Patenty so značkou «deliace»

Dierovaný murovací prvok pre akusticky deliace steny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6777

Dátum: 06.05.2014

Autori: Kopecký Vít, Horský Antonín, Szöllösi Gabriel

MPK: E04B 2/18, E04B 1/74, E04C 1/00...

Značky: akustický, murovací, stěny, deliace, dierovaný, prvok

Text:

...prispôsobuje šírke murovacieho prvku l. Na jednej strane murovacieho prvku l sú perá g a drážky g tvarované tak, že zvonku vystupujúce perá g sa vonkajším smerom zužujú, zatiaľ čo perá g na opačnej strane murovacicho prvku l sa vonkajším smerom rozširujú. Pri uložení murovacích prvkov l vedľa seba na doraz sú medzi bočnými plochami pier g a zdanlivými plochami drážok à vzduchové medzery. Ďalej sú perá g a drážky à aspoň na jednej zvislej...

Obojstranné zvodidlo pre stredné deliace pásy cestných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6719

Dátum: 02.04.2014

Autori: Pachlopník Radim, Molin Stanislav, Žídek Radim, Noháč Robert, Chvalina Jiří, Rochovansky David

MPK: E01F 15/00

Značky: obojstranné, cestných, komunikácií, pásy, deliace, stredne, zvodidlo

Text:

...podľa stavu techniky v pohľade od vozovky, obr. 2 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. l V reze, obr. 3 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa predloženého technického riešenia V pohľade od vozovky,obr. 4 uskutočnenie obojstranného zvodidla podľa obr. 3 V reze, obr. 5 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade pozdĺž vozovky, obr. 6 uskutočnenie dištančného dielu podľa stavu techniky V pohľade od...

Deliace ústrojenstvo a spôsob rozdeľovania balíka a oddelenie baliaceho materiálu od balíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16896

Dátum: 07.08.2009

Autor: Murphy William Kieran

MPK: A01F 29/00, A01D 87/12

Značky: ústrojenstvo, spôsob, baliaceho, deliace, rozdeľovania, materiálů, oddelenie, balíka

Text:

...robotníka. Okrem toho, v prípade, že tým, kto obsluhuje deliace ústrojenstvo, je vodič traktora, ktorý ovláda toto ústrojenstvo zkabíny traktora a ktorému v priebehu obsluhy tohto ústrojenstva nevypomáha iná ďalšia osoba, po každom rozdelení balíka taká obsluha deliaceho zariadenia musí zostúpiť z kabíny traktora, aby oddelila balík od obalového materiálu. To je značne nevýhodné.0006 Patent US 5544822 A opisuje deliace...

Deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8741

Dátum: 22.07.2008

Autor: Hansen Bernd

MPK: B26D 5/08, B26F 1/38, B29C 49/72...

Značky: deliace, zariadenie

Text:

...nastavovacie práce deliaceho zariadenia, pokým by sa jedným deliacim zariadením chceli oddelovat rôzne druhy alebo veľkosti výrobkov-nádob od rámcového odpadu. Samozrejme sa môže zachovávať aj pätková časť a meniť sa hlavová časť,pokýmje to nevyhnutné.0014 Výhodným spôsobom sa odovzdávacimi zariadeniami, okrem najmenej jedného otočného zariadenia, usporiadanými za sebou v dopravnej linke, zlepší tok materiálu pre kartový rámcový zväzok...

Modulové sálavé deliace steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12336

Dátum: 29.10.2002

Autor: Mucignat Carlo

MPK: F24D 3/16

Značky: deliace, modulové, stěny, sálavě

Text:

...čiastočne zväčšený perspektívny pohľad na modulový prvok z obrázka 1obrázok 3 je čiastočne zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci niekoľkomodulových prvkov spojených navzájomobrázok 4 je čiastočne zväčšený perspektívny pohľad znázorňujúci modulový prvokdeliacej steny spojený s koncovým prvkom aobrázok 5 je typický pohľad na aplikáciu predloženého vynálezu. 0014 V ďalšom texte sa odkazuje na vyššie uvedené obrázky.0015 Modulový prvok 1...

Deliace zariadenie na oddeľovanie perforovaných hadicových častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279229

Dátum: 08.06.1994

Autor: Achelpohl Fritz

MPK: B65H 35/10

Značky: částí, deliace, hadicových, perforovaných, zariadenie, oddeľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka deliaceho zariadenia na oddeľovanie perforovaných hadicových častí, s ťažným zariadením (16) a odtrhávacím zariadením (14). Tie majú vždy na obidvoch stranách hadicového pásu (12), ktorý má byť oddelený, protiľahlé kladky alebo valčeky (18, 20), okolo ktorých obiehajú nekonečné dopravné pásy (26, 28), pričom sa valčeky odtrhávacieho zariadenia (24) dajú pohybovať v smere k hadicovému pásu (12). Aby nedošlo k prešmyknutiu pásu v...

Deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 134

Dátum: 11.08.1993

Autor: Vlk Jaroslav

MPK: E04B 1/02

Značky: deliace, zariadenie

Text:

...boční profily mohou být opatřeny na své vnější ploše úchytnýml výhěžky. Koncový prvek ve vysnnutě poloze s výhodou zapadá do zámku přlpevněného k pevnému pod-.kĺadu- Nozí výhody děliclho zařízení podle tohoto Leehn 1 cké~ho řešení lze uvést násohení lzolačních účinkü při přesném vymezení vzduchové mezerv mezi okenními skly n follemi. možnost izolací nejen prostupovýuh otvurů. ale i celých stěn a stropů. možnost- oddělení Lepelně nejvíce...

Vibračné deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279384

Dátum: 15.09.1991

Autori: Durstberger Rudolf, Hofer Gerhard

MPK: B07B 13/11

Značky: vibračně, deliace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vibračné deliace zariadenie s paralelne usporiadanými vibračnými poschodiami, ktoré obsahuje dva rady (A, B) vibračných poschodí (11, 12) v sérii, pričom sklon poschodí oboch radov je rôzny. Vo výhodnom usporiadaní sklon poschodí prvého (horného) radu (A) k horizontále je menší než sklon smeru vibrácie (f) k horizontále. V ďalšom výhodnom usporiadaní majú poschodia druhého radu (B) plochejší a strmší úsek a sú zospodu konkávne.

Deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233888

Dátum: 01.04.1987

Autor: Šuška Štefan

MPK: F16D 71/02

Značky: deliace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Učelom vynálezu je umožnenie delenia na nerovnaké kroky. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim z hydraulického valca, ktorého piest je na jednej strane opatrený ozubeným hrebeňom zaberajúcim s ozubeným kolesom voľnobežnej spojky. Na druhej strane mimo hydraulického valca je piest opatrený skrutkou s nastavovacími maticami.

Viacvretenové deliace a upínacie zariadenie s centrálnym upínaním obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219571

Dátum: 30.09.1985

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavol, Charvát Marián, Klučiar Rudolf

Značky: centrálnym, viacvretenové, upínaním, deliace, obrobkov, upínacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť na danom obrábacom stroji opracovať viac výrobkov naraz pracovnými operáciami, rozdelenými po obvode obrobku v určitom uhlovom rozstupe pri centrálnom upnutí týchto obrobkov. Uvedený účel sa dosiahne zariadením, pozostávajúcim zo skrine s deliacim zariadením a rozvodom natáčania ozubenými kolesami na pracovné vretená, uložené v telese skrine a ukončené upínacím hrotom, pričom skriňa je priskrutkovaná k stolu...

Hydraulické deliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 213725

Dátum: 01.04.1984

Autor: Zoň Vincent

Značky: hydraulické, deliace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické deliace zariadenie podľa vynálezu je určené najmä na presné a kolmé delenie tyčového materiálu, prisúvaného ku stroje na trieskové obrábanie. Presné a kolmé delenie tohto materiálu sa dosahuje tým, že tyčový materiál je z obidvoch strán strižného miesta pevne zovretý, čím sa odstráni našikmenie deliacej roviny, ako aj deformácia okrajov strihaného predmetu.