Patenty so značkou «deskových»

Zařízení pro posuv deskových součástí v mnohabodové svářečce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269180

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šilhavý Lexa, Fidranský Zdeněk, Běhounek Josef, Kout Jaroslav

MPK: B23K 11/36

Značky: svářečce, posuv, mnohabodové, zařízení, deskových, součástí

Text:

...na rozteč zubů oznbeního poeuvnelio hřebene, kde v nezeře mezi zuby Je hlavní odpruženú zůpadka vozíku, na které Je vytvořena draka pro ponoenou odpruženou západku, uaírtěnou na vozíka. la rámu Je uní atěn doraz. vozík je spřažen s ístrodín pro návrat vozíka do výchozí polohy. Počet zubů oznbeneho posuvnóho hřebene je alespoň roven požadovanézn počtu řad avarovýoh bodů na deakove součástí Poslední zub ozubeneho posuvneho hřebene Je vyssi...

Způsob výroby deskových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268715

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bouzek Miroslav

MPK: B28B 21/70

Značky: způsob, deskových, výroby, stavebních, dílců

Text:

...znázorněnzpůsobvýroby podle vynálezu. Obrázek I znázorňuje výrobu panelu s obvodový rázen, obr. 2 s vnitřním ráme. a mipřzí výztuhou, obr. 3 panel lichoběžnikového tvaru.Tyčové železobetonové vyzrálé dílce 1 se na podložce sepnou a vytvoří obvožový ráz budoucíhopane 1 u. Při použití záporných délkových tolerancí tyčových dílců a řádná prctmelení spojů lze dosáhnout veliké výsledné přesností panelu. Do rámu se dále vloží výztuž g, spojí...

Upevnění deskových stíračů třídicího válce třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263133

Dátum: 11.04.1989

Autor: Svorba Stanislav

MPK: B07B 1/46

Značky: válce, třídicího, upevnění, stíračů, deskových, třídiče

Text:

...přičemž jedna sekce obsahuje jeden třídicí válec a jeho pohon. Při montáži nebo opravě je možnost demontovat každou sekci zvlášt, položit ji na bok,vyjmout přídržnou tyč a šikmo dolů na doraz na mezikroužky mezi třídicí kotouče nasunout deskové stírače a znovu nssadit přídržnou tyč opatřenou kuželovým náběhem. Za provozu se-deekové stírače pohybují do stran podle nerovnosti kotoučů, čímž se zmenšuje síla potřebné k pohonu třídícího válce....

Zařízení pro aerodynamické čištění deskových materiálů, zejména pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244280

Dátum: 01.05.1988

Autori: Figur Jozef, Kuráo Jozef, Mocný Ernest

MPK: B08B 5/04, G03B 27/14

Značky: pásu, čištění, zařízení, aerodynamické, deskových, materiálů, zejména

Text:

...průsečíků os těchto trysek jsou v tryskové stěně vytvořeny štěrbiny. Celkový prüřez štěr dbin je nejméně o 20 větší než celkový průřez kruhových trysek.244 280 Trysková stěna je umístěna k deskovému materiálu tak, že prů sečík os kruhových trysek leží na povrchu deskového materiálu Čistící hlavy s tryskovou stěnou mohou být umístěny po obou stranách deskového materiálu a/nebo podél deskového materiálu vedle-sebe. WVýhodou zařízení pro...

Výztuž železobetonových deskových konstrukcí s prefabrikovanými hlavicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243707

Dátum: 01.04.1988

Autori: Didek Václav, Mostecký Jioí Akademik

MPK: E04C 5/04

Značky: výztuž, prefabrikovanými, hlavicemi, železobetonových, konstrukcí, deskových

Text:

...deskové konstrukce jsou uloženy na sobě nejvýše tři vrstvy rohože, přičemž při částečném odstranění prutů jednoho směru v oblasti vzájomného přesahu rohoží u hlavice se ztráta účinné výšky ještě více omezí. Rohože se kladou s mezerami mezi sebou, takže není třeba požadovet malé výrobní tolerance a výrazně sePříklad provedení výztuže deskové stropní konstrukce se strop nimi hlavicemi je zobrazen na výkresech, kde obr,1 znázorňuje pohled...

Manipulační zařízení pro usměrnění deskových nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253843

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 13/00

Značky: deskových, manipulační, zařízení, nábytkových, usměrnění, dílců

Text:

...Q je kyvně uloženo v horizontální rovině nad nosnou rovinou válečkového dopravníku Ž na portálové konstrukcí 7 s kruhovou dráhou g, pod níž jsouumístěny uvnitř válečkového dopravníku Ž přestavitelné v kolmém směru na podélnou osu 4 usměrñovací kladky 2, lg s přímočarými motory ll pro vertikální posuv. Usměrñovací rameno ł je opatřeno řetězkami lg, 53 a válečkovým řetězem li, na kterém je upevněn tlačný čep gg, který zasahuje do dráhy pohybu...

Rohový spoj, zejména nábytkových deskových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246745

Dátum: 15.12.1987

Autor: Holakovský Štefan

MPK: A47B 95/00

Značky: deskových, zejména, nábytkových, rohový, spoj, dílů

Text:

...za dvojici opač ně orientovaných a v kolmé rovině ležících stejných jazýčků připojovaného dílu.V konkrêtním výhodném provedení spoje podle vynálezu jsou obě dvojice ühlových jazýčků tvaru L vyhnuty z podélných okrajů základní desky kování v jejích koncových oblastech, přičemž přibližně ve třetině své délky je základní deska opatřena dvojicí vzájemné protilehlých zajišťujících jazýčků, spolupracujících se zajišťovací pružinou plochého...

Spoj deskových prefabrikovaných stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245579

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pidra Egon, Chromec Alois

MPK: E04B 1/60

Značky: prefabrikovaných, stavebních, deskových, dílců

Text:

...sloupové systémy se stykují jen omezeně,převážně jen v jednom směru objektu.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u spojení deskových prefabrikovaných stavebních dílcü podle vynálezu, jehož podstatou je, že nejméně do čtyř montážních ok na sousedních styčných plochách čtyř deskových prefabrikovaných stavebních dílců je vložen zdvojený spojovací prvek, tvořený dvojici tyčových prvků spojených mezi montážními oky nejméně dvěma příčnýmiVýhodou...

Směs pro výrobu deskových stavebních dílců a způsob výroby těchto dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251765

Dátum: 13.08.1987

Autor: Watzka Bruno

MPK: C04B 28/02

Značky: výrobu, výroby, dílců, způsob, směs, stavebních, deskových, těchto

Text:

...přidá cement, vláknitý materiál, popřípadě přísady a směs se potom vpraví do formovacího stroje se síty pro dohotovení deskových stavebních prvků.Panely, vyrobené z této směsi postupem podle vynálezu, mají výborné izolační Vlastnosti a dobrou odolnost proti vlhku, takže jsou dobře využitelně pro různé konstrukční a izolační úpravy v interiéru.Charakteristickým znakem usazeného kalu, získaného z odpadních vod z výroby asbestocementových...

Odebírací zařízení deskových dílců, zejména pro linky taktového lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 231866

Dátum: 15.12.1986

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B30B 15/32

Značky: taktového, lisování, zejména, deskových, zařízení, linky, odebírací, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Odebírací zařízení deskových dílců je vhodné zejména pro linky taktového lisování s použitím jednoetážového lisu. Ukládací plošina je opatřena urychlovacím zařízením deskových dílců a je kyvně uložena na suportech portálového stojanu. Výhoda vynálezu je ve spolehlivé činnosti při odebírání více deskových dílců vedle sebe. Odebírací zařízení má minimální nároky na výrobní plochu, vzhledem k možnostem stohování deskových dílců o maximálních...

Zařízení k oddělení a nadzvednutí deskových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 229364

Dátum: 01.04.1986

Autor: Dvořák Miroslav

MPK: B21D 43/24

Značky: deskových, oddělení, zařízení, těles, nadzvednutí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k oddělení a nadzvednutí deskových těles, zejména plechových tabulí uložených ve stohu, tvořené klínovitým tělesem se stavitelnou rukojetí, u kterého jsou plochy klínu opatřeny vybráním vhodného tvaru pro opření hrany horní desky uložené ve stohu při jejím ručním nadzvedávání.

Zařízení pro ukládání deskových materiálů na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 229178

Dátum: 01.01.1986

Autor: Lhotka Jaroslav

MPK: B65G 57/14

Značky: zařízení, materiálů, palety, deskových, ukládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení tvoří volnoběžný válec, který je umístěn nad koncem dopravníku a výsuvné pravítko uložené v nosné konstrukci pod dopravníkem. Vynalez je možno využít v těch odvětvích průmyslu, kde dochází ke zpracování matriálů deskového charakteru.

Spoj obkladových deskových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220689

Dátum: 15.12.1985

Autori: Karpaš Jan, Pospíšil Zdeněk

Značky: dílců, deskových, obkladových

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj obkladových deskových dílců, zejména pro protipožární obklady stěn ve stavebnictví. Spoj je tvořen plochou spřahovací sponou s výřezy, která zapadá do prořezů obkladových dílců a spojuje jednak dílce na sobě ležící a dále je spřahuje s dílci na opačné straně obkládané konstrukce.

Upínací zařízení deskových dílců, zejména tybinků, opatřených přibližně v těžišti otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222500

Dátum: 01.10.1985

Autori: Stach Josef, Salcman Ivo

Značky: opatřených, přibližně, zejména, deskových, dílců, otvorem, tybinků, těžišti, upínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přemísťování tybinků umožňuje manipulaci s dílci ve všech rovinách. Zařízení je tvořeno vedením ve tvaru pláště hranolu, jehož jedno dno je odlomeno a druhé opatřeno deskou. Ve vedení je usazena kostka s čelem uzavřeným víkem a s trnem ve druhém čelu, kterým prochází táhlo s ozubením a závlačí. V dutině kostky je píst ovládaný tlakovým médiem. Kostka s trnem se vsune do dutiny v tybinku, kde se upevní připouštěním tlakového média a...

Spojení rámů deskových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214420

Dátum: 01.07.1984

Autor: Mráz Vladimír

Značky: deskových, filtru, rámu, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je rychlé a snadné spojení rámů deskových filtrů s vloženou filtrační vložkou, kterou je nutno pravidelně vyměňovat. Spojení je provedeno čepem, který je upevněn na jednom rámu a proti tomuto čepu je vytvořena v protilehlém rámu bajonetová drážka. Spojení se provádí zasunutím čepu do bajonetové drážky.

Způsob plášťování tepelně izolačních anorganických deskových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213838

Dátum: 01.05.1984

Autori: Růžička František, Průša Václav, Svoboda Jan

Značky: tepelně, způsob, anorganických, izolačních, materiálů, plášťování, deskových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pláštování tepelně izolačních anorganických deskových materiálů, kde alespoň jeden povrch je penetrován syntetickou termosetickou pryskyřicí nebo fenolickou pryskyřicí, případně epoxydovou pryskyřicí do hloubky 2 mm a tato vrstva se vytvrdí za teploty do 180 °C, vyznačený tím, že na tuto vytvrzenou vrstvu se nanese syntetické lepidlo, zejména močovinoformaldehydová pryskyřice nebo epoxydová pryskyřice, případně kaučukové lepidlo v...