Patenty so značkou «cyklónový»

Cyklónový odlučovač pre vysokopecný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10040

Dátum: 13.06.2006

Autor: Lajtonyi Alex

MPK: C21B 7/22, B04C 5/04

Značky: vysokopecný, odlučovač, cyklónový

Text:

...dosiahnutý pluralitou prívodových rúr. Spolu s absenciou predných nárazov plynu do častí konštrukcie,homogénnejší prítok tiež znižuje lokálne opotrebovanie na miestach kde sa prívodová rúryspájajú s bočnými stenami cyklónovej nádoby.0011 .le žiadúce, aby konce privodových rúr vystupovali relatívne k centrálnej osi danej cyklónovej nádoby. Toto vylepšuje vírivý pohyb plynu v cyklónovej nádobe, a tým ajcentrífugálne oddeľovaníe prachových...

Zariadenie na odstraňovanie prachu z priemyselných plynov, valcový separátor a cyklónový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2250

Dátum: 06.08.1999

Autori: Smolensky Leo, Eason Bruse, Wysk Ronald

MPK: B01D 50/00, B04C 9/00

Značky: plynov, separátor, zariadenie, válcový, cyklónový, priemyselných, prachu, odstraňovanie

Text:

...štrbinou podlhovastého tvaru, v tvare podlhovastého výrezu, uskutočnenéiho vo valcovej časti, pričom táto štrbina je umiestnená styčne vozvislej stene valcovej časti separátoru.Predložené technicke riešenie predstavuje vyriešenie kompaktnej konštrukcie zariadenia, jednoduchej pri montáži, veľmi efektívnej pri čistení plynov z priemyselných zariadení. Ďalej predstavuje úpravu cylindrického separátora a cyklónového separátora s...

Cyklónový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278613

Dátum: 18.11.1992

Autori: Žajdlík Josef, Pospíšil Jaroslav, Pumprla Alois, Michálek Zdeněk, Sehnálek Alois, Krejčí Petr

MPK: B04C 5/04

Značky: cyklónový, odlučovač

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklónový odlučovač je určený na separáciu pevných častíc od tekutiny. Pozostáva z odlučovacej nádoby opatrenej vstupným potrubím (2) zmesi tekutiny a pevných častíc, stropom (3) v jej hornej časti vybaveným potrubím (6) na odvod tekutiny a v spodnej časti kužeľovou výsypkou (5) na odvod pevných častíc. Vstupné potrubie (2) tekutiny je vonkajšou časťou svojho prierezu zaústené do šikmého špirálového priestoru vytvoreného obvodovou časťou stropu...

Kombinovaný cyklonový separátor kapalných a tuhých nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270029

Dátum: 13.06.1990

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 45/00

Značky: nečistot, kombinovaný, kapalných, separátor, cyklónový, tuhých, plynů

Text:

...vodorovný řez vetupním prostoremse svialým kanálem s kepalinovými žldbky.Ve vertikální nádobě 1 je pomocí dolní přepážky g, střední přepážky 3 s horní přepážky 1 vytvořen vstupní prostor 2, dolní prostor Q, horní prostor 1 a výstupní prostor §. Vstup 1 plynu je zsveden do vstupního prostoru 2, ve kterém je umístěn svislý kanál 2,který prochází dolním prostorem § e ústí do horního prostoru 1. Mezi vstup 13 plynu a svislý kanál g je...

Cyklónový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243536

Dátum: 15.12.1987

Autor: Marešová Jioina

MPK: B04C 5/24

Značky: cyklónový, odlučovač

Text:

...nádoby l cyklonového odlučovače podle obr. 1 a 2 je rozdělen dvěma rozdělovacími přepážkami 3, dvěma sběrnými přepážkamig a jednou střední přepážkou à na dolní výsypku 5, dolní rozdělovací prostor 5, dolní sběrný prostor Q, horní výsypku 1, horní rozdělovací prostor § a horní sběrný prostorłł.Pomocí svislé vstupní přepážky łg je ve vnitřním prostoru nádoby vytvořen vstupní kanál lg, který spojuje dolní rozdělovací prostor A s...

Cyklonový, šachtový nebo šachto-cyklonový výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 238998

Dátum: 01.07.1987

Autor: Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: šachto-cyklonový, cyklónový, výměník, šachtový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká snížení celkové stavební výšky výměníku, vytvořeného jednotlivými stupni, případně protiproudovou šachtou, nebo jejich kombinací. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že válcová část cyklonu nebo válcová část šachty je ve spodní části zakončena šikmo seříznutou plochou, na kterou plynule navazuje kuželová výsypka nasměrovaná ke kanálu plynů, nebo k patnímu kusu.

Odstredivý cyklónový odlučovač s regulovateľnou hrúbkou vstupného a s usmernením zostupného prúdu čistenej vzdušniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222852

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hajzok Ladislav, Hajzok Oto

Značky: zostupného, usmernením, hrúbkou, čistenej, odlučovač, prúdu, cyklónový, regulovatelnou, vstupného, odstredivý, vzdušniny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie odlučivosti, vyššej prispôsobiteľnosti, prevádzkovej bezpečnosti i spoľahlivosti odstredivého cyklónového odlučovača pri súčasnej nižšej energetickej náročnosti. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne tým, že vo vstupnom otvore je umiestnený nastaviteľný unsmerňovač hrúbky vstupného prúdu, prechádzajúci v špirálu po vnútornom obvode časti valcového telesa, ktoré naväzuje cez kužeľovú časť na výmetnú komoru opatrenú...