Patenty so značkou «cyklohexanu»

Spôsob oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287877

Dátum: 16.01.2012

Autori: Ciborowski Stanisłav, Piechota Stanisław, Szarlik Stefan, Magiełko Krystyna, Janitz Alina

MPK: C07B 35/00

Značky: cyklohexanu, spôsob, oxidácie

Zhrnutie / Anotácia:

V diskontinuálnej alebo kontinuálnej oxidácii cyklohexánu molekulárnym kyslíkom obsahujúcim oxidačné plyny v kvapalnej fáze pri teplote 140 - 190 °C a tlaku 0,5 až 5 Mpa sa pridávajú soli kovov s premenlivou valenciou zo skupiny V, VI a VIII, ktoré sú rozpustné v reakčnom médiu. Soli sa pridávajú v množstve od 0,001 do 0,05 ppm podľa hmotnosti vypočítanej na kov obsiahnutý v soli.

Spôsob oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286760

Dátum: 14.04.2009

Autori: Magiełko Krystyna, Szarlik Stefan, Haber Jerzy, Janitz Alina, Pamin Katarzyna, Piechota Stanisław, Matachowski Leszek, Połtowicz Jan

MPK: C07C 15/00, C07C 27/00

Značky: spôsob, cyklohexanu, oxidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanón v kvapalnej fáze s použitím plynov, ktoré obsahujú kyslík, pri teplotách 140 - 190 °C pod tlakom 0,5 až 5 MPa v prítomnosti katalyzátora. Katalyzátorom je zmes dvoch zlúčenín: (1) organickej soli kobaltu a (2) metaloporfyrínu, výhodne porfyrínu mangánu, železa alebo kobaltu, bez akýchkoľvek substituentov v porfyrínovom kruhu, najmä tetrafenylporfyrínu (TPP) alebo...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11746

Dátum: 19.02.2008

Autori: Saunders Derek, Harlfinger Stephanie, Steufmehl Sonja, Schunk Stefan

MPK: A61P 25/00, C07D 471/10, A61K 31/407...

Značky: deriváty, cyklohexanu, spirocyklické

Text:

...tiež v iných z uvedených indikácil opioidových receptorov, ako je -receptor, ale tiež iné subtypy týchto opioidových receptorov, totiž ö a K. Zodpovedajúcim spôsobom je priaznivé, keď zlúčeniny vykazujú tiež účinok na tieto opioidové receptory.0007 V spise W 0 2004 043967 sú opisované spirocyklické deriváty cyklohexánu, ktoré majú vysokú añnitu k ORL 1 receptoru, ale tiež k opioidovému receptoru. Spis W 0 2004 043967 opisuje generické...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu s analgetickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10152

Dátum: 25.04.2007

Autori: Englberger Werner, Hennies Hagen-heinrich, Sundermann Bernd, Merla Beatrix, Schunk Stephan, Kögel Babette-yvonne, Oberbörsch Stefan, Graubaum Heinz

MPK: A61K 31/407, A61P 25/04, A61P 25/00...

Značky: spirocyklické, deriváty, účinkom, analgetickým, cyklohexanu

Text:

...alebo nenasýtený, rozvetvený alebo nerozvetvený,nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný COOR, CONR, OR 3 03-soykloalkyl, nasýtený alebo nenasýtený, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný aryl alebo heteroaryl, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný alebo pomocou Cm-alkylu viazaný aryl, Cga-cykloalkyl alebo heteroaryl,nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovanýR 6 znamená H OR,...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu na použitie pri ošetrení závislostí od substancií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12098

Dátum: 07.04.2006

Autori: Kögel Babette-yvonne, Friderichs Elmar, Linz Klaus

MPK: A61K 31/485, A61K 31/438, A61K 31/407...

Značky: závislosti, deriváty, použitie, cyklohexanu, substancií, spirocyklické, ošetření

Text:

...alebo raz alebo viackrát substituovaný pomocou OH, F alebo COOCM alkyl 04.3 cykloalkyl aryl alebo heteroaryl, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný CF 3, OCH 3, C 14 alkyl,nerozvetvený alebo cez nasýtený alebo nenasýtený 01.3 alkyl viazanýfenyl alebo heteroaryl, nesubstituovaný alebo raz alebo viackrát substituovaný pomocou F, Cl, Br, CF 3, OCH 3, C 14 alkyl, rozvetvený alebo nerozvetvený alebo cez nasýtený alebo nenasýtený...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4576

Dátum: 09.08.2005

Autori: Sundermann Bernd, Schick Hans, Sonnenschein Helmut, Hinze Claudia

MPK: A61K 31/4353, C07D 471/00, C07D 409/00...

Značky: deriváty, cyklohexanu, spirocyklické

Text:

...Cu-cykloalkyl, vždy nasýtený alebo nenasýtený, raz alebo viackrát substituovaný alebo nesubstituovaný aryl alebo heteroaryl, vždy raz alebo viackrát substituované alebo nesubstituované alebo cez Cm-alkyl viazaný aryl, CH-cykloalkyl alebo heteroaryl, vždy raz alebo viackrát substituované alebo nesubstituované OR 13 NRR 5R 5 znamená o H COOR, CONR, 0 R 3 C 1.5 ~alkyl, nasýtený alebo nenasýtený, rozvetvený alebo nerozvetvený....

Spirocyklické deriváty cyklohexánu s afinitou k ORL1 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3700

Dátum: 21.12.2004

Autori: Kögel Babette-yvonne, Schröder Wolfgang, Hinze Claudia, Schick Hans, Saunders Derek, Henkel Birgitta, Frormann Sven, Merla Beatrix, Oberbörsch Stefan, Linz Klaus, Englberger Werner, Sundermann Bernd, Friderichs Elmar

MPK: A61K 31/407, A61P 29/00, C07D 471/00...

Značky: cyklohexanu, receptora, spirocyklické, afinitou, deriváty

Text:

...ale tiež iné subtypy týchto opioidových receptorov, totiž ö a K. Zodpovedajúcim spôsobom je dobré, ked zlúčeniny vykazujú tiež účinok na tieto opioidové receptory.0007 EP 466 548 opisuje spirocyklické deriváty cyklohexánu na ošetrenie ZNS ochorení.0008 Úlohou predloženého vynálezu je dať k dispozícií lieky, ktoré pôsobia na systém nociceptín/ORL 1 receptor a aby boli vhodné pre lieky, obzvlášť na ošetrenie rôznych chorôb, spájaných s...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6848

Dátum: 05.11.2003

Autori: Friderichs Elmar, Lipkin Michael Jonathan, Schick Hans, Rose Valerie Sarah, Aulenbacher Otto, Oberbörsch Stefan, Henkel Birgitta, Sundermann Bernd, Sonnenschein Helmut, Hinze Claudia, Englberger Werner, Linz Klaus, Kögel Babette-yvonne

MPK: A61K 31/407, C07D 471/00, A61P 25/00...

Značky: cyklohexanu, spirocyklické, deriváty

Text:

...ale i ďalších subtypov týchto ópiových receptorov, a to ô a K. Preto jevýhodné, ked zlúčenina vykazuje tiež účinok na tieto ópiové receptory.0008 EP 0466548 zverejňuje spirocyklické 1,2,3,4-tetrahydroB-karbolínové deriváty, ktoré však na spirocyklickom nasýtenom kruhu nenesú žiadnuaminoskupinu. Tieto zlúčeniny majú analgetický účinok.0009 Úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť liek, ktorý pôsobí na nociceptín/ORL 1 receptorový systém...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15137

Dátum: 05.11.2003

Autori: Hinze Claudia, Friederichs Elmar, Oberbörsch Stefan, Englberger Werner, Linz Klaus, Sonnenschein Helmut, Rose Valerie Sarah, Aulenbacher Otto, Lipkin Michael Jonathen, Schick Hans, Kögel Babette-yvonne, Sundermann Bernd, Henkel Birgitta

MPK: C07D 471/10, A61K 31/407, A61P 25/00...

Značky: spirocyklické, cyklohexanu, deriváty

Text:

...podmienkach znižuje (Abdulla a Smith, J. Neurosci., 18, 1998,s. 9685-9694).0005 ORL 1 receptor sa okrem toho ešte podieľa na regulácii ďalších fyziologických a patofyziologických procesov. Patrí medzi ne medzi iným učenie avytváranie pamäti (Manabe a kolektiv, Nature, 394, 1997, s. 577-581), sluch (Nishi a kolektív EMBO J., 16, 1997, s. 1858-1864) a mnoho ďalších procesov. V práci od Calo a kolektívu (Br. J. Pharmacol., 129, 2000, 1261 -...

Spôsob prípravy oxidačných produktov cyklohexánu v protiprúde

Načítavanie...

Číslo patentu: 283670

Dátum: 27.10.2003

Autori: Schmitt Rüdiger, Gann Martin, Märkl Robert, Rehfinger Alwin

MPK: C07C 29/50, C07C 45/33, C07C 27/12...

Značky: produktov, přípravy, cyklohexanu, oxidačných, protiprúde, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy oxidačných produktov cyklohexánu katalytickou oxidáciou plynmi, obsahujúcimi kyslík v kvapalnej fáze pri zvýšenej teplote, pričom sa plyny privádzajú rovnomerne do kontaktu s plynmi obsahujúcimi kyslík, a kvapalný cyklohexán a plyny obsahujúce kyslík sa vedú v protiprúde cez reakčnú zónu pomocou viacerých dýz a reakčná zóna je rozdelená na viacero komôr pomocou perforovaných kovových platní tak, že sa v reakčnej zóne...

Sposob izolácie kyseliny adipovej z vodných roztokov organických kyselín a ich esterov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260256

Dátum: 15.12.1998

Autori: Berežný Viktor, Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Lelko Jozef

MPK: C07C 55/14

Značky: oxidácie, spôsob, organických, kyselin, roztokov, izolácie, adipovej, procese, kyseliny, esterov, vodných, cyklohexanu, vznikajúcich

Text:

...za prítomnosti katalyticky pôsobiacich kobaltnatých soli, pričom sa takto získané roztoky org-anických kyselín po kryštalizácii spracujú ratináciou známym spôsobom.Na dekantáciu organických kyselín sa môže s velmi dobrým účinkom použit »destilát zo zahustenia vodného roztoku organických kyselín a ich esterov.Výhodou postupu získavania kyseliny adipovej podla tohto vynálezu je, že do vodných roztokov z kontaktovanie reakčnej zmesi oxizdácis...

Sposob získavania dvojsýtnych organických kyselín z vodných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260255

Dátum: 15.12.1998

Autori: Berežný Viktor, Lelko Jozef, Ferenčík Ján, Mičák Jozef

MPK: C07C 55/02

Značky: cyklohexanu, dvojsýtnych, kyselin, organických, roztokov, procese, spôsob, vodných, oxidácie, vznikajúcich, získavania

Text:

...kyselín po hydrolýze esterov sú technologicky aj ekonomicky veľmi náročné. Odparovarnie vody z vodných roztokov dvojsýtnych organických kyselín je energeticky náročné.Spôsob podľa tohoto vynálezu rieši získavanie tlvojsýtnych organických kyselín z v-odných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon oxidáciou vzdušným kyslíkom.i Dvojsýtne organické kyseliny C 2 až Ce saz vodných roztokov extrahujú...

Spôsob recirkulácie katalyzátora s obsahom kobaltu v reakcii priamej oxidácie cyklohexánu na kyselinu adipovú

Načítavanie...

Číslo patentu: 281580

Dátum: 05.11.1997

Autori: Nivert Daniel, Costantini Michel, Fache Eric

MPK: C07C 55/14, C07C 51/42, C07C 51/31...

Značky: kobaltu, kyselinu, spôsob, katalyzátora, priamej, cyklohexanu, adipovú, obsahom, reakcií, recirkulácie, oxidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob recirkulácie katalyzátora s obsahom kobaltu späť do reakcie priamej oxidácie cyklohexánu na kyselinu adipovú plynom s obsahom kyslíka, ktorý spočíva v tom, že reakčná zmes získaná zo skôr uskutočnenej oxidácie cyklohexánu na kyselinu adipovú, z ktorej bola oddelená zmes aspoň čiastkových podielov oxidačných medziproduktov zvlášť takých, ako cyklohexanol a cyklohexanón, časť rozpúšťadlovej kyseliny karboxylovej a vody, z...

Spôsob prípravy paroplynnej zmesi benzén-vodík pri výrobe cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280103

Dátum: 10.09.1997

Autori: Hrabčák Ján, Dobis Jaroslav, Čárska Eva

MPK: B01D 1/26

Značky: výrobe, přípravy, zmesí, paroplynnej, spôsob, benzén-vodík, cyklohexanu

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovanie benzénu do vodíka prebieha v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni je benzén odparovaný za adiabatických podmienok a odparí sa v ňom až 95 % benzénu z celkového množstva potrebného na prípravu zmesi. V druhom stupni je benzén odparovaný za izotermických podmienok. Pomer prietokov vodíka a benzénu nastrekovaných do adiabatického stupňa odparovania je 0,007 až 0,018 kg/kg, pričom tok oboch fáz je protiprúdny.

Imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu, spôsob ich výroby, medziprodukt spôsobu výroby, ich použitie na výrobu liečiv a liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281028

Dátum: 02.02.1994

Autori: Kazda Stanislav, Knorr Andreas, Dressel Jürgen, Hanko Rudolf, Müller-gliemann Matthias, Stasch Johannes-peter, Müller Ulrich, Wohlfeil Stefan, Fey Peter, Hübsch Walter, Beuck Martin, Krämer Thomas

MPK: C07D 233/68, A61K 31/415, C07D 233/92...

Značky: cyklohexanu, spôsobu, deriváty, výroby, medziprodukt, výrobu, liečivo, spôsob, imidazolyl, liečiv, substituované, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané imidazolyl substituované deriváty cyklohexánu všeobecného vzorca (I), pričom významy substituentov A, B, D, R1 a R2 sú uvedené v opisnej časti, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie arteriálnej hypertónie a aterosklerózy. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich derivátov cyklohexánu so substituovanými imidazolmi a nasledujúcou variáciou substituentov. Je opísaný aj medziprodukt na ich...

Způsob výroby cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270696

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šuber Josef, Švajgl Oldřich, Pokorný Petr

MPK: C07C 13/18

Značky: cyklohexanu, způsob, výroby

Text:

...podmínky převodu nniyicykioponianu na cyklohoxan. kdo izn nnĺžonim taploty zo 150 na 130 OC zvýšil stupeň přvmöny v důsledku posunu larmodynamická rovnováhy. Nižší inploty ta kó zaručujĺ. že nedojdo k vőtiií hydrodacykiizaci Cô-cykianů, případnč k jejich hydrokrakovÁnĺ. By io oxperimoniáinč dokázćno. že roakční rychioai inomorizaco Jo doniainčná i při nižší lopioiě. Také nkuiikace má Velký význam. nebot současně a výrobou cyklohoxanováho...

Spôsob oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269535

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barňák Štefan, Ferenčík Ján, Berežný Viktor, Mičák Jozef

MPK: C07C 37/60

Značky: cyklohexanu, spôsob, oxidácie

Text:

...ešte pred oxidáciou kyslou vodou, avšak týmto spôsobom sa nedosiahne zvýšenie výtažku cyklohexanônu a cyklohexanolu.Podstatou spôsobu oxidácie cyklohexénu na cyklohexanol a cyklohexanôn podľa tohto vynálezu je oxidácia cyklohexánu v jednom až deviatich oxidačných stupňoch horizontálneho oxidečného reaktora pri teplote 100 až 200 OC a tlaku 0,5 a 1,5 MPa. Pričom na oxidáciu cyklohexánu, s výhodou v štvrtom a piatom oxidačnom stupni sa použije...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Magur Ján, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Hronec Milan, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Ambrož František, Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Mihočko Peter, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanol, zvýšenia, selektivity, cyklohexanu, cyklohexanón, oxidácie, spôsob

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Bakoš Ján, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Banhedyi Erich, Ambrož František, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Košuth Jaroslav, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: kvapalnej, oxidáciu, zariadenie, selektívnu, cyklohexanu, fáze

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Záremba Emanuel, Mikula Oldřich, Jesenský Ján, Kopernický Ivan, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít, Futrikanič Jozef, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Hronec Milan, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, cyklohexanaolu, zariadenie, výrobu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Ambrož František, Záremba Emanuel, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Kováč Pavol

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnu, oxidáciu, cyklohexanu, zariadenie

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Banhedyi Erich, Olejník Vincent, Bakoš Ján, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Ambrož František, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Hlinšťák Karol, Molnár Gabriel, Košuth Jaroslav, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidáciou, spôsob, cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu, cyklohexanu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Hronec Milan, Mikula Oldřich, Futrikanič Jozef, Ždenyi Mikuláš, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Juhás Stanislav, Jesenský Ján, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: selektívnej, cyklohexanu, oxidácie, zariadenie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: cyklohexanu, cyklohexanón, cyklohexanol, oxidácie, spôsob

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Zapojenie na spätné získavanie kobaltu z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257459

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kolesár Ján, Berežný Viktor, Ambrož František, Lichvár Milan, Lelko Jozef, Ferenčík Ján

MPK: B01D 11/00

Značky: oxidácie, cyklohexanu, procesu, zapojenie, získavanie, špatně, kobaltu

Text:

...v ktorom súčasne prebieha extrakcia kobaltu 1 organických zvyškov do vodnej fázy. V extrakci g pre bieha druhý stupeň extrakcie Co 2 ionov vodou.Ako extraktor 2 hydrolyzovanej reakčnej zmesi sa môže využiť aj kontinuálna rotačnáodstredivka na kvapalné fázy. Extrakčným činidlom je vodná fáza z odstredívky.Zmiešanie extrakčných činidiel z extraktov l a 3 nastáva v zmiešavači Ä, ktorým môže byť v najjednoduchšom prípade aj rozšírené potrubie....

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ambrož František, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Barňák Štefan, Gaško Pavol, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: cyklohexanu, organických, odplynov, absorpcie, spôsob, zlúčenín, procesu, oxidácie

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabadoš Július, Ambrož František, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: oxidácie, selektívnej, cyklohexanón, spôsob, cyklohexanol, cyklohexanu

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Ambrož František, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/404, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanón, cyklohexanu, obsahujúcu, cyklohexanol, oxidácie

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...

Spôsob výroby cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247326

Dátum: 15.01.1988

Autori: Poór Robert, Zervan Ivan, Kovaeie Henrich, Kováeiková Magdaléna, Janeina Otakar, Lacko Juraj

MPK: C07C 5/10, C07C 13/18

Značky: výroby, spôsob, cyklohexanu

Text:

...tak, aby na 1 kg benzénu V konvertorovanej zmesi pripadalo V prvom stupni na vstupe do prvého reaktora menej ako 0,14 kg inertu prevažne dusik), na vstupe do druhého reaktore menej ako 0,730 kg inertu a V druhom stupni na Vstupe do tretieho reaktore menej ako 1,24 kg inertu.Plošné zaťaženie priepustiíého prierezu reaktore inertom prevažne dusik V smere prúdenia konvertorovanej zmesi je V prvom reaktore menšie ako 650 kg inertu/hod....

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236186

Dátum: 01.12.1987

Autori: Chvalovský Václav, Pola Josef

MPK: C07C 11/167, C07C 11/04, C07C 4/08...

Značky: výroby, rozkladem, současné, způsob, cyklohexanu, ethylenu, 1,3-butadienu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu, při němž se rozklad cyklohexanu indukuje fokusovaným infračerveným zářením kontinuálního C0? laseru o vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaný způsob je významný především tím, že může byt alternativou středně teplotní pyrolýzy této sloučeniny a může se uplatnit v petrochemickém průmyslu.

Sposob spracovania vodných roztokov organických kyselín a ich esterov z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250039

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mičák Jozef, Berežný Viktor, Ferenčík Ján, Lelko Jozef

MPK: C07C 49/403

Značky: vodných, esterov, organických, spôsob, cyklohexanu, spracovania, procesu, roztokov, kyselin, oxidácie

Text:

...destiláciou, znova použije na rafináciu zmesi kyselín. Prímesi díkarboxylovýclh kyselín získané ako destilačný zvyšok z regenerácia rozpúštadla sa ďalej spracujú spaľovaním.Výhodou spôsobu spracovania podľa tohoto vynálezu je možnosť efektívneho využitia udikatrboxylových kyselín.Možnosť spracovania vodných roztokov organických kyselín je zrejmé z príkladovVodný roztok zmesi -mono- a dikarboxylových kyselín objemu 2000 ml zahustíme...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ambrož František, Lichvár Milan, Berežný Viktor, Ferenčík Ján, Lelko Jozef, Kolesár Ján

MPK: C07C 45/27, B01J 31/04, C07C 49/11...

Značky: katalyzátora, procese, cyklohexanu, regenerácie, výroby, oxidácie, spôsob, cyklohexanonu, vzduchom

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Způsob výroby cyklohexanu z ropných benzinových frakcií při současné výrobě n-hexanových koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234481

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pokorný Petr, Vitvar Milan, Švajgl Oldřich, Pražák Václav

MPK: C07C 13/18, C10G 45/62

Značky: způsob, cyklohexanu, benzinových, frakcií, koncentrátů, výroby, výrobe, současné, ropných, n-hexanových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu cyklohexanu z ropných benzinových frakcí při současné výrobě n-hexanových koncentrátů kombinací destilace a velmi nízkotepelné hydrogenace spojené s isomerizací cyklanů na katalytickém systému tvořeném platinou a chlorovanou aluminou.

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224636

Dátum: 15.01.1986

Autori: Van Geem Christiaan, Boelens Christiaan

Značky: způsob, cyklohexanonu, přípravy, cyklohexanu, cyklohexanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu, vyznačující se tím, že se cyklohexan dehydrogenuje na cyklohexen při teplotě v rozmezí od 200 °C do 700 °C a při tlaku v rozmezí od 0,01 do 10 MPa, takto získaný cyklohexen se převede na výše vroucí meziprodukty obsahující kyslík pro výrobu kaprolaktamu, které se oddělí a směs benzenu a cyklohexanu a/nebo cyklohexenu současně získaná při oddělování uvedených mezi produktů se...