Patenty so značkou «debnenie»

Separačný prostriedok pre betonárske debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10287

Dátum: 26.05.2009

Autor: Droll Klaus

MPK: B28B 7/38

Značky: prostriedok, debnenie, separačný, betonářské

Text:

...životnému prostrediu a pracovná0009 Nakoniec separačné prostriedky musia byt pred a pri použití odolné tiež proti svetlu, zvlášť proti UV žiareniu.0010 Úlohou vynálezu je tiež poskytnúť separačný prostriedok účinný vetape nasadenia a ktorý sa po oddebnení pomeme rýchlo rozkladá, takže zo separačného prostriedku nemôžu dozeme preniknút žiadne škodlivé látky a tiež na povrchu betónu nezostávajú žiadne zvyšky0011 Táto úloha sa rieši podľa...

Debniaci dielec vhodný najmä na debnenie pri stavbe železobetónových monolitických konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4598

Dátum: 03.11.2006

Autor: Cséfalvay Mikuláš

MPK: E04G 11/00

Značky: vhodný, debnenie, monolitických, stavbe, konštrukcií, dielec, najmä, debniaci, železobetonových

Text:

...prvkov. Okrem toho tvar a spôsob uchytenia prípravku k debniacím dielcom garantujú dostatočnú ñxáciu prípravku aj pri zvýšených tlakových pomeroch v dôsledku používania zhutňovacích prostriedkov pri betónovaní. Použitie a spôsob uloženia tesniaceho a uzatváracieho elementu zamedzuje vniknutiu betónu do drážky a tým sťaženiu možnosti zabetónovania spojovacej armatúry. Tvar prípravku nielenže zvyšuje jeho tuhosť, ale vytvára debniace...

Univerzálne oceľové debnenie na monolitické základové konštrukcie oplotenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4252

Dátum: 08.09.2005

Autor: Baráni Pavel

MPK: E04G 13/02, E04H 17/22

Značky: základové, konštrukcie, oplotenia, ocelové, monolitické, univerzálne, debnenie

Text:

...diely môžu byť opatrené viacerými dištančnými kužeľmi pre zlepšenie stability a pevnosti celého debnenia a spojenie je najvýhodnejšie zabezpečiť pomocou čapu, vloženého do priebežných otvorov dištančných kužeľov a príečneho poistného lichobežníkového klinu v čape. Spojenie príložných dielov však môže byt zabezpečené akýmkoľvek známym rozoberateľným spojom,napr. čap - pružná západka, skrutkový spoj, čap - tvarovaná pružina a pod.Spojením...

Debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284354

Dátum: 05.01.2005

Autor: Jaruzel Kurt

MPK: E04G 11/20, E04G 17/04, E04G 9/02...

Značky: debnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Debnenie (11) pozostáva aspoň z dvoch navzájom spojených debniacich panelov (3), z ktorých každý debniaci panel (3) je na aspoň jednom okraji na čelnej ploche vybavený okrajovým profilom (2) s dutým prierezom (6), ku ktorému je pripevnený dosadací pás (4) na priloženie na dosadací pás (4) alebo okrajový pás (5) susedného debniaceho panelu (3). Dosadací pás (4) vyčnieva nad vonkajšiu čelnú plochu debniaceho panelu (3) a jeho plocha je kolmá na...

Debnenie na zakrivené plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284020

Dátum: 16.07.2004

Autor: Jaruzel Kurt

MPK: E04G 11/06

Značky: debnenie, plochy, zakrivené

Zhrnutie / Anotácia:

Debnenie (10) pozostáva z vonkajšieho a vnútorného plášťa, medzi ktorými je vytvorený priestor na plniaci materiál. Každý plášť pozostáva z pásov (2), ktoré sú na vonkajšej strane vybavené nosičmi (3) a nosníkmi (4). Aspoň dva susedné nosníky (4) sú na vzájomne privrátených koncoch spojené prvým napínacím zámkom (5) na zmenu vzdialenosti susedných nosníkov (4) a na zmenu zakrivenia pásov (2). Každý nosník (4) je upevnený na dvoch nosičoch (3)....

Vysoko pevné debnenie pre betónové múry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3232

Dátum: 26.11.2003

Autori: Messiqua Pierre, Messiqua Régis

MPK: E04B 2/86

Značky: betonové, vysoko, pevně, debnenie, můry

Text:

...plochu (podlaha alebo podlahová doska) tak, aby boli výstuhy usporiadané vertikálnym smerom.Podla oblúbeného prevedenia sú výstuhy zložené z profilovaných tyčí vo tvare U a roztvorenie smeruje dovnútra debnenia. Tieto výstuhy, upevnené na debniacich stenách v pravidelných intervaloch, sú prevŕtané bočnými dierami s dostatočne veľkým priemerom, aby tadial mohla voľne prechádzať priama horizontálna tyč. Spojovacie tyče sú umiestnené...

Kruhové debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4022

Dátum: 29.08.2003

Autori: Jaruzel Kurt, Griessbaum Josef

MPK: E04G 11/00

Značky: kruhové, debnenie

Text:

...debnenia V jeho priebehu, najmä v oblastiprírub nosníkov, nastali ohyby vzperou alebo nežiaduce odchýlky od namáhaného zakrivenia.0010 Medzikus, ktorý je upevnený na vonkajšej strane tvarovacej časti debnenia umožňuje okrem toho tiež pri pomerne tenkej tvarovacej časti debnenia veľkú hĺbku preniknutia pre upevňovací prvok, takže tento môže byť upevnený na strane odvrátenej od strany betónovania, a povrch tvarovacej časti debnenia...

Drevené debnenie na prepravu a balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3302

Dátum: 10.09.2002

Autor: Tonhauzer Pavel

MPK: B65D 6/00

Značky: debnenie, prepravu, dřevěné, balenie

Text:

...totožné bočnice, ktorých koniec, rovnakého tvam ako drážky, presne zapadajú čiže dokonale kopírujú tvar prepravovaného výrobku. Na oboch bočných stenách sú vyfrézované drážky stredom na spodnej a homej časti. Posledným dielom je doska, ktorá podobne ako spodná časť s drážkami uzatvára debnenie.Pre dokonalejšie spevnenie debnenia páskou, spodná časť hranola má v strede po celej dĺžke vyfrézovanú drážku.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické...

Prepravno-baliace debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2680

Dátum: 09.10.2000

Autor: Škoda Pavel

MPK: B65D 71/40

Značky: prepravno-baliace, debnenie

Text:

...a podobne/.Konečným dielom debnenia je vrchná doska , ktorá svojim zasunutím do bočníc uzatvorí debnenie. V prípade potreby je nutné debnenie spevniť páskou .Pre lepšie spevnenie pásky je v základnom hranole vyfrézovaná drážka po dĺžke hranola.Prehľad obrázkov na yýkrese.Technické riešenie bude objasnené pomocou výkresu , kde na obr. 1 je znázornená základňa , na obr. 2 sú znázornené bočné časti a na obr. 3 vrchná zaisťovacia...

Priestorové debnenie na výrobu vyľahčenej časti doskových monolitických železobetónových stropov s výškovo prestaviteľnými kazetami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281458

Dátum: 11.07.2000

Autor: Guniš Stanislav

MPK: E04B 5/32, E04B 5/43

Značky: výrobu, vyľahčenej, debnenie, priestorové, monolitických, výškovo, částí, stropov, přestavitelnými, železobetonových, doskových, kazetami

Zhrnutie / Anotácia:

Priestorové debnenie pozostáva z rebrových nosníkov vložených pomocou spojovacích prvkov na hlaviciach a na podporách, čím sa vytvorí variabilná sieť s najmenej jedným okom. V okách tejto siete sú vložené kazety, osadenie kaziet aspoň v dvoch výškových polohách je spojením nosníkov s kazetami prostredníctvom spojovacích prvkov. Dĺžková korekcia nosníkov je umožnená pridaním príložiek k obom čelným doskám nosníkov. Za čelnými doskami nosníkov sú...

Prepravno-baliace debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1602

Dátum: 10.09.1997

Autor: Melicherčík Ján

MPK: B65D 71/40

Značky: prepravno-baliace, debnenie

Text:

...sa poskladajú do seba. Po úplnom zabalení výrobku sa latenie stiahne páskou.Toto latenie zabezpečuje ľahkú a bez pečnú manipuláciu ako na palete a taktiež zabezpečuje stohovanie.Prehľad obrázkov na výkrese.Technické riešenie bude objasnenê pomocou výkresu,kde na obr.l. je znázornená zäkladňa,na obr.2 a, 2 b je znázornená bočná stena, na obr.3 je znázornená zaistovacia doska.Prepravno-baliace debnenie pozostáva zo základne (l),na ktorej je...

Debniaci dielec, vhodný najmä na debnenie pri stavbe železobetónových monolitických konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279047

Dátum: 09.08.1995

Autori: Cséfalvay Zoltán, Cséfalvay Mikuláš

MPK: E04G 15/06, E04G 11/08, E04G 17/06...

Značky: monolitických, vhodný, najmä, dielec, stavbe, debniaci, debnenie, železobetonových, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci dielec na debnenia monolitických železobetónových stavieb je charakteristický tým, že obsahuje aspoň jeden tvarovaný prípravok (3) z tenkostenného materiálu, výhodne z plechu, určený na vymedzenie tvaru, veľkosti a počtu priebežných drážok pri zhotovovaní železobetónového konštrukčného prvku, napríklad obvodového múru (2). Prípravok (3) má priečny profil výhodne v tvare rybinovitého zárezu s aspoň jedným výstupkom lichobežníkového...

Debniaci dielec, vhodný najmä na debnenie pri stavbe železobetónových monolitických konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 631

Dátum: 09.11.1994

Autori: Cséfalvay Mikuláš, Cséfalvay Zoltán

MPK: E04G 11/08, E04G 11/12

Značky: najmä, dielec, stavbe, debniaci, konštrukcií, debnenie, železobetonových, monolitických, vhodný

Text:

...k debneniu rozoberateľne uchytený pomocou minimálne jedného upevňovacieho člena usporiadaného v mieste výstupku.Výhodou konštrukcie debniaceho dielca je, že tento vytvára podmienky pre Iahké a presné prispôsobenie spojovacej výstuže na jej zaradenie do armovacieho systému betónových doplňujúcich prvkov. Okrem toho tvar a spôsob uchytenia prípravku k debniacim dielcom qarantujú dostatočnú fixáciu prípravku aj pri zvýšených tlakových pomeroch v...

Pojazdné obojstranné debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258666

Dátum: 16.09.1988

Autori: Uhlíř Vladimír, Frajkor Gabriel, Mažgút Miroslav, Patasy Jozef, Axamít Kristian, Šimúnek Štefan

MPK: E04G 11/34

Značky: debnenie, obojstranné, pojazdné

Text:

...retazověho zdviháka uchyteného o výstuž podkladom/ej dosky. Fixovanie debnenie je riešené stabilizovaním vnútorných debniacích dosiek o nosny ram debnenia a vonkajších debniacích dosiek pomocou tyčí a maiíc ako tej rozperných rúrok z PVC. Budolvaiž vodiace múriky nie je p 0 trebné. Presnosť dodržania smeru sa zabezpečuje stabilizovaním nosného rámu podľa značiek na podkladovej doske, ktorá musí byť vybetónovaná v požadovanej nivelete.Nla...

Stavebnicové debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244554

Dátum: 15.01.1988

Autor: Budín Jioí

MPK: E04G 11/00

Značky: stavebnicové, debnenie

Text:

...prekážajúcich panelov.V tomto prípade sa montuje jedine nosná 1 ešeňová, konštrukcia, kým ostatné prvky sa do nej len skladajú. Vysokú rozmerovú variabilnosť zvyšuje alternatíva s pružnými päsikmi, čo umožňuje mierne poodťahovanie panelov od seba. Týmto debnenim je možno aj naraz postaviť debnenia pre skelet pre celú výšku objektu. Táto možnost prináša rad výhod, ako možnosť rýchleho a vysokoproduktívneho postupu prác pri debneni,...

Jednostranné posuvné debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245854

Dátum: 15.12.1987

Autor: Chaber Nikolaj Vasiljevie

MPK: E04G 11/22

Značky: jednostranně, debnenie, posuvné

Text:

...debnenia-v ľUZSlHłlHLUiÚ 13 do 50 m.Hlavné výhody. tohoto vynálezu spočívajú v použití rovnakých. priehradových dielcov zostavených do ležatého polygónového pnstenoa. a. rom/hakých sjpojovaclch elementov umožňujúcichv vytvárať rôzne priemer-y pre obetonovanie nádrži v rozsahu od 13 do 50 m. Ďalšie výhody sú v polužiti progresívnych spojov, ktoré zabezpečujú rýchlu. rozobenatelnosť a presta-vitelnostpolygónu- ako aj celej zostavy....

Univerzálne stavebnicové debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238572

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 11/12

Značky: stavebnicové, debnenie, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vysokouniverzálneho debnenia, ktorým je možno vytvoriť debnenie pestrých stavebných konštrukcií i s malými šírkovými rozmermi. Panely debnenia vytvárajú skladaním, vzájomným otáčaním a posúvaním dosiek a súčasným zovretím sťahovákmi. Toto umožňuje systém drážok na zvlakoch dosák a výstupky na sťahovákoch. Debnenie je možno využiť na debnenie skeletových konštrukcií, rebrového stropu, nadokenných prekladov i zalomených, dosky,...

Posuvné debnenie, najmä pre výstavbu cylindrických komínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234894

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kováč Jozef, Valent Peter, Gillányi Ján, Kocanda Jozef

MPK: E04G 11/22

Značky: výstavbu, posuvné, najmä, cylindrických, debnenie, komínov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výstavby cylindrických komínov a rieši problém zmeny hrúbky steny komína, dodatočné nastavenie technologickej kónicity debniacich plechov, ako aj mechanizáciu pri výstavbe ochrannej komínovej vložky. Posuvné debnenie vhodné najmä pre výstavbu cylindrických komínov, ktorého podstata spočíva v tom, že nosný priečnik umožňuje zmenu hrúbky steny debnenia a nesie konštrukciu pre výstavbu a mechanizáciu ochrannej komínovej vložky ako...

Posuvné debnenie pre výstavbu výškových objektov kónického a cylindrického tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227200

Dátum: 15.06.1986

Autori: Buzási Ladislav, Kováč Jozef, Gilányi Ján

Značky: cylindrického, objektov, posuvné, výstavbu, výškových, debnenie, kónického, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné debnenie pre výstavbu výškových objektov kónického a cylindrického tvaru pozostávajúce z oceľovej konštrukcie so stredovým otvorom v tvare kruhu vyznačujúce sa tým, že na hornej ploche konštrukcie (1) sú horizontálne uložené rovnobežné vodítka (2), v ktorých je vedený zasúvací vozík (3) pre uzavretie a uvoľnenie stredového otvoru, pričom vozík je delený na dve zasúvateľné časti a obsahuje otvory pre prechod vodiacich lán (4) lanového...