Patenty so značkou «dekontaminácie»

Spôsob dekontaminácie kvapalného rádioaktívneho odpadu s obsahom jedného alebo niekoľkých chemických rádioaktívnych prvkov extrakciou pevnej látky z kvapaliny pôsobením recyklačnej slučky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10133

Dátum: 17.02.2009

Autori: Barre Yves, Pacary Vincent, Plasari Edouard

MPK: G21F 9/12, G21C 19/46, G21F 9/16...

Značky: prvkov, kvapalného, kvapaliny, rádioaktívnych, niekoľkých, jedného, rádioaktívneho, obsahom, látky, spôsob, extrakciou, odpadů, recyklačnej, dekontaminácie, chemických, pevnej, slučky, pôsobením

Text:

...sa získa suspenzia pevných častíc, ktorá zachytila prvky, ktoré sa majú vylúčiť a boli pôvodne prítomnév kvapalnom odpade. Konečný výsledok úpravy teda spočívaV uskutočnení etapy separácie kvapaliny a pevnej látky a to obvykle V dekantačnej nádobe. Uskutoćnenie tejto etapy Inôže byť uľahčene koagulačným a/alebo flokulačným činidlom. získaná pevná fáza na konci tejto etapy separácie (zvaná v tomto štádiu kalom) sa považuje za konečný odpad a...

Spôsob dekontaminácie povrchov jadrových zariadení kontaminovaných žiaričmi alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13139

Dátum: 16.07.2008

Autori: Bertholdt Horst-otto, Stiepani Christoph, Gassen Rainer, Zeiler Bertram

MPK: G21F 9/12, G21F 9/00, G21F 9/28...

Značky: žiaričmi, kontaminovaných, zariadení, jadrových, spôsob, povrchov, dekontaminácie

Text:

...teda zbavených oxidových vrstiev, zostávajú však voľným okom neviditeľné častice oxidov, ktoré obsahujú žiariče alfa alebo sú naviazané na žiariče alfa. Tieto častice držia len voľne na povrchu komponentov predtým zbavených svojej oxidovej vrstvy, takže žiariče alfa sa dajú čiastočne zotierať napríklad handrouv priebehu stieracej skúšky. Okrem týchto častíc sa môžu na povrchu komponentov nachádzať ešte aj častice obsahujúce0008 Pri demontáži...

Spôsob dekontaminácie oxidovej vrstvy povrchu komponentov alebo systému jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10552

Dátum: 15.11.2006

Autori: Maciel Terezinha Claudete, Strohmer Franz, Bertholdt Horst-otto

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: dekontaminácie, oxidovej, systému, jadrového, vrstvy, spôsob, povrchu, komponentov, zariadenia

Text:

...k oxidovej vrstve, zmočenej vodou, vo vyšších dávkach, takže je možné oxidáciu oxidovej vrstvy, najmä oxidáciu trojmocného chrómu na šesťmocný chróm uskutočniť rýchlejšie, najmä V prípade uskutočnenia postupu pri vyšších teplotách.0010 V kyslom roztoku nemá v porovnaní s alkalickým roztokom vyšší oxidačný potenciál len ozón, ale aj iné oxidačné činidla. Ozón vykazuje napríklad v kyslom roztoku oxidačný potenciál 2,08 V, v bázickom...

Spôsom dekontaminácie povrchovej plochy komponenty alebo systému jadrového zariadenia, vykazujúci oxidovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9651

Dátum: 15.11.2006

Autori: Strohmer Franz, Bertholdt Horst-otto, Maciel Terezinha Claudete

MPK: G21F 9/00

Značky: oxidovú, spôsom, jadrového, systému, komponenty, dekontaminácie, zariadenia, vykazujúci, vrstvu, plochy, povrchovej

Text:

...stabilita ozónu relatívne malá, takže je skoro nemožné vytvoriť na oxidovej vrstve dostatočne vysoké koncentrácie ozónu potrebné k rozštiepeniu spínelovej štruktúry oxidovej vrstvy v prijateľnom časovom úseku. Okrem toho je vnášaníe ozónu do veľkých objemov vody technicky náročné. Preto sa vo svetovom merítku presadzuje cez uvedené nevýhodyoxidácia manganistanom draselným alebo kyselinou manganistou.0004 US-A-4 287 002 zverejňuje spôsob...

Spôsob mikrobiologickej dekontaminácie materiálov znečistených škodlivinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 282987

Dátum: 09.12.2002

Autor: Noll Bernd

MPK: A62D 3/00, C12S 9/00, C12N 1/02...

Značky: mikrobiologickej, materiálov, spôsob, znečištěných, dekontaminácie, škodlivinami

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata opísaného spôsobu spočíva v tom, že sa dekontaminácia vykonáva pomocou suspenzie špeciálne vypestovaných mikroorganizmov, ktorá obsahuje prednostne rovnaké podiely aspoň troch z nasledovných mikroorganizmov DSM 6988, DSM 6989, DSM 6990, DSM 6991, DSM 6992 a DSM 6993.

Spôsob dekontaminácie rádioaktívnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280392

Dátum: 14.01.1998

Autori: Bradbury David, Elder George Richard

MPK: G21F 9/22, G21F 9/28, G21F 9/00...

Značky: materiálov, spôsob, dekontaminácie, rádioaktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dekontaminácie rádioaktívnych materiálov pozostáva z dvoch krokov: I. uvedenie materiálu určeného na dekontamináciu do styku so zriedeným roztokom obsahujúcim uhličitan, a to za prítomnosti ionexových častíc, ktoré buď majú chelatačnú funkciu, alebo je chelatačná funkcia na ne viazaná a II. oddelenie ionexových častíc od zriedeného roztoku obsahujúceho uhličitan. Dekontaminovanými rádioaktívnymi materiálmi môžu byť prírodné materiály,...

Spôsob dekontaminácie pôd znečistených kovmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280330

Dátum: 10.05.1995

Autori: Rizet Laurent, Charpentier Pierre Emmanuel

MPK: B09B 3/00

Značky: znečištěných, kovmi, spôsob, dekontaminácie

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrometalurgický postup dekontaminácie pôd (1) znečistených kovovými prvkami zahŕňajúci stupeň I zásaditého lúhovania na rozpustenie odstraňovaných kovových prvkov, stupeň II cementácie na vyzrážanie uvedených prvkov v kovovej forme (6) uskutočňovaný elektrochemickou výmenou so zinkovým práškom (5) vznikajúcim v stupni III elektrolýzy roztoku (7) z cementačného stupňa. Uskutočňuje sa dodatkový prívod zinku, výhodne na výstupe z lúhovacieho...

Spôsob dekontaminácie a sušenia kalov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277960

Dátum: 17.06.1992

Autor: Thiele Heinrich

MPK: C02F 11/14, C02F 11/12, C02F 11/18...

Značky: spôsob, dekontaminácie, použitie, kalov, sušenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dekontamináciu a sušenie kalov vznikajúcich pri mechanickom a biologickom čistení komunálnych odpadových vôd, ako i zhodnocovanie spracovaného kalu. Surový kal, predbežne odvodnený na obsah sušiny 20 %, sa využitím odpadového tepla vznikajúceho pri sušení ohreje na 70 st. C až 75 st. C, ohriaty kal sa pri turbulentnom miešaní zmiešava s kyselinou vínnou a/alebo kyselinou dusičnou, spôsobujúcimi prechod ťažkých kovov z pevnej...