Patenty so značkou «detekcia»

Detekcia bezkontaktného zariadenia na ukladanie dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13920

Dátum: 30.08.2011

Autori: Plüss Marcel, Schnaubelt Matthias, Hausmann Peter

MPK: H04B 5/00, G06K 7/00

Značky: zariadenia, bezkontaktného, ukladanie, detekcia

Text:

...čitacej/zapisovacej jednotky, ktorá pôsobí V súlade s princípom induktívnej väzby RF poľa vo frekvenčnom pásme MHz,napr. 10 MHz. Podľa US 7,598,872 je anténou periodicky vysielaný krátky vyvolávací signál napr. 5 s, ktorý je oveľa kratší, nežzásadných (nosných) oscilácií RF poľa. Aby sa zabránilo prechodnej fáze nárastu amplitúdy nosného kmitania na začiatku vyvolávacieho signálu, na anténe je V stanovenej časovej odmlke zaznamenaný...

Detekcia užitia marihuany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20688

Dátum: 05.06.2009

Autori: Pulli Timo, Söderlund Hans, Takkinen Kristiina

MPK: C07K 16/16, G01N 33/94

Značky: marihuany, detekcia, užitia

Text:

...proti IC, ktorá sa viaže na primárnuprotilátku proti analytu, ktorá je skombinovaná sanalytom, pričom uvedenásekundárna protilátka sa neviaže na samotnú primárnu protilátku alebo samotný analyt. Vdokumentoch je opísaná protilátka, ktorá rozpoznáva imunitný komplex protilátky proti tetrahydrokanabinolu (THC). Protilátka proti IC bola získaná s použitím añnitne značenej protilátky proti IC ako imunogénu a selekciou protilátky proti IC,...

Detekcia a liečba schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17371

Dátum: 31.07.2008

Autori: Arai Makoto, Miyata Toshio, Itokawa Masanari

MPK: A61K 31/415, A61K 31/4152, A61K 31/437...

Značky: liečba, detekcia, schizofrénie

Text:

...obr. 3). Podávanie musí pokračovať počas takmer celého pacientovho života. Farmakologické účinky antipsychotík súzaložené na blokovaní aktivity dopamínového receptora. Avšak, pretože inhibicia dopamínových neurónov spôsobuje symptómy Parkinsonovej choroby ako vedľajšie účinky, všeobecne sa spolu s antipsychotikom používa liek na Parkinsonovu chorobu. V posledných rokoch sa namiesto konvenčných antipsychotík, ktoré sú účinné proti pozitívnym...

Štatistická detekcia spamových správ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14136

Dátum: 02.06.2008

Autori: Worth Nicholas William John, Hurley John Joseph

MPK: H04L 12/58, H04W 4/12

Značky: správ, štatistická, spamových, detekcia

Text:

...na pôvodcu spamu. V týchto prípadoch ponesie náklady na posielanie správ vlastník mobilného sieťového predplatenia, a týmto môžu jednotlivci čeliť vysokým telefónnym účtom za správy, ktorých nie sú pôvodcami.0005 Existuje preto potreba adresovania posielania spamových správ v0006 Dokument US 2007/0226297 uvádza podľa svojho obsahu techniku nachádzania zhody a vymazávania pre ñltrovanie spamovej pošty. Technika priraďuje prinajmenšom dve adresy...

Transkripčná nepresnosť, jej detekcia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10806

Dátum: 20.07.2007

Autor: Bihain Bernard

MPK: C12Q 1/68

Značky: transkripčná, detekcia, nepresnosť, použitie

Text:

...proteíny prostredníctvom procesu nazvaného alternatívny zostrih. Alternatívny zostrih odstraňuje rôzne častizpre-messengerovej RNA (pmRNA), a tak vedie kodstráneniu rôznych elementov zodpovedajúcich špecifickým intrónom a vytvára rôzne zrelé mRNA. Analýza RefSeq databázy ukazuje, že obsahuje 11259 transkriptov zodpovedajúcich 6946 génom. Alternatívny zostrih teda môže zwšiť heterogenitu transkriptov o 76 . Mechanizmus, ktorý v tomto texte...

Transkripčná nepresnosť, jej detekcia a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20017

Dátum: 20.07.2007

Autor: Bihain Bernard

MPK: C12Q 1/68

Značky: nepresnosť, použitie, transkripčná, detekcia

Text:

...ukazuje, že obsahuje 11259 transkriptov zodpovedajúcich 6946 génom. Alternatívny zostrih teda môže zvýšiť heterogenitu transkriptov o 76 . Mechanizmus, ktorý v tomto texte pôvodcoviaopisujú, je odlišný od alternatívneho zostrihu a indukoval oveľa väčšiu heterogenitu proteínov. Pôvodcovia naozaj demonštrujú výskyt nenáhodných moditikácií mRNA sekvencie, ktoré vedú k zmenám vkódovaných AA,zavedeniu predčasných stop kodónov, ktoré poskytujú...

Detekcia energie, vloženej do pevného telesa alebo polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16242

Dátum: 21.05.2007

Autor: Kluge Claus

MPK: B26F 3/00, B26F 3/16, B23K 26/00...

Značky: detekcia, vloženej, pevného, tělesa, energie, polotovarů

Text:

...súčasne, respektive bezprostredne po vnesení energie, čiara lomu by sa opäť uzavrela a označenie by bolo možné len na povrchu pevného telesa.0028 Ako ďalší príklad by mohol byt označený plochý keramický nosník, ktorý je pokrytý biologickým živným roztokom.0029 V keramickom nosníku sa po výrobe, to znamená po slinovaní, vytvoria označené čiary lomu a následne pokryjú živným roztokom. Užívateľ môže následne ulamovať jednotlivé...

Detekcia a kvalita kontroly regulačných T buniek pomocou DNA-metylačnej analýzy génu FoxP3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10066

Dátum: 28.02.2007

Autori: Hamann Alf, Olek Sven, Hühn Jochen, Baron Udo, Flöss Stefan

MPK: C12Q 1/68

Značky: dna-metylačnej, kvalita, detekcia, pomocou, genů, kontroly, foxp3, analýzy, buniek, regulačných

Text:

...fenotypy requlačných T buniek. Jeden fenotyp je definovaný pomocou kombinovanej expresieFoxP 3 okrem CD 4, CD 25 a CCR 5. Analýzy sú založené na analýze FACS a/alebo protilátky.0010 USZOO 3/170648 uverejňuje spôsob na identifikáciu zlúčeniny, ktorá moduluje hladinu expresie scurfin (FoxP 3) použitím reportéroveho génu ligovaného na scurfin promoter V pozadí mutovaného foxP 3 génu.0011 Aj ked takmer všetky bunky V jedincovi obsahujú presne...

Kvantitatívna detekcia HDV s využitím real-time RT-PCR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2058

Dátum: 06.08.2004

Autori: Gault Elyanne, Deny Paul, Le Gal Frédéric

MPK: C12Q 1/70

Značky: rt-pcr, real-time, využitím, detekcia, kvantitatívna

Text:

...v reálnom čase na kvantifikáciu HDV-RNA v sére a navrhli možnú koreláciu medzivirálnou záťažou a klinickou fázou ochorenia pečene. Priméry, používané T.Yamashirom a kol. boli založené na báze oblasti, konzervovanej medzi typmi l, 2 a a 2 bHDV genotypov. Preto tieto priméry neberú do úvahy ostatné genotypy HDV.Všeobecné princípy kvantitatívnej RT PCR v reálnom čase sú odborníkom známe a-3 PCR vreálnom čase založené na TaqMan® technológii...

Detekcia a modulácia SLIT a ROBO sprostredkovanej angiogenézy a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15124

Dátum: 10.03.2003

Autor: Geng Jian-guo

MPK: C07K 16/18, C07K 16/28

Značky: modulácia, sprostredkovanej, detekcia, angiogenézy, použitia

Text:

...Vol. 19 843-850 (2001 uvádza podávanie rekombinantnej ľudskej monoklonálnej protilátky zameranej proti vaskulárnemu endotelíálnemu rastovému faktoru (VEGF) pacientoms určitými typmi rakoviny za účelom štúdie farmakologickej prijateľnosti protilátky. PodľaGordona et al. nie je podávanie protilátky vytvorenej autormi spojené s klinicky význanmýmis infúziou súvisiacimi vedľajšimi účinkami bežnými pri iných protilátkach.0006 Slit 2, člen...

Detekcia autoprotilátok u pacientov trpiacich reumatoidnou artritídou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 919

Dátum: 11.12.2002

Autori: Van Venrooij Waltherus Jacobus Wilhelmus, Pruijn Gerardus Jozef Maria, Van Boekel Martinus Adrianus Maria, Drijfhout Jan Wouter

MPK: G01N 33/564, C07K 14/435, C07K 7/00...

Značky: autoprotilátok, reumatoidnou, trpiacich, detekcia, artritídou, pacientov

Text:

...jeho prípravy (napríklad potiahnutie mikrotitraćnej doštičky multipeptidom). 0023 Tento vynález ďalej zahrňuje ex-vivo diagnostickú súpravu na zistenie prítomnosti autoprotilátok u pacientov s reumatoidnou artritídou, pričom uvedená diagnostická súprava obsahuje peptid podľa tohto vynálezu uvedený v tomto vynáleze alebo multipeptid podľa tohto vynálezu alebo ich zmes spolu s aspoň jedným ďalším činidlom.0024 vynález sa rovnako týka...

Detekcia podpovrchových kontrastov merného odporu s aplikáciou na lokalizáciu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 620

Dátum: 09.09.2002

Autori: Hobbs Bruce Alan, Ziolkowski Antoni Marjan, Wright David Allan

MPK: G01V 3/02

Značky: aplikáciou, kontrastov, podpovrchových, měrného, odporu, detekcia, tekutin, lokalizáciu

Text:

...sounding Geophys. J. lnt., 146, 217-236.14 Zio|kowski, A., Hobbs, B.A., Andrieux, P., Riiter, H., Neubauer, F., a Hordt, A.,1998. Delineation and monitoring of reservoirs using seismic and electromagnetic methods projekt číslo OGI 0305 l 92/NL-UK, záverečná odbomá správa pre Európsku Komisiu, máj 1998.15 Wright, D.A., Zio|kowski, A., a Hobbs, B.A.,.2001, Hydrocarbon detection with a multi-channel transient electromagnetic survey...

Detekcia vírusu bovinnej vírusovej hnačky v tkanivových vzorkách zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1939

Dátum: 09.08.2002

Autori: Huchzermeier Roy, Dubovi Edward Joseph

MPK: C12Q 1/70, C12Q 1/68

Značky: vzorkách, vírusu, bovinnej, zvierat, tkanivových, hnačky, vírusovej, detekcia

Text:

...kusov dobytka v stáde, a to predtým, ako sa objavia známky vzplanutia samy o sebe. Príznaky ochorení sú obvykle predchádzané leukopéniou, pričom testovacie úsilie je V súčasnosti koncentrované na identifikáciu tohto stavu.0008 Skoršie vzplanutia BVDV mali za následok zničujúce ekonomické straty dobytkárskeho priemyslu. Napríklad prípady BVDV v roku 1993 v Ontáriu sa zvýšili o 23 za menej ako jeden rok. Malo by tiež byť poznamenané, že...