Patenty so značkou «destilační»

Destilační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 266213

Dátum: 13.12.1989

Autori: Griň Vladimír, Leščenko Nikolaj, Vasiljev Nikolaj, Čubinidze Boris

MPK: C11C 1/10

Značky: prístroj, destilační

Text:

...ocwpuňv Bognłxoů nap no 741-v 0-20 KÍÍÍIIQfIIpH ýcŕáuonxvą Hafpénrepbnuxáneà l V.uyuennmurb unu Hcxnmuawb nonaqyąóćrporo 3 onägoýonàpa§ V Konnaqxn-owóoärmrda 611 pe.uýIpEI§uam.- ynpc Gbmsxympuąąx xncnrąiřus àiłnapswa Xnpkme KncnoTu nocnenóáárensaonýax 0 napgsć§Řnnàľn cexunpąépć§Čm§ýnepĺl 2. ýfľemepawypa m npn svou uocŕełxeňąxóftrónbąnakarcłgj. Bcnençrauéązerqjsàenbàýmí akí -,TeHcHBHo ucnapmorcn . Hans nonmmmcà ,A 3 nppxómwfíizepes Hacanký...

Zapojení v potrubním systému benzocyklohexanové směsi nebo benzolu při jejich regeneraci v destilační koloně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259994

Dátum: 15.11.1988

Autori: Adamczyk Milan, Husník Miroslav, Komínek Jiří

MPK: C07C 15/04, C02F 1/00

Značky: potrubním, zapojení, regeneraci, koloně, směsi, benzocyklohexanové, destilační, jejich, systému, benzolu

Text:

...zlepšuje energetická bilance procesu deetilece.Schematicky je v příkladu provedení znázorněno zapojení potrubního systému dopravy benzolcyklohexanové směsi na při~ pojeném výkreeu, kde jsou silnými obrysy znázorněna techno- logická zařízení, plnými obryey stávající potrubní systém a v přerušovaných obryeech doplnující potrubní systém podle vynálezu. řTechnologické zařízení k regeneraci surového benzolu eestává z destilační kolony l,...

Destilační analyzátor sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244175

Dátum: 01.06.1988

Autori: Holub Poemysl, First Antonín, Svoboda Karel, Netolický Ladislav

MPK: G21D 1/02

Značky: analyzátor, destilační, sodíku

Text:

...- v načo případě s čistý argonem, jednak na vývčvu,1, Uvnitř komory 1 je kolěbka ll, opatření na svých koncích čepy 13, sasasenýni do ložiska 11 a 1 oiieka.11. Přitom první loiisko 13 na straně chladiče Q je spojeno s komorou napevno druhé loiiskoL 1 na straně usávčru § je zasaseno do vyjínatelnévložky 12. Kolébke ll je otáčivá kolem čepů lg a je opatřena jamkou gg, do níž zapadá pojistka 2 ovledatelná táhlem gl z míst mimo komoru 1 a...

Způsob řízení chodu destilační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 255815

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kočvara Luděk, Cír Jaroslav, Madron František, Vitvar Milan

MPK: B01D 3/42

Značky: způsob, řízení, chodu, kolony, destilační

Text:

...minimalizovat provozní energetické a surovinové náklady při dodržování kvality produktu v úzkém rozmezí, které může býti posunuto co nejvýše z hlediska povoleného obsahu těkavých složek V destilátu.způsob řízení destilační kolony podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém obr.Destilační zařízení se skládá z vlastní destilační kolony l, kondenzátoru g, vařáku.§. Nástřikem A je destilační kolona l rozdělena na horní obohacovácí a...

Vícestupňový destilační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238327

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vančura Jan

MPK: B01D 3/16

Značky: vícestupňový, prístroj, destilační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem destilačního přístroje podle vynálezu je zmenšení jeho rozměrů, snížení materiálových nároků a menší spotřeba energie. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že parní a vodní prostory jodnotlivých stupňů jsou tvořeny soustřednými válci na sebe nasunutými, přičemž vnější stěna každého vnitřního válce tvoří vnitřní stěnu každého vnějšího válce.

Termický jednostupňový destilační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243430

Dátum: 14.08.1987

Autor: Böttcher Irmgard

MPK: B01D 3/02

Značky: termicky, jednostupňový, destilační, prístroj

Text:

...elementy a vnitřní stěny odpařovací nádoby. zvolený systém aeparátoru zabraňuje vníknutí vodních kapiček do chladiče,čímž ae podstatne zvyšuje kvalita daatilované vody.Vzhledem k malému výškovému rozdílu mezi nejniäším a najvyšším místem chladicího kužela ae dosahuje lapäího odvádění plynů obsałexzých v páře. Uvedená konstrukce umožňuje volit značný výškový rozdíl mezi hladinou odpařovaná vody a výstupom páry sa sep-náteru. Tím aa dosáhne...

Destilační kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 243160

Dátum: 15.07.1987

Autori: Sládek Pavel, Záruba Jioí

MPK: B01D 3/00

Značky: destilační, kolona

Text:

...3 243160blěmy s netěsnostmi. Navržený systém odvodu kondenzátu z hlavy kolony a automatického timerového rozdělování kondenzátu podle zvoleného refluxního poměru na flegma a destilát umožňuje jemnější a přesnější destilační dělení. Navržená kolona je snadněji vyrobitelná na specializovaných sklářských pracovištích s nižšími náklady proti většině dosud užívaných rotačních destilačních kolon.Příklad praktického provedení destilační kolony podle...

Univerzální destilační hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 243156

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pech Karel, Poikryl František, Roneš Jan

MPK: B01D 3/00

Značky: destilační, hlava, univerzální

Text:

...nástavce, s odtahem destilátu, který je přes pomocný chladič destilátu zaveden protaženým vstupem do rozšířené částí spojovací trubice, opatřené ještě přípojkou pro odsávání plynné fáze a ukončené výstupním zábrusem.Destilační hlava podle vynálezu umožňuje práci jak za atmosférického tlaku, tak i za tlaku sníženého v širokém rozmezí teplot bodu varu. Má minimální zádrž kapaliny, vysokou chladicí účinnost a možnost plynulého nastavování...

Destilační přístroj na destilaci vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 232841

Dátum: 15.01.1987

Autor: Krčma Jiří

MPK: B01D 3/16

Značky: destilační, destilaci, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká destilačního přístroje na výrobu destilační vody. Vyznačuje se tím, že první pracovní stupeň je spojen s vnějším prostorem druhého pracovního stupně přes první nádobku a první regulátor hladiny, přitom druhý pracovní stupeň a případně každý další pracovní stupeň je napojen na chladič přes třetí regulátor hladiny, popřípadě pátý regulátor hladiny, přičemž vnější prostor druhého pracovního stupně a případně každého dalšího...

Zařízení ke stanovení kyslíku a jiných nečistot v sodíku destilační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235606

Dátum: 15.11.1986

Autori: Koňařík Milan, Bánovec Josef, Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: G01N 25/14

Značky: metodou, sodíku, zařízení, jiných, kyslíku, stanovení, nečistot, destilační

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je tvořeno nádobou, zhotovenou z elektricky nevodivého materiálu, opatřené přírubou, dále je tvořeno potrubím k vývěvě s hlavním ventilem a přívodem argonu s argonovým ventilem, a uvnitř nádoby je pod napouštěcí tryskou se sodíkovým ventilem umístěn kelímek zhotovený z feromagnetického kovu a pohyblivě zavěšený na závěsech, a nádoba je na vnější straně opatřena elektrickým indukčním topením posouvatelným podle vnějšího...

Destilační hlava s dochlazováním produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219806

Dátum: 15.10.1985

Autor: Grigar Karel

Značky: dochlazováním, produktů, hlava, destilační

Zhrnutie / Anotácia:

Destilační hlava s dochlazováním produktu, určená pro destilační aparáty menších rozměrů, obzvláště laboratorních. Vynález řeší uspořádání chladiče produktu přímo v prostoru destilační hlavy za účelem zlevnění, usnadnění manipulace a zmenšení prostoru nutného pro destilaci. Spirálový chladič produktu je umístěn ve vnějším chladicím prostoru (2) pod prstencovou nádržkou kondenzátu, který je odebírán přes regulační prvek. Spirálový chladič...