Patenty so značkou «detekci»

Zařízení na detekci statického tlaku vzduchu pro uvolňovač padáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260225

Dátum: 15.12.1998

Autor: Slabý Jiří

MPK: G01L 7/10

Značky: vzduchu, statického, zařízení, tlaku, padáku, detekci, uvolňovač

Text:

...uvolňovače padáku i pro seskoky na vodní hadinu.Na výkresu je schematicky znázgrhěn příklad provedení zařízení na detekci statického tlaku vzduchu pro uvolňovač padáku podle vynâlezu. Vku g vybavený tlakoměrným systémem se skládá alespoň ze dvou snímačů tlaku vzduchu l, opatřených otvory pro vstup okolního vzduchu a vyústěných do vzduchovodů g, zavedených do uvolňovače padáku g. Snímače tlaku vzduchu łmohou být vzájemně propojeny...

Monokrystalický scintilátor pro detekci sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269916

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kvapil Josef, Mejzlík Jiří, Autrata Rudolf, Kvapil Jiří

MPK: H01J 37/28

Značky: monokrystalický, detekci, elektronů, sekundárních, scintilátor

Text:

...nebo horní podstsva komolého kužele Je pokryta kyslični kam oíniöitým s Lnditým uvedené tlouätky s zkosenâ stěny komolého kužele Jsou pokrytý hliníkem uvedené tlouäłky či naopak.Honokrystalický sointilátor ve tvaru kužele, případně ve tvaru komolého kužele dosahuje J až 5 ti násobnä vyšší světelný výtěžek v požndovaném moru vůči dosevadní plenparalelní kruhové scrlntilsöní desoe. zvýšenou odrnzivostí světla od zkosených stěn kužele směrem k...

Integrovaná souprava pro imunologickou detekci protilátek ve velkochovech hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267552

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Ludvík, Rujbr Oldřich Akademický Sochař

MPK: A61B 10/00

Značky: imunologickou, souprava, detekci, hospodářských, zvířat, integrovaná, velkochovech, protilátek

Text:

...posunutí zajištšny vhodnč řešeným tvarem zámků.Hlavní výhody uspořádání desek s pevnými nosiči antigend podle tohoto vynälezu spočívají v tom, že zde získáme jednorázově - příkladně při plném využití devadesáti šesti jamek titrační desky a použití šesti desek s nosiči antigenů - 576 výsledků, t.j. reakcí antigenů s protilňtkou. Adsorpce jednoho druhu antigenu na všechny nosiče jedné desky se provede jednorázově poncřením konců nosičů...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Blažek Karel, Perner Bohumil

MPK: G01T 1/20, H01L 31/00

Značky: hlinitoytritého, perovskitu, způsob, hlinitoytrického, granátu, detekci, povrchu, úpravy, monokrystalů, nízkoenergetického, záření

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Zapojení pro detekci nedostatečných parametrů optických signálů laserového interferometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261179

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blata František, Hapla Miroslav

MPK: G01B 9/02

Značky: signálu, detekci, laserového, nedostatečných, optických, parametrů, interferometru, zapojení

Text:

...zapojení umožňuje přesně stanovit hranici parametrů signálu. potrebných pro spolehlivou funkci interferometru. Dalšími výhodami jsou využití vstupního optického signálu jen pro funkční fotodetektory a ochranu před zacloněním kteréhokoliv ze dvou interferujících svazku bez ohledu na směr polarizace.Na obrázku je V příkladném provedení nakresleno blokové schéma zapojení.První a druhá vstupní svorka l, g jsou spojeny se vstupy prvního...

Zapojení pro opakování přenosu dat na vnější obousměrné asynchronní komunikační sběrnici při detekci chybné parity dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 260884

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ptáček Václav, Schiller Jiří, Petera Josef, Nemeškal Vladimír

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36, G06F 11/10...

Značky: asynchronní, detekci, opakování, přenosu, chybné, parity, sběrnicí, vnější, komunikační, obousměrné, zapojení

Text:

...vstup 64, je signál čtení resp. zápisu dat vysílán na skupinovou výstupní svorku ridcích signálů 22 procesorověho modulu Na základě stavu adresových signálu na prv-ním skupinovém vstupu R a aktivní nrovně řídicíiío signálu čtení resp. zápisu dat na druhém skupinovém vstupu 92 řidicího obvodu 8 je na jeho skupinovém výstupu 94 generován signál výběru adresované bunky dat a řídící signál čtení resp. zápisu(iat z resp. do adresované buňkv....

Monokrystalická deska pro detekci elektronového zařízení, nebo pro záznam elektronového obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244065

Dátum: 01.06.1988

Autor: Vitáeek Jioí

MPK: H01J 37/26, H01J 37/28

Značky: elektronového, obrazů, zařízení, detekci, záznam, monokrystalická, deska

Text:

...tepelné odolnosti a dostatečně vodivosti i při použití malých tlouštěk, dovolujících průchod elektronů o energiích nad244 065 Vynález odstraňuje nutnost občasného znovuobnovení do~ savadní hliníkové vrstvy na monokrystalických scintilátorech či stínítkách. Prodlužuje tak jejichživotnost i stabilitu původních parametrů. Umožňuje použití monokrystalických seintilátorů a stínítek 1 v takových zařízeních a podmínkách, kde dříve být použity...

Zařízení pro detekci říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243706

Dátum: 01.04.1988

Autori: Votava Vladimír, Hampl František, Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladimír

MPK: A01K 21/00, G01R 27/02

Značky: zvířat, říje, hospodářských, detekci, zařízení

Text:

...nejvyšší hladina estrogenů, jsou hodnoty intravsginální impedance nejnižší. uVýhodou zařízení podle vynálezu je dostatočné přesnost měření, nebot je odstraněn vliv přechodových odporů mezi elektrodamivynález je blíže objasněn na příkladu provedení pomocí přiložených výkresů, na nichž obr. l znázorňuje blokově ecbema zaří zení a obr. 2 znázorňuje aěřící sondu.Zařízení sestava z nízkofrekvenčního generdtoru l, který je připojen na vstup...

Zařízení pro detekci pohybujících se objektů ve vymezeném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253824

Dátum: 17.12.1987

Autor: Glanc Antonín

MPK: G08G 3/00

Značky: vymezeném, pohybujících, objektu, detekci, zařízení, prostoru

Text:

...přerušovače infračerveného záření. Zesílený signál vybudí pouze jediný, této sekci příslušející, vyhodnocovací člen. Z toho pak obsluha plavební komory pozná, jak dlouhé plavidla seke komoře blíží a patřičně na to zareaguje.Na obr. 1 je schematicky znázorněn celkový pohled na situaci, kdy pohybující se objekt míjí pyroelektrický detektor, na obr. 2 je Zobrazeno blokové schéma základního zapojení, na obr. 3 pyroelektrický detektor doplněný...

Zařízení k detekci útku dopravovaného prošlupem tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243072

Dátum: 15.11.1987

Autori: Marek Štipán, Skokánek Peter, Holáeik Štefan

MPK: D03D 51/18, D03D 49/50

Značky: prošlupem, detekci, zařízení, dopravovaného, stroje, útku, tkacího

Text:

...záření a přijímač soustavou fotocitlivých prvků, například fototranzístorů.Výhody zařízení k detekcí útku dopravovaného prošlupem tkacího stroje podle vynálezu spočívají v tom, že v zařízení nedochází k žádným světelným ztratam, není nebezpečí nárazu útku do některého prvku za 4řízení, přičemž výrobné je toto zařízení velmi nenáročné. Další výhodou je, že zařízení podle vynálezu lze snadno seřídit ještě před připevněním zařízení...

Zapojení pro detekci převýšení a poklesu střídavého signálu s časově závislou hysterezí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252425

Dátum: 17.09.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: G01R 19/00, G01R 17/02, G01R 19/155...

Značky: hysterézí, převýšení, poklesu, časově, detekci, zapojení, signálu, střídavého, závislou

Text:

...vstup gg součtového členupg, přičemž výstup 13 druhého kompsrátoru 1 Je připojen na vstup 1 dru 252425ného nonostebilníno obvodu 1 s následným spouätěním, jeho invertovsný výstup 1 g jo přes druhý zpětnovszobní odpor 111 připojen na invortující vstup jg druhého komporátoru 1,přičemž neínvertovaný výstup 11 druhého monostsbilního obvodu 1 s následným spouětěním tvoŕídruhý výstup zapojení o současně je připojen na druhý vstup na ooučtového...

Papírky pro rychlou detekci metabolitů kyseliny acetylosalicylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251552

Dátum: 16.07.1987

Autori: Škodová Zdenka, Pirk Jan, Pavlík František

MPK: G01N 33/52

Značky: rychlou, acetylosalicylové, metabolitu, kyseliny, papírky, detekci

Text:

...vynálezu lze detekční papírky snadno vyrobit a bez jakékoliv další úpravy použít. Jejich expirační doba je větší než 3 měsíce.Ověřování léčebného postupu tímto způsobem je jednoduché, nenáročné na materiál a technické vybavení, levné a nevyžaduje použití cenově nedoatupných materiálů.Papírek pro detekci, zhotovený z proužku chrometografického papíru impregnovaného dusičnanem železitým, se na dobu 10 s ponoří do čerstvé nebo starší...

Obtokové zapojení snímače průtoku tekutiny, určeného k detekci odchylek od žádané hodnoty průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240213

Dátum: 15.06.1987

Autor: Akim Garri Lvovie

MPK: G01F 1/00

Značky: zapojení, obtokové, žádané, tekutiny, určeného, detekci, snímače, průtoku, odchylek, hodnoty

Text:

...tak velkého sklonu charakteristiky v okolí hodnoty(oM),ž jako use samotným snhnačem. podle charakteristiky a. -.. x A -Na .obr, 3 je pak ve stejně .uspořádanélndiagrąmu ąnaznačení prüběh. závislosti ÍĽGK. vence f. neąąprůtokuoM, .který se. dostane podle vynälezuŕ je patrně, že citlivost mě-í ření průtoku j mnohem vyšší, neboiistejgrně velkým zmlnam průtoku odchylkěmV nakresleném příkladu uspořádání Eng.obr. 1 se v důsledku zprětné...

Zapojení pro detekci namotávání pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238258

Dátum: 01.06.1987

Autori: Plevka Jan, Macek Jiří

MPK: G06K 7/10

Značky: detekci, namotávání, pásky, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro detekci namotávání pásky zajištující vypnutí posuvu pásky při namotávaní na hnací hřídel nebo na hnací kladku u kazetové páskové paměti. Zapojení sestává z impulsních snímačů otáček, tvarovacích obvodů, logického obvodu a časového obvodu. Impulsní snímači otáček snímají otáčky navíjecího a odvíjecího motoru, tvarovací obvody upravují signál snímačů pro další zpracování v logických obvodech, logický obvod vyhodnocuje...

Materiál pro detekci ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250088

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tříska Aleš, Gilar Oldřich, Polák Karel, Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír

MPK: G01T 1/202

Značky: detekci, materiál, záření, ionizujícího

Text:

...například fotodiody.Těmto novým požadavkům vyhovuje materiál pro detekci íonizujíciho záření podle vymálezu, jehož podstatou je, že je tvořen monokrystalem chloridu olovnatého aktivovanêho europiem - PbC 12 Eu v rozsahu od 0,01 mol. 0/0 do 5 mol. .Při použití scintilačního níateriálií z monokrystalu chloridu olovnatého aktivovaného europiem PbC 12 Eu se zvýši deteköní účinnost přibližně až o 40 9/0 ve srovnání s klasickým scintilačním...

Zapojení obvodu pre detekci záznamu dvojí frekvence a modifikované dvojí frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 232065

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jarabica Josef, Kott Kristian

MPK: G06K 5/02

Značky: záznamu, frekvence, obvodů, modifikované, dvojí, detekci, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru počítačových pamětí na magnetických médiích. Zapojení řeší zasynchronizování snímaného údaje z pamětí. Řešení se dosahuje tím, že se analogové vyhodnocení fáze nahradí obvody číslicové techniky. Možnost použití pouze v uvedeném oboru. Daný vynález je nejlépe charakterizován jediným bodem předmětu, ktorému odpovídá obrázek 1.

Zapojení pro detekci nejvyšší nebo nejnižší hodnoty elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239650

Dátum: 16.03.1987

Autor: Procházka Karel

MPK: G01R 19/00

Značky: nejnižší, hodnoty, nejvyšší, detekci, zapojení, elektrického, signálu

Text:

...je výstup druhého operačního zesilovače, propojený s jeho invertujíoím vstupem.Hlavními výhodami popisovaněho zapojení jsou jednoduchost a možnost použití i pro velmi nízke kmitočty, tj. pro velmi pomalé změny hodnoty signálu.Schéma zapojení podle vynálezu je na výkresu.Kondenzátor Q je jedním pölem uzemněn. Druhým pólem je připojen na invertující vstup prvního operačního zesilovače 951, na neinvertující vstup druhého operačního...

Zařízení pro detekci kapek u stroje na tváření skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 237310

Dátum: 15.03.1987

Autor: Peters Homer Daniel Frutchey

MPK: C03B 9/40

Značky: zařízení, kapek, stroje, detekci, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro detekci kapek u stroje na tváření skla, který zahrnuje rozváděč kapek tvářecí ústrojí pro tváření skleněných předmětů a řídicí obvod spojený s tímto tvářecím ústrojím. Podle vynálezu je u dráhy postupu kapek dotvářecího ústrojí umístěno čidlo kapek, přičemž mezi obvod pro změnu startovací doby v řídicím obvodu a mezi čidlo kapek je zapojen detekční obvod kapek. Čidlo kapek obsahuje fototranzistor.

Zapojení optického přijímače pro detekci a zpracování optických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238147

Dátum: 16.02.1987

Autori: Dostál Josef, Dočkálek Antonín

MPK: H04B 9/00, G02B 6/00

Značky: optického, optických, zpracování, zapojení, signálu, prijímače, detekci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětné zapojení řeší problém detekce a zpracování jak číslicově modulovaných signálů, tak i signálů modulovaných v širokém frekvenčním rozsahu. Podstata spočívá v tom, že k symetrickému výstupu řízeného zesilovače (33) jsou připojeny koncové obvody (34) pro zpracování číslicově modulovaných signálů, tvořené prahovými obvody s dekodérem, a koncové obvody (37) pro zpracování analogově modulovaných signálů v širokém frekvenčním rozsahu, tvořené...

Zařízení k detekci dávky ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 247650

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01T 1/185

Značky: dávky, zařízení, ionizujícího, záření, detekci

Text:

...je opatřeno okénkem É z materiálu, propouštějícíhoionizující záření 1. Na okénku Š je vytvořena jedna vodivá elektroda §,-která je též prepustná pro ionizující záření 1.Tato vodivá elektroda 1 je vvtvořena například z hrotü, nebo tenkých főlií orientovaných tak. aby nebránily vniku ionizujícího záření přes okénko g k izolační bláněł Izolační blána ł je upevněna v izolačním rámečku 5, který je umístěn uvnitř hermetického pouzdra Ž rovnoběžnš s...

Způsob a zařízení k detekci více fázově posunutých interferenčních signálů v laserovém interferometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230331

Dátum: 15.10.1986

Autor: Petrů František

MPK: G01B 9/02, H01S 3/101, G01J 9/02...

Značky: signálu, interferometru, laserovém, fázové, zařízení, detekci, způsob, více, interferenčních, posunutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká laserových interferometrů. Podstatou vynálezu je způsob detekce více fázově posunutých interferenčních signálů, kde na svazky světla z interferometru přiváděné k interferenci se postupně působí dělením intenzit, průchodem optickým prostředím s navzájem odlišnou rychlostí šíření světla ve dvou kolmých směrech a použitím polarizujícího průchodu, eventuálně odrazu svazků světla na optickém rozhraní, čímž se docílí změny...

Komparační zapojení s detekcí směru přenosu informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 232337

Dátum: 15.07.1986

Autor: Smíšek Jiří

MPK: G06F 11/22

Značky: komparační, informace, zapojení, směru, detekci, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení stupně diagnostického rozlišení při autonomní diagnostice vícepočítačových systémů. Řešení se dosahuje separátní komparací adresních, datových a řídicích sběrnic doplněnou přepínačem, pomocí něhož lze do stavového dekodéru poslat správné diagnostické informace, jako je kód probíhajícího řízení ne sběrnici, signál o probíhající fázi fetch nebo signál o obsazení sběrnice některým z mikroprocesorů. Tyto informace jsou důležité...

Jednocestný měnič stejnosměrného napětí s detekcí výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236420

Dátum: 01.06.1986

Autor: Příhoda Karel

MPK: H02M 3/315

Značky: výstupního, stejnosměrného, napětí, měnič, detekci, jednocestný

Zhrnutie / Anotácia:

Jednocestný měnič stejnosměrného napětí s detekcí výstupního napětí, u něhož se řeší problém galvanicky oddělené detekce výstupního napětí. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti detektoru. Účelu se dosahuje tím, že na primární straně transformátoru (13) je uspořádán detekční obvod (25), v němž je zapojen paralelně k demagnetizačnímu vinutí (9) přes měřicí odpor (7) emitorem (61) a přes napájecí svorku (11) bázi (62) převodní tranzistor (6),...

Zapojení pro detekci poruch izolace nebo zkratu mezi dvěma vodiči elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223817

Dátum: 15.04.1986

Autori: Parrier Jean, Parrier André, Parrier Henri

Značky: stroje, poruch, vodiči, dvěma, zapojení, zkratu, elektrického, izolace, detekci

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro detekci poruch izolace nebo zkratu mezi dvěma vodiči elektrického stroje a pro ochranu obsluhy. Toto zapojení obsahuje kontrolní obvod trvale připojený na zdroj stejnosměrného napětí. Vynález je vyznačen tím, že kontrolní obvod je tvořen výkonovým relé, zapojeným mezi zdroj stejnosměrného napětí a Kolektor tranzistoru, jehož báze je připojena k jednomu konci odporu, zapojeného mezi bázi a emitor tranzistoru a...

Způsob odstranění vlivu produktů kontinuálního elektrochemického čištění pracovní elektrody na proudovou odezvu této elektrody při kontinuální voltametrické detekci elektroaktivních látek a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224489

Dátum: 15.02.1986

Autori: Šťastný Miloslav, Volf Radko

Značky: elektrochemického, látek, proudovou, kontinuální, odezvu, kontinuálního, způsobu, voltametrické, provádění, odstranění, pracovní, čištění, elektrody, elektroaktivních, způsob, této, produktů, zařízení, detekci, vlivů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstranění vlivu produktů kontinuálního elektrochemického čištění pracovní elektrody na proudovou odezvu této elektrody při kontinuální voltampérometrické detekci elektroaktivních látek, vyznačený tím, že se pracovní elektroda polarizuje opakovanou sekvencí dvou napěťových pulsů, jejichž velikost se nastaví navzájem nezávisle, přičemž trvání pulsů i prodleva mezi pulsy, jejíž potenciál se také nezávisle nastavuje, se nastaví v...

Přístoj pro bezkontaktní detekci a měření povrchového elektrického náboje materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215536

Dátum: 15.10.1984

Autori: Šorm Miloslav, Hejda Josef, Ulbert Karel, Nešpůrek Stanislav

Značky: povrchového, materiálů, bezkontaktní, přístoj, detekci, měření, náboje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj pro bezkontaktní detekci a měření povrchového elektrického náboje materiálu sestávající z držáku vzorku, kovové sondy upevněné na izolátoru a vyhodnocovacího elektronického zařízení, kde držák vzorku se pohybuje periodicky nebo ne periodicky vzhledem k sondě. Přístroj je opatřen dvěma kontakty v blízkosti sondy, z nichž první elektromechanicky spojuje v okamžiku přiblížení držáku vzorku k sondě odvrácenou stranu sondy s držákem vzorku...

Zařízení k vyhodnocování a detekci vad v textiliích, zejména v pleteninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 217628

Dátum: 15.09.1984

Autori: Trmač Miloslav, Svoboda Petar, Piškula František

Značky: zařízení, zejména, textiliích, vyhodnocování, pleteninách, detekci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilním, zejména v pletařském průmyslu jako zařízení na výrobních pletacích strojích. Předmětem vynálezu je zařízení k vyhodnocování a detekci vad s alespoň jedním snímačem vhodně voleného mechanicko-fyzikálního parametru textilie. Výstup z každého snímače je napojen přímo nebo přes multiplexor na analogově číslicový převodník, přičemž výstup každého z převodníku je napojen na mikropočítač. Ve výhodném provedení...

Zapojení obvodu pro detekci chybějících hodinových impulsů v systému záznamu dvojí frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 216009

Dátum: 01.09.1984

Autor: Malý Vladimír

Značky: hodinových, detekci, systému, záznamu, dvojí, impulsů, obvodů, frekvence, chybějících, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní technika. Vynález řeší detekci adresních značek (adres mark) realizovaných vypuštěním několika hodinových impulsů v systému záznamu dvojí frekvence. Podstata vynálezu spočívá v zapojení logického součinového obvodu dvou monostabilních klopných obvodů, dvou zpožďovacích obvodů a alespoň jednoho klopného obvodu. Počet těchto klopných obvodů se řídí počtem chybějících hodinových impulsů, které se mají detektovat....

Scintilátor pro detekci alfa- a beta-záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 216088

Dátum: 15.05.1984

Autori: Večerníková Eva, Večerník Josef, Blažek Karel, Autrata Rudolf, Schaurer Petr, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

Značky: alfa, beta-záření, scintilátor, detekci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká scintilátoru z yttritohlinitého granátu dotovaného cerem, který ve spojení se světlovodem a fotonásobičem slouží k detekci alfa a beta záření. Vynálezem se řeší problematika vysoce odolných scintilačních zařízení, které jsou schopny registrovat záření i ve velmi agresivním prostředí. Scintilátor z yttritohlinitého granátu vykazuje vhodné luminiscenční vlastnosti, jakým jsou krátké doby dosvitu, vhodné spektrální rozložení...

Zařízení k detekci látek, zejména v kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223469

Dátum: 01.05.1984

Autori: Volf Radko, Šťastný Miloslav

Značky: detekci, chromatografii, kapalinové, látek, zejména, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k detekci látek separovaných zejména metodou kapalinové chromatografie, případně stanovených metodou injekční analýzy za průtoku a pod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je vytvořen pomocnou elektrodou, která je zapojena na sumátor, jenž je dále přes sledovač napětí spojen a referenční elektrodou. Vstup sumátoru je připojen na zdroj napětí, k němuž je přes komparátor a přímo připojen blok řízení. Dále je blok řízení...

Elektrokapacitní čidlo k detekci nervově cévních aktivit v penisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214638

Dátum: 30.03.1984

Autori: Jiříček Lubomír, Figar Štěpán, Charvát Pavel

Značky: čidlo, aktivit, penisu, elektrokapacitní, nervově, cévních, detekci

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrokapacitní čidlo k detekci nervově cévních aktivit v penisu podle vynálezu se skládá ze dvou válcových elektricky vodivých klecí, z nichž vnitřní je detekční a vnější je stínicí. Celkové čidlo je tvořeno dvěma prstencovými čely z nevodivého materiálu. V každém čele je zasazen vnitřní kroužek a oba tyto protilehlé kroužky jsou spojeny tyčinkami a tvoří dohromady vnitřní klec. Kromě toho je na každém čele vnější kroužek a oba tyto...