Patenty so značkou «diagnostiky»

Spôsob diagnostiky oxidačného katalyzátora meraním koncentrácie oxidov dusíka za prvkom selektívnej katalytickej redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19130

Dátum: 17.02.2012

Autori: Le Tallec Thomas, Leonardon Mathilde, Maesse Pierre Henri, Derenne Magali, Chaillou Christophe

MPK: F01N 11/00, F01N 3/10, F01N 13/00...

Značky: dusíka, katalytickej, selektívnej, oxidačného, oxidov, prvkom, katalyzátora, meraním, koncentrácie, spôsob, diagnostiky, redukcie

Text:

...vedie k vytvoreniu komplikovanejšieho výfukového potrubia, čím sa zvyšujú náklady na jeho výrobu.0008 Prvý typ postupov sa zakladá na modelovaní funkčných parametrov výfukového potrubia za účelom diagnostiky zlyhávania výfukového potrubia. Preto dokument WO 2010/1 13269 A navrhuje predbežný výpočet množstva N 02 vo výfukovom potrubí, aby bolo možné zistit zlyhávanie potrubia. Keďže tentoprvý typ postupov nezisťuje skutočné hodnoty funkčných...

Spôsob diagnostiky alebo detekcie konformačného ochorenia, testovanie markera konformačného ochorenia, diagnostický kit a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287768

Dátum: 17.08.2011

Autori: Saborio Gabriella, Soto Jara Claudio

MPK: G01N 33/68, G01N 33/00

Značky: detekcie, testovanie, markera, ochorenia, tohto, spôsob, vykonávanie, zariadenie, diagnostiky, spôsobu, konformačného, diagnostický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob diagnostiky alebo detekcie konformačných ochorení prostredníctvom testovania markera (patogénneho konformera) takýchto ochorení vo vzorke, ktorý spočíva v cyklickom amplifikačnom systéme na zvýšenie úrovne patogénneho konformera, ktorý spôsobuje takéto ochorenia. Konkrétne môžu byť takýmito prenosnými konformačnými ochoreniami priónové encefalopatie. Ďalej sú opísané testy, diagnostické kity a zariadenie založené na takomto...

Kompozície a spôsoby diagnostiky a liečenia rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20415

Dátum: 28.09.2007

Autori: Gurney Austin, Satyal Sanjeev, Hoey Timothy, Axelrod Fumiko

MPK: A61K 45/06, A61K 39/00, A61K 39/395...

Značky: liečenia, kompozície, spôsoby, diagnostiky, rakoviny

Text:

...a intenzitou dávky pri týchto terapiách sa za posledných 15 rokovpodarilo len o málo predĺžiť miery prežívania (Spiro a spol., 2002, Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1661166-96).0011 Tieto štyri typy rakoviny, ako aj mnohé iné, sa prejavujú ako tuhé nádory, ktoré sú zložené z heterogénnych bunkových populácii. Rakoviny prsníka sú napríklad zmesou rakovinových buniek a normálnych buniek, vrátane mezenchymálnych (strómových) buniek, zápalových...

Spôsoby detekcie a diagnostiky rakoviny zahŕňajúce primery a sondy na špecifickú detekciu markera MAGE-A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12671

Dátum: 21.06.2007

Autori: Stephens Craig Lawrence, Salonga Dennis, Coche Thierry, Gruselle Olivier, Beer Gabriele Anne-marie

MPK: C12Q 1/68

Značky: sondy, rakoviny, špecifickú, spôsoby, detekcie, detekciu, mage-a3, zahŕňajúce, primery, diagnostiky, markera

Text:

...1 Oligonukleotidové primery používané na semikvantitatívnu MAGE RT-PCR. Tabuľka 2 Oligonukleotidové primery používané na TaqMan kvantitatlvnu RT-PCR. Tabulka 3 Porovnanie MAGE-A 3 semikvantitatlvnej PCR a kvantitativnej TaqMan PCR. Tabulka 4 Porovnanie Ct a Delta Ct hodnôt s použitím PCR zmesi 1 a PCR zmesi 2.Tabuľka 5 Oligonukleotidove primery použité na MGB TaqMan kvantitetívnu RT-PCR zo zmrazeného tkaniva.Tabuľka 6 Triedy...

Spôsob in vitro diagnostiky a kontroly liečenia sprue alebo celiakie a orálny farmaceutický prostriedok na liečenie týchto chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: 284410

Dátum: 24.02.2005

Autori: Dieterich Walburga, Ehnis Tobias, Schuppan Detlef

MPK: G01N 33/564, G01N 33/573, A61K 38/45...

Značky: liečenie, liečenia, spôsob, farmaceutický, sprue, kontroly, vitro, orálny, týchto, prostriedok, chorôb, diagnostiky, celiakie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob in vitro diagnostiky a kontroly liečenia sprue alebo celiakie, pri ktorom sa v telesných kvapalinách odobraných z tela detegujú protilátky proti tTG imunoreakciou s tkanivovou transglutaminázou, tTG alebo ich imunoreaktívnymi sekvenciami alebo analógmi. Orálny farmaceutický prostriedok na liečenie sprue alebo celiakie, ktorý obsahuje tTG alebo jej imunoreaktívne sekvencie alebo analógy a prípadne farmaceuticky prijateľné...

Spôsob predikcie, diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3517

Dátum: 03.05.2004

Autori: De Meyer Geert, Vanmechelen Eugeen, Blennow Kaj, Vanderstichele Hugo, Kostanjevecki Vesna

MPK: G01N 33/68

Značky: spôsob, diagnostiky, alzheimerovej, choroby, diferenciálnej, predikcie

Text:

...aj použitie ďalšej monoklonálnej protilátky 2 l Fl 2 špecifickej pre 33-42 AB.0010 Druhá najčastejšia príčina primárnej demencie po Alzheimerovej chorobe je demencia s Lewyho telieskami (DLB), ktorá zodpovedá za nie menej ako 10 až 20 zo všetkých prípadov demencie (Lowe, 2001 McKeith, 2002). Lewyho telieska, ktoré charakterizujú ochorenie, sú inklúzie v neurónoch zložené z abnormálne fosforylovaných neurofilamentov, ubikvitínu a...

Spôsob diagnostiky sklerózy multiplex

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3045

Dátum: 04.08.2003

Autori: Gargir Ari, Dotan Nir, Dukler Avinoam, Schwarz Mikael

MPK: G01N 33/564

Značky: multiplex, spôsob, diagnostiky, sklerózy

Text:

...z populácie jedného alebo viacerých jedincov, ktorí nevykazujú symptómy sklerózy multiplex. V iných uskutočneniach kontrolná vzorka pozostáva z populácie jedincov, ktorí vykazujú symptómy sklerózy multiplex. Prítomnosť MS v kontrolnej vzorke sa môže determinovať použitím technik známych V oblasti,napr. EDSS hodnotením, alebo hodnotením prostredníctvom magnetického rezonančného zobrazovania (MRI), alebo oboma spôsobmi.Testovanou vzorkou môže...

Spôsob in vitro diagnostiky schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282119

Dátum: 18.09.2001

Autori: Laurent Claudine, Meloni Rolando, Mallet Jacques

MPK: C07H 21/04, C12Q 1/68, C12P 19/34...

Značky: spôsob, diagnostiky, schizofrénie, vitro

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob diagnostiky schizofrénie založený na detekcii in vitro prítomnosti alely Ep mikrosatelitu HUMTH01 v géne tyrozín hydroxylázy (TH). Ďalej sa opisujú priméry použité na uskutočňovanie tohto spôsobu a detekčná súprava.

Zapojení provozní diagnostiky stavu rozebiratelného spoje primárního víka a kolektoru parního generátoru typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 257714

Dátum: 15.06.1988

Autori: Matal Oldřich, Pridöhl Eckhard

MPK: G01M 3/00

Značky: generátoru, spoje, diagnostiky, parního, stavu, rozebiratelného, kolektoru, primárního, provozní, zapojení, víka

Text:

...údaje, a dále na třidič, který je jednou větví napojen na první sumátor a na blok diagnozy stavu, druhou větví přes druhý sumátor na komparátor a třetí větví přes blok hodnot z předchozího provozního stavu opět na komparátor spojený dále s blokem diagnózy stavu.V tomto zapojení jsou přenášeny akustické efekty emitované při změně funkce těsnění,při změně stavu primárních šroubů a taktéž při změně provozního režimu v primárním a sekundárr...

Zapojení obvodu diagnostiky poruch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254468

Dátum: 15.01.1988

Autori: Caha Jaromír, Bradáč Vladimír

MPK: G05B 23/02

Značky: poruch, obvodů, zapojení, diagnostiky

Text:

...vstupy gg všech klopných obvodu É, jednotlivé přiřazenýchk příslušným mistüm poruch. Analogicky jsou pak jk jedinému výstupu ll astabilního klopného obvodu 1připojeny třetí vstupy gg všech logických obvodů Q. příslušných pro jednotlivé místa poruch. Princíp činnosti obvodu diagnostiky poruch V zapojení podle vynálezu je následující.Před příohodem prvotního signálu poruchy jsou všechny výstupy 5 klopných obvodů Q o počtu, odpovídajícím...

Zapojení provozní diagnostiky filmové rotorové odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246720

Dátum: 15.12.1987

Autori: Satorie Miroslav, Novák Václav

MPK: G01N 23/00

Značky: provozní, filmové, zapojení, rotorové, diagnostiky, odparky

Text:

...váhovým členem, k nimž je současně napojen snímač odparkou emitovaného vlněni, umístěný alespoň v jednom místě na povrchu odparky.Základní lopatkovou frekvencí se rozumi součin otáčkové frekvence rotoru a poč 4tu lopatek na rotoru s dvojnásobnou lopatkovou frekvencí pak dvojnásobek zmíněného součinu.Referenční hodnoty odpovídající bezporuchovému provozu odparky se získaji buď na poloprovozním zařízení, nebo měřením při uvádění rotorové odparky...

Zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252553

Dátum: 17.09.1987

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: provozní, kompenzátoru, diagnostiky, objemu, zapojení, systému

Text:

...a snímače lg teploty v rovině ll nominální hladiny a na dalších diagnostiky optimálních místech, nátrubku lg topidel, nátrubku gg přípojky k primárnímu okruhu a nátrubku gg barbotážního potrubí snímače vyznačenyV prvním kroku je u signálu přeneseného kanálem vibroakustickým ze snímače vibrací l stanovena v první větvi celková úroveň vibrací ve členu 3 stanovení celkové úrovně vibrací a tato charakteristika prvotního signálu je převedena do...

Zapojení systému vibrační diagnostiky plynové turbíny v turbosoustrojí pro přepravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eambál Emil, Holka Vojtech, Šottnak Peter, Marchalín Miroslav, Hauskrecht Peter, Vávra Blažej, Cárta Jozef

MPK: G01M 7/00

Značky: zapojení, prepravu, vibrační, turbosoustrojí, plynů, diagnostiky, turbiny, plynové, systému

Text:

...zadaných algoritmů vyčíslovány velikosti závad V závislosti na vibračních charakteristikách každého z uzlůa s ohledem na jejich vliv Ina dynamický stav zařízení.Zařízení 45 pro vyčíslení - frekvence otáčení vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny obsahuje sériové prepojené obvody sestávající z paralelních zařízení 46, 47 vyčíslwjících frekvence otáček vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny, jež vytváří podle zadaného algoritmu signály...

Zařízení pro synchronizaci prokládání řádků u scintigrafické diagnostiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240218

Dátum: 15.06.1987

Autor: Starobinskij Rudolf Natanovie

MPK: A61B 6/08

Značky: scintigrafické, zařízení, diagnostiky, řádků, synchronizaci, prokládání

Text:

...nepoužíva žádné mechanické prvky, čímž nedochází při využívání k opotřebení a kyselháni zařízení, které nadto nevyžaduje žádnou údržbu. V neposlední řadě vynález neovlivňuje žádným způsobem vlastní činnost scintigrafického zařízení ,a nezpůsobuje žádné problěmy, které by mohly vznlknout při ovllvnění činnosti scintigrafu.Zařízení pro synchronlzaci prokládání řádků u scintigrafickê diagnostiky vyznačující se tím, že sestáv-á z bloku (11...

Způsob sledování a diagnostiky tepelných polí v primárních zařízeních parního reformingu a jiných chemických a energetických zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 217239

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sladký Petr, Pančoška Petr, Dočekal Jiří, Vaněk Jiří, Parma Ludvík

Značky: tepelných, reformingu, energetických, primárních, jiných, způsob, polí, chemických, parního, zařízeních, diagnostiky, sledování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu sledování a diagnostiky tepelných polí v primárních zařízeních parního reformingu a lze ho použít i v jiných jim podobných chemických a energetických zařízeních. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se mechanickým a/nebo elektronickým dotykovým měřidlem a/nebo laserem a/nebo jiným bezdotykovým měřidlem měří délková a/nebo výšková a/nebo úhlová deformace katalyzátorových trubek v tepelném poli pece parního reformingu v...