pouzdru je uložena podélná membrána, která je usazena horním koncem v horní části vnitřního dílu, pevně spojeného s nosičem smýkadla a dolním koncem dosedá na dno, pevně spojené s vnějším dílem...

Diferenciální ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 226398

Dátum: 01.11.1985

Autor: Hloušek Bohuslav

Značky: ventil, diferenciální

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciální ventil, zejména pro regulaci tlaku v pneumatickém pérování, sestávající z tělesa ventilu s vnitřní dutinou mající nejméně dvě.činné plochy, diferenciálního pistu a z přepouštěcího ventilu, vyznačený tím, že diferenciální píst uspořádaný ve vnitřní dutině tělesa (8) ventilu, má tři činné plochy (1, 2, 6) vymezující v dutině tělesa (8) ventilu referenční komoru (R), ovládací komoru (0) a výstupní komoru (V), přičemž činná plocha (2)...

Samočinná diferenciální převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226877

Dátum: 01.10.1985

Autori: Hau Antonín, Šrubař Jiří, Giruckij Olgert Ivanovič, Esenovskij-laškov Jurij Konstantinovič

Značky: převodovka, diferenciální, samočinná

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinná diferenciální převodovka, sestávající z reduktoru s redukčním planetovým soukolím a sběrným planetovým soukolím, ze dvou vstupních hřídelů reduktoru, z nichž jeden je spojeni s redukčním planetovým soukolím a druhý se sběrným planetovým soukolím, z výstupního hřídele převodovky a ze vstupního hřídele převodovky, přičemž vstupní hřídel redukčního planetového soukolí je spojen pevně popřípadě přes hydro dynamický člen se vstupním...

Diferenciální čerpadlo s hydraulickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239286

Dátum: 15.05.1985

Autor: Stanik Miloslav

MPK: F04B 5/00

Značky: pohonem, diferenciální, čerpadlo, hydraulickým

Text:

...hnací válec 2. V hnacím válci 3 je uložen posuvný hnací píst l opatřený dvěma protilehlýmiNa koncích pístnic 5, 5 jsou upevněny čerpaní písty É, 1 uložené v čerpacích válcích Ä, 2. Čerpací válce Ě, 2 jsou uloženy V pracovních komorách lg, ll upravených V horních krajních částech tělesa l.V pracovních komorách lg, ll jsou dále dole upraveny sací ventily lg, ll a nahoře výtlačné ventily ll, lg, nad nimiž jsou pracovní komory lg, ll propojeny...

Diferenciální zesilovací zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215898

Dátum: 15.07.1984

Autor: Preusche Hans-jürgen

Značky: diferenciální, zesilovací, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diferenciálního zesilovacího zapojení, které se může použít obecně v elektronice jako rozdílový zesilovač nebo komparátor, zejména tam, kde se mají měřit rozdílová napětí nebo rozpoznávat tato napětí na mezích provozního napětí, přičemž je žádoucí dobrá teplotní stabilita. Tento úkol se podle vynálezu řeší tím, že zapojení sestává ze dvou expanderových obvodů, které jsou vždy tvořeny tranzistorem, víceemitorovým tranzistorem a...