Patenty so značkou «definovanou»

Spôsob lisovania práškových výliskov s definovanou polohou neutrálnej roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286871

Dátum: 04.06.2009

Autori: Ďurišin Juraj, Ďurišinová Katarína, Orolínová Mária

MPK: B22F 3/02, B22F 5/10, B22F 3/00...

Značky: práškových, roviny, výliskov, neutrálnej, lisovania, definovanou, spôsob, polohou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá lisovaním tvarovo náročných práškových súčiastok s ľubovoľne definovanou polohou neutrálnej roviny. Neutrálna rovina sa vyznačuje tým, že sa v nej všetky sily pôsobiace pri lisovaní rušia a v lisovnici nedochádza pri lisovaní k posuvu prášku. Vzhľadom na neutrálnu rovinu je v protiľahlých rezoch priebeh fyzikálnych vlastností vo výlisku rovnaký a spojitý v celom objeme výlisku. Poloha neutrálnej roviny je definovaná...

Postup prípravy častíc stiripentolu s definovanou granulometriou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10800

Dátum: 16.01.2009

Autori: Leguern Marie-emmanuelle, Berthon-cedille Laurence, Renaud Gilles, Hublot Bernard

MPK: C07D 317/54

Značky: přípravy, granulometriou, definovanou, stiripentolu, částic, postup

Text:

...je aromatické rozpúšťadlo vybrané medzi meta-, para-,orto-xylénom, dichlórbenzénom, toluénom alebo je predstavovanézmesou týchto látok, pričom toluén je zvlášť uprednostňovaný.Pokiaľ koncentrácia stiripentolu vo fáze i) nepredstavuje kritický faktor kryštalizácie, je uprednostňovaný postup V prítomnosti takej koncentrácie stiripentolu, ktorá je blízkakoncentrácii nasýteného roztoku V požadovanom rozpúšťadle.Upredňostñovaným...

Tableta s oddialeným uvoľňovaním s definovanou geometriou jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10334

Dátum: 23.04.2004

Autori: Vergnault Guy, Grenier Pascal, Dragan Christophe

MPK: A61K 9/00

Značky: uvoľňovaním, tableta, oddialeným, jádra, geometriou, definovanou

Text:

...prednizolón alebo metylprednizolón, na použitie na liečenie artritickej bolesti, alergii,astmy, Crohnovej choroby, vredovej kolitídy, IBS alebo IBD. Tento aspekt vynálezu zahrnuje aj-3 použitie prednizónu, prednizolónu alebo metylprednizolónu na prípravu liečiva na liečenie artritickej bolesti, alergií, astmy, Crohnovej choroby, vredovej kolitídy, IBS alebo IBD, pričom toto liečivo zahrnuje tabletu podľa vynálezu. i 0017...

Spôsob prípravy kryštalického ciklezonidu s definovanou veľkosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11828

Dátum: 26.03.2004

Autori: Sturm Ernst, Schmidt Beate, Eistetter Klaus, Kaupp Stefan

MPK: C07J 71/00, B01F 1/00

Značky: ciklezonidu, definovanou, přípravy, spôsob, krystalického, částic, veĺkosťou

Text:

...svodou, vybranom zo skupiny pozostávajúca z alkoholov, acetónu,tetrahydrofuránu, dimetyl-formamidu a z ich zmesíb) pridanie roztoku získaného v kroku a) do vody ac) izolácia vyzrážaného precipitátu zlúčeniny vzorca l.0014 Zlúčenina vzorca I má chemický názov 16,17-(cykIohexyl-metyIén)bis(oxy)-11 hydroxy-21-(2 ~metyl-1-o×opropoxy)pregna-1,4 ~dien-3,20-dión 11-beta,16-alfa (R,S). R epimér (určený na základe absolútnej konfigurácie na...

Spôsob výroby geotextílií s definovanou izotropiou vlákien zvlákňovaných z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14645

Dátum: 26.11.2003

Autori: Bornmann Uwe, Schörgenhuber Heinz, Ahm Klaus

MPK: D04H 3/04, D04H 13/00

Značky: definovanou, vlákien, izotrópiou, taveniny, geotextilií, spôsob, zvlákňovaných, výroby

Text:

...tohto uhla je možné deñnovane zvolit pomer pevnosti v pozdlžnom smere k pevnosti v priečnom smere, pričom čím je tento uhol väčší, tým väčší je pomer pevnosti vpozdĺžnom smere kpevnosti vpriečnom smere. Eventuálne je možné týmto spôsobom uložit viaceré vrstvy, vždy zrkadlovo obrátene k poslednej uloženej vrstve vlákien, pričom výhodne je uloženie dvoch až desiatich vrstiev.Uhol ukladania je od 20 do 70 stupňov, pomer pevnosti širokej vzorky v...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca modafinil s definovanou veľkosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 283632

Dátum: 13.10.2003

Autori: Corvari Vincent, Stong David, Grebow Peter

MPK: A61K 9/16, A61K 31/165

Značky: veĺkosťou, kompozícia, částic, modafinil, definovanou, obsahujúca, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie modafinilu, kde častice modafinilu majú meridián veľkosti častíc 2 až 60 mikrometrov, na výrobu farmaceutickej kompozície na úpravu somnoletného stavu u cicavca, zahrnujúcom podávanie 50 až 700 miligramov uvedených častíc modafinilu tomuto cicavcovi.

Způsob výroby výstřiků s definovanou kvalitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262521

Dátum: 14.03.1989

Autori: Linhart Jaromír, Neuhäusl Emil, Pavlíček Jindřich, Zeman Lubomír, Brummel Michal

MPK: B29C 45/76

Značky: způsob, výstřiku, definovanou, výroby, kvalitou

Text:

...v době, ve které lze ještě provést účinný zásah do nastavených technologických parametrů.Pro účely výroby výstriků s deíinovanou kvalitou se s výhodou použije soustava sestávající ze vstřikovacího stroje, řidicí jednotky. manipulátoru, prístroje pre vyhodnocování stavu a vlastností výstřiku a počítače.V prvém kroku je výstžik 2 plastu obvykle pomocí manipulátoru vyjmut z formy a umístěn na váhy, kde je stsnovena jeho hmotnost jako veličina...

Zapojení číslicového koncového stupně s definovanou vnitřní impedancí v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214109

Dátum: 01.07.1984

Autori: Tauš Viktor, Průcha Josef

Značky: číslicového, systému, kódovou, pulsně, impedancí, definovanou, stupně, modulací, vnitřní, zapojení, zařízeních, koncového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení číslicového koncového stupně s definovanou vnitřní impedancí v zařízeních systémů s pulsně kódovou modulací PCM, s výstupním transformátorem, vyznačené tím, že kolektor prvního tranzistoru (T1) je přes první odpor (R1) připojen na první konec (7) primárního vinutí výstupního transformátoru (Tr), kolektor druhého tranzistoru (T2) je přes druhý odpor (R2)připojen na první konec (7) primárního vinutí výstupního transformátoru (Tr),...