Patenty so značkou «cyklohexanolu»

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287923

Dátum: 08.03.2012

Autori: Zyliňski Marek, Koziol Andrzej, Wais Jan, Rygiel Stanislaw, Krzysztoforski Andrzej, Wójcik Zbigniew, Mijal Witold, Kondrat Aleksandra, Gruszka Mateusz, Pohorecki Ryszard, Moniuk Wladyslaw, Oczkowicz Stanislaw, Wierzchowski Piotr

MPK: C07C 29/50, C07C 35/08, C07C 49/11...

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Cykloehanol a cyklohexanón sú pripravené oxidáciou cyklohexánu na reakčnú zmes (oxidát) obsahujúcu najmä cyklohexylhydroperoxid a cyklohexanol, cyklohexanón a iné produkty, po tomto postupe nasleduje selektívny rozklad takto pripraveného cyklohexylhydroperoxidu v separátnom rozkladnom reaktore alebo reaktoroch, v kvapalnej fáze, pri teplote 70 až 100 °C v prítomnosti katalyzátora, ktorým je roztok soli kovu s premennou valenciou, a väčšina...

Spôsob výroby cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285060

Dátum: 02.05.2006

Autori: Kirová Margita, Hrabčák Ján

MPK: C07C 29/00

Značky: výroby, cyklohexanolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba cyklohexanolu s čistotou najmenej 99 % hmotn., rektifikáciou zo zmesi získanej oxidáciou cyklohexánu vzduchom v kvapalnej fáze.

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Vanko Milan, Molnár Gabriel, Bindas Ján, Juhás Stanislav, Komora Ladislav, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Komorová Eva

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: podielov, spôsob, vyššievrúcich, cyklohexanolu, cyklohexanonu, získavania

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhás Stanislav, Komorová Eva, Bindas Ján, Vanko Milan, Komora Ladislav, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Olejník Vincent

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: cyklohexanolu, hydrolýzou, spôsob, vznikajúcich, cyklohexanonu, výrobe, vyššievrúcich, spracování, získavania, podielov

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sakálošová Alžbeta, Juhás Stanislav, Sakaloš Štefan, Vanko Milan, Komora Ladislav, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 27/28, C07C 49/403

Značky: spôsob, ľahkých, cyklohexanonu, cyklohexanolu, zmesí, podielov, oddelenia

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Spôsob rafinácie cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266123

Dátum: 14.11.1989

Autori: Rendko Tibor, Koudelka Ladislav

MPK: C07C 29/14

Značky: spôsob, rafinácie, cyklohexanolu

Text:

...hmot. Takýto produkt môže už byt vhodný pre niektoré organické syntézy a nevyžadujepreto dodatočné rektifikačné delenie.Oproti používaným spôsobom výroby cyklohexanolu má raiinácis surověho cyklohexanolu 2 výroby cyklohexanônu značné výhody v jednoduchosti realizácie a v skutočnosti, že surovinou je jeden z technologických prudov výroby cyklohexanônu, obsahujúci až relatívne vysoký podiel fináleného výrobku. Technologicky a ekonomicky je...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Miškovič Tibor, Hlinšťák Karol, Bakoš Ján, Tomčík Kazimír, Košuth Jaroslav, Kováč Pavol, Jesenský Ján, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Záremba Emanuel, Banhedyi Erich, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Ambrož František, Chocholáček Ľudovít, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Džamba Peter, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Barta Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zmesí, získavanie, cyklohexanonu, zariadenie, cyklohexanolu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Ambrož František, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Hronec Milan, Barta Stanislav, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanonu, cyklohexanolu, výroby

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Ambrož František, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, zmesí, výroby, cyklohexanolu, cyklohexanonu

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Juhás Stanislav, Ambrož František, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanonu, výroby, cyklohexanolu

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Bakoš Ján, Banhedyi Erich, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Košuth Jaroslav, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Barta Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, oxidáciou, spôsob, cyklohexanu, cyklohexanolu, cyklohexanonu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244986

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kandyba Leonid Fedorovie, Galuskin Vadim Borisovie, Lebediv Vladimír Dmitrijevie, Maslov Viktor Efimovie, Volekov Jevgenij Addejevie, Döbler Hermann

MPK: C07C 49/303, C07C 31/135

Značky: cyklohexanonu, výroby, spôsob, cyklohexanolu

Text:

...je, že do reakčného systému sa pridá kokatalyzátor obsahujúci litium vo forme katióíiu Lil, pričom mól-ový pomer kovov Li Co je 1 25 až 0,3. Reakcia sa uskutočňuje v neprítomnosti rozpúštadla, a to buď diskontinuálne alebo kontinuálne. Kedže najvyššie selektivity tvorby žiadaných produlktov cyklohexan-olu a cykloheXanÓlIll sa dosahujú pri nízkych k-onverziách cyklohexánu, menej ako 1 D 0/0, výhodnejšie je viest proces kontinuálne v...

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224636

Dátum: 15.01.1986

Autori: Boelens Christiaan, Van Geem Christiaan

Značky: způsob, cyklohexanu, cyklohexanolu, přípravy, cyklohexanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklohexanolu a/nebo cyklohexanonu z cyklohexanu, vyznačující se tím, že se cyklohexan dehydrogenuje na cyklohexen při teplotě v rozmezí od 200 °C do 700 °C a při tlaku v rozmezí od 0,01 do 10 MPa, takto získaný cyklohexen se převede na výše vroucí meziprodukty obsahující kyslík pro výrobu kaprolaktamu, které se oddělí a směs benzenu a cyklohexanu a/nebo cyklohexenu současně získaná při oddělování uvedených mezi produktů se...

Způsob přípravy cyklohexanolu nebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220799

Dátum: 15.12.1985

Autori: Plantema Otto Gerrit, Van Geem Paul Christiaan, De Graaf Theodorus Franciscus Maria, Knol Dirk

Značky: způsob, cyklohexanolu, přípravy, cyklohexanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklohexanolu nebo cyklohexanonu katalytickou hydrogenací benzenu na cyklohexen, hydratací cyklohexenu na cyklohexanol nebo oxidací cyklohexenu na cyklohexanon, oddělením cyklohexanolu nebo cyklohexanonu a vracením nezreagovaného benzenu a/nebo cyklohexenu do hydrogenačního stupně, při kterém se směs cyklohexanu, benzenu a cyklohexenu, získaná při oddělování cyklohexanolu z reakční směsi z hydratačního stupně nebo při oddělování...