Patenty so značkou «destilačné»

Destilačné zariadenie na úpravu úžitkovej alebo slanej vody na pitnú

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5706

Dátum: 05.04.2011

Autor: Oravec Ľubomír

MPK: C02F 1/04, C02F 1/00

Značky: zariadenie, užitkovej, úpravu, destilačné, pitnú, slanej

Text:

...závisí od potreby výkonnosti uvedeného zariadenia. Destilačné zariadenie pracuje tak, že do hornej časti košov v odparovacej komore je privádzaná voda na vrstvu expandovaného ílu, postupne steká na minerálnu vlnu, ktorá nasiakne vodou a zabezpečí jej rovnomerné zásobovanie vrstvy expandovaného ílu pod ňou. Vrstva expandevaného ílu nasiakne vodou a pôsobením slnečného tepla dochádza ku odparovaniu vody. Vplyvom zväčšenia odparovacej plochy a...

Zariadenie a spôsob na kontinuálne destilačné rozdelenie zmesi obsahujúcej jeden alebo viaceré alkanolamíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16045

Dátum: 16.09.2009

Autori: Pape Frank-friedrich, Julius Manfred, Kaibel Gerd, Geissler Elke, Schmidt Willi, Reif Wolfgang

MPK: B01D 3/14, B01D 3/42, B01D 3/32...

Značky: alkanolaminy, spôsob, kontinuálně, rozdelenie, zariadenie, viaceré, obsahujúcej, zmesí, destilačné

Text:

...alebo medzi oblasťami 1 a 3 ako aj 5 a 6 kolóny inštalovať ďalšie bočné odberové miesta, ktoré ale neposkytujú žiadne úplne čisté frakcie.Ďalšia konštrukčná forma priehradkových kolón použitelných podľa vynálezunavrhuje realizovať deliacu stenu priebežne bud až po horný alebo spodný koniec destilačnej kolóny (obrázok 1 b). Táto konštrukčná forma zodpovedá usporiadaniu hlavnej kolóny s pripojenou postrannou kolónou. Pri tejto forme...

Spôsob konverzie ťažkých surovín, akými sú napríklad viskózna ropa a destilačné zvyšky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1127

Dátum: 12.12.2003

Autori: Marchionna Mario, Rosi Sergio, Montanari Romolo, Panariti Nicoletta, Delbianco Alberto

MPK: C10G 67/00

Značky: surovin, spôsob, zvyšky, ťažkých, například, konverzie, akými, viskózna, destilačné

Text:

...suroviny je vysoké.Katalyzátor je možné zavádzať vo forme prášku s dostatočne redukovanými rozmermi alebo vo forme prekurzora rozpustného v oleji. V druhom uvedenom prípade sa aktívna forma katalyzátora (spravidla kovový sulfid) tvorí in situ tepelným rozkladom použitej zlúčeniny počasreakcie samotnej alebo po vhodnom predbežnom ošetrení.Kovovými zložkami dispergovaných katalyzátorov sú spravidla jeden alebo viac prechodných kovov...

Vymrazovač pre vákuové destilačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238872

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pollák Štefan, Cvengroš Ján, Tkáč Alexander, Ďurčanský Ján

MPK: F25B 47/00

Značky: vymrazovač, zariadenie, vákuové, destilačné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vymrazovača pre vákuové destilačné zariadenie pozostávajúce z nádoby vymrazovača opatrenej vstupným a výstupným hrdlom ako aj odtokovou rúrkou, ktorého podstatou je, že v nádobe (1) vymrazovača telesa výparníka (2) je prevedené v tvare jedno-a viacchodnej skrutkovice, ktorá predstavuje priamo kondenzačnú plochu vymrazovača, kde súoso s daným telesom výparníka (2) je uložená usmerňovacia prepážka (9).

Destilačné zariadenie na nepretržitú destiláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250753

Dátum: 14.05.1987

Autori: Žilka Ladislav, Kukliš Peter

MPK: B01D 3/00

Značky: destiláciu, zariadenie, nepretržitu, destilačné

Text:

...a .spôsobov ich obsluhy,vzniká pri ich použití vysoká prácnosť, zvýšená pravdepodobnosť chýb a znížená pracovná atraktívnosť obsluhy. Vyššie uvedené nevýhody sú odstránené destilačným zariadením podľa vynálezo,ktorého podstata spočíva v tom, že .pozostáva z destilačného .prístroja, nástavca,destilalčnej banky, ktorá je umiestnená V olejovom alebo gpieskovom kúpeli riadenom termostatom, z deliaceho lieviku, predlohy,pričom udestilačný...