Patenty so značkou «detekcie»

Strana 2

Prirodzene sa nevyskytujúca nukleová kyselina, spôsob tvorby hybridizačného produktu a spôsob detekcie genotypov HCV

Načítavanie...

Číslo patentu: 284205

Dátum: 27.09.2004

Autori: Beall Eileen, Irvine Bruce, Cha Tai-an, Kolberg Janice, Urdea Michael

MPK: C07K 14/00, C12N 15/40, A61K 39/29...

Značky: produktů, tvorby, detekcie, spôsob, prirodzene, genotypov, nevyskytujúca, hybridizačného, nukleová, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná prirodzene sa nevyskytujúca nukleová kyselina, ktorá má terapeutické a diagnostické využitie týkajúce sa HCV, spôsob tvorby hybridizačného produktu s nukleovou kyselinou vírusu hepatitídy C a spôsob detekcie jedného alebo viac genotypov vírusu hepatitídy C.

Použitie transtyretínu ako biomarkeru kolorektálneho adenómu; spôsob detekcie a testovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2981

Dátum: 13.08.2004

Autori: Juhl Hartmut, David Kerstin

MPK: G01N 33/574

Značky: adenómu, spôsob, detekcie, systém, transtyretínu, kolorektálneho, biomarkeru, použitie, testovací

Text:

...sigmoidoskopu alebo kolonoskopu (Lieberman DA (1997) Gastroenterol. Clin.N. Am. 26 71-83) je spôsobom detekcie s najlepším rozlíšením, ale má tiež svoje limity.Miera falošne negatívnych výsledkov, ktorá bola stanovená v pripade plochých neoplastických lézií, je stále vysoká (Kudo S (1997) Gastrointest. Endosc. Clin. N. Am. 78798.). Kolonoskopia umožňuje vyšetrenie hrubého čreva s nízkou mierou falošne negatívnych výsledkov pri...

Spôsoby detekcie Alzheimerovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10255

Dátum: 17.06.2004

Autori: Ricard Sylvain, Cousin Emmanuelle, Pradier Laurent, Mace Sandrine, Deleuze Jean-francois, Benavides Jésus

MPK: C12Q 1/68

Značky: choroby, spôsoby, alzheimerovej, detekcie

Text:

...ktorou je guanín umiestnený v polohe 348 v sekvencii SEK ID Č 2 a minoritnou alelou u belošskejpopulácie, ktorou je adenín umiestený v polohe 348 v sekvencii SEK ID Č l.Alternatívne je tento mononukleotidový polymorfizmus znázornený sekvenciami SEK ID Č 3 a SEK ID Č 4, ktoré sú čiastočne komplementárne so SEK ID Č l a SEK ID Č 2 v tomtoporadí. Tento polymorfizmus sa teda vyznačuje majoritnou alelou u belošskej populácie, ktorouje cystatín v...

Oligonukleotidy inhibujúce expresiu proteínu OB-RGRP a spôsob detekcie zlúčenín modifikujúcich interakciu medzi proteínmi z rodiny OB-RGRP a leptínovým receptorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12709

Dátum: 09.02.2004

Autori: Couturier Cyril, Uhlmann Eugen, Jockers Ralf

MPK: C12N 15/113

Značky: spôsob, medzi, modifikujúcich, ob-rgrp, interakciu, rodiny, proteínmi, receptorom, zlúčenín, expresiu, inhibujúce, leptínovým, proteínu, oligonukleotidy, detekcie

Text:

...transportu proteínov z Golgiho aparátu k vakuolám (Belgareh-Touze et al., Molecular Biology of the Cell 13, 1694-1708 (2002.V roku 2001 sa klonovala cDNA označená ako MY 047 z knižnice cDNA ľudského mozgu(Huang et al., Biochimica et Biophysica Acta. Gene Structure and Expression 327-331(2001. Tento proteín je okrem iného predmetom patentovej prihlášky EP O 969 091. Funkcia zodpovedajúceho proteínu je stále neznáma. MY 047 sa vyznačuje 68 ...

Spôsob determinácie množstva cirkulujúcej DNA v plazme a detekcie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6611

Dátum: 22.12.2003

Autor: Sozzi Gabriella

MPK: C12Q 1/68

Značky: spôsob, detekcie, množstva, rakoviny, cirkulujúcej, plazmě, determinácie

Text:

...indikátorov sa prekrývajú s intervalmi hraničiacich koncentrácii. Výber optimálneho východiskového bodu bude preto musieť potvrdiť túto variabilitu. Hodnota 25 ng/ml je jediným východiskovým bodom stakou citlivosťou, pri ktorej-3 nedochádza k prekrytiu s inými východiskovými bodmi, hoci vykazuje nízku citlivosť (46, 95 Cl,36, 56).0018 Magnitúda uvedených OR (Odd Ratios) (ukazovateľov pravdepodobnosti) dokazuje veľkú súvislosť...

Spôsob detekcie a stanovenia koncentrácie bezsírnych odorizačných prostriedkov v zemnom alebo vykurovacom plyne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1381

Dátum: 11.12.2003

Autori: Flachowsky Johannes, Semrau Axel, Bruchmann Andreas

MPK: G01N 27/64

Značky: zemnom, detekcie, stanovenia, koncentrácie, prostriedkov, plyne, vykurovacom, spôsob, bezsírnych, odorizačných

Text:

...môže ako charakteristická hodnota stanoviť mobilita iontov, ktorá - normovaná na štandardizované tlakové a teplotné podmienky - predstavuje-3 veličinu, ktorá je špecifická pre určitú látku. Takto tiež môže byt v závislosti na čase stanovená veľkosť náboja, ktorá je priradené k určitej koncentrácii analyzovanej látky.Je však známe, že pri tejto metóde merania sa vyskytujú problémy vždy vtedy, ked okrem hlavných zložiek, ktoré sú prítomné vo...

Spôsob detekcie multi užívateľských pomerov na vzduchovom rozhraní v GPRS a EGPRS mobilných rádiotelefónnych systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4286

Dátum: 09.12.2003

Autori: Neusinger Andreas, Cam Abdullah, Vendel Guido, Riedel Joachim

MPK: H04L 12/56, H04Q 7/38

Značky: systémoch, spôsob, rádiotelefónnych, rozhraní, egprs, mobilných, uživatelských, multi, detekcie, pomerov, vzduchovom

Text:

...kapacity, ktoré sú kdispozícii, a implementované pravidlá. Bežné hlasové dáta (Circult Switched) z mobilného rádiotelefónneho koncového prístroja 11 sa teda prenesú z BSC 9 do MSC 2 (plné spojovacie čiary). Paketové dáta sa z BSC 9 cez PCU 8 prenesú do SGSN 1 (čiarkované spojovacie čiary). PCU 8 má za úlohu pre rádíotelefónny prenos plniť dve funkcie, ktoré sú zásadné pre koordinovanú paketovú dátovú prevádzku, ktoré sú implementované...

Zariadenia a spôsoby detekcie plodovej vody vo vaginálnych sekrétoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9335

Dátum: 12.08.2003

Autori: Fuks Boris, Zaraisky Evgeny, Konstantinov Alexandr, Marshiskaia Margarita, Boltovskaya Marina, Petrunin Dmitrii, Nazimova Svetlana, Starosvetskaya Nelly

MPK: G01N 33/558, G01N 33/68, G01N 33/53...

Značky: spôsoby, zariadenia, sekrétoch, detekcie, vaginálnych, plodovej

Text:

...keď ubehla viac ako jedna hodina od prasknutia obalu a stávajú sa nepresvedčivé po 24 hodinách. Štúdia ukazuje, že v prípadoch predĺženého PROM tieto testyneposkytujú lepšiu diagnostickú informáciu ako takú, ktorá sa získa jednoduchým klinickým vyhodnotením (Gorodeski l. G., Haimovitz L., Bahari C. M., Journal Perinat. Med, 1982, sv. 10, č. 6, str. 286-292). Novšie dáta (Trovo S. a kol., Minerva Ginecol. 1998, sv. 50, č. 12, str. 519-512) o...

Spôsob detekcie a odstránenie endotoxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1471

Dátum: 24.06.2003

Autori: Meyer Roman, Miller Stefan, Grallert Holger, Schütz Michael

MPK: G01N 33/92, G01N 33/569

Značky: endotoxínu, detekcie, odstránenie, spôsob

Text:

...pacienta nadmernou reakciou. To môže viesť k zápalu tkanív, poklesu krvného tlaku, zrýchleniu srdcového rytmu, trombóze, šokua podobne. Dokonca aj dlhodobé expozície endotoxínu v pikogramo vom množstve môžu viesť k chronickým vedľajším účinkom, ako súnapríklad imunodeficiencia, septické symptómy a podobne. V rámci výroby chemických látok, najmä pri postupoch v podmienkach správnej výrobnej praxe (GMP), sa preto skúša pokiaľ možno čo najviac...

Spôsob detekcie a identifikácie elektrických káblov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283363

Dátum: 12.05.2003

Autori: Egea Dominique, Autricque Michel, Ricq Sana

MPK: G01V 3/02

Značky: vykonávanie, detekcie, elektrických, káblov, spôsob, zariadenie, identifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob detekcie prítomnosti elektrického kábla a tam, kde je to vhodné, jeho identifikácia, pričom tento elektrický kábel obsahuje vodivé armovanie (B) a vodivé jadro (A), ktoré je elektricky izolované od armovania. V tomto spôsobe je armovanie pripojené na uzemnenie (T) a cez armovanie je emitovaný impulz prúdu pomocou obvodu (100) injektovania prúdu, pripojeného na uzemnenie, takže k návratu tohto impulzu do obvodu (100) injektovania dochádza...

Gény latentného vírusu chmeľu a spôsob ich detekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283202

Dátum: 24.02.2003

Autori: Itoga Yutaka, Hataya Tatsuzi, Suda Narushi

MPK: C07K 14/08, C07K 16/10, A01N 63/02...

Značky: latentného, spôsob, gény, vírusu, chmeľu, detekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Je uvedená DNA kódujúca bielkovinu latentného vírusu chmeľu vybraná zo skupiny pozostávajúcej z: (a) molekúl nukleových kyselín kódujúcich polypeptid obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu udanú v SEKV. IČ: 6 (b) molekúl nukleovej kyseliny obsahujúcich nukleotidovú sekvenciu od nukleotidu 58 až 975 z nukleotidovej sekvencie udanej v SEKV IČ: 1 (c) molekúl nukleovej kyseliny hybridizujúcimi s molekulou nukleovej kyseliny, ktorá je definovaná v (a)...

Kompozície a spôsoby detekcie, diagnózy a terapie hematologických malignancií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10329

Dátum: 22.01.2003

Autori: Gaiger Alexander, Mcneill Patricia Dianne, Ordonez Nadia, Mannion Jane, Carter Lauren, Wang Aijun, Algate Paul, Clapper Jonathan David

MPK: C12N 15/00, C12N 5/00, C07H 21/00...

Značky: malignancií, terapie, spôsoby, detekcie, diagnózy, hematologických, kompozície

Text:

...približne 89, približne 90, približne 91,približne 92 , približne 93 alebo približne 94 identická so sekvenciou aminokyselín ako ju kóduje ktorékoľvek z SEQ ID NO 1-3, 5, 7, 9, 11, 13-14, 16-17, 19-20, 22-25, 27-28, 30-31, 33-34,36, 38-39, 41-42, 44, 46-47, 49, 51, 53, 55, 57, 59-60, 62, 64-65, 67-70, 72-73, 75, 77-81, 83, 8586, 88-100, 102-103, 105-106, 108, 110-113, 115-116, 118 alebo 124, alebo uvedenou v ktorejkoľvekz SEQ ID NO 4, 6, 8,...

Spôsob detekcie mRNA ľudského papilomavírusu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1899

Dátum: 07.01.2003

Autor: Karlsen Frank

MPK: C12Q 1/70, C12Q 1/68

Značky: papilomavírusu, spôsob, ľudského, detekcie

Text:

...Capture (DIGENE Corporation, Gaithersburg, MD, USA) na triedenie žien s hraničnými gynekologickými nátermi. Tento test sa uskutočňoval u 217 týchto žien odporučených vysokoškolskými zariadeniami a pre CINII/III sa zistila senzitivita 93 v porovnaní so 73 pri opakovanej cytológii. Zistilo sa, že vysoká vírusová záťaž ďalejzlepšila účinnost znížením falošných pozitivít. Ked sa ako hranica stanovilo 5 RLU, nachádzalo sa PPV približne 24 pri...

Zariadenie biosenzora a spôsob detekcie objemu a druhu vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 361

Dátum: 11.12.2002

Autor: Kermani Mahyar

MPK: G01N 27/22, G01R 27/26

Značky: vzorky, zariadenie, spôsob, detekcie, objemu, druhu, biosenzora

Text:

...vytvorenie demodulovaného signálu, afiltrovanie demodulovaného signálu pre vygenerovanie signálu, ktorý je úmerný efektívnej kapacite bunky biosenzora.Obr 1 znázorňuje blokovú schému biosenzora a asociovaných úrovní signálu podla predkladaného vynálezu, Obr. 2 znázorňuje schému zapojenia biosenzora podľa predkladaného vynálezu.Obr. 3 znázorňuje časový diagram na meranie objemu vzoriek ahladinyglukózy podľa predkladaného vynálezu, Obr. 4...

Spôsob detekcie prítomnosti vozidla pohybujúceho sa na trati železničného typu a súvisiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 277

Dátum: 19.07.2002

Autori: Rousseau Michel, Franckart Jean-pierre, Lechevin Eric

MPK: B61L 23/00

Značky: tratí, pohybujúceho, spôsob, detekcie, přítomnosti, vozidla, zariadenie, železničného, súvisiace

Text:

...po celej trati, kde sú teda použité kmitočty typu nízkeho kmitočtu, to znamena0011 Problém detekcie prítomnosti vlaku alebo presnejšie povedanéneprítomnosti je tým kritickejši voblastiach veľkej koncentrácie výhybiek, akov staniciach alebo tam, kde sa vzdialenosti medzi dvoma nasledujúcimi výhybkami0012 Za tohto predpokladu je predovšetkým dôležitá možnosť určit spresnostou, hlavne zdôvodu bezpečnosti na železnici uvažovaného typu,...

Enzým morfínovej reduktázy, spôsob produkcie enzýmu, metóda detekcie morfinónu alebo kodeinónu alebo ich prekurzorov vo vzorke, metóda produkcie hydromorfónu alebo hydrokodónu a hostiteľ transformovaný génom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282363

Dátum: 30.11.2001

Autori: Hailes Anne Maria, Bruce Neil Charles, French Christopher Edward

MPK: C12N 9/02, C12P 17/08, C12Q 1/32...

Značky: morfínovej, kodeinonu, metoda, transformovaný, prekurzorov, génom, hydromorfónu, reduktázy, hydrokodónu, spôsob, produkcie, enzymů, detekcie, vzorke, enzym, hostiteľ, morfinónu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný enzým morfínovej reduktázy, ktorý 1) s kofaktorom NADH redukuje morfinón na hydromorfón, 2) s rovnakým kofaktorom tiež redukuje kodeinón a neopinón, v opačnom smere však nemá žiadnu podstatnú enzymatický aktivitu, 3) má molekulovú hmotnosť približne 81 000 určenú gélovou filtráciou, a 4) vo fosforečnanovom tlmivom roztoku má maximálnu aktivitu pri pH približne 8,0.

Spôsob detekcie poklesnutej riadiacej tyče a porúch funkcie termočlánkov v reaktore s tlakovou vodou a bezpečnostný systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281872

Dátum: 25.06.2001

Autori: Impink Albert Joseph, Calvo Raymond, Heibel Michael David, Morita Toshio

MPK: G21C 7/36, G21C 17/112

Značky: tohto, termočlánkov, spôsob, systém, poklesnutej, riadiacej, funkcie, tlakovou, poruch, reaktore, tyče, detekcie, spôsobu, vodou, vykonávanie, bezpečnostný

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostný systém detekcie poklesnutej riadiacej tyče (35) v reaktore (3) s tlakovou vodou používa výstupné termočlánky (45) jadra usporiadané v niekoľkých zostavách (51) a teplotné čidlá (41, 43) horúceho ramena a studeného ramena na vyvíjanie signálov zastavenia riadiacej tyče. Systém spracováva z teplotných signálov signál odchýlky výkonu (RD) a index zakrivenia (CI), čo je priestorová druhá derivácia odchýlky výkonu (RD) pre každý...

Spôsob detekcie špecifických cieľových buniek a prostriedky na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281566

Dátum: 11.10.1995

Autori: Fodstad Oystein, Kvalheim Gunnar

MPK: C12Q 1/00, C12N 5/00, G01N 33/53...

Značky: cieľových, buniek, specifických, prostriedky, spôsob, detekcie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob detekcie špecifických cieľových buniek v suspenzii buniek pozostávajúcich zo zmiešanej populácie buniek, v tekutinách obsahujúcich zmiešanú populáciu buniek a v jednobunkovej suspenzii pripravenej z tuhých tkanív s výnimkou normálnych a zhubných hemapoietických buniek v krvi a kostnej dreni, pozostáva z nasledujúcich krokov: obaľovanie buniek paramagnetickými časticami alebo guľôčkami buď protilátkami alebo fragmentmi protilátok,...

Biosenzor, spôsob prípravy zóny s imobilizovanou cholínesterázou, spôsob detekcie a rozlíšenia inhibítorov cholínesteráz biosenzorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281395

Dátum: 10.05.1995

Autori: Tušarová Ivana, Halámek Emil

MPK: C12N 11/12, C12Q 1/46

Značky: rozlíšenia, imobilizovanou, biosenzor, přípravy, biosenzorom, inhibítorov, cholínesterázou, spôsob, detekcie, cholinesteráz, zóny

Zhrnutie / Anotácia:

Biosenzor na detekciu a rozlíšenie inhibítorov cholínesteráz vo forme testovacích pásikov zložených zo zóny s imobilizovanou cholínesterázou, farebného etanolu a zóny nosiča s chromogénnym činidlom, v ktorom zónou s imobilizovanou cholínesterázou je bielená celulózová tkanina, výhodne z bavlnených vlákien, na ktoré je imobilizovaná cholínesteráza. Spôsob prípravy zóny s imobilizovanou cholínesterázou spočíva v tom, že sa na bielenú bavlnenú...

Spôsob detekcie, identifikácie a/alebo kvantifikácie látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280713

Dátum: 06.07.1994

Autor: Squirrell David James

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/543, G01N 21/77...

Značky: identifikácie, látky, spôsob, kvantifikácie, detekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob detekcie, identifikácie a/alebo kvantifikácie rastlinných alebo živočíšnych tkanív, mikroorganizmov alebo RNA alebo DNA zbavenej buniek. Pri tomto spôsobe sa používa najmä metóda úplnej vnútornej odrazovej fluorescencie na meranie hybridizácie analytovej RNA alebo DNA s oligonukleoitidom, ktorý je imobilizovaný na povrchu vlnovodu evanescenčného vlnového detektora, pričom sa vzorka vystaví špecifickej sekvenčnej amplifikácii, pri...

Spôsob detekcie malígnych a premalígnych zmien

Načítavanie...

Číslo patentu: 281583

Dátum: 10.11.1993

Autori: Inki Pirjo Leena Kyllikki, Jalkanen Markku Tapani, Mali Sakari Markku, Leppa Sirpa Marianne, Kirjavainen Jarkko

MPK: G01N 33/50, G01N 33/53

Značky: detekcie, zmien, spôsob, malígnych, premalígnych

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná detekcia malígnych a premalígnych zmien, ako sú malígna transformácia, premalígna transformácia, hyperplázia alebo morfologické zmeny, v humánnych bunkách, pri ktorom sa a) stanoví obsah syndekanu v bunkách, ktorý je prítomný v prvej tekutine alebo vzorke tkaniva vyšetrovaného človeka, pričom prvá vzorka sa odoberá z tekutiny alebo tkaniva, v ktorom je podozrenie na obsah malígnych buniek, premalígnych buniek, hyperplastických buniek...

Spôsob detekcie a lokalizácie endopolygalakturonáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 277985

Dátum: 18.11.1992

Autori: Markovič Oskar, Biely Peter, Mislovičová Danica

MPK: C12N 11/04

Značky: detekcie, endopolygalakturonáz, lokalizacie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že na vrstvu separačného gélu - gél obsahujúci separované polygalakturonázy - sa pri laboratórnej teplote počas 2 až 10 min. pôsobí vrstvou gélu obsahujúceho chromogénny substrát - dvojsodnú soľ 0-{4-chlór-6-(benzénazo-2-(1-hydroxy-3,6-bissulfonaft-8-yl)-amino(- 1,3,5-triazín-2-yl}D-galakturónanu s priemerným stupňom polymerizácie 10 v množstve 3,4 až 4,3 % hmotn.. Po 2 až 10 minútovom pôsobení sa gély oddelia a z gélu...

Spôsob detekcie bielkovín delených v polyakrylamidovom géli

Načítavanie...

Číslo patentu: 231222

Dátum: 15.06.1986

Autor: Michalík Ivan

MPK: G01N 27/26

Značky: detekcie, géli, dělených, bielkovín, polyakrylamidovom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru analytických, biochemických metód. Rieši spôsob detekcie bielkovín delených v polyakrylamidovom géli, pri ktorom sa postupuje tak, že elektroforeogrami sa detekujú nasýteným roztokom 1:2 kovokomplexného arofarbiva chrómu, kobaltu alebo železa bis(1-fenyl-3-alkyl -5-hyrdroxyl pyrozolyl) dibenzoovej kyseliny vzorca I kde X je chróm, kobalt alebo železo v roztoku kyseliny octovej alebo trichlórovej.