Patenty so značkou «dielektrických»

Zariadenie na meranie izolačného odporu a/alebo elektrických vlastností dielektrických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2792

Dátum: 12.02.2001

Autori: Hurta Ferdinand, Petrilák Ján

MPK: G01R 27/08, G01R 27/16

Značky: odporu, materiálov, zariadenie, elektrických, vlastností, dielektrických, meranie, izolačného

Text:

...technického riešenia, analógovo-číslicový prevodník,riadiaca jednotka a pamäť tvoria samostatné častí alebo sú v dvoch častiach.Výhodou zariadenia podľa tohoto technického riešenia. je možnosť zrnerať hodnotu izolačného odporu meraného objektu aj v prípade nelineárnych elektrických veličín s požadovanou triedou presnosti, pričom pri syntéze modelu meraného objektu sa získajú hodnoty prvkov s priamym fyzikálnym významom. Potom,...

Spôsob vytvárania kontaktových otvorov pre mikroelektronické kontakty v hrubých dielektrických vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262788

Dátum: 11.04.1989

Autor: Malý Ľudovít

MPK: H05K 3/06

Značky: kontaktových, spôsob, hrubých, mikroelektronické, vrstvách, kontakty, vytvárania, otvorov, dielektrických

Text:

...obrázkov, kde obr. 1 zuzizoriitijo ltontaktvový otvor vytváraný poHlñiíifxll ohmeidzovooioltt) otvoru v priečnom roze, obr. 2 znázorňuje imiiteilrttnvý ~otvor vytváraný pomocou ochranného okolia v prieč~ nom reze, obr. 3 znázorňuje topografiu kontaktového otvoru vytváraného polnocou ochranného okolia a obr. 4 znázorňuje kontaktový otvor vytváraný pomocou viacnásobného jnoužitia obmedzovacieho otvoru v priečnom reze.Spôsob vytvárania...

Způsob zpracování povrchu dielektrických, polovodičových nebo kovových vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253792

Dátum: 17.12.1987

Autori: Horáček František, Novotný Zdeněk

MPK: H05H 1/04

Značky: způsob, polovodičových, zpracování, vrstev, zařízení, povrchu, způsobu, tohoto, kovových, dielektrických, provádění

Text:

...přepínače leží vodivý můstek ve sdruženém přepínači mezi první svorkou a šestou svorkou a mezi druhou svorkou a pátou svorkou a mezi třetí svorkou a čtvrtouTím se dosáhne působení na zpracovávaný substrát jak reaktivním iontovým leptáním, tak plazmatickým leptáním v jednom reaktoru, přičemž k přepojování se využije sdruženého přepínače, který zajistí takovou vazbu přepojování elektrod a zaklíčování a odklíčování vysokofrekvenčního generátoru,...

Zařízení pro měření dielektrických ztrát při sledování průběhu vytvrzování hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247877

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pavlíček Jindřich

MPK: G01R 27/26, G01N 27/04

Značky: zařízení, dielektrických, hmoty, měření, vytvrzování, sledování, průběhu, ztrát

Text:

...řízeného zdroje proudu. Obvod jeho řízení zajišřuje regulaci rozkmitu budícího signálu. v závislosti na hodnotě ztrátového odporu těaně pod hranici omeązování měřeného signálu vetupním zesilovačem.vDalěí výhodou zařízení je přibližně logaritmické měřítkopzáznamu. Tato vlastnosť vyplývá z aplikace a nastavení řízenéhozdroje proudua řízeného zesilovače.Zařízení podle vynálezu se využívá jako zkušební jednak při sledování průběhu vytvrzování...

Způsob a zapojení k měření dielektrických vrstev v dutině katody

Načítavanie...

Číslo patentu: 230061

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hřebec Libor, Sobota Jaroslav

MPK: G01R 19/155

Značky: vrstev, způsob, katody, měření, dutině, dielektrických, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob k měření dielektrických vrstev v dutině katody pro plynový laser, vyznačený tím, že katoda s vytvořenou vnitřní dielektrickou vrstvou, uzavřená dnem z nevodivého materiálu se naplní ne jméně do výše 5 mm elektrolytem a poté se mezi něj a vnější povrch katody přivádí napěti a snímá volt-ampérová charakteristika elektrolytem pokryté dielektrické vrstvy, načež se vyvolává anodická oxidace zvýšením přiváděného maximálního napětí při snímání...

Způsob vytváření tenkých vrstev na kovových a/nebo dielektrických fóliích

Načítavanie...

Číslo patentu: 221076

Dátum: 15.01.1986

Autori: Musil Jindřich, Jakeš Jan, Rajský Antonín, Bárdoš Ladislav, Tlučhoř Zdeněk, Malec Václav

Značky: fóliích, vytváření, vrstev, dielektrických, tenkých, kovových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření tenkých vrstev na kovových a/nebo dielektrických fóliích, přičemž vytvářené tenké vrstvy jsou kovové, dielektrické, polovodivé, magnetické a supravodivé, vyznačený tím, že pevný terč, tvořící katodu magnetronového rozprašovacího systému, se rozprašuje v plazmatu vytvořeném v inertním plynu nebo ve směsi inertního a reaktivního plynu při tlaku v rozsahu 102 Pa až 102 Pa rozprášené částice pevného terče kondenzují a deponují se...

Způsob bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219766

Dátum: 15.09.1985

Autori: Horský Miroslav, Mašek Pavel, Hušek Bohumil

Značky: dielektrických, bezproudového, materiálů, způsob, keramických, niklování, hromadného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů, zejména velkoplošných keramických kondenzátorových dielektrik. Vynález řeší tento postup s vysokou využitelností lázně, bez přerušení pokovovacího procesu s regulací lázně během provozu bez nároků na kontrolní metody, obvyklé ve stávající technologii. Podstatou vynálezu je, že vzorky se niklují při zatížení větším než 1 : 4, s výhodou 1 : 14 až 18...

Způsob výroby mikropáskových cirkulátorů pro mikrovlnné mikropáskové obvody na dielektrických substrátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 217170

Dátum: 15.02.1985

Autori: Červený Ladislav, Sakala Ondrej, Otradovec František, Lukeš Vlastimil

Značky: mikrovlnné, obvody, dielektrických, způsob, výroby, mikropáskových, mikropáskové, cirkulátorů, substrátech

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mikropáskových cirkulátorů pro mikrovlnné mikropáskové obvody na dielektrických substrátech řeší problém výroby těchto cirkulátorů z nových hledisek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že otvor pro feritový disk mikropáskového cirkulátoru se vytváří do dielektrického substrátu již opatřeného vodivými vrstvami. Řešení je možno využít téměř ve všech oborech mikrovlnné techniky, především však v radiolokacích a ve směrových spojích....

Zariadenie na elektrostatické čistenie dielektrických kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 227437

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ďurišová Jana, Halák Peter

Značky: elektrostatické, kvapalín, čistenie, dielektrických, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrostatické čistenie dielektrických kvapalín, ktoré sú znečistené jemnými kalotvornými nečistotami s výhodou použiteľné na čistenie petroleja pri elektroiskrovom obrábaní pozostávajúce z nádoby opatrenej prítokovým otvorom znečisteného dielektrika, odtokovým otvorom prečisteného dielektrika a výpustným otvorom kalu, pričom v nádobe sú umiestnené tyčové a doskové elektródy pripojené na zdroj vysokého jednosmerného napätia, z...

Zariadenie na elektrostatické čistenie dielektrických kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217491

Dátum: 15.05.1984

Autori: Travěnec Igor, Zubák Ján, Kunc Jozef

Značky: dielektrických, elektrostatické, zariadenie, kvapalín, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na čistenie dielektrických kvapalín, najmä pre elektroiskrové obrábacie stroje. Účelom vynálezu je čistenie dielektrických kvapalín pomocou elektrostatického poľa vytvoreného vysokým napätím. Podstatou vynálezu je, že teleso zariadenia je opatrené po obvode tesniacou prepážkou obklopujúcou komoru, ktorá pozostáva z rovnobežných a dvoch priečnych elektród navzájom vodivo spojených a pripojených na jeden pól zdroja...