Patenty so značkou «deformace»

Přístroj pro měření radiální deformace vrtů a ovality otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270715

Dátum: 12.07.1990

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: deformace, otvorů, prístroj, radiální, vrtů, ovality, měření

Text:

...cenné, protože znalost charakteru, průběhu a velikosti těchto deformací ze známých podmínek je významným parametrem ke stanovení geomechanickeho modelu prostředí v němž bude důlní dílo realizováno a~tudíž i pro stanovení optimálního modelu součinnosti prvků systému hornina-výztuž. Navrhovaný přístroj umožňuje měřit deformace vývrtů ve více směrech v dostatečném měřícím rozsahu, tím umožňuje řešení úlohy PRGGNÚZA PRUJEVU HURSKÝCH...

Způsob odstranění deformace ozubených tyčí řízení při kondukčním kalení zejména pro osobní automobily a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268731

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paukner Jaromír, Jaroš Pavel

MPK: C21D 1/42, C21D 9/32

Značky: kalení, tohoto, způsobu, kondukčním, osobní, ozubených, zejména, tyčí, automobily, odstranění, deformace, zařízení, způsob, provádění, řízení

Text:

...jejímu povrchu přitlačovány. Ozubená tyč ll řízení se předehne přes výškově stavitelné podpěry 2, 25. V takto předehnutám stavu následuje vysokoírekvenční ohřev a po jeho ukončení následuje rychlé ochlazení ozubená tyče ll řízení. Po ukončení kalicí operace je zakalená ozubená tyč ll řízení rovná.Rovnací zařízení se skládá z upínacího pneumatického válce l, který je upevněn na konzole 3, která je součástí pevného rámu kalicího stroje. Konzola...

Způsob stanovení kritického stupně deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266836

Dátum: 12.01.1990

Autori: Přepiora Václav, Šedivec Jan, Perlík Jiří

MPK: G01N 3/60

Značky: stanovení, stupně, kritického, deformace, způsob

Text:

...zpracování u kovových materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, ze se vzorek deformuje na klínový tvar v rozmezi teplot 350 až 1 300 °C,podélně se rozřizne, zviditelní se makrostruktura, načež se změři tlouščka klínu v místě přechodu jemnozrnné struktury v hrubozrnnou. Kritický stupeň deformace se určí ze vztahůkde É je velikost deformace V proeentech, ho původní výška zkoušky a h rozměr zkoušky v místě přechodu.Výhodou...

Způsob omezení deformace při ohřevu rozměrných kruhových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266430

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuneš Josef, Vavroch Otakar, Bosman Josef, Fryček Václav

MPK: C21D 9/08

Značky: způsob, ohřevu, deformace, rozměrných, kruhových, součástí, omezení

Text:

...6 ĺaž 10 podpěr, čímž se zamezí naklápění horní části kruhové součástíPrincíp vynálezu bmstanoven po objasnění fyzikálního mechanizmu borcení součástí. Protože úplně teoretické řešení je prakticky neproveditelné z důvodu obecného charakteru prostorového, tepelně deformačního procesu, volí se řešení přibližně. Jeho podstata spočívá v objasnění vlivu počtu podpor pod sou- 0 částí, spočívající na pecním voze. Je nutno vycházet ze zjednodušené...

Způsob stanovení lokální deformace austenitických ocelí nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259820

Dátum: 15.11.1988

Autor: Kirsch Roman

MPK: G01N 3/28

Značky: lokální, austenitických, způsob, nedestruktivní, deformace, metodou, oceli, stanovení

Text:

...kvantífíkovat jejích celkový obsah, resp. obsah jedné z nich za nepřitomností nebo známého obsahu ostatních. je tedy možné měřením obsahu právě DIFF při různých stupních deformace stanovít závislost tohoto obsahu na stupni deformace. Výchozí struktura nemusí být přitom stoprocentně austenitická, obsah např. zbytkového ő-feritu lze k měření superponovat.Měřením obsahu. DIFF na. trhacích tyčích v místě jejich zaškrceni a lomulze pak...

Plošný nalepovací kombinovaný snímač povrchové teploty a poměrné deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 255117

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jaroš Petr, Rod František

MPK: G01L 1/22

Značky: deformace, kombinovaný, nalepovací, plošný, snímač, povrchové, teploty, poměrné

Text:

...univerzálnost, jelikož spojuje vlastnosti tenzomentru a odporového teploměru, které jsou pro snímání uvedené dvojice veličín převážně používány. Další předností je jeho konatrukční příbuznost s odporovými tenzometry,což je spojeno se zaběhnutou technologií výroby, snadnou instalací na objekt a možností přímého napojení na všeobecně rozšířené a celosvětově unifikované sériové tenzometrické aparatury a ústředny. Výhodou vůči termočlánkům je...

Spoj snímače deformace s měřeným předmětem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254557

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lampa Jaromír

MPK: F16B 1/00

Značky: měřeným, snímače, deformace, předmětem

Text:

...deformace velmi náročná a pracná.Uvedené nevýhody stávajících snímačú deformace strojních dílů se odstraní spojem snímače deformace s měřeným předmětem podle vynálezu, tvořeným nejméně dvěma montážními šrouby a dvěma upevňovacími šrouby pro spojení tělesa snímače deformace s měřeným předmětem ve dvou místech, jehož podstata spočívá v tom, že mezi upevñovacími šrouby a tělesem snímače deformace a montážními šrouby a vyrovnávací příložkou...

Snímač poměrné deformace uvnitř materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253535

Dátum: 12.11.1987

Autor: Olmer Jiří Csc

MPK: G01B 5/30

Značky: deformace, uvnitř, snímač, materiálů, poměrné

Text:

...měření.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kerý znázorňuje v řezu snímač poměrně deformace uvnitř materiálu podle vynálezu.Snímač podle vynálezu tvoří tenkostěnná trubľa l s hlavicemi 4, avšak trubka l je proměnného průřezu. Na válcové trubce 1 jsou vysoustruženy nákružky 1, které tvoří opěrné plochy pro ochranný kryt g. Brotože trubka L s výhodou tvoří jedno těleso s...

Přenosné laboratorní zařízení pro provádění deformace materiálu za konstantního tahového napětí při zvolené stálé teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Euba Štefan, Oddej Miška Koloman

MPK: G01N 3/18

Značky: deformace, laboratorní, materiálů, teplotě, prenosné, provádění, tahového, zařízení, napětí, konstantního, zvolené, stálé

Text:

...pracovní část zařízení z jednoho termostatu do druhého jednoduchou, řádově sekundovou operací a dílo bezprostřední styk tepelné malokapacítního systému ~ to znamená nepohyblivou čelist vsorek materialu pohyblivou čelist - s termostatovaným mediem o velké tepelné kapacitě unolñuje rychle prohłdtí vzorku na pfedepsanou teplotu s její dlouhodobou stabilitu.Podstata vynálezu je v dalším objasněna pomocí přiiožených výkresů, na nichž je...

Tenzometrický snímač poměrné deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 249001

Dátum: 12.03.1987

Autor: Olmer Jiří

MPK: G01B 7/18, G01L 1/20

Značky: poměrné, snímač, deformace, tenzometrický

Text:

...podle přiloženého výkresu, kde obr. l značí tenzometrický snímač podle vynálezu v podélném řezu, obr. 2 značí půdorys tenzometrického snímače podle vynálezu a obr. 3 značí způ-D sob zapojení tenzometrů v můstku u tenzometrického snímače poměrně deformace podle vynálezu.Snímač podle vynálezu se připevnňuje na pevné čepy l a g osazené na konstrukcí. Cepy l e g se osazují do otvoru ve zdivu nebo v betonu a zatmelují se bud cementovou...

Zařízení pro indikaci deformace osy rotujících soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 249256

Dátum: 12.03.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01M 1/08, G01M 13/04

Značky: deformace, zařízení, indikaci, rotujících, soustav

Text:

...ložiska. Výstup multíplikátoru je zapojen na prvý vstup sumátoru, jehož druhý vstup je propojen se zdrojem napětí žádané hodnoty. Spojení indikâtoru vstupní teploty oleje s aritmetickým členem dává na výstupu aritmetického členu signál úměrný viskozitě vstupního oleje.Tímto relativně jednoduchým způsobem se indikuje zatížení kluzného ložiska. Vlastní ložiska V tomto případě vlastně současně pracuje jako snímač, čehož se zařízením podle...

Zapojení pro automatické vyrovnávání deformace rámu lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231318

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kraus Josef, Hlaváček Ivan, Kosek Jiří

MPK: B30B 15/00

Značky: vyrovnávání, zapojení, deformace, automatické, rámu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické vyrovnávání deformace rámu lisu s ohledem na konstantní pracovní úroveň nástroje, sestávající z vyrovnávacího hydromotoru, radiálního hydromotoru s horním a spodním nástrojem, elektrického odměřovacího zařízení s čidlem, regulátoru, regulačního prvku a tlakového zdroje, vyznačené tím, že čidlo (9) je připevněné na spodním nástroji (4) se součástí elektrického odměřovacího zařízení (10), které je přes regulátor (11)...

Způsob stanovení zbytkové deformace v kovových, zejména polykrystalických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228083

Dátum: 15.02.1986

Autor: Procházková Olga

Značky: polykrystalických, materiálech, zejména, deformace, kovových, zbytkové, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení zbytkové deformace v kovových, zejména polykrystalických materiálech po mechanicko-tepelném zpracování, plastické deformaci, broušení apod., použitelný při určování skutečného průběhu zbytkového pnutí v tenké vrstvě pod povrchem materiálu, např. v otvorech lisovnic nebo kroužků valivých ložisek. Účelem vynálezu je stanovit skutečný průběh zbytkové deformace těsně pod zkoumaným povrchem materiálu, kde nastává extrémní kolísání...

Zařízení ke snímání deformace zatížené části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218954

Dátum: 15.06.1985

Autor: Sova Ladislav

Značky: zařízení, deformace, zatížené, stroje, částí, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke snímání deformace zatížené části stroje, vyznačující se tím, že se skládá buď z jednoho výstředného členu (11), nebo dvou, proti sobě zrcadlově uspořádaných výstředných členů (11, 11´), které jsou buď pružné, nebo tuhé s kloubem ve střední části, přičemž střední část výstředných členů (11, 11´) zaujímá výstřednou polohu vzhledem ke spojnici svých konců, uchycených pevně nebo výkyvně kloubem k zatížené části (12) stroje ve směru...

Způsob stanovení modulu deformace půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231260

Dátum: 01.04.1985

Autor: Pasičničenko Vasilij Grigorjevič (su)

MPK: E02D 1/00

Značky: stanovení, půdy, deformace, modulu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patři do stavebnictví, a přesněji ke způsobu stanovení modulu deformace půdy. Cíl vynálezu je zvýšení přesnosti stanovení modulu deformace půdy. Stanovený cíl se dociluje tím, že se navrhuje způsob stanovení modulu deformace půdy, zahrnující vtlačování lisovadla do půdy příkladným stupňovítým statickým zatížením, měření sedání lisovadla, stanovení parametrů deformace půdy, přičemž, po přiložení každého stupně statického zatížení se měří...

Způsob průběžné kontroly deformace reformingových katalyzátorových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217240

Dátum: 15.03.1985

Autori: Sladký Petr, Parma Ludvík, Vaněk Jiří, Dočekal Jiří

Značky: reformingových, kontroly, způsob, trubek, katalyzátorových, průběžné, deformace

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob předběžné kontroly deformace reformingových katalyzátorových trubek při najíždění, průběhu a odstavování provozu reformingovych pecí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se polem vztažených bodů (x, y, z), vyznačených na pohyblivých koncích katalyzátorových trubek reformingové pece, nechá probíhat svazek laseru rozmetaný vůči pevně stanovenému počátku měrného prostoru vytčeného vztažnými body (x, y, z), přičemž se...

Zařízení ke zkoušení trvalé deformace elastomerů v tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218015

Dátum: 15.02.1985

Autor: Odstrčil Jaroslav

Značky: deformace, trvale, zařízení, zkoušení, elastomerů, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je konstrukční řešení zařízení ke zkoušení trvalé deformace elastomerů v tlaku, určené zejména k usnadnění a zkvalitněni těchto zkoušek u vzorků se značnou tvrdostí. Zařízení se skládá ze soustavy paralelních desek, které jsou volně nasazeny na centrálním šroubu (2). K vyvození síly potřebné ke stlačení zkušebních tělísek (11) je použito přítlačné matice (3), která působí na horní desku (1) soustavy paralelních desek...

Zařízení k měření deformace materiálů a stavebních konstrukcí při a po statickém zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217708

Dátum: 15.02.1985

Autori: Rozmánek Josef, Kadlečík Jaroslav

Značky: statickém, stavebních, měření, zařízení, konstrukcí, zatížení, materiálů, deformace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k měření horizontálních i vertikálních stavebních konstrukcí a materiálů při a po statickém zatížení. Podstatou vynálezu je zařízení, které sestává z měrného kříže, v jehož rámech jsou úchytky pro úchylkoměry s možností aretace úchytek a úchylkoměrů v jakékoliv poloze měření, uprostřed z vedení tyče, která má ve spodní části měrné těleso působící na zkušební materiál nebo stavební konstrukci a v horní části podkladní...

Způsob stanovení skutečných hodnot tahové deformace

Načítavanie...

Číslo patentu: 214219

Dátum: 01.06.1984

Autor: Pokluda Ivo

Značky: tahové, hodnot, skutečných, deformace, stanovení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení skutečných hodnot tahové deformace zkušebního tělesa, vyznačený tím, že změna vzdálenosti upínacích čelistí, reprezentující absolutní deformaci telesa, se zjišťuje při nejméně dvou upínacích délkách, představujících počáteční délku tělesa, přičemž relativní deformace se stanovuje z lineární závislosti absolutní deformace na počáteční délce jako směrnice přímky vyhodnocením metodou lineární regrese.