Patenty so značkou «debniaci»

Debniaci záklop z penového plastu na stropy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17141

Dátum: 16.03.2012

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E04B 5/26

Značky: plastů, záklop, debniaci, stropy, pěnového

Text:

...zárez, napríklad pravouhlý zárez,tvoriaci dve styčné plochy- plochu na vertikálne opretie o príslušný podporný nosník, tvoriaci spodnú časť príslušnej bočnej opornej príruby a- plochu na horizontálne opretie o ten istý podporný nosník pod bočnú opornú prírubou, EP 2 500 481 35071 IHpričom záklop obsahuje, pre bočnú plochu alebo každú bočnú plochu vymedzujúcu bočnú opornú prírubu, aspoň jednu vnútornú otvorenú a nepriechodnú pozdĺžnu...

Doska z polystyrénového materiálu s otvormi na použitie ako debniaci dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4779

Dátum: 06.07.2007

Autor: Balát Roman

MPK: E04G 9/10

Značky: debniaci, materiálů, doska, dielec, použitie, otvormi, polystyrénového

Text:

...Názov Doska z polystyrćnového materiálu s otvormi na použitie ako dehniaci dielecTechnicke riešenie sa týka stavebnej činnosti, kde pri procese debnenia konštrukcie sa dá rýchlej šie a jednoduchšie postaviť objekt, stavba.Doteraz sa betónové stavby zašalovali debnením, do ktorého sa nalial betón a po jeho vytvrdnuti sa odstránili šalovacie dielce. Na samý koniec sa stavba zateplila montážou polystyrénových platni. K čomu treba jednu...

Debniaci dielec vhodný najmä na debnenie pri stavbe železobetónových monolitických konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4598

Dátum: 03.11.2006

Autor: Cséfalvay Mikuláš

MPK: E04G 11/00

Značky: monolitických, železobetonových, debniaci, najmä, konštrukcií, stavbe, debnenie, dielec, vhodný

Text:

...prvkov. Okrem toho tvar a spôsob uchytenia prípravku k debniacím dielcom garantujú dostatočnú ñxáciu prípravku aj pri zvýšených tlakových pomeroch v dôsledku používania zhutňovacích prostriedkov pri betónovaní. Použitie a spôsob uloženia tesniaceho a uzatváracieho elementu zamedzuje vniknutiu betónu do drážky a tým sťaženiu možnosti zabetónovania spojovacej armatúry. Tvar prípravku nielenže zvyšuje jeho tuhosť, ale vytvára debniace...

Debniaci panel s okrajovými vzperami z plochého vytlačeného profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284409

Dátum: 24.02.2005

Autor: Badstieber Johann

MPK: E04G 9/02

Značky: vytlačeného, profilů, panel, debniaci, okrajovými, vzperami, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci panel (1) s krajnými priečkami (3) z plochého vytlačeného profilu z hliníka, zliatiny hliníka alebo podobného ľahkého kovu, odstávajúcimi na svojich okrajoch približne pravouhlo vzhľadom na tvarovaciu časť debnenia, na ktorého krajných priečkach (3) prebiehajú pravouhlo vzhľadom na tvarovaciu časť (2) debnenia dorazové plochy (5). Krajná priečka (3) má v celej oblasti žliabku (14) alebo drážky plný prierez, a po obidvoch stranách...

Debniaci prvok na betónovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3123

Dátum: 05.02.2002

Autor: Sollerer Gregor

MPK: E04G 11/08

Značky: debniaci, betónovanie, prvok

Text:

...odstup stien.Vďalšom výhodnom uskutočnení sú ľahké debniace dosky v stenách vybavené otvormi. To môžu byt otvory pre okná, dvere alebo na rôzne vedenia. Aby sa zamedzilo prieniku betónu do týchto miest je vhodné tieto otvory vybavit zodpovedajúcimi krycími prvkami.Je teda .zrejmé, že celý debniaci prvok má po zmontovani skriňovú konštrukciu. Obidve steny sú k sebe usporiadané v zásade paralelne v sendvičovomPrehľad obrázkov na ýkrese...

Debniaci panel s tvarovým nosníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279678

Dátum: 14.01.2002

Autor: Jaruyel Kurt

MPK: E04G 11/06, E04G 17/14, E04G 9/02...

Značky: nosníkom, debniaci, tvarovým, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci panel má debniacu stenu (2) vystuženú tvarovými nosníkmi (4) a prípadne aj paralelne prebiehajúcimi mostíkmi (3). Ramená (5) nosníka (4) vychádzajú z priečky (6). Nosník (4) sa skladá z dvoch proti sebe v pozdĺžnom smere prestaviteľných dielov nosníka alebo úsekov (4a, 4b) nosníka v tvare písmena U. Upevňovacie príruby (7) obidvoch úsekov (4a, 4b) ležia na rovnej debniacej stene (2) v tej istej rovine vedľa seba.

Debniaci nosný systém inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2595

Dátum: 14.08.2000

Autor: Krupička Václav

MPK: E01C 3/00, E02D 17/20

Značky: systém, debniaci, stavieb, inžinierskych, nosný

Text:

...tvaru kolmého štvorbokého ihlanu s výškou 10 až 12 mm a šírkou základne 24 až 30 mm, zktorých sa pripravia tvarované prúžky v požadovaných rozmeroch. Pri zámere použitia debniaceho nosného systému podľa tohoto technického riešenia ako vystužovacieho prvku, i je možné ako výplň použiťakýkoľvek bežne používaný materiál. Pokiaľ má debniaci nosný systém slúžiť súčasneako fmálny povrch budúcej inžinierskej stavby, najmä komunikácie alebo...

Debniaci systém na vytvorenie muriva z plášťového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280154

Dátum: 03.04.1996

Autor: Jost Josef

MPK: E04G 11/02

Značky: systém, betonů, plášťového, muriva, debniaci, vytvorenie

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci systém na vytvorenie muriva z plášťového betónu pozostáva z najmenej dvoch debniacich dosiek (10, 12, 12') uložených vzájomne rovnobežne, proti sebe posunuto a v odstupe od seba, a z najmenej jednej dištančnej spony (18), nasunuteľnej jedným svojím koncovým úsekom na vonkajšie hrany prvej debniacej dosky a presunuteľné svojím druhým úsekom protiľahlou druhou doskou a na nej upevniteľné. Druhá debniaca doska je opatrená štrbinovými...

Debniaci dielec, vhodný najmä na debnenie pri stavbe železobetónových monolitických konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279047

Dátum: 09.08.1995

Autori: Cséfalvay Mikuláš, Cséfalvay Zoltán

MPK: E04G 15/06, E04G 17/06, E04G 11/08...

Značky: debnenie, železobetonových, monolitických, konštrukcií, vhodný, debniaci, dielec, stavbe, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci dielec na debnenia monolitických železobetónových stavieb je charakteristický tým, že obsahuje aspoň jeden tvarovaný prípravok (3) z tenkostenného materiálu, výhodne z plechu, určený na vymedzenie tvaru, veľkosti a počtu priebežných drážok pri zhotovovaní železobetónového konštrukčného prvku, napríklad obvodového múru (2). Prípravok (3) má priečny profil výhodne v tvare rybinovitého zárezu s aspoň jedným výstupkom lichobežníkového...

Debniaci dielec, vhodný najmä na debnenie pri stavbe železobetónových monolitických konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 631

Dátum: 09.11.1994

Autori: Cséfalvay Zoltán, Cséfalvay Mikuláš

MPK: E04G 11/08, E04G 11/12

Značky: debnenie, najmä, konštrukcií, železobetonových, dielec, stavbe, debniaci, vhodný, monolitických

Text:

...k debneniu rozoberateľne uchytený pomocou minimálne jedného upevňovacieho člena usporiadaného v mieste výstupku.Výhodou konštrukcie debniaceho dielca je, že tento vytvára podmienky pre Iahké a presné prispôsobenie spojovacej výstuže na jej zaradenie do armovacieho systému betónových doplňujúcich prvkov. Okrem toho tvar a spôsob uchytenia prípravku k debniacim dielcom qarantujú dostatočnú fixáciu prípravku aj pri zvýšených tlakových pomeroch v...