Patenty so značkou «dienů»

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a stabilizátorovú zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279451

Dátum: 17.12.1991

Autor: Knobloch Gerrit

MPK: C08L 9/00, C08L 21/00, C08K 5/37...

Značky: obsahujúca, stabilizátorovú, kopolymer, dienů, polydién, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca polydién alebo kopolymér diénu a 0,05 až 5 % hmotnostných stabilizátorovej zmesi, ktorá pozostáva z a) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (I), v ktorom Ra a Rb znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Rc predstavuje alkylovú skupinu so 6 až 12 atómami uhlíka a b) aspoň jedného fenolu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 znamenajú navzájom nezávislú alkylovú skupinu s 1 až 12 atómami...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novák Vlastimil, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich, Rubáš Vlastimil, Grosser Vojtěch

MPK: B01J 23/44, C07C 5/02

Značky: dienů, způsob, hydrogenaci, přípravy, vinylaromatických, uhlovodíku, selektivní, včetně, katalyzátor, aktivace, konjugovaných

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260739

Dátum: 12.01.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Rubáš Vlastimil, Krupička Michal

MPK: C10G 45/40

Značky: uhlovodíku, dienů, vinylaromatických, způsob, hydrogenace, konjugovaných, selektivní

Text:

....nasycení dienů nebo vinylaremátů, zvl. lv pyrolýzních benzinech. První z nich je přídavek »antioxidačních látek před zathříváním směsi DBSÍâlĎÍÍDÍCh látek v procesu. Další je rozdělení reakčního prostoru a konverze reaktivníclh sloučenin se soušasnou regulací teplot, koncentrace re aktivnich sloučenin a dále modifiko-vaný kak talyzátor, jehož složení, uložení aktivního kovu .a tvar, fyzik. chemické vlastnosti jsou v této technolovgii...

Kompozice na bázi homo- nebo kopolymerů konjugovaných dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258421

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mojsejev Vladimir, Sapronov Vasilij, Kuperman Felix, Masagutova Ljudmila, Sotnikov Ivan, Něnachov Vladimir, Popova Olga, Plutalova Irina, Sosnovskaja Naděžda, Trojickij Adrian, Kantor Faina, Kosovcev Vladimir, Polumestnyj Viktor, Markova Zinaida

MPK: C08F 9/00

Značky: konjugovaných, kopolymerů, bázi, dienů, homo, kompozice

Text:

...Kounosuuam.B wadnuue 5 npnneenu nanuue no Tennosouy crapennm nonyueHHoü§nonHMepuoüKOMROSHÄHH B CPBBHGHHH C KaYlIyKOM, B ICOTODBIŘ ĎQIIKOBNŘ mnponusar ne 110.113 aaącn. 0 ~Hpnuep 6.0 0 g Í~ v K 100 Mnpàcrnopa nonuusonpenonoro xayuyxa 3 nsonenrane c cyxnu ocrawxou 9,22 oonnnunr rpanunounun cwaüunnsawop - N,N-uoeun-l,4-úeumnçunauu 3 xonuuecrne 0,21 ua Kayuyx n anna ronyonbuo-Meranonuoro pacrnopa n 22-uuü,sonuñpaćrnop üenxonoro...

Způsob roztokové kopolymerace konjugovaných dienů s vinylaromatickými uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254630

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hašková Věra, Večerka František, Reiss Jiří, Sufčák Miloslav, Petrů Vladimír, Vyoral Leopold, Pleska Alexander, Čermák Jiří, Mačka Miroslav

MPK: C08F 236/10

Značky: uhlovodíky, způsob, roztokové, vinylaromatickými, konjugovaných, dienů, kopolymerace

Text:

...kopolymery, při současném přidavku komonomerů vznikají Statistické kopolymery. Polymerizace probihá vyšší rychlostinež V uhlovodících, což je příznivé pro prosazení reaktorů. Kopolymery jsou V methyl-terc.butyléteru rozpustné V celém rozsahu jejich složení, ale viskozita roztoků při polymeracije nižší než V aromatických uhlovodícich, což umožňuje připravovat i koncentrovanějši roztoky a tím současně zvýšit prosazení polymeračních reaktorů a...

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237290

Dátum: 01.05.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: dienů, přípravy, způsob, funkčními, koncovými, skupinami, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, zejména butadienu-1,3 nebo isoprenu, popřípadě jejich kopolymerů s jinými monomery, pomocí lithiových iniciátorů. Polymerace probíhá v přítomnosti hexalithiových iniciátorů v uhlovodíkovém rozpouštědle.

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237289

Dátum: 01.05.1987

Autori: Antonová Elizabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: dienů, přípravy, polymerů, skupinami, koncovými, funkčními, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polymerů dienů s koncovými funkčními skupinami, popřípadě kopolymerů s následnou funkcionalizací živých polymerů. Polymerizace se provádí v přítomnosti suspenze definových směsí z hexalithiových a trilithiových organických iniciátorů.

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3- dienů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 237590

Dátum: 15.01.1987

Autori: Antonová Elisabeth, Griehl Volker

MPK: C08F 36/04, C08F 4/48

Značky: kopolymerů, funkčními, koncovými, dienů, způsob, skupinami, homopolymerů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů 1,3-dienů s koncovými funkčními skupinami, zejména butadienu nebo izoprenu, s nízkou až střední molekulovou hmotností homogenní aniontovou polymerací monomeru v apolárních alifatických, cykloalifatických nebo aromatických rozpouštědlech, v přítomnosti organoalkalokovových, zejména lithiových iniciátorů s následnou funkcionalizací živých polymerů elektrofilními činidly, zejména alkylenoxidy, oxidem...

Způsob přípravy homopolymerů dienů -1,3 a kopolymerů butadienu -1,3 a izoprenu, jakož i kopolymerů diolefinů -1,3 s vinylovými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 233409

Dátum: 15.08.1986

Autori: Fröhlich Hans-otto, Antonová Elisabeth, Scholz Peter, Schreerová Heike, Bräuningová Ingrid, Klein Wilfried

MPK: C08F 36/04, C08F 236/10, C08F 236/12...

Značky: kopolymerů, diolefinů, monomery, jakož, vinylovými, izoprenu, homopolymerů, způsob, dienů, butadienu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů dienů 1,3 a kopolymerů butadienu 1,3 a izoprenu, jakož i kopolymerů diolefinů 1,3 s vinylovými monomery na živé polymery pomocí iniciátoru na bázi multilithinum ditercdiaminu.

Způsob přípravy bifunkčních homopolymerů a kopolymerů dienů 1,3

Načítavanie...

Číslo patentu: 232314

Dátum: 15.07.1986

Autori: Steinertová Sigrid, Bräuningová Ingrid, Klein Wilfried, Antonová Elisabeth, Scholz Peter, Fröhlich Hans-otto

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04

Značky: homopolymerů, kopolymerů, bifunkčních, přípravy, dienů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob příprav bifunkčních homopolymerů a kopolymerů dienů 1,3, jakož i jejich kopolymerů s aniontově kopolymerovatelnými vinylovými monomery ne živé polymery. Jako iniciátory se používají ve stechiometrickém množství dilitiumditercdiaminy obecného vzorce I.

Způsob přípravy homopolymérů nebo kopolymerů dienů s koncovými epoxidovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230613

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hube Harry, Antonová Elisabeth, Metz Ortwin

MPK: C08K 5/56, C08F 36/02, C08K 5/12...

Značky: homopolymerů, způsob, dienů, skupinami, epoxidovými, kopolymerů, koncovými, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů nebo kopolymerů dienů s koncovými epoxidovými skupinami reakcí polydiendikarboxylových kyselin s bifunkčními epoxidovými sloučeninami v přítomnosti katalyzátorů, vyznačený tím, že se použijí epoxidové sloučeniny v jednomolárním přebytku v poměru ke karboxylové skupině, a že se jako katalyzátor použije 0,5 až 5,0, s výhodou 0,1 až 2,5 hmotnostních procent chrom /III/-3,5-diisopropylsalicylátu, vztaženo na množství...

Způsob inhibice polymerace konjugovaných dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230578

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hokari Hiroshi, Nishitai Iwaki

MPK: C07C 11/18, C07C 11/20, C07C 11/167...

Značky: způsob, inhibice, dienů, polymerace, konjugovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob inhibice polymerace konjugovaných dienů v dimethylformamidu při vysoké teplotě při oddělování konjugovaného dienu z uhlovodíkové směsi obsahující konjugovaný dien extrakční destilací s použitím dimethylformamidu jako extrakčního rozpouštědla, vyznačující se tím, že se jako inhibitorů polymerace používá furfuralu a polykondenzátů furfuralu a množství těchto inhibitorů se udržuje v rozmezí, při němž v celkovém množství 1 až 12 % hmot.,...

Způsob ztužování nízkomolekulárních polymerů dienů s karboxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229061

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hube Harry, Urban Otto, Roth Christoph, Antonová Elisabeth, Metz Ortwin

MPK: C08L 9/00, C08J 3/24

Značky: skupinami, ztužování, polymerů, dienů, nízkomolekulárních, způsob, karboxylovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ztužování nízkomolekulárních polymerů dienů s karboxylovými skupinami organickými ztužovadly v přítomnosti vícefunkčních epoxidů jako síťovacích činidel a terciárních aminů jako katalyzátorů. Síťovací teplota je 363 až 433 K. Síťování probíhá 5 až 100 minut. Ztužovacím činidlem je oligomer alfa-metylstyrenu s koncovými karboxylovými skupinami se stupněm oligomerace 2 až 8. V kombinaci lze použít i běžná aktivní plniva jako např. saze,...

Způsob zesíťování a ztužování polymerů dienů polymerními přísadami s funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229057

Dátum: 15.04.1986

Autori: Metz Ortwin, Urban Otto, Antonová Elisabeth, Hube Harry

MPK: C08J 3/24, C08J 5/04, C08L 9/00...

Značky: polymerů, funkčními, polymerními, zesíťování, ztužování, přísadami, dienů, skupinami, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zesíťování a ztužování polymerů dienů přidáním oligomeru alfametylstyrenu s dvěma koncovými karbodithioskupinami, v množství 1 až 100 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů dienového polymeru. Přítomnost oligomeru umožňuje vulkanizaci bez přítomnosti síry za obvyklých vulkanizačních podmínek a na běžném vulkanizačním zařízení.

Způsob zvýšení stability “živých” homopolymerů nebo kopolymerů dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229005

Dátum: 15.03.1986

Autori: Singer Hans, Roth Christoph, Schobeleiter Helmut, Anton Elisabeth

MPK: C08F 36/04, C08F 36/06

Značky: živých, kopolymerů, stability, zvýšení, homopolymerů, dienů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení stability "živých" homopolymerů nebo kopolymerů dienů, připravených pomocí aniontových iniciátorů polymerace v přítomnosti polárních nebo nepolárních sloučenin nebo jejich směsí, vyznačený tím, že se "živé" polymery nechají reagovat s etylenicky nenasycenými aromatickými sloučeninami za molárního poměru aktivního iniciátoru k etylenicky nenasycené aromatické sloučenině v rozmezí od 1:0,1 do 1:10, s výhodou od 1:4 do 1:6, za...

Způsob izolace polymerů dienů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223264

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seyček Otakar, Čermák Jiří, Chupík Lubomír, Plaschil Edgar, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander

Značky: funkčními, reaktivními, izolace, polymerů, skupinami, dienů, způsob, řetězci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob izolace polymerů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci, připravených aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkylových sloučenin nebo alkalického kovu, rozkladem gelu polymeru získaného funkcionalizací živého roztoku polymeru. Rozklad gelu polymeru se provádí přídavkem reakčního činidla za současného hnětení reakční směsi při teplotě -30 až +80 stupňů Celsia po dobu nejméně 5 sekund. Pracuje se zejména za tlaku 0,1...

Způsob roztokové polymerizace konjungovaných dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223252

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pleska Alexandr, Griehl Volker, Chupík Lubomír, Čermák Jiří, Seyček Otakar, Sufčák Miloslav Csc, Maroušek Vladimír, Mikeš František Csc

Značky: dienů, roztokové, polymerizace, konjungovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob polymerizace konjugovaných dienů účinkem organolithných iniciátorů v prostředí methylterc.butyléteru. Použití methylterc.butyléteru jako mírně solvatujícího rozpouštědla má za následek, že obsah 1,4- struktur v takto připraveném polydienu neklesá při polymerizační teplotě 20 až 50 °C pod 50 %. Iniciátor polymerizace s jednou nebo dvěma aktivními C-Li vazbami se dávkuje jako roztok v methylterc.butyléteru nebo vzniklé přímo v...

Způsob přípravy “živých” polymerů dienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222403

Dátum: 15.09.1985

Autori: Antonová Elisabeth, Roth Christof, Schobeleiter Helmut, Griehl Volker

Značky: dienů, polymerů, způsob, živých, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy "živých" polymerů dienu polymerací konjugovaných dienů v přítomnosti sodných iniciátorů, vyznačený tím, že se k roztoku nebo suspenzi iniciátoru přidá před zahájením polymerace polyamin s minimálně třemi terciárními aminoskupinami, přičemž molární poměr aktivní sodík : polyamin leží mezi 1:0,1 a 1:10, s výhodou 1:0,5 až 1:2 a polymerace se provádí při teplotě -40 až +10 °C s výhodou -5 až 1 °C.

Způsob přípravy homo a kopolymerizátů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin, které jsou končeny blokovanými isokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222146

Dátum: 15.07.1985

Autori: Setzkorn Georg, Urban Otto A Anton Elisabeth, Roth Christoph

Značky: blokovanými, končeny, přípravy, dienů, kopolymerizátů, konjugovaných, isokyanáty, vinylaromatických, sloučenin, způsob, které

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin, které jsou končeny blokovanými isokyanáty, eniontovou polymerací, vyznačený tím, že se aktivní difunkční polymerní řetězce přeruší diisokyanáty při teplotě 10 až 70 °C, s výhodou 25 až 50 °C a za poměru diisokyanátu k alkalickému kovu, vázanému na uhlík, 1 až 10, s výhodou 2 až 3,5, tím, že se po ukončení polymerace přidá jako přerušovací činidlo...

Způsob polymerace dienů v rozpouštědlech pomocí bifunkčních lithiových iniciátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222143

Dátum: 15.07.1985

Autori: Urban Otto, Antonová Elisabeth, Roth Christoph

Značky: polymerace, lithiových, rozpouštědlech, způsob, dienů, pomocí, iniciátorů, bifunkčních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace dienů, zejména 1,3-butadienu, isoprenu nebo dimetylbutadienu, jakož i jejich kopolymerů s vinylaromatickými sloučeninami, v rozpouštědlech, zejména trietylaminu, anisolu, difenyléteru nebo dioxanu, pomocí bifunkčních lithiových iniciátorů, vyznačený tím, že se jako iniciátor použije reakční produkt sekundárního terciárního nebo cyklického alkyllithia a alfametylstyrenu, připravený v alifatickém nebo cykloalifatickém...

Způsob přípravy homopolymerů a kopolymerů konjugovaných dienů a vinylaromatických sloučenin s chloromravenčanovými koncovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 222140

Dátum: 15.07.1985

Autori: Anton Elisabeth, Urban Otto, Roth Christoph, Griehl Volker

Značky: skupinami, konjugovaných, sloučenin, přípravy, dienů, homopolymerů, chloromravenčanovými, způsob, kopolymerů, koncovými, vinylaromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy homopolymerů a/nebo kopolymerů konjugovaných dienů s vinylaromatickými sloučeninami s chloromravenčanovými koncovými skupinami reakcí polymerů, obsahujících hydroxylové skupiny, s fosgenem vyznačený tím, že polymerní diol s molekulovou hmotností 2 000 až 20 000, s výhodou 4 000 až 9 000 reaguje s kapalným nebo plynným fosgenen v poměru 1:1 až 1:5, s výhodou 1:2 až 1:3, za teploty, která se stupňovitě zvyšuje v rozsahu od 20 °C...

Způsob zpracování polymerů konjugovaných dienů a/nebo vinylaromátů, obsahujících reaktivní skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239290

Dátum: 15.05.1985

Autori: Széchenyi Štefan, Bazala Emil, Honsa Jan, Dupal Josef, Pácová Jaroslava, Bernatský Eestmír, Vrbský Jaromír, Kováe Štefan, Volf Radko

MPK: C08F 12/12, C08F 293/00, C08F 12/08...

Značky: polymerů, vinylaromátů, zpracování, způsob, skupiny, konjugovaných, reaktivní, dienů, obsahujících

Text:

...zejména v koncentraci 84 až 40 hmot. , avšak koncentrace kyseliny není kritickou hodnotou. VPomocí uvedených kyselin je možno připravit všechny polymery s neutrálními až slabě kyselými skupinami. Tyto polymery lze známým způsobem připravit polymeraci konjugovaného dienu se 4 až 12 atomy uhlíku, jako je 1,3-butadien, asopren nebo 2,3-dimetyl-1,3 ~butadien,nebo vinylaromátu jako je styren nebo deriváty styrenu, např....