Patenty so značkou «debna»

Debna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18912

Dátum: 10.02.2011

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/18

Značky: debna

Text:

...bočných stenách 12 a 18. Prezablokovanie a Odblokovanie je zodpovedajúci prvok krátkych bočných stien 12 a 14 vyrobený pohyblivo, a síce pohyblivo medzi zablokovanou pozíciou,v ktorej prvok zasahuje do prvkov dlhých bočných stien a odblokovanou pozíciou, v ktorej nedochádza k zasahovaniu prvkov, aby sa krátke bočné stenydali sklápať v smere vnútornej oblasti debny.0007 Aby sa umožnil pohyb pohybových prvkov krátkych stien 12 a 14,obsahuje...

Skladacia debna so sklopiteľnými a samozaistiteľnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13737

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/34, B65D 6/18, B65D 6/22...

Značky: stenami, samozaistiteľnými, sklopiteľnými, skladacia, debna

Text:

...strane vyžaduje hladké povrchy, na strane druhej musí byť ale daná aj možnosť, aby čistiaci prostriedok použitý v automatizovaných pracích zariadeniach príp. voda mohli zdebny počas čistenia odtekať. Toto si vyžaduje odtokové otvory alebo perforácie, ktoré sú však opäť v rozpore s požadovanou vysokou stabilitou. Ohľadom čistenia sa pritom tiež obzvlášť žiada, aby aspoň niektore zvonkajších stien zostali vodklopenom stave samovoľne...

Debna so skladacími a demontovateľnými bočnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14844

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/34, B65D 6/22, B65D 6/18...

Značky: debna, stenami, skladacími, demontovateľnými, bočnými

Text:

...otvory na uchopenie. Aj keď sa používa robustná forma vyhotovenia debny, nie vždy sa dá pri nešetrnom každodennom používaní vylúčiť zničenie jednotlivých komponentov debny, teda najmä dna alebo jednej z bočných stien. Tu je potrebné, aby sa bočné steny jednoduchým spôsobomdali oddeliť od dna, bez toho aby kvôli jednoduchej demontovateľnosti silového spojenia trpela ich schopnosť niest vysokú záťaž.0006 WO 00/68101 A 2 opisuje sklápateľnú...

Debna so skladacími bočnými stenami a blokovacím mechanizmom s ochranou proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14630

Dátum: 14.04.2010

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 6/16, B65D 6/18

Značky: debna, ochranou, preťaženiu, blokovacím, bočnými, stenami, mechanizmom, proti, skladacími

Text:

...stabilitu. Tento uzatvárací mechanizmus by mal byť čo najjednoduchší a mal by sa dať obsluhovať bezchybne bez veľkého vynaloženia sily. Pritom sa však musl mať dodatočne na zreteli možnosť chybnej obsluhy, to znamená, aby pôsobila nauzatvárací mechanizmus sila, bez toho aby bol tento daný do pohybu. Tak by sa uzatvárací mechanizmus nemal v žiadnom prípade poškodiť.0006 EP 1647 492 A 1 ukazuje skladaciu debnu sdorazmi na jej dlhých bočných...

Debna na transport a prezentáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18566

Dátum: 17.11.2009

Autori: Delbrouck Klaus, Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 1/24, B65D 1/22, B65D 25/30...

Značky: prezentáciu, transport, debna

Text:

...debna ďalej v oblasti dna susediacej s prvou bočnou stenou väčšiu úložnú plochu naznamená, že, ked nie je dno z dôvodov úspory hmotnosti vytvorené ako celá plocha, ale pozostáva napríklad zjednotlivých priečok, počet priečok na plochu,teda hustota priečok v oblasti susediacej s prvou bočnou stenou, je zvýšená. Toto vedie ktomu, že materiál vložený do debny v blízkosti bočnej steny,napriklad nápojová fľaša alebo plechovka sveľkou úložnou...

Debna na transport a prezentáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18565

Dátum: 17.11.2009

Autori: Delbrouck Klaus, Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 1/24, B65D 1/22, B65D 25/30...

Značky: debna, prezentáciu, transport

Text:

...dnom prechádza s rádiusom do vertikálneho otvorového úseku, ktorý je dosť veľký nato, aby sa dala debna uchopiť aj vrádiuse. Pri týchto príkladochuskutočnenia vynálezu je následne možné uchopiť a zdvihnúť debnu aj v rádiuse alebo vo vertikálnom otvorovom úseku, takže táto sa pri uchopení vyklopí dozadu. Toto zníži počas transportu pravdepodobnosť vypadnutia predmetov ako napríklad fliaš z debny cez otvory prvej bočnej steny.0012 Podľa...

Flexibilne použiteľná debna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15985

Dátum: 06.11.2009

Autor: Orgeldinger Wolfgang

MPK: B65D 43/20, B65D 6/18

Značky: debna, použitelná, flexibilné

Text:

...podľa niektorých príkladov uskutočnenia spojená ešte stále sdebnou, nevytvára sa však z nej už žiadna bočná stena, ktorá ohraničuje objem debny smerom von. Vzatvorenom stave sa môže debna použiť k preprave, pričom dodatočne kdnu sa debna ohraničuje na jej štyroch stranách vždy bočnou stenou. Otváracia stena je však aspoň čiastočne z tejto zatvorenej pozície príp. tohto zatvoreného stavu pohyblivá, takže oblasť bočnej plochy, ktorú otváracia...

Úložná debna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9258

Dátum: 12.05.2009

Autori: Humm Siegfried, Blesch Günther

MPK: B65D 25/00, B65D 21/02

Značky: úložná, debna

Text:

...že vonkajšia strana sokla je vytvorená tak, aby lícovala do otvoru na hornej strane korpusu. Sokel síce nemusí maťpresne tvar otvorenej hornej strany, avšak mal by byt vytvorený tak,aby nie len do nej lícoval, ale aby aj vylučoval bočné posunutie. Napríklad postačuje, keď sokel dosadá na rohy vnútornej steny hornejPodľa vynálezu je vytvorené take opatrenie, že otvor na hornej strane korpusu na svojej vnútornej strane na aspoň dvoch stranách...

Systémová debna, predovšetkým na prepravu čerstvých rýb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12684

Dátum: 25.05.2007

Autori: Schultchen Arne, Feldmann Andre

MPK: B65D 21/04

Značky: prepravu, čerstvých, predovšetkým, systémová, debna

Text:

...na hornej okrajovej oblasti rovnakej debny atýmto spôsobom boli debny stohovateľné na seba navzájom. Ako ďalšie umožňuje debna podľa vynálezu, aby bola po pootoćení o 180 okolo zvislej osi vsadená do spodnej(nepootočenej) debny, takže debny vprázdnom stave (a - vprípade použitia bez veka) sú priestorovo úsporne stohovatelné vsebe navzájom. Debny s týmto základným princípom sú známe ako otočné stohovatelné debny.Podla vynálezu je...

Prepravná debna so sklopiteľnými bočnými dielmi z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4428

Dátum: 06.04.2006

Autor: Ringler Werner

MPK: B65D 6/16

Značky: debna, sklopiteľnými, bočnými, prepravná, plastů, dielmi

Text:

...patentového spisu EP 770 552 B 1 je známa ďalšia debna vyrobená vstrekovým liatím v spojení s vháňaním plynu pod tlakom. Jedná sa najmä o debnu na fľaše, ktorá má mat okraj držadla prispôsobený dobrému uchopeniu rukou. Za tým účelom sú voľné strany držadla vytvorené zvlnene podľa prstov, V oblasti držadla sa vstrekujú dva rôzne plasty a tlakom plynu nevznikajú žiadne prepadliny podmienené zmrštením.Zverejňovací spis DE 100 18 905 A 1 opisuje...