Patenty so značkou «detektorem»

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/04

Značky: záření, aplikátor, hypertermii, detektorem, ionizujícího, elektromagnetickou

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Systém pouzdra s polovodičovým detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256236

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petřík Milan, Mejdřický Martin, Dupák Jan

MPK: G01T 1/24, H01L 31/02

Značky: polovodičovým, systém, pouzdra, detektorem

Text:

...pro odvod signálu z polovodičového detektoru. Podstatou vynálezu je, že chladovod je pod polovodičovým detektorem opatřen osazením, na němž je uložena tvarovaná pružná podložka z izolantu. Touto tvarovanou pružnou podložkou prochází elektrický kontakt. Je výhodné, když tvarovaná pružná podložka je v místě průchoduVýhodou tohoto uspořádání systému pouzdra s polovodičovým detektorem s tvarovanou pružnouípodložkou podle vynálezu je, že...

Způsob a zařízení pro přetržité zjišťování obsahu hořlavého plynu v ovzduší detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253573

Dátum: 12.11.1987

Autori: Boutonnat Maurice, Rose Gérard

MPK: G01N 27/16

Značky: zařízení, obsahu, hořlavého, zjišťování, ovzduší, detektorem, způsob, pretržité, plynů

Text:

...1 ukazuje případy, kdy obsah plynu je vysoký a zjevně přesahuje minimální přípustnou prahovou hodnotu. V tomto případě dochází v okamžiku 51 k dosažení hodnoty výstupního napětívětší než Q, načež se další napájení měřicího vlákna přeruší a měření se ukončí spuštěním poplašného zařízení nebo jinou indikací nepřípustné velikosti obsahu hořlavého plynu v ovzduší. Jak je z obr. 1 patrné, může k prekročení nulová hodnoty výstupního napětí...

Zařízení pro stanovení stopových množství uhlovodíků v plynné směsi plamenným ionizačním detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251007

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kocián Vítězslav, Vojtek Jan

MPK: G01N 30/68

Značky: uhlovodíku, směsi, stanovení, zařízení, detektorem, plamenným, ionizačním, stopových, množství, plynné

Text:

...Z tohoto důvodu může být zpracována několikatináaobná dávka vzorku. při jednoduchám čaeovám programu,při použiti vodiku a dueiku o etředni čietotě e při použiti vzduchu z normálniho tlakováho rozvodu. Velkou výhodou Je také to, že výstupniho signálu z tepelně vodivostniho detektoru je možno použit ke etanoveni některých anorganických plynů, ktere nelze stenovit plamenovým ionizečnim detektorem, Jako napřiklad kysličniku uhličitého nebo...

Hlavice systému s polovodičovým detektorem pro měření rtg záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 247944

Dátum: 15.01.1987

Autor: Vidra Miloš

MPK: H01L 31/00

Značky: polovodičovým, měření, záření, hlavice, detektorem, systému

Text:

...k proměřovanému objektu. za těchto podmínek hraje konstrukční uspořádání hlavice, zejména její vstupní detekční části, dominantní úlohu.Uvdené nedostatky odstraňuje řešení hlavice systému s polovodičovým detektorem pro měření rtg záření podle vynálezu, jehož podstatou je, že hlavice má koaxiální uspořádání,ve kterém má polovodičový detektor umístěný na izolační destičce v misce, která je mechanicky spojena s jedním koncom chladovodu, zajištěn...