Patenty so značkou «derivace»

Zapojení pro odpínání zátěže v sítích vn a vvn v závislosti na velikosti časové derivace kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262729

Dátum: 14.03.1989

Autori: Procházka Karel, Mejta František

MPK: H02J 3/14

Značky: zapojení, časově, kmitočtu, odpínání, závislosti, zátěže, derivace, velikostí, sítích

Text:

...připojen na vstup prvního negátoru Z s na druhý vstup gg prvního obvodu § logíckého součinu, jehož výstup je připojsn ne první vstup Q druhého číteče Q, výstup prvního negátoru Z je přípojen na druhý vstup gg druhého obvodu g logickáho eoučinu, jehož výstup je přípojen na první vstup lg třetíhočítače lg, jehož perelslní výstup je připojen na druhý paralelní. 262 729 vstup ll prvního přepínače ll, jehož paralelní výstup je připojen ne první...

Zapojení obvodu pro měření a vyhodnocování derivace veličiny proměnné v čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 244085

Dátum: 01.06.1988

Autori: Halmo František, Truchlik Štefan, Dimun Milan

MPK: G01R 19/25, G01R 19/10, G01R 19/12...

Značky: měření, obvodů, proměnné, veličiny, derivace, zapojení, vyhodnocování, čase

Text:

...je spojene s druhým vstupem gg hradla 2. První výstup gg druhého hradlovacího obvodu 3 je spojen s prvním vstupem 1 čítače 1 frekvence s druhý výstup 22 druhého hradlovacího obvodu Q je spev jen s druhým vstupem lg čítače 1 frekvence. Výstup 32 hredla 1je spojen s první vstupní svorkou 5 čítače 5, jehož výstup Agje spojen s prvním vstupem 5 řídícího obvodu 5. Jeho druhý výsn tup ąg je spojen současně s prvním vstupem Q prvního hradlovacího...

Zapojení pro vyhodnocování souřadnice polohy, její první derivace a její druhé derivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256893

Dátum: 15.04.1988

Autori: Budnikov Vladimir Věd, Karpinský Jurij, Beneš Tomáš, Rozkošný Vladimír

MPK: G05D 3/20

Značky: vyhodnocování, souřadnice, polohy, první, zapojení, druhé, derivace, její

Text:

...čtvrtý kombinační člen lg, v uvedeném příkladě provedený jako rozdílový člen, s přičítacím vstupem jakožto prvním vstupem kombinačního členu lg a s odečítacím vstupem jakožto druhýmvstupem kombinačního členu li.V uvedeném přĺkladě jsou výše uvedené frekvenční přenosy dány vztahy1 r F 1 WT 31 Tf WW TTíŠíý V Q Í ua E 30 ízířčç FAUÚ) má l G F 5(ju) -jbokde 05 Ž je kruhový kmitočet, ĺĺv je časová konstanta částí zapojení...

Zapojení pro vyhodnocení první a vyšší derivace kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238108

Dátum: 16.02.1987

Autor: Vodička Jaroslav

MPK: H03L 7/00

Značky: vyhodnocení, zapojení, první, kmitočtu, vyšší, derivace

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší způsoby číslicového vyhodnocení první a vyšších derivací kmitočtu. Tím nabízí nové regulační vlastnosti v oboru regulace elektrických strojů. Podstata spočívá v tom, že na první vstup logického kombinačního obvodu je připojen výstup symetrického generátoru impulsů a současně je přiveden i na první vstup logického sekvenčního obvodu. První výstup logického kombinačního obvodu je připojen na první čítací vstup přednastavitelného...

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221052

Dátum: 15.01.1986

Autor: Červencl Milan

Značky: zjišťování, průběhu, elektrického, napětí, derivace, zapojení, první, času, podle, druhé

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času je určeno ke zkoumání změn a rychlosti změn nějaké fyzikální veličiny vyjádřené elektrickým napětím. Podstata zapojení spočívá v tom, že nejprve je uložena informace druhé paměti do třetí paměti, po tom informace první paměti do druhé paměti a nakonec uložena okamžitá hodnota měřeného napětí do první paměti, přičemž první derivace je získána změřením rozdílu...