Patenty so značkou «diaľkové»

Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6678

Dátum: 04.03.2014

Autor: Linhart Filip

MPK: A61B 5/02, G06F 19/26, A61B 5/00...

Značky: diaľkové, systém, stavu, zdravotného, sledovanie

Text:

...zariadenie (najmä mobilný telefón, tablet, notebook, PC) klienta, pacienta, rodinného príslušníka, lekára, ošetrovateľa, trénera atď.Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu funguje nasledujúcim spôsobomSnímacie zariadenie g bud automaticky vo vopred daných intervaloch alebo na pokyn používateľa meria príslušné hodnoty (krvný tlak, hmotnosť, pomer tuku a aktívnej svalovej hmoty, hladinu glukózy v krvi,množstvo spálených...

Zariadenie na diaľkové zablokovanie spojkového systému automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5770

Dátum: 06.06.2011

Autor: Kalaš Andrej

MPK: B60R 25/06

Značky: spojkového, zablokovánie, zariadenie, diaľkové, automobilů, systému

Text:

...otvor á v ktorom je umiestnená pohyblivá tyč Q spojky ukončená v pieste Z,ktorý je na jednej strane umiestnený v hydraulickom valci 8 a druhá strana tyče Q spojky je spojená príchytkou 2 s ramenom l 0 spojkového pedálu, s oskou 11 a nášlapkou Q, s tým, že blokovacia hlavica g má na dolnej časti závit Q, v ktorom je slcrutka l 4, otočne uložená v ložiskách Q, Q a spojkou 11 je spojená soservomotorom lg. Blokovacia hlavica 4, má na oboch...

Zariadenie na diaľkové meranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12918

Dátum: 07.10.2009

Autor: Foy Alan

MPK: G01D 4/00

Značky: diaľkové, meranie, zariadenie

Text:

...z uvedeného zariadenia. Zariadenie môže byť použiteľné na komunikovanie so vzdialenou databázou merača tak, že možno identifikovať také špecifické informácie, ako napríklad dodávateľ plynu, jedinečné referenčné číslo merača, model merača a kalibrácia merača. Následne zariadenia možno zjednodušiť a zlacniť, pričom si nevyžadujú kalibráciu konkrétneho merača na ktorý sú pripojené, čo je požiadavka konvenčných diaľkových meracích zariadení, aby...

Elektronická entita s prostriedkami na spojenie kontaktmi a diaľkové spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15891

Dátum: 24.07.2006

Autor: Goyet Christophe

MPK: G06K 19/073, G06K 19/077, G06K 19/07...

Značky: entita, spojenie, prostriedkami, diaľkové, elektronická, kontaktmi

Text:

...daných veličín, pričom predvýznak nároku l je známy zV tomto kontexte navrhuje vynález elektronickú entitu podľa nároku l. Táto elektronická entita, vykazujúca prostriedky pre spojenie kontaktmi a prostriedky pre spojenie na diaľku, sa vyznačuje prostriedkami pre autorizáciu výmeny určitých daných veličín aspoň prostredníctvom prostriedkov pre spojenie na diaľku v závislosti od predchádza júceho prijatia inštrukcie prostredníctvom...

Upínacie zariadenie pre diaľkové laserové zváracie zariadenia s razidlami, na ktoré jednotlivo pôsobí hydraulické fluidum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5682

Dátum: 26.10.2005

Autori: Bergmann Uwe, Bergmann Klaus

MPK: B23K 37/04, B23Q 1/00, B23K 26/00...

Značky: diaľkové, jednotlivo, zváracie, zariadenie, upínacie, fluidum, laserové, zariadenia, razidlami, hydraulické, pôsobí

Text:

...rozdelene V bezprostrednej blízkosti zvarových bodov alebo zvarových švov. Aby bola dosiahnutá vysoká kvalita zvarového švu,musia byť obrobky prostredníctvom. každého páru razidla a tlačného kolika držané pohromade dostatočnou upínacou silou. Razidlá sú teleskopicky výsuvné a prostrednictvom pružiny vo výsuvnom smere predopnuté, takže rozmerové tolerancieobrobkov môžu byť vyrovnané, ako aj tolerancie, ktoré môžuvzniknúť rôznym opotrebením...

Multimediálny systém a spôsob na diaľkové monitorovanie alebo rozhodovanie v hracích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4272

Dátum: 01.07.2004

Autor: Valero Moreno Javier

MPK: G07F 17/32

Značky: spôsob, diaľkové, monitorovanie, hracích, multimediálny, rozhodovanie, systém, strojoch

Text:

...hrajú zábavné alebo športové hry, ako sú hracie stroje na hranie šípok, biliardu, golfu, basketbalu, atď., je časť činnosti vykonávaná nezávisle na stroji. Pri takýchto priebehoch udalostí systém nie je schopný zistit všetky možné porušenia pravidiel hry a predpisov alebo prípadné podvádzanie hráčmi mimo oblasti priamo kontrolovanej strojom. Pre takéto a iné typy hracích strojov neposkytujú súčasné systémy a metódy optimálne prostriedky na...

Zariadenie na diaľkové ovládanie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2683

Dátum: 09.10.2000

Autori: Bavšenkov Michal, Winkler René

MPK: B60R 25/04, G08G 1/00, G08G 1/0969...

Značky: diaľkové, zariadenie, ovládanie, vozidiel, motorových

Text:

...prebiehalo vždy naslepo a teda vždy v rozpore so štandardným zákonodarstvom,pretože štandardné občianske právo ukladá konať vždy tak, aby sa predchádzalo škodám. Pri určitých okolnostiach by zastavenie vozidla naslepo bezpochyby zakladalo aj skutkovú podstatutrestného činu všeobecného ohrozenia.Vyššie uvedené nedostatky prakticky celkom odstraňuje zariadenie na diaľkové zastavovanie motorových vozidiel podľa technického riešenia....

Systém pre diaľkové ovládanie hlásenia rozhlasovej ústredne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2246

Dátum: 06.08.1999

Autor: Hořák Roman

MPK: H04B 1/02

Značky: rozhlasovej, diaľkové, ústredne, ovládanie, systém, hlásenia

Text:

...blokové schéma zapojenia systému pre diaľkové ovládaniehlásenia rozhlasovej ústredne, podľa ktorej bude systém bližšie popísaný.Základnou časťou systému pre diaľkové ovládanie hlásenia rozhlasovej ústredne je doska 3 riadenia DERO-Ol, ktorú tvorí predzosilňovač 2 vstupného audiosignálu (z modemu alebo radiomodemu), zosilňovač § výstupného audiosignálu, generátor Q pilomého kmitočtu, modulátor 7, dekóder g tónovej voľby a prepínač Q...

Zariadenie na diaľkové rádiové ovládanie lokomotív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2187

Dátum: 11.06.1999

Autor: Truben Milan

MPK: B61L 3/00

Značky: diaľkové, ovládanie, zariadenie, lokomotiv, rádiové

Text:

...- 9 stupňov- ovládanie elektromagnetického spriahadla vpredu i vzadu- zastavenie lokomotivy pri nesprávnom vyhodnotení povelu alebo pri strate spojenia ,čo je indikované zvukovou signalizáciou (pišťala)- zastavenie lokomotivy v prípade pádu obsluhy na zem (naklonenie ovládača do inej než vodorovnej polohy o viac ako 45 stupňov) po určitej nastavenej dobe i- zastavenie lokomotivy v pripade poklesu napätia akumulátora pod povolenú hranicu, čomu...

Zapojenie pre dialkové ovládanie pomocných prvkov oblúkovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260326

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kováčik Milan

MPK: F27D 19/00

Značky: pomocných, zapojenie, oblúkovej, prvkov, ovládanie, diaľkové

Text:

...týka spôsobu preparovanta polypropylénových vláken, s výhodou vyšších dlžkových hmotnosti pri ich kontlnuálnej výroba. Podstata spočíva v« tom, že vlákna vznikajúce pod zvlákňovacotu hubioou s teplotou vyššou ako B 0 C vstwpujú do vazne s vodnou emulzlotx, ktorej teplota je od 20 do 60 °C, založenej z minimálne 12 g. 11 látky etoxílovanej kyseliny olejovej, alebo je zmesi s etanolamínovou soľou sulfonovaného zuastného alkoholu Cm-Cm v úlohe...

Elektrický obvod na diaľkové štartovanie automobilu so vznetovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1972

Dátum: 07.10.1998

Autor: Ambróz Maťó

MPK: B60R 16/02

Značky: obvod, elektricky, štartovanie, motorom, vznětovým, automobilů, diaľkové

Text:

...12,dmhá strana cievky relátka Eąje zapojená na kontakt Zlrelátka m, kontakt Xlrelátka łizje zapojený na výstup 9 a na diódu Qdru.há strana diody lľje zapojená na výstup 8 , kontakt Ľ relátka Rzje zapojený na vstup 3 a 4 ,ďalej na kontakt Ľ relátka IQ a na kontakt Erelátka Eikontakt Ľrelátka Išłje zapojený na vstup ll, kontakt Y 2 relátka Ejje zapojený na výstup 10Popis ñinkcie elektrického štartovcieho obvodu so vznetovým motorom na vstup...

Elektrický obvod na diaľkové štartovanie automobilu so zážihovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1970

Dátum: 07.10.1998

Autor: Ambróz Maťó

MPK: B60R 16/02

Značky: automobilů, štartovanie, diaľkové, elektricky, zážihovým, motorom, obvod

Text:

...cievku relátka R 2,druhá strana cievky relátka E 51 je zapojená na kontakt XL relátka 134 kontakt ,xl relátka gzjc zapojený na výstup 8 , kontakt Ľrelátlca Egje zapojený navstup 3 a 4 , na kontakt Ľ relátka R ďalej na kontakt Z 2 relátka M a na kontakt Bzrelátkaäkontakt Qjc zapojený na výstup 9. -Popis funkcie elektrického štartovacieho obvodu pre zážihovć motory na vstup 1 sme previedli kladný spúšťaci impulz, tým sa dostane na cievku relátka...

Zapojenie snímača pre dialkové meranie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252714

Dátum: 15.10.1987

Autor: Adamec Vladimír

MPK: G01K 17/08

Značky: zapojenie, snímača, meranie, diaľkové, tepla

Text:

...svorke celého obvodu.Podstata riešenia spočíva tiež v tom, že vstup prevodníka napätie ~ prúd je pripojený k obom koncom vstupného odporového teplomera cez korekčné odpory.Výhody riešenia sú v tom, že veličiny, potrebné na stanovenie množstva tepla sú jedným snímačom spracované do formy vhodnej k diaľkovému prenosu, pričom pripojovacie vedenie môže byť dvojvodičové. Sní 4mač neobsahuje zdroj energie a obvody pre výpočet množstva tepla,...

Zariadenie pre dialkové plnenie a vyprazdňovanie rádioaktívnych koncentrátov a sorbentov z kontajnerov a nádrží jadrových elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: 249466

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kucharik Dušan

MPK: G21D 1/04

Značky: sorbentov, rádioaktívnych, zariadenie, diaľkové, nádrží, elektrární, jadrových, koncentrátov, vyprázdňovanie, plnenie, kontajnerov

Text:

...sú pripevnené pružne hadice prívodu koncentrátov Q a odvzdušnenia kontajnera 2 zavesené na hladičkovom závese gá umožňujúcom hadicou posun i otáčanie. Rameno 3 upevnenéna konzole gg umožňuje pomocou pneumatického valca gg odklápať toto rameno a plniacu hlavicu pri transporte a ustavovaní kontajnera do definovateľnej polohy.Jednotlivé polohy otočného ramena /hlavice/ sú ohraničené zdvihom valca a dorazmi gg. Na ćape gg otočněho ramena 2...

Diaľkové výškové ovládanie horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226117

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kalvoda Vladimír

Značky: diaľkové, výškově, horáka, ovládanie

Zhrnutie / Anotácia:

Diaľkové výškové ovládanie horáka páliaceho zariadenia na tepeľné delenie materiálov, kde horák je osadený na vodiacej lište páliaceho zariadenia v držiaku ovládanom diaľkove ovládacou skrutkou na ráme páliaceho zariadenia, vyznačené tým, že vo valci (1) uchytenom na vodiacu lištu (3) páliaceho zariadenia nosičom (2) je piest (4) s piestnou tyčou (7) prechádzajúcou cez pružinu (8) a ukončenou držiakom (9) horáka (10) a v ovládacom valci (11)...