Patenty so značkou «dělicí»

Dělicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260527

Dátum: 15.12.1998

Autor: Krejčí Václav

MPK: B23B 5/14, B23D 17/02

Značky: jednotka, dělicí

Text:

...části, otočnou a neotočnou.otočná část je tvořena unäšečem 1 s pevně připojenou čelní deskou 5, k níž je připojeno hnaci kolo łł, v němž jsou posuvně uloženy ozubené hřêbeny 2 s ozubenim zapadajícim do ozubeni převodnich psstroků 1 otočně uložených na čepech § à zapadajícich svým ozubenim do hřebenového ozubeni supoxtů § s upnutými noži É.Suporty § jsou posuvně uložený v Čelnĺ desce 1 a ozubené hřebeny g jsou pevně zakotveny v ovládacim...

Dělicí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 270667

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vychodil Pavel, Ravlyková Růžena, Bako Ladislav, Šilar Karel, Skalický Petr, Kukala František

MPK: H01G 13/02

Značky: mechanismus, dělicí

Text:

...v tom, že operné kladky jsou navzájem spojeny synchronizačním převodem a přítlačná kladky jsou otočné uloženy na pohybových ćlenech a k operným kladkàm jsou přitlačovány prvním zdrojem síly, přičemž délicí kladka je otočné uložena na pohybovém členu,spojenem s dalším zdrojem sily.Anodová fólie 5 je odvíjena ze zásobního kotouće 5, uchyceného na odvíjecim mechanismu l. udržujicím ve fólii E napětí na konstantní hodnotě. Fólie E je vedena přes...

Dělicí materiál pro chromatografii na tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268522

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jost Willy, Hauck Heinz

MPK: G01N 30/48

Značky: dělicí, chromatografii, tenké, vrstvě, materiál

Text:

...impregnuje kroztokem katalyzátoru, jako roztokem kyseliny, derivátu kyseliny nebo směsi kyseliny a/nebo derivátu kyseliny, například směsi acetylchloridu a ledové kyseliny octové, přičemž se ve směsích poožijí poměry v rozmezí l středkem, 9 až 9 1 a potom se modifikuje silanisačním pro S výhodou se impregnace a modifikace provádí za prítomnosti vlhkosti. Dále se-se zřetelem na požadované řízení povrchové modiľikace použijí výhodné...

Dělicí stěna ochranného povalu pro hloubení vertikálních důlních jámových děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267837

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gavor Milan, Winkler Rudolf, Renner Jaroslav

MPK: E21D 7/00

Značky: důlních, dělicí, jámových, ochranného, hloubení, povalu, vertikálních, stěna

Text:

...lontdže a demontáže, čínž se pozitivně ovlivní kapacita těžby jinou. Dělící stěna se vyznačuje při své konstrukční jednoduchosti vysokou spolehlivostí ochrany před padajícíli předměty, nebot její lana učinkují v režimu tahu oproti dosavadnín tuhý konstrukcí dčlících stčn, které jsou naaáhdny naNa pripojených výkresech je scheaaticky znázornäno příkladué provedení dělící stěny ochranného povalu podle vynálezu po jejín vybudovdní V jňuě. Obr. 1...

Zavážecí vozík dělicí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267138

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pešek Josef, Pišvejc Petr, Macourek Václav

MPK: B21D 43/28

Značky: dělicí, zavážecí, linky, vozík

Text:

...používat jako zásobník svitků před jejich založením do dělící linky, což podstatné zvyšuje produktivitu práce a snižuje nároky na využívání dílenských jeřábů. Uložení zánbních svitků v zavážecím vozíku zlepšuje organizaci celého praooviště a přispívá k úspoře prostoru na vstupu dělí cí linky.Příkladné provedení zavážecího vozíku V sestavě dse vstupem dělící linky podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr. 1 zniimňuje zařízení v...

Rotorové odkošťálovací a dělicí zařízení květákových růžic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266158

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: A23L 1/212

Značky: rotorové, květákových, zařízení, dělicí, odkošťálovací, růžic

Text:

...3 a květákové růžíce proti samovolnému zdvižení tlakem nahoru při vyvrtávání koščálu je provedeno pomocí klínového otočného segmentu 51 dotlačovaného k vodicí tyčí Q tažnou pružinou gg, přičemž k uvolnění zdvihu vodicí tyče É při proqramovém zdvíhu dotlačného talíře A dochází zdvižením táhla segmentu gg odvalovaného po rolce gg a sklopením rolky 31 nahoru a segmentu A 1 dolů. Alternativně lze aretačni mechanismus sestávající ze segmentu 35....

Dělící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265953

Dátum: 14.11.1989

Autori: Štulc Václav, Vach Vladimír, Bureš Jiří, Hruška Otakar

MPK: B23D 19/06

Značky: zařízení, dělicí

Text:

...tj. dělicích nožů.Uvedené nevýhody odstraňuje dělící zařízení pro podélné dělení pásů, zejména kovových pásu, sestávající 2 dvojice hřídelí s navzájom souběžnou osou a se společným pohonem. na nichž jsou upevněny kotoučové nože s rozpěrnými kroužky, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kotoučové nože s rozpěrnýmí kroužky jsou upevněny na upínacím pouzdru tvaru trubky násuvné na hřídele, která je na jednom konci opatřena...

Dělicí zařízení zejména s pneumatickým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261764

Dátum: 10.02.1989

Autor: Rylka Antonín

MPK: B23Q 16/02

Značky: zejména, pneumatickým, dělicí, zařízení, pohonem

Text:

...byla u dosavadních zařízení zaměstnána demontáží dělicího zařízení,výměnou kotouče a montáži celého zařízení u stroje včetně montáže upínacího zařízení. Vyřešení možnosti dělení na nejobvyklejší počet dílů znamená rovněž snížením počtu výměn dělicího kotouče prodloužení životnosti celého zařízení. V některých provozech jsou potom výměny dělioího kotouče zcela odstraněny. Další výhodou je zabudovaný kleštinový upínač,který umožňuje...

Dělicí materiál pro dělení výšemolekulárních látek a vodných roztoků z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261452

Dátum: 10.02.1989

Autori: Došlá Daniela, Hovorka Oldřich, Krejčík Vladimír, Jensen Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: vodných, látek, roztoku, dělicí, materiál, výšemolekulárních, jejich, dělení, směsi

Text:

...jako dělicího materiálu pro dělení výšemolekulárnich látek a vodných roztoků z jejich směsi spočivá V možnosti řízení pőrovitosti v rozmezí 0,001 až 1,0 /um do 0,01 až 10,0/um vstupní zrnitostí keramického materiálu a režimem částečného slinování. Další výhody jsou vysoká mechanická pevnost keramické porézní přepážký a možnost zpracovávat libovolné technologické kapaliny, ktoré jsou vodným roztokem v celém rozmezí pH O až 14, oxidačního i...

Forma s dnem a bedněním na dělicí spáry pro železobetonové desky s žebry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260998

Dátum: 12.01.1989

Autori: Seeling Bernd, Müller Helmut, Schulz Dieter, Häusler Horst

MPK: B28B 7/02

Značky: železobetónové, spáry, žebry, bedněním, desky, forma, dělicí

Text:

...àopmu 1 cramex 8 Ha nänme QODMH. BePTHKaHbHHe BHHTH 11 cwamex 8 npnmňMamT npn STOM öoxoaue onaJyőKH 2 HHOTHO K ĽHHMY ÓOPMH 1 3Áwanbnux aueunü. ľgpueame onanyőxu 3 npu Mañčnmanbàoü nnuae peöbucroň nun ru nsunqehu B xonuu, a npú öonee KODOTKHX peöpncwux nnnmax - n cmemennue ao BHYTPB coenHHnTenbHue Mecwa öoxonux onanyöok 2. B nonrowonneauym TaKHM oöpa- som mopmy saxnanumamw apnarypy H sawen Kpanom xacamnnamm maconnym onanyöxypeöep 4, KOTODEH,...

Automatický dělicí přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257884

Dátum: 15.06.1988

Autori: Jeřábek Michal, Bartušek Miloslav

MPK: B23Q 16/02

Značky: prístroj, dělicí, automatický

Text:

...západce gg je upevněna dvoustranná vačka 55, která je ve střídavém styku s prvním koncovým spínačem 31 a s druhým koncovým spínačem gg. Dělicí kotouč 2 je opatřen čelní vačkou gg, ovládající třetí koncový spínač gg. Propouštěcí kotouč łg je ve svém otáčivém pohybu brzděn hlavní čelístí gł a pomocnou čelistí 32, které jsou k němu přitlačovány brzdovou pružinou 35, jejíž síla je seřizována víčkovou maticí 55.Dělicí cyklus probíhá tak, že...

Tlakový dělicí separátor směsí tekutin i suspenzí, zejména i chemických

Načítavanie...

Číslo patentu: 244360

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubieka Rudolf, Macek Vladimír

MPK: B01D 17/00

Značky: dělicí, chemických, tekutin, zejména, směsi, tlakový, suspenzí, separátor

Text:

...přes lamelový dělič g proudu, který usměrní a rozdělí směs tekutín do bloku vymezovacích pásů 1. Mezi vymezovscími pásy 1 dochází k dělení tekutín podle jejich hustot. Zatím co nosná tekutina proudí ve směru podêlné osy bloku vymezovscích pásů 1, tekutina s vyšší hustotou než nosná tekutina odpadá ve směru působení gravitačního pole do mezní vrstvy na horní ploše pásů bloku vymezovacích pásů 1, vazkostí tekutiny mezní vrstvy je zbrzděna ve...

Dělicí šoupátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 257262

Dátum: 15.04.1988

Autor: West Henrik

MPK: F16K 3/22

Značky: šoupátko, dělicí

Text:

...ll, jímž je otočná. K deskové narážce ka 1, spolu s ní otočná, kryjící kruhovou úseč vodorovné kruhové plochy ll určené hranoudeskové narážky 3. Krycí deska 1 zakrývá otvory ve vodorovné kruhové ploše ll za deskovou narážkou 5, avšak u tohoto příkladu provedení není bezpodmínečně nutná k funkci dělicíhoQ prooházejícím stŕedem vodorov§ je připojena vodorovné krycí des Obr. 3 znázorňuje dělicí šoupátko jako na obr. 0 1 so°. § s vodorovnou...

Dělicí mezistěna průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255471

Dátum: 15.03.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: dělicí, filtru, průmyslového, mezistěna

Text:

...komory.Výhody dělicí mezistěny podle vynálezu lépe vyplynou z příkladu jejího provedení na obr. 1 až obr. 5, kde na obr. 1 je svislý příčný řez filtrem s dvěma filtračními komorami vyhavenými filtračnímí vícekapsovými vložkami, na obr. 2 je svislý podélný řez týmž filtrem před nasazením vícekapsových filtračních vložek, na obr. 3 je v podélném svislém řezu zachycen detail dělicí mezistěny s nosnou lištou a okrajovým těsnicím rámečkem, na...

Dělicí materiál pro dělení výšemolekulárních látek a vodných roztoků z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254511

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hovorka Oldřich, Jensen Karel, Došlá Daniela, Krejčík Vladimír

MPK: C02F 1/00

Značky: vodných, materiál, výšemolekulárních, dělení, roztoku, jejich, dělicí, látek, směsi

Text:

...1 až 5 , jako dělicího materiálu pro dělení výšemolekulárních látek aHlavní výhoda keramické porézní přepážky na bázi oxidu hlinitého jako dělicího materiálu pro dělení výšemolekulárních látek a vodných roztokú z jejich směsi spočívá v možnosti řízení pörovitosti v rozmezí 0,001 až 1,0 m do 0,01 až 10,0 m vstupní zrnitosti keramického materiálu a režimem částečného slinování.Další výhody jsou vysoká mechanická pevnost keramické porézní...

Dělicí zařízení na dělení materiálu za pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252772

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

MPK: B23D 45/20

Značky: dělení, dělicí, materiálů, pohybu, zařízení

Text:

...uloženáv rámu l na svých excentrických čepech §, jejichž příruba je uchycena šrouby gl. Na vozíku Q je upevněna dělící oila jež je tvořena skříni g s pilovým kotoučem li, kyvně uloženou na če pu lg. Skříň 2 je propojena s motorem ll a její rameno je kyvně spojene s pístnicí pneumatického válce lg. Pila dále sestáváz mechanické pevné čelisti lg spojené s ručním stavěcím kolečkem li a pohyblivé čelisti až spojené s pneumatickým válcem.Pohon...

Dělicí zařízení proudu sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 244634

Dátum: 14.10.1987

Autori: Gross Hansdorf, Freimuth Claus

MPK: B65G 65/30

Značky: zařízení, proudu, sypkých, dělicí

Text:

...děleného materiálu dochází jen k nepatrne, pravidla zenedbatemł změně dělicího poměru a nemůže dojít k přetížení následného zařízení v lince z důvodu nepřesného dělení.Proto lze lépe využít plně kapacity tohoto následného zařízení. Dalüí výhodou je moze nost dělení na více dílčích proudů, což je omezeno jan velíkostí největüích zrn v proudu.Na příloleném výkreeu je zndzorněno příkladné provedení zařízení, je dllí proud meteríàlu na tři...

Dělicí sloupec pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249113

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gunkel Werner

MPK: B01D 15/08

Značky: sloupec, chromatografii, dělicí, kapalinovou

Text:

...frita 4. Na fritu 4 dosedá pružná membrána 5, která je připojena dvojdílným přlpojovacím kuželem 6, 7 k pístu 8 a upevněna na trubkovém tělese 1 sloupce upínacím kroužkem 13. Horní příruba 10 upínacího zařízení dělicího sloupce je uohycena upínacímí šrouby 11. Ke zdvihání pístu B od trubkového tělesa 1 slouží závitové vřeteno 12, na kterém je nasunuta tlačná pružina 9. Přívodním kanálem 14 se do sloupce přivádí eluční čmidlo.ako materiálu...

Trojsměrná polarizační dělicí kostka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249294

Dátum: 12.03.1987

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 5/04, G03H 1/10, G02B 27/26...

Značky: polarizační, dělicí, trojsměrná, kostka

Text:

...snížených ekonomických nákladoch.Příklad konkxétního provedení trojsměrné polarizačni děllcí kostky podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je půdorys příkladného provedení a na obr. 2 je v axonometrii zobrazena rozložené sestava. Směry šíření světla jsou vyznačený dvojitými šípkami a polarizační stavy jednoduchými šípkami, směry rychlých os čtvrtvlnových desek jsou označený symbolem F.Trojsměrnou polarizační dělicí...

Automatické dělící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 235897

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdeněk

MPK: B23Q 17/02

Značky: zařízení, automatické, dělicí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru obráběcích strojů a týká se automatického dělícího zařízení, zejména pro dělení na roztečném průměru. Jeho podstata spočívá ve spojení přesného dělícího kotouče (21) se snímacím čidlem (24), které zjišťuje polohu otáčejícího se dělícího kotouče (21) a jehož prostřednictvím je vlastně otáčení řízeno. Případné nepřesnosti navrhovaného řešení jsou eliminovány pružným spojením kotouče (16) se šnekovým kolem (12), které je...

Dělicí zařízení k příčnému dělení papírového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244522

Dátum: 10.02.1987

Autor: Žiárský Josef Praha

MPK: B41F 13/60, B41F 33/00

Značky: příčnému, dělení, zařízení, papírového, dělicí, pásu

Text:

...MHOPO nonmxząuxtnc newaszeñ n drawn nosa. B arrow cJIyqae name HOJE, He mne 331 mm ocwpoñ pezzymeñ xpomzn, Mew o znanxmneecs nonomo n noBwnaer Tam capamn OHEICHOCTL Hactzacwnoro cJIyqaH. Kpqme TOPO, TDBÓYMTCH IIOBUIĽGHHHB cpenGTBa., q-roóu ownecmn me omneuemoe, H 0 Bce eme 110 OGTGIłOBa Mammągcwynałamee ómaaąułoe nonomuo ou- (Inanwannapara.Ham. nsoóperenm samuoqaerca B TOM, qToóu 003 mm, npocToe,necnomoe, nsrowomxseząaoe c BHIOEHOĚ...

Způsob spojení optických vláken ve vláknovém optickém děliči

Načítavanie...

Číslo patentu: 247977

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kucharski Maciej, Holubová Helena

MPK: G02B 6/38, G02B 6/42

Značky: spojení, vláknovém, dělicí, způsob, optickém, optických, vláken

Text:

...na která se přilepí třetí optické vlákno.Podstata výnálezu spočívá v too, že ve střední fázi postupu se no vyleätänou, ěikno zbrouäenou plochu alespoň Jednoho ze dvou optických vláken napaří řádovä 0, pm tenká vrstva kovu. Moze se též nepeřit polovina tlouštky vrstvy kovu na šikmo zbrouäenou plochu každého optického vlákna.Justáš e slepování optických vláken se provádí pomocí mikronenipulátoru e uikroskopu. Jako tenká vrstvu kovu se nspeří...

Dělicí přepážka vzduchotechnické vestavby šachty sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232543

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pawlica Rudolf

MPK: F26B 21/00

Značky: vestavby, vzduchotechnické, sušárny, přepážka, dělicí, šachty

Zhrnutie / Anotácia:

Dělicí přepážka vzduchotechnické vestavby šachty sušárny odstraňuje nerovnoměrnost sesypu v sušárnách, zejména obilních. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dělicí přepážka je tvořena usměrňovačem, k jehož horní části po celé délce kanálku vzduchotechnické vestavby je uchycen spodní vrchol náběhu tvořený dvěmi sbíhajícími se pod úhlem a 15 - 30 (C odrazovými rameny. Horní část náběhu je uchycena k odrazovým ramenům a vytvořena např. sbíhajícím...

Zapojení programovatelného modulu pro vytvoření zlomkového dělícího poměru v univerzálním děliči kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231128

Dátum: 01.06.1986

Autor: Němec Alexej

MPK: H03K 23/00

Značky: univerzálním, zlomkového, modulu, zapojení, programovatelného, vytvoření, poměru, kmitočtu, dělicí, dělícího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení programovatelného modulu pro vytvoření zlomkového dělicího poměru v univerzálním děliči kmitočtu, sestávajícího ze základního modulu univerzálního děliče a z modulu vytvářejícího zlomkový dělicí poměr. Základní modul sestává z programovatelného předděliče kmitočtu typu n2 (n2 + 1)/1 připojeného svým výstupem k děliči kmitočtu 10/1, jehož výstupu jsou připojeny ke komparátoru dvou binárních čísel X1 < Y1 ke kterému je svými výstupy...

Dělicí a mazací prostředek k ošetření forem, zejména při tlakovém odlévání slitin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 223308

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vaněk Mojmír, Ragan Emil, Nestor Ivan, Láník Igor

Značky: ošetření, dělicí, železa, odlévání, mazací, slitin, prostředek, tlakovém, zejména, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dělicího a mazacího prostředku k ošetření forem, zejména při tlakovém odlévání slitin železa, obsahujícího jemně mletý grafit v množství 0,5 až 50 hmot. dílů, případně jemně mletý hliníkový prášek v množství 0,05 až 15 hmot. dílů nebo hydrid hlinitolitný v množství 0,05 až 10 hmot. dílů, rozptýlené v uhlovodíkovém nebo vodném prostředí, případně v jejich směsi a dále obsahujícího některý z kysličníků železa, wolframu, vanadu,...

Vodou ředitelný dělicí a mazací prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226467

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vácha Jaroslav, Zlesák Ivan, Vaněk Mojmír, Láník Igor

Značky: způsob, výroby, ředitelný, mazací, vodou, dělicí, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou ředitelný dělicí a mazací prostředek pro ošetření forem při tlakovém odlévání kovů, sestávající z 10 až 25 hmotnostních dílů vlnního tuku, 10 až 20 hmotnostních dílů etoxylovaných mastných kyselin s 12 až 20 atomy uhlíku v molekule a 3 až 20 moly etylén oxidu, případně s přídavkem 0,1 až 1 hmotnostního dílu nonylfenolu etoxylovaného 6 až 15 moly etylénoxidu, vyznačený tím, že obsahuje 0,8 až 5 hmotnostních dílů polyetylénového...

Zapojení řídicí logiky pro dělicí zařízení profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220046

Dátum: 15.10.1985

Autori: Schmucker Antonín, Kratochvíl Alois

Značky: zařízení, logiky, dělicí, zapojení, profilů, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řídicí logiky pro dělicí zařízení profilů, zejména pro letmé kontinuální dělení profilů u válcovacích tratí, kterým se dosáhne vysoké přesnosti dělení profilů a je opatřeno pouze dvěma snímači, přičemž je necitlivé na vnější rušivé signály. Zapojení podle vynálezu je znázorněno jako blokové schéma na obr. 1 a 2 přiložených výkresů.

Mazací a dělicí prostředek na ošetřování plnicích komor a pístů tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216747

Dátum: 01.10.1984

Autori: Láník Igor, Pirochta Dušan, Havelka Otakar

Značky: pístů, prostředek, komor, dělicí, mazací, tlakových, licích, ošetřování, plnicích, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a dělicí prostředek na ošetření plnících komor a pístů tlakových licích strojů, zejména pro odlévání hliníkových slitin, obsahující 8 až 80 hmotostních dílů extrakčního oleje získaného odasfaltováním a odperafinováním těžkých olejů zbylých po vakuové destilaci ropy o kinematické viskozitě 37 až 53 mm2.s-1 při 100 °C, bodu vzplanutí v otevřeném kelímku minimálně 285 °C, 8 až 85 hmotnostních dílů směsi lehkých a středních minerálních olejů...