Patenty so značkou «destilácie»

Spôsob destilácie kvapalných odpadov vo filmovej destilačnej odparke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5333

Dátum: 07.12.2009

Autori: Štibrányi Ladislav, Báleš Vladimír, Kráľ Rastislav, Ratvaj Vladimír, Chocholáček Ľudovít, Timár Pavel

MPK: C10G 7/00, B01D 3/10

Značky: odpadov, filmovej, kvapalných, destilačnej, destilácie, odparke, spôsob

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v nasledujúcich...

Metóda čistenia kvapaliny pomocou membránovej destilácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12358

Dátum: 31.10.2007

Autori: Assink Jan Willem, Van Sonsbeek Eric, Hanemaaijer Jan Hendrik, Van Medevoort Jolanda, Koele Engelbert Peter Jurrie Jan, Jansen Albert Edward, De Jong Hans

MPK: B01D 61/36, B01D 63/08, B01D 63/00...

Značky: pomocou, destilácie, membránovej, metoda, kvapaliny, čistenia

Text:

...s priamymkontaktom pomocou odplynenia privedenej kvapaliny a odpumpovania3 prúdu destilátu pri podatmosferickom tlaku, čospôsobilo zdvojnásobenie prietokovej rýchlosti destilátu. Bolo zistené, že pre odsoľovanie morskej vody je vytvorená prietoková rýchlosť destilátu približne 5 litrov na m 2 za hodinu pre AT 20 °C(rozdiel u tlaku pary 5 kPa) a špecifická spotreba energie viacako 1.000 kJ na kg vody.0009 Od r. 1984 nastal už iba málo zreteľný...

Spôsob destilácie amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283702

Dátum: 18.11.2003

Autori: Houssier Patrick, Bocquenet Gérald

MPK: C07D 201/00, C01C 1/10

Značky: amoniaku, spôsob, destilácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob destilácie amoniaku zo zmesi, najmä zo zmesi rezultujúcej z reakcie medzi aminonitrilom a vodou, táto reakcia je tiež označovaná ako cyklizačná hydrolýza. Riešenie sa týka špecificky spôsobu destilácie amoniaku, obsiahnutého vo vodnom roztoku kaprolaktámu, a jeho podstata spočíva v tom, že sa destilácia uskutočňuje s použitím kolóny s teplotou v päte kolóny nižšou alebo rovnou 160 °C a pri absolútnom tlaku nižšom alebo rovnom...

Spôsob prípravy strednej frakcie destilácie selektívnou konverziou suroviny obsahujúcej uhľovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1600

Dátum: 23.06.2003

Autori: Ward John, Byberg Birgitte Raun, Bloom Niels Jorgen, Hansen Jens Anders

MPK: C10G 45/02, B01J 29/00, C10G 45/32...

Značky: obsahujúcej, selektívnou, uhlovodíky, spôsob, strednej, suroviny, konverziou, frakcie, destilácie, přípravy

Text:

...produktov s teplotou varu u C 4 do rozsahu 215 °C z plynového oleja vrúceho celkom pri 300 °C, to môže byť často pripad že rovnako ako 30 až 60 objemových percent získaných z íntegračného pracovného postupu vrú nad 215 °C. Na premenenie týchto vysoko vrúcich zložiek na hydrouhľovodíkové zložky vrúce nižšie ako 215 °C, ropné raíinérie oddeľujú vysoko vriace zložky pri 215 °C ziných produktov získaných integračným postupom obyčajne po prvom...

Lamelový separátor kondenzátu z destilácie éterických olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235568

Dátum: 15.02.1987

Autori: Kolínek Jiří, Proksa Bohumil, Černý Jozef, Varga Ivan

MPK: C11B 9/02

Značky: lamelový, kondenzátu, éterických, olejov, destilácie, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšiť výťažok éterických olejov pri destilácii drogy s vodnou parou, znížením strát olejov spôsobených nedostatočným oddelením oleja od vodnej fázy. Uvedený účel sa dosiahne lamelovým separátorom kondenzátu z destilácie éterických olejov, ktorý je tvaru skoseného kvádra ( 1 ) s odoberateľným vekom ( 2 ), opatrený prívodom ( 3 ) kondenzátu a odvodom ( 4 ) oddelenej vody, potrubím s kohútom ( 5 ) pre vypúšťanie vody zo...

Zariadenie na spracovanie atmosferického zvyšku destilácie ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231533

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kopernický Ivan, Hlinšťák Karel, Tesař Ilja, Syrůček Miroslav, Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/16

Značky: spracovanie, atmosférického, zvyšku, destilácie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na spracovanie atmosferického zvyšku destilácie ropy, kde atmosferický zvyšok sa spracováva dvojstupňovou vákuovou destiláciou na dvoch oddelených kolónach za účelom získania kvalitného asfaltu, ktoré sú využité k získaniu väčšieho množstva vykurovacieho oleja ťažkého pri celkovej nízkej energetickej náročnosti výroby asfaltu.