Patenty so značkou «detekčný»

Adresu generujúci a detekčný spôsob a reprodukčný a záznamový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14346

Dátum: 27.10.2009

Autori: Fukushima Akio, Hirose Koichi, Ikeda Masakazu

MPK: G11B 7/007, G11B 20/12

Značky: prístroj, detekčný, adresu, reprodukčný, záznamový, spôsob, generujúci

Text:

...druhá digitálna informácia iné hodnoty než hodnota špecifikujúca počty skôr pridelené podblokom.0004 Podľa WO 2006/061736 A 1 predpisujú aktuálne špecifikácie BD pre ADIP nasledujúci formát 24 bitov, z ktorých 3 opisujúčíslo vrstvy, 19 pre číslo RUB a 2 budú postupne nastavené na00, O 1 a 10 V troch po sebe nasledujúcich slovách ADIP odpovedajúcich jednému RUB, ktoré je najmenším úsekom dát napísaných na disku. Z toho je možné odvodiť, že...

Detekčný systém a detekčná metóda na báze pulzných energetických častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10841

Dátum: 28.07.2006

Autor: Peter Choi

MPK: G01N 23/204, G01N 23/222, G01V 5/00...

Značky: detekčný, metoda, systém, pulzných, energetických, detekčná, částic, báze

Text:

...reakciou.0011 Cyklovaním týchto troch fáz sú vygenerované tri samostatné spektrá, reprezentujúce interakciu rýchlych neutrónov, interakciou tepelných neutrónov .a interakciou oneskorenej aktivácie. Tieto tri spektrá by V zásade mohli umožniť jasné určenie všetkých štyroch základných prvkov trhavin.0012 V praxi sa identifikácia látky pomocou PFTNA vykonáva skúmaním atómových pomerov, napr. pomeru uhlíkových atómov voči atómom kyslíka (C/O)....

Vytvrditeľné silikónové kompozície obsahujúce fluorescenčný detekčný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20041

Dátum: 18.11.2005

Autori: Corrao Richard, Chu Hsien-kun, Levandoski Michael

MPK: C08J 3/20

Značky: kompozície, systém, detekčný, obsahujúce, silikonové, fluorescenčný, vytvrditelné

Text:

...farebná emisia fluorescenčným činidlom a pozorovanie optickej reakcie na detegovanie prítomnosti silíkónovej kompozície.0016 Silikónovo-živicový komponent podľa tohto vynálezu může byť akýkoľvek vhodný svetlom vytvrditelný silikónový polymér, ktorý má vytvrdzovaciu skupinu s voľnýmí radikálmi vybranú z metakryloxyskupiny, akryloxyskupiny, vinylovej skupiny a ich kombinácií.0017 Je žiaduce, aby silikónmi boli silikóny, ktoré majú...

Detekčný systém pre plošné pásma na detegovanie vozidiel pomocou GPS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16865

Dátum: 26.09.2002

Autori: Barker Ronald, Quartier Frank

MPK: G08G 1/127, G07B 15/02, G07B 15/06...

Značky: detekčný, vozidiel, systém, pásma, pomocou, plošné, detegovanie

Text:

...v relevantnom plošnom pásme. Potom sa môže uskutočniť aj časovo závislé priradenie poplatkov.0024 Môže sa ukázať ako výhodné, ak je relevantné plošné pásmo rozdelené na zóny, pričom každá zóna je ohraničená obrysom mnohouholnika. Týmto opatrením sa môžu použit napriklad rôzne poplatkové tarify.0025 V uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu sa ako výhodné javí to, keď sú mestá zvolené za relevantné plochy. V spôsobe podľa tohto vynálezu...

Detekčný blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 235217

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bezák Albert

MPK: G21C 17/06

Značky: detekčný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odtienenie vyhorenej palivovej kazety od pozadia (eventuálna kontaminácia bazénu ), fixácia palivovej kazety, vytesnene kazety od kvapaliny, umiestenenie puzder detektora a neutronového zdroja v závislosti na palivovej kazete. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tieniaci blok stabilizuje palivovú kazetu vo fixačnom otvore pri úzkej štrbine kolimátora. Umožňuje presúvanie palivovej kazety po dĺžke a pootáčania do ľubovolnej...