Patenty so značkou «dělič»

Vysokonapěťový odporově kapacitní dělič napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268069

Dátum: 14.03.1990

Autor: Fišer Jaromír

MPK: H01G 4/00

Značky: odporové, vysokonapěťový, dělič, kapacitní, napětí

Text:

...Jednotlivé vysokonapěĺově články jsou rozmčrně, jsou těžké. Manipulaoe a nimi při mobilním užití je nusnus.Uvedená nedostatky řeší vytvoření integrovaného RC čienu. Řcšením je vysokonapčtový odporovč kapacitní dělič napětí, skládsjící se z jednotlivých RC článků vysokého napětí, řazenýcb sériovč jehož podstata je, že jednotlivé vysokonapčtovć RC články jsou tvořeny vnčjšíelektrodou opatřenou přírubou vnější elektrody a vnitřní, eloktrodou...

Čtyřkanálový dělič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264882

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 5/04, G02B 27/28

Značky: dělič, čtyřkanálový

Text:

...graficky zobrazeno jedno z možných spektrálních rozložení V dílčích výstupech kostky, kde na vodorovné ose jsou vyneseny vlnové délky v nanometrech a na svislé ose propustnost - bezrozměrná, kde čárkovaně je vyznačen průběh propustnosti v modrém výstupu, plně zeleném, čerchovaně v červe něm a tečkovaně v infračerveném kanálu.Systém barevného dělení tvoří kostka ł pro barevné dělení světla, na kterou je přítmelena kostka g, která sestává ze...

Dělič vaječného obsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264055

Dátum: 12.05.1989

Autor: Holásek Antonín

MPK: A47J 43/14

Značky: obsahu, dělič, vaječného

Text:

...poć 1 ná uriàks kteroué I trubice a d líoíoh tön odtonu bílck do,Y Q . -1 . . z. ą. spodní uuoby. aloutox outčxá oolnlm koncom dělícs TTHUICQ.Dĺliče Vaječnćho obsahu polc Vgłlcuu je mołun použít v menších vfrobnúch čľcutků, jąko nąpř. V pukárnách, oukráwaá hi fą 0 IfĺCL-) s tcłll E iľlíč tuřrdít do 1 ínky, kde by ůowgíaoloJo ožno ke kontínuáluímu d lemí čímà by še bóàinová produkce zvyuilaminimálně o 20 ú. Při starćm způaobu sé používalo...

Delič momentu sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 258207

Dátum: 15.07.1988

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: B60T 11/12

Značky: dělič, momentu

Text:

...2 bŕzd umožňuje ovládať druhú nepoškodenú.Na obr. 1 je znázornený priklad možného konštrukčného vyhotovenia deliča momentu ,sily podľa vynálezu. Mechanizmus je nakreslený v uvolnenom stave. Na obr. 2 je znázornená iná možnosť konštrukčného vyhotovenia deliča momentu podľa vynálezu.Vstupná objimka ł 5 pákou 3 je po oboch stranách opatrená ozubenim, ktorého činné boky 3 sú vytvorené skrutkovými plochamí na jednotlivých stranách objimky s...

Vysokofrekvenční dělič výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255932

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šimíček Bohumil, Michálek Karel

MPK: H03H 7/48

Značky: vysokofrekvenční, dělič, výkonu

Text:

...stavu v šikmém pohledu,2 ss 932 .2. nn obr. 2 je tento dělič znázorněn v přičném řezu.Jak je z přiložených obr. patrno, vysokorrekvenšní děliě podle vynálezu je tvořen uzavŕenou skříni ve tvaru obdélníkeve krabice a jeho vnitřní koąxíální prostor je vytvořen plochým dnemł a krabicovým víkem 3, kterým je ploché dno l překryto. Ploché-dno A je opatřeno třemi elektricky izolovanýmí přívodními otvorymg, jimiž jsou provlečeny nosné sloupky Q....

Mnohofázový dělič výkonu lineárně polarizované vlny s koaxiálními výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255015

Dátum: 15.02.1988

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 5/103

Značky: polarizované, lineárně, výstupy, koaxiálními, mnohofázový, výkonu, dělič

Text:

...rozměrů děliče a hlavně možnost zvětšení počtu výstupních vývodů podle požadované aplikace.Na obr. 1 je v podélném řezu znázorněn dělič výkonu s přizpůsobovacím trnem v provedení s deskovitou kopinatou částí trnu. Na obr. 2 je V nárysu znázorněn řez děličem výkonu s oblým proveàením kopinaté části trnu. Na obr. 3 je v bokorysu znázorněn podélný řez děličem nakresleným na obr. 2. Obr. 4 znázorňuje podélný řez děličem s radiálně umístěnými...

Mnohofázový dělič výkonu lineárně polarizované vlny s obdélníkovými výstupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255014

Dátum: 15.02.1988

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 1/16

Značky: výstupy, lineárně, dělič, mnohofázový, obdélníkovými, výkonu, polarizované

Text:

...obdél~ níkových výstupech jsou vzájemné posunuty o hodnotu odpovídající zákonitostem mnohofázových systémů. 4Vyšší účinek tedy spočívá v tom, že tvorba kruhově polarizované vlny a přízpůsobení vlny k obdélníkovým výstupům probíhá na kopinatém trnu, aniž je třeba předřadit samostatný kruh)vý polabizátor při napájení lineárně polarízovanou vlnou.Na obr. 1 je v podélném řezu znázorněn dělič výkonu s kopinatým přizpůsobovacím trnem V provedení s...

Mnohofázový dělič výkonu kruhově polarizované vlny s kruhovým vlnovodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253992

Dátum: 17.12.1987

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 5/103

Značky: vlnovodem, mnohofázový, kruhové, dělič, kruhovým, polarizované, výkonu

Text:

...jmenované prvky jsou známé.- 5 253 992 Příklady provedení děličů podle vynálezu jsou uvedeny naObr. 1 ukazuje podélný řez dělíčem s nejjednodušším kovovým přizpůsobovacím trnem. Na obr. 2 je příčný řez děličem nakresleným na obr. 1 v provedení se třemi koaxiálními vývody Obr. 3 zobrazuje podélný řez děličem se složitějším tverem kovového přízpůsobovacího trnu a se zkrácenými vývody. Provedení s dutým kovovým přizpůsobovacím trnem a...

Prepínatelný delič digitalizovaného ladiaceho napätia s nastavitelnými dolnými hranicami pre napäťové syntetizéry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251968

Dátum: 13.08.1987

Autor: Dörnhöfer Mikuláš

MPK: H02M 3/319

Značky: digitalizovaného, hranicami, syntetizéry, napäťové, dolnými, prepínatelný, nastavitelnými, ladiaceho, dělič, napätia

Text:

...je pripojený na jeden pól tiltračného kondenzátora 14, ktorého druhý pól je pripojený na výstupnú svorku D zdroja vytiltrovaného jednosmerného ladiaceho napätia a na jeden koniec druhého odporu 13, ktorého druhý koniec je pripojený na krese. Na svorku C riadiaceho obvodu napäho jeden koniec je pripojený cez treti odpor 11 na kolektor prvého tranzistora 12 a druhý koniec prvého odporového trirnra lil je pripojený cez štvrtý odpor i na spoločný...

Dělič – separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244521

Dátum: 16.02.1987

Autori: Novotná Ladislava Brandýs Nad Labem, Brabenec Miroslav, Kužniar Josef

MPK: F23K 1/00

Značky: dělič, separátor

Text:

...KHHBY yceueanoro Konyca. nmamerp Bepxnero ocnoBanna 8 Kowoporo paBeH nnamerpy HmHero ocuonanna 9 yuacrKa 2, a nnamewp Hnmnero ocaosanna I 0 cocmaanaew 0,9-1,0 or nnamerpa nnnunpnuecmoñ Bcrannn 6. Hnmnnü open cópdcHoü Tpyóu 3 npnmuxaew K Bepxuemy Topuy Kopnyca I.YcTpoücTBO paóoraer cnenyxmnm 0 Ópa 30 M.Huneraaonu HOTOR nocwynaem B Hamann qacrn 7 Kopaca I, B KOT 0 p 0 Ě npomcxonnw pacxpuwne nunerasonoro nowoxa M óonnmaa ero qacrs c...

Konektorový optický dělič

Načítavanie...

Číslo patentu: 234075

Dátum: 01.10.1986

Autor: Holubová Helena

MPK: G02B 5/14, G02B 7/26, H01P 1/04...

Značky: dělič, konektorový, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Konektorový optický dělič pro spojovací účely ve světlovodné technice řeší problém Jednoduché konstrukce optických děličů využitím části stávajících konektorů. Jeho podstata spočívá v tom, že v osové části nejméně jed noho vnitřního pláště (2a, 2b) je vytvořena dutina (21a), která navazuje na zúžující se dutinu (31a) ve středicí vložce (3a), dělicí vláknové světlovody (4a, 4b) ve středicí vložce (3a) jsou opatřeny zkosením vytvářejícím mezi...

Delič krutiaceho momentu pohonu turasu bagrovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 229290

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cabarka Juraj

MPK: E02F 3/12

Značky: pohonů, dělič, momentu, krútiaceho, turasu, bagrovacieho, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Delič krútiaceho momentu pohonu turasu bagrovacieho zariadenia, vyznačujúci sa tým, že jej tvorí na hriadeľ (3) pripevnený náboj (1), ktorý má na vonkajšej strane vytvorené ramená (2) obopínané, na náboj (1) otočne uloženým ozubeným vencom (5), ktorý má na vnútornej strane vytvorené ramená (6) a do priestoru medzi ramenami (2) a (6) sú umiestnené pružiace členy (7) s nastavovačom predpätia (8) a náboj (1) je opatrený ukazovateľom (9) a ozubený...

Vysokonapěťový odporový a kapacitní dělič

Načítavanie...

Číslo patentu: 229243

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pištělka Milan, Pilka Vojtěch, Lang Jiří

MPK: H01J 37/26

Značky: vysokonapěťový, kapacitní, dělič, odporový

Zhrnutie / Anotácia:

Dělič je určen zejména pro zdroje urychlovacího napětí, např. pro elektronově optické přístroje. Vynález popisuje konstrukční kombinaci a prostorové uspořádání děliče. Podstatou děliče je, že sériově zapojená odporová tělíska a sériově zapojené kondenzátory jsou nasunuty v izolačních trubicích vedle sebe navinutých do spirály na vodivém krytu zdroje urychlovacího napětí a překrytých vodivým pláštěm. Dělič je určen zejména pro zdroje...

Odporový dělič vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221341

Dátum: 15.01.1986

Autor: Šálek Robert

Značky: napětí, odporový, vysokého, dělič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje odporový dělič vysokého napětí vytvořený řetězcem sériově zapojených odporů zabudovaných v izolační hmotě, například ve tvrditelné pryskyřici. Podstatou vynálezu je, že odpory děliče jsou před propojením a zalitím tvrditelnou pryskyřicí sestaveny vedle sebe do tvaru meandru a opatřeny silikonovou trubičkou přesahující oba konce odporu o 5 - 30 % jeho délky. Vynález je určen zejména pro odporové děliče stabilizovaných...

Integrovaný odporový dělič napětí pro elektrovakuová zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 219638

Dátum: 15.08.1985

Autori: Janatková Hana, Zikeš Václav, Jedlička Michal

Značky: odporový, napětí, zařízení, integrovaný, dělič, elektrovakuová

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný odporový dělič napětí pro elektrovakuová zařízení, umístěný uvnitř jejich vakuového obalu. Tento dělič se uplatňuje zejména v elektronových násobičích, v elektrostatických válcových zrcadlových energetických analyzátorech, cykloidálních hmotových spektrometrech a hmotových spektrometrech typu omegatron. Při použití tohoto integrovaného odporového děliče napětí je proud uvolňovaných molekul z celého děliče v rozmezí 1019s-1 až 0 s-1...