Patenty so značkou «detektorem»

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: elektromagnetickou, hypertermii, záření, aplikátor, detektorem, ionizujícího

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Systém pouzdra s polovodičovým detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256236

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dupák Jan, Petřík Milan, Mejdřický Martin

MPK: H01L 31/02, G01T 1/24

Značky: pouzdra, systém, polovodičovým, detektorem

Text:

...pro odvod signálu z polovodičového detektoru. Podstatou vynálezu je, že chladovod je pod polovodičovým detektorem opatřen osazením, na němž je uložena tvarovaná pružná podložka z izolantu. Touto tvarovanou pružnou podložkou prochází elektrický kontakt. Je výhodné, když tvarovaná pružná podložka je v místě průchoduVýhodou tohoto uspořádání systému pouzdra s polovodičovým detektorem s tvarovanou pružnouípodložkou podle vynálezu je, že...

Způsob a zařízení pro přetržité zjišťování obsahu hořlavého plynu v ovzduší detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253573

Dátum: 12.11.1987

Autori: Boutonnat Maurice, Rose Gérard

MPK: G01N 27/16

Značky: zjišťování, zařízení, pretržité, hořlavého, obsahu, plynů, ovzduší, způsob, detektorem

Text:

...1 ukazuje případy, kdy obsah plynu je vysoký a zjevně přesahuje minimální přípustnou prahovou hodnotu. V tomto případě dochází v okamžiku 51 k dosažení hodnoty výstupního napětívětší než Q, načež se další napájení měřicího vlákna přeruší a měření se ukončí spuštěním poplašného zařízení nebo jinou indikací nepřípustné velikosti obsahu hořlavého plynu v ovzduší. Jak je z obr. 1 patrné, může k prekročení nulová hodnoty výstupního napětí...

Zařízení pro stanovení stopových množství uhlovodíků v plynné směsi plamenným ionizačním detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251007

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vojtek Jan, Kocián Vítězslav

MPK: G01N 30/68

Značky: plynné, detektorem, množství, ionizačním, plamenným, stopových, stanovení, zařízení, směsi, uhlovodíku

Text:

...Z tohoto důvodu může být zpracována několikatináaobná dávka vzorku. při jednoduchám čaeovám programu,při použiti vodiku a dueiku o etředni čietotě e při použiti vzduchu z normálniho tlakováho rozvodu. Velkou výhodou Je také to, že výstupniho signálu z tepelně vodivostniho detektoru je možno použit ke etanoveni některých anorganických plynů, ktere nelze stenovit plamenovým ionizečnim detektorem, Jako napřiklad kysličniku uhličitého nebo...

Hlavice systému s polovodičovým detektorem pro měření rtg záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 247944

Dátum: 15.01.1987

Autor: Vidra Miloš

MPK: H01L 31/00

Značky: systému, detektorem, měření, hlavice, záření, polovodičovým

Text:

...k proměřovanému objektu. za těchto podmínek hraje konstrukční uspořádání hlavice, zejména její vstupní detekční části, dominantní úlohu.Uvdené nedostatky odstraňuje řešení hlavice systému s polovodičovým detektorem pro měření rtg záření podle vynálezu, jehož podstatou je, že hlavice má koaxiální uspořádání,ve kterém má polovodičový detektor umístěný na izolační destičce v misce, která je mechanicky spojena s jedním koncom chladovodu, zajištěn...