Patenty so značkou «detekční»

Pyroelektrický detekční element s optimalizovanou vlastní elektrickou časovou konstantou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270302

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cuchý Zdeněk, Šolc Václav

MPK: G01R 5/20, H01L 31/00

Značky: optimalizovanou, pyroelektrický, detekční, konstantou, elektrickou, element, vlastní, časovou

Text:

...vyznaoují nlžäi eignálovou odozvou v důsledku prilis vysoke psrmltivlty s komplikovsnejlim způeobem~pfIpravy těchto materiálů.Uvedená nevýhody odstraňuje pyroelsktrický dstekćni element e cptimelizovanou vlastni elektrickou časovcu konetantou podle vynalezu, jehož podstata spoćivá v tom, že je zhotovan na ban moňokrystellckeho germenátu olova Pb 5 Ge 3 Dn jako deskový výbrus, kolmý ke krys~ tslogratická ose z, o ploee desky l az 20 mmz a...

Zapojení nápájecího zdroje pro detekční sondy radioaktivního záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 267648

Dátum: 12.02.1990

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G01T 1/175

Značky: záření, sondy, radioaktivního, zapojení, detekční, zdroje, napájecího

Text:

...podle vynálezu je to, že vysokofrokwrenční přizpůsobcni připojovacího vedení se provádí Volbou vhodne velikosti odporu, aniž to ovlivní velikost napětí pro detokční sondu. Druhý konec odporu je přes kondenzátorspojcn rysolzofrelzvcučnč so zemí.fa přiložcném výkresu je Zobrazeno př-íkladné sohemą zapojení nmpájocílxo zdroje pro detcl-ční sondy radicalctixnxího zcíření podle vyuálezu.zapojení lapájocíluo zdroje pro dotelcčxxí sondy...

Detekční systém pro měření modulovaného infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266101

Dátum: 14.11.1989

Autor: Malý Petr

MPK: G02F 1/39, G01J 3/50

Značky: měření, systém, modulovaného, infračerveného, detekční, záření

Text:

...činitele jakosti.Detekční systém pro měření modulovaného infračerveného záření dle vynálezu má malé rozměry, nízkou hmotnost, malý příkon, je možné ho vyrábět hybridní integrační technologií s možností regulace rezonančního kmitočtu a činitele jakosti. Lze ho použít i pro měření modulovaného infračerveného záření s velmi nízkými hodnotami modulačního kmitočtu a jeho selektivní část je realizována stavebnicovým způsobem s využitím...

Detekční část radionuklidového spektrometrického rentgenfluorescenčního analyzátoru pro stanovení veškeré síry v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262733

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koč Lumír, Hally Jan, Čechák Tomáš, Šimon Liboslav

MPK: G01N 23/223

Značky: rentgenfluorescenčního, síry, uhlí, radionuklidového, spektrometrického, detekční, část, analyzátorů, stanovení, veškeré

Text:

...stranách proporcionàlního detektoru jsou umístěny kolímatory, štěrbinami orientovanými proti kyvetě a s osami odklaněnými od osy procházející kyvetou a beryliovým okénkemo úhel ob , jehož hodnota leží v rozmezí 309 až 60 ° a před štêrbinami jsou uspořádány automaticky ovládané clony,přičemž jeden kolimator obsahuje zářič o energií 5,9 keva druhý kolihàtor obsahuje zářič o energií 13 až 18 keV.Přednost zařízení podle vynàlezu spočíva v tom,...

Detekční jednotka s korigovanou energetickou závislostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258779

Dátum: 16.09.1988

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/20

Značky: korigovanou, energetickou, jednotka, závislosti, detekční

Text:

...vynálezu umožňuje podstatně snížit energetickou závislost odezvy především v oblásti energií od 100 kev do 400 kev.základom pro měření je opět plsstický ecintilátor s vrstvou znS(Ag), která zajištuje dostatečnou korekci energetické závislosti v oblasti energií od 30 kev do 100 kev. Prokorek~ ci pro oblast od 100 kev do 400 kev je třeba použít scintilátoru e maximem kolem 150 kev. Monokrystelické anorqanické seintilátory, jako jsou...

Detekční zařízení s kompenzovanou směrovou závislostí odezvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256116

Dátum: 15.04.1988

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/20, G01T 1/208

Značky: detekční, odezvy, závislosti, zařízení, směrovou, kompenzovanou

Text:

...je menší než polovina největšího rozměru scintilátoru a je umístěn na straně čela scintilátoru na vzdálenějším konci od fotokatody fotonásobiče. Přitom prstenec je tvořen z více než 90 atomy s atomovým číslem větším než 23 a duté těleso plášte je tvořeno více než 90 z atomůs atomovýnnfíslem menším než 14.Část pláště detekčního zařízení ve tvaru prstence absorbuje záření gama více a je umísüm tak, aby k největší absorpci docházelo při dopadu...

Detekční destička pro elektromagnetickou identifikační soustavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245759

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kubieka Rudolf, Eulák Ladislav

MPK: H03K 5/145, H03K 5/13

Značky: detekční, elektromagnetickou, identifikační, soustavu, destička

Text:

...Lr zkratuje. e také možné použít kodovéľno signálu k tomu, aby se periodicky do obvodu připojoval nelineární prvek nebo aby se movduloval signál oscilatoru OS.Když je nyní detekční destička popsaneho, druhu v detekčním poli, dochází k periodickému rnoazlaďování a/nebo útlumu v rytmu určovaném kódlowacím obvodom TC, je 5hož výsledkom je periodické zeslabování signálu znovu vysílaného detekční destičkou, což se dá snadno detekovat, nebo změna...

Způsob odlévání separační kapiláry s dávkovacím kohoutem a detekční celou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242431

Dátum: 01.12.1987

Autori: Addianov Vitalij Vasiljevie, Rybalko Alexadd Ivanovie, Targonja Oleg Fedorovie

MPK: B29C 39/00, B29C 39/36

Značky: celou, způsob, dávkovacím, kohoutem, separační, detekční, odlévání, kapiláry

Text:

...Uvnitř rámu 1 jsou uspořádány formy pro požadované součástky, například jádro g pro dávkdvací kohout,jádro 1 pro uzavírací kohouty. Forma požadované kapiláry je tvořena vláknem 1. Toto vlákno o průměru například 0,5 mm vytváří bud jemný ocelový drátek nebo teflonové vlákno, nebo sílonový vlasec. V místě určeném na vytvoření dávkovacího kohoutu je na vlákno 5 navlečeno jádro g pro dávkovací kohout. V místě určeném pro vytvoření detektoru jsou...

Způsob zhotovení detekčního pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243282

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hác Jaroslav, Hochmanová Sooa, Hruš Ladislav, Štícha Jioí

MPK: G01T 1/20, A81B 6/00

Značky: detekčního, zhotovení, diagnostiku, způsob, jednotky, detekční

Text:

...než jaké je možnopředepsat pro sestavy scintilátór 4- optickývlnovod. Potrebné tvarování prohlubní je zvlášť složité V případě použití většího počtu scintilačních jednotek, jejichž optické vlnovody se vzájemné kříží.Tyto nedostatky odstraňuje způsob zhotovení detekčniho pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku podle vynálezu, jehož podstatou je, že detekční scintilační elementy s optickými vlnovody, které jsou rozmístěny do formy desky a...

Detekční obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243231

Dátum: 15.11.1987

Autori: Franik Jan, Ružieka Karel

MPK: G11C 29/00

Značky: detekční, obvod

Text:

...generátoru časovacích časovacích impulsů přivedeny vzorkovací ímpulsy 073, jejichž přední strana odpovídá předepsané vybavovací době. Ta je definována jako průchod testované odezvy 070 na vstupní svorce 7 U referenční úrovní 2,4 nebo 0,4 V. Na datovou svorku 74 je z neznázorněného generátoru testovacích vzorků přiveden signál 074, představující očekávanou logickou hodnotu. V prvním znázorněiíěm testovacím cyklu je očekávána hodnota log. 1,...

Způsob zvyšování detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detektory nízkoenergetického beta-záření a elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253389

Dátum: 12.11.1987

Autori: Blažek Karel, Kvapil Josef, Zikmund Jan

MPK: G01T 1/20

Značky: elektronů, beta-záření, detektory, způsob, zvyšování, detekční, materiálů, luminiscenční, účinnosti, nízkoenergetického, krystalických

Text:

...lze odstraňovat známým postupem odleptáváním 10 ním hydroxidem sodným, ale tento způsob vykazuje špatnou reprodukovatelnost a zvýšení luminiscenční účinnosti nejvýše o 10 .Dobré reprodukovatelnoàti a podstatného zvýšení luminiscenční účinnosti umožňuje způsob zvyšoiání detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detekci nízkoenergetického A-záření a elektronů na bázi yttritohlinitého granátu a yttritohlinitého perovskitu...

Vícedetektorová scintilační detekční jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241832

Dátum: 15.09.1987

Autori: Grúo Peter, Marák Jozef, Dubový Karel, Chmel Jozef

MPK: G01T 7/08, G01T 1/20

Značky: detekční, jednotka, scintilační, vícedetektorová

Text:

...obsazení kazet při měření souuborů vz-orků a vyhodnocení si vyžaduje jak složitějąší algoritmus zpracování dat, talk vyšší nároky na orgaiíizalci prác-e.je rovněž známo uspořádání, ,které numožňuje .měření tří vzorlků ve třech kiazetách současně. Detekční jednotka je tvořena třemi scíntiłlacními detektory studnového typu ve spolewčném pouzdru s fotonasobiči. Celek je pohybliv-ý ve třech na sobě íkolmýoh směrech a nasouvá se ze zdola na...

Mobilní detekční a signalizační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 250193

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kašpar Jiří, Michal Jan, Václavíček František, Put Jiří

MPK: G01N 35/08

Značky: souprava, mobilní, signalizační, detekční

Text:

...je připojema indikační komora Q, která má na přední straně umístimou ventilátoro vou jednotku i.Indikační komora § má jednak v pravé polovině inatalovaaé čidlo 53, ktoré pomocí pravého samonavíjecího bubnu g je prepojené s úetřodoou 1 a jednak v levé polovině je instolováno deläí čidlo 53, ktoré pomocí levého aamonavíjecího hubmu ju je opojemo též s ústřednou 1, přičemž pravá sací vzorkovací trubice à a levá sací vzorkovecí trubiceQ je...

Detekční jednotka s referenčním zdrojem záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250139

Dátum: 15.04.1987

Autor: Temml Petr

MPK: G01T 1/20, G01T 7/08, G21C 19/10...

Značky: záření, detekční, zdrojem, jednotka, referenčním

Text:

...polohu je pouzdro s referenčním zdrojem záření vytlačeno kyvetou se vzorkem po jejím zasunutí do měřicí polohy. V nepřítomnosti měřeného vzorku V této měřicí poloze je zde umístěn právě reíerenční zdroj záření, což zajišťuje provádění automatické stabilizace. Pohyb referenčního zdroje zaření v šachtě nevyžaduje vlastní vysouvací mechanismus, podávací mechanísmus automatu rovněž není složitější. Uspořádaní detekční jednotky podle vynálezu...

Profilografický detekční systém pro jednotrasové skenovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249276

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šilar Josef, Kula Jaroslav

MPK: A61B 1/30

Značky: skenovací, profilografický, jednotrasové, detekční, zařízení, systém

Text:

...podél kolimačni štěrbiny se provádí absorpčními vložkami a šířka skenovaného pole se nastavuje posuvnými spinacimi kontakty.Uspořádání profilografického detekčniho systému podle vynálezu je uvedene na přiloženém výkrese. Obr. 1 zobrazuje pohled shora na scintilační detekčni jednotku s kolimačnim systémem, obr. 2 zobrazuje řez detekčni jednotkou kolmo k povrchu absorpčních seqmentů. Detekčni systém je tvořen dvěma tenkými scintilátory l...

Způsob korekce pracovního bodu při měření se scintilační detekční jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248439

Dátum: 12.02.1987

Autori: Viererbl Ladislav, Bartínek Jaroslav

MPK: G01T 1/20

Značky: pracovního, detekční, měření, způsob, jednotkou, korekce, scintilační

Text:

...záření.způsob stanovení korekce pracovního bodu při měření se scintilaöní detekění Jednotkou podle vynálezu byl prověřen v zařízení s mikropoěítaěem u pětidetektorové scintilaění detekění Jednotky. Diskriminaění hladiny analyzátoru byly ovládánylěíslicově z výstupních portů mikropoěítaěe a byly využity Jako řízený člen ve smyčoe zpětné vazby pro korekci pracovního bodu. Vstupními údaji pro mikropoěítaě pro korekci pracovního bodu Jsou četnosti...

Detekční jednotka pro rentgenovou diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232373

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pohanka Josef, Jursová Ljuba, Pavlíček Zdeněk, Svobodová Blanka, Hamouz Jiří

MPK: A61B 6/00

Značky: jednotka, detekční, diagnostiku, rentgenovou

Zhrnutie / Anotácia:

Detekční jednotka pro rtg diagnostiku je vhodná pro expoziční a jasovou automatiku regulace dávky rtg. záření. Detekční pole je tvořeno nosičem, v němž jsou umístěny detekční elementy se světlovody, které jsou vyvedeny vně detekčního pole na optodetektory s převodníky úrovně. Detekční pole a optodetektory s převodníky úrovně jsou umístěny ve světlotěsném obalu. Uspořádání detekční jednotky podle vynálezu výrazně zlepšuje diagnostickou hodnotu...

Detekční jednotka pro měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama

Načítavanie...

Číslo patentu: 234563

Dátum: 01.01.1987

Autor: Viererbl Ladislav

MPK: G01T 1/20

Značky: dávkového, záření, měření, detekční, jednotka, dávky, příkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Detekční jednotka pro měření dávkového příkonu a/nebo dávky záření gama podle vynálezu je tvořena scintilačním detektorem, na kterém je umístěn korekční filtr. Korekční filtr je tvořen hliníkovým pouzdrem, ve kterém jsou umístěny například střídavě vedle sebe jednak olověné a jednak železné absorpční vrstvy. Použití korekčního filtru umožnilo podstatně snížit energetickou závislost citlivosti scintilačního detektoru na energii dopadajícího...

Optická soustava detekční jednotky v laserovém interferometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231247

Dátum: 15.06.1986

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/101, G01B 9/02

Značky: interferometru, optická, detekční, laserovém, jednotky, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava sestává z přibližně nepolarizujícího děliče a polarizujících děličů umístěných v každém z rozdělených svazků světla. Podstatou soustavy je, že polarizující děliče jsou v prostoru orientovány vůči sobě pod úhlem I kde R´ a R´´ jsou odrazivosti přibližně nepolarizujícího děliče v rovině kolmé a rovnoběžné k rovině dopadu dopadajícího svazku světla. optická soustava je určena zejména pro detekci interferenčních signálů v laserovém...

Kontejner detekční jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226475

Dátum: 15.11.1985

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: jednotky, detekční, kontejner

Zhrnutie / Anotácia:

Kontejner detekční jednotky pro měření radioaktivního záření k připojení na tělesa potrubních armatur, vyznačený tím, že sestává z tubusu (1), který je na jedné straně ukončen hlavicí (11) opatřenou přírubou (3), přičemž v hlavici (11) je upravena přepážka (2), uzavírající tubus (1).

Zapojení detekční jednotky laserového interferenčního měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 223943

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hřebec Libor, Popela Bohumír

Značky: interferenčního, detekční, měřicího, laserového, systému, zapojení, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení detekční jednotky laserového interferenčního měřicího systému, sestávající ze dvou identicky zapojených fotodetekčních obvodů pro dva signály, vyznačené tím, že detekční obvody (I, II) spojené s jednou ze dvou fotodiod (1a, 1b) mají na vstupu obvod (2) foto diody, který je spojený jednak s výstupem (12a, 12b) pro spínač a jednak přes vstupní zesilovač (3) a diferenční zesilovač (4) s výkonovým zesilovačem (5), jehož výstup (14a, 14b)...

Detekční komora pro provozní kontrolu obsahu radionuklidů v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219761

Dátum: 15.09.1985

Autor: Švandelík Jaroslav

Značky: radionuklidu, provozní, komora, kontrolu, kapalinách, detekční, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší detekční komoru pro provozní kontrolu obsahu radionuklidů v kapalinách, suspenzích, vodných médiích, kapalných mezivýrobcích dopravovaných v potrubích. Detekční komora sestává z tělesa, jehož horní část má tvar hranolu a spodní část tvar kosého komolého jehlanu. Do tělesa je zaústěn dolní a horní nátrubek, v čelní stěně je uloženo pouzdro detektoru s krytem. Pouzdro detektoru je umístěno mezi 60 až 80 % výšky tělesa. Detekční...

Vodotěsný uzávěr detekční jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217303

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kleinhampl Pavel, Marková Helena

Značky: vodotěsný, detekční, uzáver, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení vodotěsného uzávěru pro scintilační detekční jednotky. Konstrukční uspořádání vodotěsného uzávěru a využití těsnicích kroužků a silikonového kaučuku zajišťuje, při vodotěsném plášti detekční jednotky, vodotěsnost celé detekční jednotky. Použití takové detekční jednotky při měření v kapalném prostředí nevyžaduje použití dalších ochranných obalů, které znamenají zeslabení záření gama a tím i nižší celkovou...