Patenty so značkou «diagnostické»

Variabilné diagnostické a/alebo posilňovacie tréningové, a/alebo rehabilitačné zariadenie svalov trupu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7147

Dátum: 02.06.2015

Autori: Štefanka Marek, Šooš Ĺubomír, Zemková Erika, Cepková Alena, Jeleň Michal

MPK: A61B 5/22, A61H 1/02, A61B 5/103...

Značky: variabilné, trupu, rehabilitačné, tréningové, diagnostické, svalov, posilňovacie, zariadenie

Text:

...zariadenia umožňujúceho funkčnú diagnostiku spinálnej stability a sily svalov trupu. Umožnilo by sa tým posúdiť aktuálny stav jedinca, na základe ktorého by bolo možné vytvoriť individuálny tréningový program. Zariadenie by umožňovalo pohyb trupu v definovaných smeroch (v stoji, sede a ľahu), jeho rozsah, ako aj nastavenie požadovanej odporovej sily. Výsledkom tohto úsilia je opisované variabilné diagnostické a/alebo posilňovacie...

MikroRNA (miRNA) MIR-21 na diagnostické a terapeutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14685

Dátum: 26.02.2009

Autori: Gross Carina, Bauersachs Johann, Engelhardt Stefan, Thum Thomas

MPK: A61P 1/16, A61K 31/7088, A61P 9/00...

Značky: terapeutické, účely, mirna, mikrorna, diagnostické, mir-21

Text:

...podávanie jedincovi, ktorému hrozí riziko rozvoja fibrózy, zlúčeniny, zahŕňajúcej modiñkovaný oligonukleotid, zahŕňajúci 12 až 30 viazaných nukleozidov, ktorý má sekvenciu nukleobáz, ktorá je komplementárna s miRNA alebo jej prekurzorom a tým sa predchádza ñbróze. V niektorých uskutočneniach je fibrózou fibróza pečene. V niektorých uskutočneniach je fibrózou fibróza pľúc. V niektorých uskutočneniach je fibrózou ñbróza kože. V...

Kompozície obsahujúce anorganické častice emitujúce pozitróny a ich použitie v medicíne, najmä pre diagnostické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14466

Dátum: 20.06.2008

Autor: Schilling Kristian

MPK: A61K 51/12

Značky: najmä, obsahujúce, postupy, anorganické, pozitróny, medicině, použitie, diagnostické, emitujúce, částice, kompozície

Text:

...PET nuklidy sa integrujú pomocou kovalentnej väzby do rádiofarmaka.0014 Na to je potrebná chemická syntéza, ktorá sa v tomto ohľade neodlišuje od doterajších reakcií preparatívnej chémie, ked rádioaktívne pn/ky a substancie majúrovnaké chemické vlastnosti ako ich nerádioaktivne analógy.0015 Pretože zo štartovacích aktivít vyplývajúce dávka žiarenia sa ale spravidla nachádza ďaleko nad dovolené hraničné hodnoty, nevyrábajú sa takmer všetky...

Nové izolované a čistené kmene vírusu chikungunya a polynukleotidové a polypeptidové sekvencie, ich diagnostické a imunologické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19116

Dátum: 15.03.2007

Autori: Despres Philippe, Charneau Pierre, Souque Philippe, Brehin Anne-claire, Marechal Valérie

MPK: C07K 14/18

Značky: čištěné, polynukleotidové, sekvencie, imunologické, nové, polypeptidové, diagnostické, použitie, vírusu, izolovaně, kmene, chikungunya

Text:

...khospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti. Niekoľko prípadov meningoencefalitídy a algického syndrómu jespájaných s vertikálnym prenosom vírusu 9.0006 Do súčasnosti sa stanovili dve úplné nukleotidové sekvencie v prípade kmeňov Ross (prístupové č. AF 490259) a S 27 91. Oba kmene sa izolovali u pacientov v priebehu epidémie v Tanzánii v roku 1952. Iná úplná nukleotídovásekvencia sa stanovila z kmeňa izolovaného u Ae. furcifer v...

Použitie C3a a jeho derivátov ako biomarkeru pre kolorektálny adenóm a/alebo karcinóm; diagnostické metódy a testy používajúce to samé

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5262

Dátum: 11.08.2005

Autori: Juhl Hartmut, Fentz Anne-kristin, David Kerstin

MPK: G01N 33/574

Značky: samé, kolorektálny, používajúce, adenóm, diagnostické, použitie, metody, derivátov, biomarkeru, testy, karcinóm

Text:

...prostriedok detekcie, ale má svoje obmedzenie. Pripúšťa sa stupeň falošne negatívnych výsledkov u plošných neoplastických lézii, ktorý zostáva vysoký (Kudo S (1997) Gastrointest. Endosc. Clin. N. Am. 787-98.). Kolonoskopia umožňuje vyšetrenie tračnika s nízkym stupňom falošných negativit pre polypoidne lézie aspoň 10 mm v priemere. Z tohto dôvodu sú intervaly pripúštané pred opakovaným vyšetrenim relatívne dlhé po negatívnomhodnotení (až...

Častice schopné aktivácie röntgenovými a/alebo UV lúčmi, ich príprava a ich terapeutické alebo diagnostické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4335

Dátum: 09.05.2005

Autori: Panak Edouard André, Boussaha Abdel Kader, Bergey Earl Jim, Prasad Paras Nath, Hochepied Jean-françois, Levy Laurent, Balencie Jérémy

MPK: A61K 9/14, A61P 35/00, A61K 51/12...

Značky: diagnostické, použitie, lúčmi, aktivácie, částice, terapeutické, príprava, röntgenovými, schopné

Text:

...na bunky či biologické tkaniva a ktore sú účinné tak, že narušia alebo modifikujú biologické tkanivo a/alebo bunku pod vplyvom0010 Konkrétny predmet vynálezu spočíva v častici alebo v kompozitnom biokompatíbilnomzhluku nanočastíc (schopnom pri excitácii röntgenovými lúčmi generovať voľné radikály alebo- jadro obsahujúce prvú anorganíckú zlúčeninu absorbujúcu röntgenové lúče a vyžarujúcu UV-viditeľnú energiu a druhú zlúčeninu, anorganickú...

Diagnostické rádiofrekvenčné identifikačné senzory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16650

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: C12Q 1/00, C12M 3/00, G08B 1/08...

Značky: senzory, identifikačné, použitie, rádiofrekvenčné, diagnostické

Text:

...tohto vynálezu je, že diagnostické senzory možno čítaťaanalyzovať na mieste pomocou lacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku akomunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platformepomocou...

Lawsonia intracellularis európskeho pôvodu a vakcíny, diagnostické činidlá a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6789

Dátum: 15.07.2004

Autori: Roof Michael, Knittel Jeffrey, Kroll Jeremy

MPK: A61K 39/02, C12N 1/20

Značky: povodu, použitia, diagnostické, činidla, lawsonia, spôsoby, intracellularis, vakcíny, európskeho

Text:

...baktérie, ktoré môžu byt získané z PPE infikovaných ošípaných alebo iných zvierat z celosvetových poznatkov z doterajšieho stavu techniky atu uvedených poznatkov a varianty alebo mutanty ktorýchkoľvek zvyššieuvedených baktérií, získaných či už spontánne alebo synteticky.Tak ako sa tu používa, výraz zoslabený izolát znamená akýkoľvek izolát L. intracellularis, ktorý je pripravený v súlade s metódami kultivácie a pasáže, o ktorých sa tu...

Fosfošpecifické PAK protilátky a diagnostické kity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9031

Dátum: 20.11.2003

Autori: Callow Marinella, Jallal Bahija, Smeal Tod

MPK: G01N 33/574, C12Q 1/48

Značky: diagnostické, fosfošpecifické, protilátky

Text:

...PAK 4 je efektorom Cdc 42, je svysokou pravdepodobnosťou spájaný schemotaxiou, sbunkovou adhéziou, so zápalovou odozvou a iniciuje imunologické aktivity. Existuje napríklad dôkaz, na základe ktorého sú kinázy PAK zahrnuté do onkogénneho neadherentného rastu riadeného Ras a do regulácie prežitia buniek (opisuje sa napríklad v publikácii Qiu et al., (1995) Nature 374, 457 EP 2 055 786 B 1 EP 114/Z-TŠ0008 V doterajšom stave techniky však...

Spôsob prípravy suchých, čiastočne amorfných produktov, zmesi substancií získané týmto spôsobom, ich použitie a diagnostické prostriedky a terapeutické prípravky obsahujúce tieto zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283664

Dátum: 23.10.2003

Autori: Mattern Markus, Winter Gerhard

MPK: A61K 47/18, A61K 9/14, A61K 47/26...

Značky: spôsobom, suchých, amorfných, diagnostické, obsahujúce, produktov, terapeutické, přípravky, použitie, týmto, tieto, přípravy, substancií, prostriedky, získané, čiastočne, zmesí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby suchých, čiastočne amorfných produktov, obsahujúcich biologický, najmä terapeuticky aktívny materiál, ktoré predstavujú makroskopicky homogénne zmesi substancií, pričom tieto zmesi substancií sú zvolené tak, že obsahujú aspoň po jednej substancii zo skupiny (i) sacharid alebo amfotérny ión s polárnym zvyškom a ich deriváty a (ii) amfotérny ión s nepolárnym zvyškom a jeho deriváty, spočíva v tom, že sa pripraví roztok biologického...

Špecifická protilátka pre ľudský CD22 a jej terapeutické a diagnostické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7206

Dátum: 02.05.2003

Autori: Tickle Simon Peter, Popplewell Andrew George, Ladyman Heather Margaret

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, A61K 31/7088...

Značky: terapeutické, protilátka, použitie, diagnostické, špecifická, ĺudský

Text:

...expozícii voči známym rizikovým faktorom.Klasifikácia Iymfómov je zložitá a za posledné desaťročia sa vyvíjala. V roku 1994 bola zavedená revidovaná európske-americká lymfómová klasifikácia(REAL). Táto klasifikácia člení B-bunkové Iymfómy (najčastejšie zisťované), Tbunkové Iymfómy a Iymfómy neklasifikovateľného pôvodu do dohodnutých podtypov. V každodennej praxi zoskupenie NHL do kategórií nízkeho, stredného a vysokého stupňa na základe ich...

Piperidínové zlúčeniny s analgetickým účinkom, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, ich použitie, diagnostické činidlo a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283300

Dátum: 22.04.2003

Autori: Pelcman Benjamin, Roberts Edward

MPK: A61K 31/445, A61K 31/40, C07D 207/14...

Značky: použitie, přípravu, přípravy, zlúčeniny, diagnostické, kompozície, farmaceutické, medziprodukty, činidlo, spôsob, analgetickým, účinkom, obsahom, piperidínové

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom m znamená číslo 0 alebo 1 a n znamená číslo 1 alebo 2 a ich farmaceuticky prijateľné soli
diagnostické činidlo a farmaceutické kompozície s ich obsahom
ich použitie v terapii, predovšetkým pri zvládnutí bolesti
spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu.

Piperidínové zlúčeniny s analgetickým účinkom, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, ich použitie, diagnostické činidlo a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283211

Dátum: 18.02.2003

Autori: Roberts Edward, Wei Zhongyong, Delorme Daniel

MPK: A61K 31/445, C07D 211/70, C07D 307/81...

Značky: přípravy, obsahom, medziprodukty, kompozície, přípravu, zlúčeniny, účinkom, použitie, farmaceutické, spôsob, diagnostické, činidlo, analgetickým, piperidínové

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľnej soli, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, diagnostické činidlo a farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie v terapii, predovšetkým pri zvládnutí bolesti.

Elektroakugrafické diagnostické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3391

Dátum: 03.12.2002

Autori: Takács Štefan, Solár Gustav, Bugáňová Anna

MPK: A61B 5/053, A61H 39/00

Značky: elektroakugrafické, diagnostické, zariadenie

Text:

...konštrukciou týchto prístrojov, ktorý sa uskutočňuje vtzv. časovej oblasti prechodového javu ato ešte pri plynule narastajúcom prítlaku, pričom plynulost lekár zabezpečovalsubjektívne na základe svojej praxe.Preto vznikla požiadavka riešit vyššie uvedené nedostatky technickými prostriedkami, ktoré by zamedzili zmenám nameraných impedancií vplyvom manipulácie meracej sondyaodstránila by sa časová závislost prechodového javu pri meraní....

Diagnostické proužky ke stanovení peroxidu vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260408

Dátum: 15.12.1998

Autori: Svoboda Vlastimil, Sedlinská Božena, Hrbotická Eva

MPK: G01N 33/49

Značky: peroxidu, diagnostické, proužky, vodíku, stanovení

Text:

...peroxidem vodíku za vzni- ku příslušného chinioniminoveho nebo dia- zamerocýaninověho barvlva probíhá značnej, pomalu. Urychlení této reakce je možné o becně dosáhnout celou řadou vhodných katalyzátorů. V praxi se však nejlépe osvědčilfenzym peroxidaza, který také tvoří nezbyt nou součást proužků podle vynálezu.Vedle těchto hlavních složek mohou proužky podle vynálezu s výhodou Obsahovat řadu dalších pomocných látek vytvářejících vhodné...

Vakcína s obsahom proteínu pC na prevenciu lymskej boreliózy, spôsob čistenia proteínov B. burgdorferi, diagnostické činidlo na detekciu protilátok B. burgdorferi a spôsob zisťovania protilátok B.burgdorferi v telových tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279250

Dátum: 05.08.1998

Autori: Ian Livey, Dorner Friedrich

MPK: A61K 39/02, G01N 33/569

Značky: lymskej, b.burgdorferi, telových, proteínov, detekciu, zisťovania, činidlo, boreliózy, vakcína, protilátok, obsahom, tekutinách, spôsob, prevenciu, čistenia, burgdorferi, proteínu, diagnostické

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcína obsahuje (a) materiál vybraný zo skupiny zahŕňajúcej aspoň jednu sérologickú formu proteínu pC z Borrelia burgdorferi v homogénnej forme, variantu pC a imitácie pC, obe vyvolávajúce produkciu ochranných protilátok, (b) fyziologicky prijateľný excipient a (c) adjuvans, pričom uvedený materiál je obsiahnutý v množstve účinne chrániacom vnímavých cicavcov, 1 až 100 mikrogramov v jednej dávke, najmä však 10 až 50 mikrogramov v jednej dávke.

Diagnostické zariadenie upínacej zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270510

Dátum: 12.07.1990

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23Q 17/20, B23B 25/06

Značky: diagnostické, upínacej, zostavy, zariadenie

Text:

...v závislosti na zmene predom stanovených teplôt v exponovaných miestach styku prvkov upínača. Upínacia zostava sa uplatní hlavne v automatizovaných výrobach k diagnostika jej správnej činnosti, resp. pri určovaní zmien vlastnosti upínacej zostavy pri modelovaní prevádzkových podmienok v laboratórnych podmienkach.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad usporiadania diagnostického zariadenia upí nacej zostavy podľa vynálezu, kde na obr. je...

Model pohonu trakčního vozidla pro diagnostické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268329

Dátum: 14.03.1990

Autori: Měsíček Jan, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/00

Značky: vozidla, účely, model, pohonů, diagnostické, trakčního

Text:

...druhé,třetí, štvrté, páté a šesté hradlo hl, Ez, 52, EA, 52, 55 přípojeny na anody první a druhe diody Ql, Q a současně na první a druhý odpor 55, 53. Katody první a druhé diody gł,Q 3 jsou připojeny na vstup sumátoru âl.Model pohonu podle vynálezu pracuje tak, že regulační obvod L na základě zadání na svorce A zadání vytváří na svém prvním, druhém. třetím, čtvrtém výstupu lg, lg. ll, lg spínací pulsy pro ětyřzónová řízení kotevního...

Diagnostické zařízení bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264660

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/04

Značky: stroje, synchronního, zařízení, budicí, bezkartáčové, soupravy, diagnostické

Text:

...vstup 3.3 ob CS 264 660 Bvodu 3 blokování dat je spojen s druhým výstupem 1.3 mikropočítače 1, jehož třetí výstup 1.4 je připojen na synchromzační vstup 7.3 dekodéru 7 polohy. Vstupy 7.1 dekodéru 7 polohy jsou pripojeny na druhé výstupy 14 píCĺlUSt 1 ~ vých a oddělovztcích obvodů 5, přičemž výstupy 7.2 dekOtlćľli 7 polohy jsou spojený s druhou vstupní branou 1.5 mikropočítače 1, jehož výstupní brana 1.6 je přípojena na vstupy 9.1...

Bezkontaktné diagnostické zariadenie na zistovanie trhlín vo feromagnetických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 261407

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šulík Štefan, Kučera Václav, Mikšík Pavol

MPK: G01N 27/82

Značky: zisťovanie, trhlin, materiáloch, feromagnetických, diagnostické, bezkontaktné, zariadenie

Text:

...malého výkonu budí impulzy magnetického poľa v skúšanom materiáli a dve snímanie cievky v diferenciálnom zapojení s vysokou citiivostou sledujú rozdieiy v intenzita impulzov spôsobených nerovnakými magnetickými vlastnosťami jednotlivých časti skúšaných materiálov» vplyvom trhlín.Na pripojených výkresoch je nakreslený príklad zariadenia podľa vynälezu, pričom na obr. 1 je elektrické zapojenie a na obr. 2 a 3 sú uvedené príklady možného...

Diagnostické zařízení pro zjišťování správné funkce frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243081

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vyskoeil Pavel, Bulla Ján

MPK: G01R 31/28

Značky: analogového, převodníku, frekvenčne, správné, funkce, zařízení, zjišťování, diagnostické

Text:

...2 je připojen na báze tranzistorů 23, jejichž kolektory jsou připojeny na vstupy převodníku 24 úrovně. Výstupy převodníků 24 úrovně jsou pot-om výstupem 22 směrového impedančniho obvodu 2, který je propojen jedním nebo více kanály se vstupem 31 frekvenčně anal-ogového převodníku 3, který má výstup 32. Vstup 41. vstupy liąladinovýcłrklopných obvodů 43 je jichž výstupy jsou připojeny na vstupy součinovéhD- obvodu 44., jehož výstup je...

Zařízení pro odběr vzorků oleje z olejového systému během provozu pro diagnostické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253246

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lánský Milan, Čapek Ján

MPK: G01N 1/10

Značky: vzorků, provozu, odber, olejového, účely, systému, oleje, diagnostické, během, zařízení

Text:

...automatizaci odběruPříklad provedení zařízení podle vynálezu je na obr. 1 a 2. Na obr. 1 je celkový pohled na zařízení, na obr. 2 je pohled z boku.Vzorkovací jímka l je pomocí šroubového spojení připojena k hrdlu 3, které tvoří jeden pevný celek se vzorkovacím potrubím 3 a vratným potrubím 5. Vzorkovací potrubí 3 je opatřeno uzavíracím ventilem i, vratné potrubí § je opatřeno uzavíracím ventilem g a kontrolním odvzdušñovacím ventilem 1....

Diagnostické proužky ke stanovení součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253138

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 31/22

Značky: biologických, diagnostické, kapalin, proužky, stanovení, součástí

Text:

...poměr obou těchto složek až do zhruba trojnásobného molárniho přebytku pasívní kopulační komponenty. Možnost použití aktivní a pasívní kopulační komponenty v prakticky zcela libovolných molárních poměrech vyplývá konečně i z popisu výše citovaných vynálezů, jako například z amerických patentních spisů 4 119 405 a 4 427 770 nebo DOS 3 032 421.Množství pyrazolonu I (který lze z hlediska předpokládaného mechanismu jeho účinku označit za...

Diagnostické zariadenie vnútorného hydraulického okruhu traktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237117

Dátum: 15.03.1987

Autori: Marko Michal, Horka Michal, Balog Július

MPK: G01L 1/02

Značky: zariadenie, traktorov, hydraulického, diagnostické, okruhu, vnútorného

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spadá do oblasti diagnostických zariadení vnútorného hydraulického okruhu traktorov. Účelom vynálezu je r(znym nastavovaním ovládacej jednotky a ovládacích pák vnútorného a vonkajšieho hydraulického okruhu traktora vykonať v krátkom čase päť diagnostických úkonov vnútorného hydraulického okruhu traktora. Sú to meranie výkonu hydrogenerátora, meranie otváracieho tlaku poistného ventilu hydrogenerátora, meranie rýchlosti zdvihu spodných...

Přípravek pro inhalační diagnostické testy přecitlivělosti člověka na alergeny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247939

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vondra Vladimír, Stodola Jiří, Mazáková Helena, Běhounková Lidia

MPK: A61K 39/35

Značky: inhalační, človeka, přípravek, alergeny, přecitlivělosti, testy, diagnostické

Text:

...alergeny obsahující 5 glycerinu. Všechny roztoky musí být sterilní.Postupuje se jako v příkladu 1, ale ředí se sterilní roztoky na koncentraci 100 PNUna požadavek 10 ml takto 1 ml roztoku pylového alergenu o koncentraci 1 000 NU se sterilně smísí s 9 ml sterilní ho roztoku řadící tekutiny pro pylové alergeny, která obsahuje 5 glycerolu. P ř í k 1 a d 3 40 g bytového prachu, tj. prachu odebraněho alespoň ze 40 bytů alergikü a smíšeného,...

Provozně diagnostické zařízení rotorové odparky pro likvidaci radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232995

Dátum: 15.07.1986

Autori: Matal Oldřich, Urbánek Miroslav, Zlámal Jaromír, Dvořák Karel

MPK: B01D 1/30, G21F 9/08

Značky: rotorové, diagnostické, zařízení, odparky, likvidaci, provozně, odpadů, radioaktivních

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle tohoto vynálezu jsou na dělicích přírubách rotorové odparky zvnějšku upevněny diagnostické snímače, které jsou napojeny ne vyhodnocovací jednotku jejich stochastických signálů, přičemž diagnostickými snímači jsou akcelerometry. Vynálezu je možno využít především v nukleární energetice.

Diagnostické činidlo k důkazu esterolytických enzymů, zejména leukocytových esteráz v tělesných tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 216523

Dátum: 15.12.1984

Autori: Berger Dieter, Kuhr Manfred, Frey Günter, Werner Wolfgang

Značky: tekutinách, leukocytových, činidlo, důkazu, enzymů, zejména, diagnostické, tělesných, esteráz, esterolytických

Zhrnutie / Anotácia:

Diagnostické činidlo k důkazu esterolytických enzymů, zejména leukocytových esteráz v tělesných tekutinách, obsahující esterázový substrát ze skupiny zahrnující estery sulfonftaleinu, estery azobarviv nebo estery indoxylu, pufr a popřípadě pomocné přídavné látky ze skupiny zahrnující komplexotvorné látky, smáčedla, oxidační činidla, filmotvorné látky, galenické přísady a látky vytvářející kostru, vyznačující se tím, že kromě toho obsahuje...