Patenty so značkou «delenie»

Spôsob a zariadenie na delenie monokryštalických materiálov, zariadenie na nastavovanie monokryštálu a skúšobný postup

Načítavanie...

Číslo patentu: 286535

Dátum: 12.11.2008

Autori: Kumann Cornelia, Flade Tilo, Hammer Ralf, Kleinwechter André, Gruszynsky Ralf

MPK: B28D 5/00, C30B 33/00, C30B 35/00...

Značky: delenie, postup, materiálov, nastavovanie, monokrystalických, spôsob, zariadenie, monokrystalů, skúšobný

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe delenia sa prvý uhol (ró) medzi určitou kryštalografickou orientáciou (K) a smerom (V) posuvu volí tak, že sily (Fx-, Fx+) pôsobiace na deliaci nástroj (2, 8) počas delenia v smere kolmom na deliacu rovinu (T) sa navzájom kompenzujú alebo sa sčítajú na vopred stanovenú silu (F--›). Zariadenie na delenie má meracie zariadenie (6) na meranie vychýlenia (X) deliaceho nástroja (2, 8) v smere kolmom na smer (V) posuvu. Zariadenie je...

Stacionárna fáza na chromatografické delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285319

Dátum: 16.10.2006

Autor: Foltín Jozef

MPK: G01N 30/00, B01D 15/08

Značky: fáza, chromatografické, delenie, stacionárna

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou tohto vynálezu je použitie zmesových kryštálov vody modifikovaných aspoň jednou chemickou látkou, ktorá má rozpustnosť vo vode pri 0 °C maximálne 1 % hmotn., ako stacionárnej fázy na chromatografické delenie látok. Hlavnými výhodami stacionárnej fázy podľa vynálezu sú nízka cena a dostupnosť stacionárnej fázy, nenáročná likvidácia balastných látok a regenerovateľnosť použitej prídavnej chemickej látky.

Delenie stereoizomérnych N,N-dialkylamino-2-alkyl-3-fenylalkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13909

Dátum: 29.05.2006

Autori: Hell Wolfgang, Buschmann Helmut Heinrich

MPK: C07C 213/10, C07C 217/72

Značky: stereoizomérnych, delenie, n,n-dialkylamino-2-alkyl-3-fenylalkánov

Text:

...a používa sa namiesto toho takmer výlučne na analytické účely. Existuje preto požiadavka na spôsob, ktorý je tiež vhodný na delenie enantiomérov chirálnych N,N-dialkylamino-2 alkyl-3-hydroxy-3-fenylalkanov v preparatívnom meradle.0012 Preto úlohou tvoriacou základ tohto vynálezu je poskytnúť spôsob delenia stereoizomérov, výhodne enantiomérov, chirálnych N,N-dia|kylamino-2-aIkyl-3 hydroxy-3-fenylalkánov, ktorý sa môže tiež uskutočňovať v...

Delenie lignocelulózy na báze rozpúšťadla celulózy s miernymi reakčnými podmienkami a cyklovaním činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9138

Dátum: 29.03.2006

Autor: Zhang Percival

MPK: C13K 1/02, D21F 11/00, D21C 5/00...

Značky: reakčnými, báze, delenie, podmienkami, miernymi, cyklovaním, činidiel, rozpúšťadla, celulózy, lignocelulózy

Text:

...desaťročí predmetom aktívneho výskumu a vo vedeckej literatúre (McMillan, 1994) je skúmaná a publikovaná široká škála tepelných, mechanických a chemických prístupov k predspracovaniu (a ich kombinácie). Historicky je cieľom predspracovania rozbiť väzby medzi celulózou, hemicelulózou a lignínom odstránením lignínu a/alebo hemicelulózy tak, aby boli vytvorené enzymaticky stráviteľné celulózove pevné látky. Cieľom je maximalizovať premenu...

Zariadenie na delenie parou vytvrdených blokov stavebného materiálu a použitie takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6921

Dátum: 18.02.2005

Autori: Fritsch Wolfgang, Bayer Peter, Kniesmeier Heinrich

MPK: B65G 59/06, B28B 13/00

Značky: párou, blokov, použitie, zariadenie, zariadenia, delenie, materiálů, takéhoto, vytvrdených, stavebného

Text:

...Deliace zariadenie 1 podľa vynálezu má aspoň vždy jedno vonkajšie stnneňové zariadenie 2 a vždy jedno vnútorné strmeňové zariadenie 3, pričom výhodne množina, hlavne 5 až 10 vonkajších strmeňových zariadení 2, tvori prvý strrneňový tunel, a množina vnútorných strmeňových zariadeni 3, hlavne 5 až 10 vnútomých strrneňových zariadeni 3, tvorí druhý strmeňový tunel. Prvý strmeňový tunel a druhý strmeňový tunel lícujú v pozdĺžnom smere 12...

Zariadenie na delenie stavebných betónových odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260317

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šupola Ivan

MPK: B02C 9/00

Značky: betonových, delenie, stavebných, zariadenie, odpadov

Text:

...strnie točivêho s dělennu kustmuÚčelem řešení je dosáhnout u statoru horizontáLníhvo elektrického stroje točivého s délennu kostnowu zjednodušené montáže statonorvého jha s vinutím statorovým a jeho možnosti kontroly i za provozu.To se dosáhne tím, že v čelních stěnách kostry staüoru jsou Vytvořená vyztuževná půlkruhová vxybrání pro uloxžení ložisek minor ru, přičemž čelní stěny jsou spojený s boč~ nimi stěnami kostry a obě čelení stěny...

Zariadenie na presné delenie potrubných izolačných puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1975

Dátum: 07.10.1998

Autor: Nitra Ladislav

MPK: F16L 59/22

Značky: izolačných, delenie, zariadenie, potrubných, púzdier, přesné

Text:

...z nosných líšt a na nich upevnenýchstabilizačných dosiek. Nosnými lištami sa rozumeju podlhovasté telesá saspoň jednouplochou stranou, ako ploché tyče alebo profily. Stabilizačné dosky, ktoré sú na nich upevnené,umožňujú opretie deleného izolačného puzdra a vedenie ostria rezného nástroja pri reze.Manipulačne je najvhodnejšie, pokial sa vodiace prvky nachádzajú na prednej azadnej strane konštrukcie, pričom jedna ztaldo vytvorených...

Zariadenie na prípravu tlakového vzduchu pre nízkotepelné delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278193

Dátum: 13.05.1992

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 3/04, B01D 3/00

Značky: vzduchu, tlakového, zariadenie, delenie, nízkotepelné, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie rieši ochladenie vzduchu pred jeho komplexným čistením a následným skvapalnením a nízkotepelným delením. Zariadenie pozostáva z priameho chladiča (3), výparného chladiča (6), z adsorbérov (5, 15) a z chladiča (4) vody. Do strednej časti priameho chladiča (3) je zaústený nástrek (19) vody z výparného chladiča (6), zatiaľ čo do hornej časti priameho chladiča (3), je zaústený nástrek (20) ochladenej vody z vodného chladiča (4). Tam, kde...

Zariadenie na delenie textílií a umelých hmot podlepených na čiastiach materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265345

Dátum: 13.10.1989

Autor: Zvirák Ján

MPK: D06H 7/00

Značky: podlepených, zariadenie, textilií, čiastiach, umělých, delenie, materiálov

Text:

...na obr. 3 je čiastočný priečny rez funkčnou deliacou jednotkou a na obr. 4 je pohľad na tvar zubovZákladnou častou zariadenia je podstavec l s doskou g, na ktorej je pripevnený rám Q s uchyteným zvislým pneumatickým valcom A pevne spojeným piestnicou s voditkom É nožov,ktoré je vedené vodiacimi kolikmi É uchytenými na ráme Ä. Vo voditku 5 nožov sú uchytené opierky 1 s nastaviteľným pritlakom pružinami g na nože lg opatrené jednostranným...

Zariadenie na beztrieskové delenie výrobkov z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264829

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jóža Vladimír, Pleva Štefan, Fázik Anton

MPK: B29L 23/00, B29C 71/00

Značky: delenie, plastov, výrobkov, zariadenie, beztrieskové

Text:

...pri praci.Na pripojených výkresov je znázornená zariadenie v pozdlžnom reze na beztrieskove delenie výrobkov z plastov. Na obr. č. 1 je znázornená prevedenie, kde posuv mostíka zabezpečuje pneumatický valec, na obr. č. 2 je znázornený posun mostíka pomocou ěnekového prevodu, na obr.č. 3 je znázornenýposun mostíka válcom a na obr. č. 4 posun mostíka zabezpečuje závažie.Výrobky z plastov napr. polyetylenové rúry sú delené deliaoími kotúčmi l...

Frakčno-sedimentačné zariadenie na delenie škrobovo-bielkovinovej suspenzie z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264723

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polívka Ľudovít, Levčík Pavol, Zajac Peter, Smelík Andrej

MPK: A23L 1/195

Značky: suspenzie, škrobovo-bielkovinovej, zariadenie, kukurice, frakčno-sedimentačné, delenie

Text:

...procesu deleniahškrobu od ostatných zložiek, jednoduchosť obsluhy,čistá a zdraviu neškodná, nehlučná, rovnomerné prevádzka, získanie mimoriadne čistého finálneho škrobového produktu s obsahom 0,2 až 0,4 zvyškového qluténu v sušine s možnosťou jeho lepšej aplikácie vo forme suroviny pre dalšie výrobky.Na priloženom výkrese je schematicky znázornený priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pozdlžnom reze. Zariadenie podľa vynálezu, ako...

Zariadenie na delenie rúrok strihaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257143

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čupka Vladimír

MPK: B23D 21/08

Značky: delenie, rúrok, zariadenie, stříháním

Text:

...ktorý zabezpečuje konštantnú velkosť strižnej vôle v procese strihania, nezávislej od velkosti axiálnych sil, priaznivo vplýva i na kvalitu strihu. Zniži sa veľkosť deformácii odstrižkov a tým sa uľahčí vzájomný pohyb medzi strihanou rúrkou a vnútorným tŕňom, čo je základnou podmienkou jeho použitia pre delenie rúrok strihaním. Výhodou vnútorného tŕňa podľa vynálezu je jeho smerová univerzálnosť. vzájomný pohyb obidvoch časti vnútorného tŕña...

Zariadenie na tepelné delenie železobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256707

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sečkár Pavol

MPK: B28B 11/14

Značky: delenie, tepelně, železobetónu, zariadenie

Text:

...na posuvovej rúrke.Hlavnou výhodou zariadenia podľa vynalezu je, že sa dosiahne vysoká produktivita práce pri nižšej hladine hluku, čím sa dosiahne úspora pracovných sil a zlepší sa hygiena práce. Navyše práca so zariadením podľa vynálezu je nenáročná na fyzickú silu obsluhy.Na priloženom výkrese je znázornený vschematickom náryse príklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie podľa vynalezu, ako je znázornené na výkrese, pozostáva...

Zariadenie na delenie kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254688

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oravec Ivan

MPK: G01B 5/00

Značky: kruhu, delenie, zariadenie

Text:

...Kruhové doska 1 je opatrená strediacim otvorom, v ktorom je uložený strediaci čap3 meracieho segmentu 4, ktorého jeden koniec je opatrený úchylkomerom 5, kde jeho plochý dotyk 51 je opretý o gulovú plochu 21 susedného prestaviteľného dorazu 2. Druhý koniec meracieho segmentu 4 je opatrený ťažnými pružinami 6, ktoré sú v predpatom stave zasunuté za vodiace teleso 22 prestavitelného dorazu 2. Prestavitelný doraz 2 pozostáva z čapu 20 s gulovou...

Zapojenie riadiaceho člena pre rovnomerné delenie veľkosti kroku krokového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242321

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kalina Karel, Smrž Rudolf

MPK: H02P 8/00

Značky: delenie, člena, kroku, krokového, motora, riadiaceho, zapojenie, veľkosti, rovnoměrné

Text:

...vstup je pripojený výstup dekodéra 9, na vstup ktorého je pripojený výstup vratného čítača 1 D.Činnosť zapojenia je nasledovnáVýstupné impulzy impulzného generátora 13 sú cez členy logického súčtu 5, E privedené na vstupy oboch deličov 7, 8. V pripade ak na začiatku činnosti boli oba deliče vynulované, budú ich výstupné impulzy vo fáze. Na ovládač krokového motora 11 prichádzajú vl tomto prípade súčasne výstupné impulzy deliča 7, ktoré...

Analytické činidlo na delenie zmesi kovových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252704

Dátum: 15.10.1987

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Lübkeová Soňa, Valášková Iva

MPK: G01N 27/26

Značky: zmesí, analytické, iónov, činidlo, kovových, delenie

Text:

...vytvára s iónmi kovov komplexy, ktoré pri elektroforetickom delení zmesí vykazujú dobrú seletivitu príbuzných kovov.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené analytickým činidlom na delenie zmesi iónov prechodných kovov a kovov Il. A a III. A skupiny Mendelejevovej periodickej sústavy elektroforetickou metódou, ktorého podstatou je, že je tvorené kyselinou Z-hexylj-S-(2-hydroxyety 1...

Zariadenie na delenie syntetických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252534

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lukačik Peter, Lietava Ján, Lošonský Štefan, Bigoš Ján

MPK: B23K 7/02, B26D 1/01

Značky: delenie, syntetických, zariadenie, materiálov

Text:

...za sebou na nosnej konštrukcii súčasťou, ktorej je deliaca rovina.Vyhodou tohoto zariadenia na delenie syntetických materiálov je najmä v univerzálnosti použitia pre všetky druhy delených syntetických materiálov. Ďalšou výhodou je jednoduchosť konštrukcie, .nizka hmotnost a. premiestniteľnosť zariadenia. Zariadeniesi nevyžaduje žiadne zvýšené nároky na údržbu. Pracuje bezporuchove pričom manipulácia s ním je bezpečná a jednoduchá....

Zapojenie pre reguláciu a optimalizáciu rezných podmienok pre zariadenie na trieskové obrábanie a delenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 249899

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šutta Peter, Frais Jindřich

MPK: G05B 13/02

Značky: dřeva, reguláciu, zariadenie, optimalizáciu, trieskové, delenie, zapojenie, řezných, obrábanie, podmienok

Text:

...elektromotora 1 p-ohonu rezneho nástroja. Na usmerňovací obvod 3 je pripojený analögovočíslicový prevodník 4, ktorý je riadený mikropočítačom 5. Mikropočítač 5 sleduje okamžitú hodnotu prúdu z analógovočíslicovéhow prevodnika 4, prekročenie hodnoty obvodu 9 predvoľby teploty rezného nástroja, snímač 11 prítomnosti rezaneho »materiálu a porovnáva ich s obvodom 11 predvoľby hodnoty prú-du elektromotora 1 pohonu rezného nástroja a obvodom 12...

Rotorové zariadenie na nasádzanie hadičky na nástavec a jej delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248226

Dátum: 12.02.1987

Autori: Benák Rudolf, Zámečník Jaroslav, Radič Rudolf

MPK: B23P 19/04

Značky: nástavec, zariadenie, rotorové, delenie, nasádzanie, hadičky

Text:

...15, ktorého horný koniec je s hriadelom 3 spojený .prostrednictvom polohovacieho prevodu 11. P-clohovací prevod 11 je tvorený retazovými .kolesami 22,z ktorých hnacie je pevne uchytené na puzdre 13 a hnané .na vretene 15. Reťazové kolesá 22 sú opásané .reťaz-ou 23. Na dolnom konci vretena 15 je uchytená nasádzaucia hlavice 17, tvorená klieštinami 16 uloženými na .pružinách 27. Na hornej ploche pracovného .rotora 4 je prestavitelné...

Analytické činidlo na delenie zmesi kovových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248065

Dátum: 15.01.1987

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Lübkeová Soňa, Valášková Iva

MPK: G01N 27/26

Značky: kovových, zmesí, činidlo, delenie, iónov, analytické

Text:

...072 popisuje tenzidy na báze komplexonov vmonoamínového typu a spôsob ich výroby- jednou z popísaných zlúčením je aj .kyselina ,Z-hexyl-nni~tri 1 otrioctvová. Plopísané tenzidy možno použiť alko analytické činiudlá, flotačné činidlá, anntioxidanty, katalyzátory a .pomocné látky v rôznych oblastiach chémie.Bolo zistené, že kyselina Z-(heXyIJ-nitrilotriootová vytvára s iónmi kovov komplexy,ktoré .pri elektroforetickom .delení zmesí vyIkazujú...

Nožnice na priečne delenie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222007

Dátum: 15.07.1985

Autor: Čelko Rudolf

Značky: priečne, nožnice, delenie, pásov

Zhrnutie / Anotácia:

Nožnice na priečne delenie pásov zvlášť vhodné pre delenie páskového odpadu vznikajúceho pri ostrihovaní plechu. Účelom vynálezu je zjednodušenie manipulácie pri delení páskového odpadu vznikajúceho pri ostrihovaní plechových tabúľ. Uvedeného účelu sa dosiahne nožnicami na priečne delenie pásov pozostávajúce z dolného excentrického hriadeľa 3 a horného excentrického hriadeľa 4, ktoré sú usporiadané za sebou v stojanoch 2, pričom na dolnom...

Zariadenie pre výmenu, čistenie a odber vzoriek silikagélu z adsorbéru, najmä z adsorbéru pre zariadenie na delenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218739

Dátum: 01.06.1985

Autor: Gajdoš Ivan

Značky: zariadenie, vzduchu, čistenie, adsorberů, silikagelu, odber, vzoriek, najmä, výměnu, delenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém výmeny, čistenia a odberu vzoriek opotrebovaného silikagélu z adsorbéru, najmä pre zariadenie na delenie vzduchu a rieši tiež problém zníženia energetickej náročnosti, úspory materiálu a bezpečnosti výrobne kyslíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že celé zariadenie na delenie vzduchu môže ostať v plnej prevádzke a ohreje sa len príslušný adsorbér, z ktorého plynový ejektor vybavený regulovaným prúdom stlačeného...

Usporiadanie pridržiavačov pre viacnásobné delenie tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213726

Dátum: 01.04.1984

Autor: Zoň Vincent

Značky: viacnásobné, pridržiavačov, usporiadanie, tyčového, delenie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém dosiahnutia čo najjednoduchšieho usporiadania pridržiavačov tyčového materiálu, vhodného pre deliace, resp. strihace zariadenie, napojené na výkonné rotorové obrábacie automaty. To sa dosahuje osobitou úpravou výkyvných pridržiavačov, uložených v drážke nástrojového držiaka a v hlave osadenej piestnice.