Patenty so značkou «dekódování»

Zapojení pro jednotné dekódování stavů sekvenčních obvodů v dvoudrátové logice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270260

Dátum: 13.06.1990

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel, Golan Petr

MPK: G06F 13/00

Značky: jednotné, zapojení, stavu, dekódování, obvodů, dvoudrátové, sekvenčních, logice

Text:

...vstup nejvyššího adresověho rádu je pripojen k výstupu prepínače, jehože první vstup je připojen k výstupu zdroje logické jedničky, přičemž druhý vstup přebírače je pŕipojen k výstupu zdroje logické nuly a datový výstup permanentní paměti se dvěma podrozsahy je připojen k výstupní svorce dekódovaného stavu.Hlavni výhoda zapojení podle vynálezu spočíva v tom. že sekvenční obvody v obou větvíoh dvoudrátové logiky mohou být řešeny totožné...

Zapojení pro dekódování dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 259069

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kolář Aleš

MPK: H03M 13/00

Značky: dekódování, zapojení

Text:

...čtecího zařízení je připojen synchronizační vstup ll fázově vázaného oscilátoru § 19 p a datový vstup gł posuvného registru § 3.Výstup lg fázově vázaného osoilátoru § 19 je přípojen na vstup gł čítače Šłl a na vstup gg posuvného registru gg. Skupina hodinových výstupů gg posuvného re ag 1 stru gg je připojena na skupinu hodinových vstupů Q logické sí~tě gg. Skupina datových výstupů gg posuvného registru EB je připo V jena na...

Zařízení pro fázové kódování a dekódování číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 251158

Dátum: 11.06.1987

Autor: Filip Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: kódování, fázové, dekódování, číslicové, informace, zařízení

Text:

...přes vstup łgg kôdovaných dat na tvarovač Í, jehož výstup je spojen s prvním monostabílním klopným obvodem Q, na něž je přípojeno první hradlo § negovaného logického součinu, první ínvertor Z a druhý obvod łł exkluzívního logického součtu. Druhý monostabilní klopný obvodnímž je propojen i první invertor Z. Druhé hradlo g negovanéhologického součinu je spojeno s klopným obvodem RS gg. První monostabilní klopný obvod § je spojen s prvním...

Zapojení pro kódování a dekódování sériové binární informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250518

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kubín Pavel

MPK: H03M 7/00, G11B 5/00

Značky: zapojení, sériové, kódování, dekódování, informace, binární

Text:

...kódu mezi dvěma jedničlnami. Tyto charakteristiky bývají obvykle označovaný symboly d - pro mínimální počet nul mezi dvěma sousedními jedničkami a k - pro maximální možný počet nul mezi dvěma sousednímí jedrničkami a kódy označené těmito charakteristikami bývají nazývaný kódy RLL.Mají-li být splněny požadavky na hodnotu parametru d větší než nulovou umožňující pří zachování nejmenšího povoleného rozestupu mezi dvěma jedničkami signálu...

Obvod pro dekódování fázově kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231263

Dátum: 01.03.1987

Autor: Štork Milan

MPK: H03K 13/24

Značky: fázové, dekódování, signálu, kódovaného, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru přenos dat. Vynález řeší problém dekódování fázově kódovaných dat. Vynález umožní bezchybné dekódování fázově kódovaných dat, i když došlo k fázovému zkreslení při přenosu kódového signálu filtrem. Dekódovací obvod používá tři monostabilních klopných obvodů, které pracují při průchodu kódovacího signálu nulou, avšak jsou tak zapojeny, že dojde-li k fázovému skreslení signálu, je vygenerován puls odpovídající délky, při...

Zapojení přepínatelného obvodu dekódování adres

Načítavanie...

Číslo patentu: 229515

Dátum: 15.08.1986

Autor: Zeman Vojtěch

MPK: G06F 13/06

Značky: obvodů, přepínatelného, adres, zapojení, dekódování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přepínatelného obvodu dekódováni adres řeší problém jednoduchého dekódování adres v počítačových systémech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně dva adresní vodiče z výstupů adresní sběrnice jsou pomocí přepínacího prvku variabilně připojitelné na nejméně jeden vstup adresního dekodéru. Alespoň jeden další adresní vodič je připojen přímo na další vstup adresního dekodéru. Předmětné zapojení je možno využít v těch případech...

Zapojení k dekódování přenosového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223226

Dátum: 15.03.1986

Autori: Faber Stanislav, Bocek Karel, Tomanek Ervin

Značky: signálu, dekódování, přenosového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k dekódování přenosového signálu, zejména v soustavách automatického řízení. Zapojení se používá k převedení signálů složených z kódových složek ve tvaru aditivní kombinace standardních frekvencí na jednotlivé signály jednotné logické úrovně na výstupech sběrného členu. Podstata zapojení spočívá v tom, že vstupní svorky jsou spojeny se soustavou sériově řazených vstupních rezonančních okruhů tvořených paralelními LC...

Zapojení pro dekódování informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 220708

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čurda Otakar, Zahrádka Josef

Značky: informace, dekódování, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro dekódování informace o 8 bitech z děrné pásky pro režim vzor a číslo pro zápis informace do paměti pro řízení jednoho či více okrouhlých pletacích strojů, obsahující převodník kódu výstupu z děrné pásky a k němu zapojený čítač do čtyř pro synchronizaci s posunem děrné pásky, u něhož výstupy převodníku kódu jsou napojeny na vstupy binárních sčítaček, jejichž výstupy jsou napojeny na vstupy klopných obvodů, jejichž...