Patenty so značkou «dávkováním»

Absorbér oxidu uhličitého s presným a bezstratovým dávkovaním CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5603

Dátum: 08.11.2010

Autor: Halyák Juraj

MPK: B01D 35/16, A01K 63/04, B01F 5/00...

Značky: přesným, absorbér, uhličitého, dávkováním, bezstratovým, oxidů

Text:

...tvaru z priesvitného plexiskla. Je rozdelené na dve komory absorpčnú komoru A a čerpadlovú komoru B. Strop absorpčnej komory A má otvor 1 na ukotvenie viacúčelovej hadice. Komory sú od seba oddelené medzikomorovou stenou s otvorom 2 pre vyústeníe výtokovej rúry čerpadla. Dno čerpadlovej komory B je súčasne dnom absorbéra.V čerpadlovej komore B je umiestnené elektrické vodné čerpadlo, ktoré akváriovú vodu nasáva cez otvor 3 na bočnej strane...

Spôsob výroby formulácií pre inhalátor s odmerným dávkovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3577

Dátum: 26.08.2003

Autori: Sequeira Joel, Sharpe Stefan, Berry Julianne, Chaudhry Saeed

MPK: B65B 31/00

Značky: dávkováním, spôsob, formulácií, odmerným, výroby, inhalátor

Text:

...do nádoby z plniacej hlavy dráhy prostredníctvom ventilu nádoby ínhalátora s odmemým dávkovaním e) odtiahnutie plniacej hlavy od nádoby ínhalátora3 s odmemým dávkovaním a f) utesnenie nádoby inhalátora s odmemým dávkovamím, ako aj týmto spôsobom vyrobených produktov.Podľa predloženého vynálezu sa formulácia pre inhalátor s odmemým dávkovaním vyrába využitím nového spôsobu, pri ktorom je elímínovaný nárast veľkosti časti lieku pri...

Inhalátor s odmerným dávkovaním a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280225

Dátum: 12.11.1991

Autori: Weston Terence Edward, King Anthony Wayne, Dunne Stephen Terence

MPK: A61M 11/00, B05B 11/00

Značky: použitie, inhalátor, odmerným, dávkováním

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor s odmerným dávkovaním na rozptyľovanie odmeraného množstva kvapaliny vo forme spreja má veľkosť častíc vhodnú na inhaláciu do pľúc tak, že sa odmerané množstvo kvapaliny pod tlakom vytláča cez rozprašovací prostriedok, ktorý zahŕňa: komoru (4 55 75), ktorá obsahuje odmerané množstvo kvapaliny prostriedok na akumuláciu energie (6) prostriedky (3, 31, 32, 34) na dodanie stanoveného množstva energie do prostriedku na akumuláciu energie...

Zadešťovač s přerušovaným výstřikem a řiditelným dávkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 240896

Dátum: 01.01.1988

Autori: Rybák Josef, Keller Ladislav, Chlubna František

MPK: A01G 25/00

Značky: výstřikem, zadešťovač, řiditelným, dávkováním, přerušovaným

Text:

...s přerušovaným výstřikem je zaďeštovačpdle vynálezu cenově dostupnější a provozněPříkled provedení zadeštovače s přerušovaným výstřikem a řidi telným dávkováním podle výnálezu je schematický zmázorněn na připojeném výkresu, který představuje celkový pohled na zadeštovač z boku.Zadeštovač eestává z plynohýdraulického akumulátoru 1, který je diafragmou Q rozdělen na vodní část Q akumulátoru a plynovou část 1 akumulátoru. Vodní část Q...

Šnekové zariadenie pre tavenie, zmešovanie a vytláčanie termoplastických materiálov a dávkovaním tekutých prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251549

Dátum: 16.07.1987

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: zariadenie, šnekové, materiálov, příměsí, dávkováním, termoplastických, vytláčanie, zmešovanie, tavenie, tekutých

Text:

...základného polyrnéru v pracovnom valci, čím sa na povr-chu základného ,polyméru vytvorí lsúvíslý dutý valec prlmesí, ktoré je potrebné zhomogenizovat už len v radiálnom smere. Takýto duty valec iprímesí je možné vytvoriť aj privodom p-rímesí, ktorý je vytvorený štrblnou vo tvare prstenca po obvode pracovného valca.Štrxbivna prívodu môže byť s výhodou pootočení o D až 90 ° oproti osi šnekového zariadenia talk, že potom jej dĺžka môže -byť...

Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238429

Dátum: 15.05.1987

Autori: Čuba Štefan, Chlebovec Jozef

MPK: D01D 13/00

Značky: súčasným, dávkováním, příměsí, spracovanie, syntetických, polymérov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie syntetických polymérov so súčasným dávkovaním prímesi umožňujúce nastavenie pohonných hriadelí dávkovacích čerpadiel do najvýhodnejšej polohy tým, že jedna z pohonných hriadeľov prevodovej skrine je uchytená na povrchu telesa prevodovej skrine a tým ju môžeme prestaviť do žiadanej polohy.

Vypúšťacie zariadenie s dvojitým dávkovaním vody pre nádržkové splachovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236632

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lapka Milan, Čechmánek Miroslav, Baran Ľuboš, Ďurec Ján

MPK: E03D 3/12

Značky: vypúšťacie, dávkováním, nádržkové, dvojitým, splachovače, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vypúšťacie zariadenie s dvojitým dávkovaním vody rieši problém úspory pitnej vody u nádržkových splachovačov s možnosťou použitia tzv. veľkého i malého spláchnutia podľa potreby. Uvedeného účinku sa dosahuje tým, že dvojsedlo slúžiace pre uzatváranie malého dávkovania vody i sedlo slúžiace pre uzatváranie veľkého dávkovania vody sú usporiadané tesne nad dnom nádržkového splachovača vo zvislej osi tak, že spodné sedlo je vytvorené priamo na...

Zapojení regulátoru výšky hladiny pěny dávkováním odpěňovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227873

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šesták František, Křivánek Milan, Minařík Jaroslav

Značky: zapojení, výšky, hladiny, pěny, odpěňovadla, regulátoru, dávkováním

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru výšky hladiny pěny dávkováním odpěňovadla, sestávající z integračního členu, zapojeného svým výstupem na jeden ze vstupů porovnávacího členu, na jehož druhý vstup je připojen zdroj referenčního signálu a jehož výstup je zapojen jednak na vstup výkonového spínače, jehož výstup je zapojen na akční člen nástřiku odpěňovadla a jednak na vstup nulovacího členu, jehož výstup je propojen s nulovacím vstupem integračního členu,...