Patenty so značkou «cykloalifatických»

Spôsob výroby vyšších alifatických a/alebo cykloalifatických ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279092

Dátum: 03.06.1998

Autori: Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Macho Vendelín, Komora Ladislav

MPK: C07C 45/69

Značky: výroby, cykloalifatických, ketónov, vyšších, spôsob, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vyšších ketónov všeobecného vzorca R'COR'', v ktorom R' je propyl až hexadecyl s rovným alebo rozvetveným reťazcom, cyklopentyl až cyklododecyl, R'' je metyl až hexadecyl s rovným a/alebo rozvetveným reťazcom iniciovanou adíciou dialkylketónov C3 až C19 a/alebo cykloalkylketónov C5 až C12 pri teplote 100 až 180 °C, za iniciačného účinku najmenej jedného organického peroxidu (di-terc. butylperoxid) alebo hydroperoxidu s polčasom...

Způsob výroby směsi cykloalifatických ketonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256540

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalina Miroslav, Jeníček Karel, Przybylo Petr

MPK: C07C 49/29

Značky: ketonů, způsob, cykloalifatických, směsi, výroby

Text:

...0,5 m, nebot optimální reokční teploty vstupních par 280 už O /1 . . U ,r.r v p . k 320 C se nedosanne an geglch pnedenuutlmreukon 1 ml produkty.3 Za uvedených podmínek stoupal obsah ketonu po jedlotlivých průtocich 50, 65, 73, 79, 83 hmot.Výše uvedené nevýhody odstraňuje podle vynálezu způsob výroby technického Monu (směsi oykloalifotickýchketonü) 0 obsahu 70 až 85 hmot. ketonu, vztaženo na Mon, kotalytickou dehydrogeneci v plynné fázi na...

Způsob výroby cykloalifatických ketoaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227018

Dátum: 15.06.1986

Autor: Engel Jürgen

Značky: ketoaminů, způsob, výroby, cykloalifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cykloalifatických ketoaminů obecného vzorce I ve kterém značí R3 vodíkový atom nebo hydroxylovou skupinu a R1 adamantylový zbytek nebo nasycený nebo jednoduše nenasycený cykloalkylový zbytek se 3 až 16 uhlíkovými atomy, přičemž tento cykloalkylový zbytek může být substituován alkylovou skupinou s 1 až 4 uhlíkovými atomy nebo atomem halogenu, a jejich adičních solí s kyselinami, vyznačený tím, že se nechá reagovat...

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov a zariadenie pre uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217472

Dátum: 15.05.1984

Autori: Molnár Alexander, Mosný Ivan, Ježek Marián, Klučovský Pavol, Fratrič Ján, Vörös Viliam

Značky: spôsob, alifatických, aromatických, zariadenie, uskutočnenie, spôsobu, výroby, sulfenylchloridov, cykloalifatických, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alifatických, cykloalifatických a aromatických sulfenylchloridov obecného vzorca I R - S - Cl (I) kde R je alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 3 až 12 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka alebo fenyl substituovaný v orto-, meta- alebo para- polohe elektroakceptórnym alebo elektrodonorným substituentom, napríklad nitroskupinou alebo metylovou skupinou, chloráciou disulfidov obecného vzorca II R - S - S -R...