Patenty so značkou «cyklických»

Spôsob čistenia cyklických diesterov kyseliny L- a D-mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11275

Dátum: 15.04.2009

Autori: Rafler Jutta, Gass Josef, Edlauer Robert, Rafler Gerald, Windsperger Andreas

MPK: C08G 63/08, C07D 319/12

Značky: d-mliečnej, kyseliny, čistenia, diesterov, spôsob, cyklických

Text:

...výroby vysokomolekulárnej kyseliny polymliečnej s tvarovacími a úžítkovými vlastnosťami,aké vyžadujú spracovanie a používanie na reológiu a tepelnú stabilitu taveniny polyméru, ako aj mechanickú pevnosť a tvarovú tepelnú odolnost polyměrnych tuhých látok. Chirálnenečistoty na molekulámej úrovni ovplyvňujú taktovanie polyesteru a tým špeciálnemechanické a tepelne vlastnosti tuhých látok. Chemické nečistoty, predovšetkým vo forme lineámych...

Spôsob prípravy cyklických alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286003

Dátum: 14.12.2007

Autori: Iwasaki Mineyuki, Ban Masakazu

MPK: C07C 29/00, C07C 35/00

Značky: cyklických, přípravy, alkoholov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy cyklického alkoholu katalytickou hydratáciou cyklického olefínu vzorca CSH2S-2-tRt, kde R je H, alkyl s 1 a 4 atómami uhlíka, fenyl alebo cyklohexyl s predstavuje číslo od 5 do 12 a t je číslo od 1 do 4, vodou, ktorý zahŕňa (a) dodávanie časti alebo celého zvyšku získaného po separácii tohto cyklického alkoholu z olejovej fázy obsahujúcej cyklický alkohol, nezreagovaný cyklický olefín a nečistoty, ktoré majú bod varu medzi bodom...

Zlúčenina derivátov cyklických amínov a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285729

Dátum: 13.06.2007

Autori: Sudoh Masaki, Moree Wilna, Tarby Christine, Muroga Yumiko, Sogawa Ryo, Furuya Monoru, Imai Minoru, Tsutsumi Takaharu, Teig Steven, Morita Takuya, Takenouchi Osami, Hada Takahiko, Shiota Tatsuki, Endo Noriaki, Kataoka Ken-ichiro

MPK: A61P 11/00, A61K 31/41, A61K 31/435...

Značky: zlúčenina, derivátov, použitie, amínov, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), jej farmaceuticky prijateľná adičná soľ vzniknutá adíciou kyseliny alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ vzniknutá adíciou C1-C6 alkylovej skupiny k tejto zlúčenine a jej použitie na prípravu liečiva na inhibíciu väzby chemokínov, ako sú MIP-1alfa a/alebo MCP-1, k ich receptorom na cieľových bunkách.

Spôsob prípravy cyklických karbonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284530

Dátum: 09.05.2005

Autori: Macho Vendelín, Králik Milan, Beňo Ľuboš, Balážová Jarmila, Mravec Dušan, Seidl Anton, Horniaková Jana

MPK: C07D 317/10, C07C 27/18, C07C 68/04...

Značky: přípravy, spôsob, karbonátov, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklické karbonáty všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R' sú rovnaké alebo rozdielne a predstavujú H, alkyl, alkenyl alebo halogénalkyl s počtom uhlíkov v molekule 1 až 20, cykloalkyl a jeho halogénderivát s počtom uhlíkov 5 až 12, aryl, alkylaryl a ich halogénderiváty a nitroderiváty, pripravené adíciou oxidu uhličitého na najmenej jednu epoxyzlúčeninu všeobecného vzorca (II), v ktorom R a R' majú vyššie uvedený význam, pri 50 až 180 °C, za...

Disulfidové, sulfidové, sulfoxidové a sulfónové deriváty cyklických cukrov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5409

Dátum: 29.09.2004

Autori: Pubill Coy Francisco, Salas Perez-rasilla Eduardo, Repolles Moliner Jose

MPK: A61K 31/34, C07D 493/00

Značky: použitie, deriváty, cukrov, cyklických, sulfónové, disulfidové, sulfoxidové, sulfidové

Text:

...sa týkasyntézy serie hexitolových aporovnaní s izosorbid-dinitrátom. EP O 530 887 A 1 fenyltiobenzoylom substituované izosorbid-mononitráty a Vazodilatačné účinky na izolované cievy. EP O 290 885 A 2opisuje estery izosorbid-2- a 5-mononitrátu s alifatickými, arylovými, škoricovými kyselinami alebo dikyselinami aleboalkylkarbonyloxysubstituenty a ich použitie V kardiovaskulárnej terapii. FR-A 2 134 698 sa týka Osubstituovaných...

Fluóralkoxysubstituované benzamidy, spôsob ich výroby a ich použitie ako inhibítorov fosfodiesterázy cyklických nukleotidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283263

Dátum: 25.03.2003

Autori: Hatzelmann Armin, Gutterer Beate, Kilian Ulrich, Beume Rolf, Flockerzi Dieter, Wolf Horst, Schudt Christian, Amschler Hermann

MPK: C07C 235/56, A61K 31/165, A61K 31/44...

Značky: cyklických, použitie, spôsob, benzamidy, fosfodiesterázy, fluóralkoxysubstituované, inhibítorov, nukleotidov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), v ktorých R1 je C3-7-cykloalkoxy, C3-7-cykloalkylmetoxy alebo benzyloxy, R2 je C1-4-alkoxy, ktorý je úplne alebo čiastočne substituovaný fluórom, alebo R1 je C1-4-alkoxy, ktorý je úplne alebo čiastočne substituovaný fluórom, R2 je vodík, C1-6-alkoxy, C3-7-cykloalkoxy, C3-7-cykloalkylmetoxy, benzyloxy alebo C1-4-alkoxy, ktorý je úplne alebo čiastočne substituovaný fluórom, a R3 je fenyl, pyridyl, fenyl, ktorý je...

Spôsob dehydrogenácie sekundárnych cyklických alkoholov, katalyzátor dehydrogenácie, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282793

Dátum: 11.11.2002

Autori: Hesse Michael, Märkl Robert, Bröcker Franz Josef

MPK: B01J 27/232, B01J 23/06, C07C 45/00...

Značky: spôsob, katalyzátor, dehydrogenácie, alkoholov, přípravy, sekundárnych, cyklických, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa dehydrogenácia sekundárnych cyklických alkoholov v prítomnosti katalyzátora obsahujúceho oxid zinočnatý a uhličitan vápenatý pri zvýšenej teplote v plynnej fáze, používajú sa pri nej sekundárne cyklické alkoholy a dehydrogenácia sa uskutočňuje v prítomnosti vodíka a katalyzátora, ktorého účinné zložky pozostávajú z 30 až 60 % hmotnostných oxidu zinočnatého a 40 až 70 % hmotnostných uhličitanu vápenatého v modifikácii kalcitu. Opísaný...

Deriváty cyklických esterov UK-2A použité na prevenciu a liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17860

Dátum: 23.10.2002

Autori: Niyaz Noormohamed Mohamed, Yao Chenglin, Meyer Kevin Gerald, Rogers Richard Brewer, Adamski Butz Jenifer Lynn, Nader Bassam Salim

MPK: C07D 405/12

Značky: esterov, použité, liečbu, prevenciu, deriváty, uk-2a, cyklických

Text:

...Ako sa tu používa termín ochorenie inhibujúce apredkladaného vynálezu, ktoré zabije alebo spomalí rastlinnépatogény a spôsobí prevenciu, vyhubenie alebo zastavenie rastlín, pre ktoré je požadovaná kontrola, ale nie je významne toxické pre rastlinu. Toto množstvo môže byť všeobecne od približne 0,1 do 1000 ppm, výhodne 10 až 500 ppm. Bude nevyhnutné kontrolovať presnú koncentráciu zlúčeniny požadovaného druhu s fungicídnym ochorením,...

Spôsob výroby cyklických depsipeptidov s 18 atómami v kruhu obsahujúcich kyselinu mliečnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283121

Dátum: 03.01.2002

Autori: Zocher Rainer, Mencke Norbert, Jeschke Peter, Harder Achim, Kleinkauf Horst

MPK: C07K 11/02, A61K 38/15

Značky: kruhu, depsipeptidov, kyselinu, mliečnu, spôsob, obsahujúcich, výroby, atómami, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Fermentatívny spôsob výroby opticky aktívnych cyklických depsipeptidov s 18 atómami v kruhu, obsahujúcich kyselinu mliečnu, pomocou kmeňov húb rodu Fusarium vo vhodnom živnom médiu alebo za prítomnosti syntetáz izolovaných z kmeňov húb rodu Fusarium.

Způsob výroby cyklických anhydridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268969

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stibor Ivan, Pícha František, Sucharda Zbyněk, Navara Milan, Pscheidt Jiří, Orlt Jan, Včelák Josef

MPK: C07D 307/87

Značky: způsob, cyklických, výroby, anhydridu

Text:

...podle vynćlezu lze například použít přímo produkt, nebo aněaí produktů z pyrolýzy které vedle vhodného pouěru obou žádoucích raakčních komponentů obsahují navíc aměa aromatíckých uhlovodíků, tj. benzen, toluen a xyleny, které při reokcí a maleíncnhydridem působí jako ínertní rozpouätědlo. Tinto způsobem se provedení podle vynálezu ještě dále zjednoduší. Řešení podle vynálezu umožňuje vysoce ekonomický postup při zpracování směsi uhlovodíku...

Způsob výroby vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268883

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chvalovský Václav, Kvíčalová Magdalena, Čermák Ján

MPK: C08F 236/20

Značky: cyklických, nenasycených, způsob, vysoce, uhlovodíku, výroby

Text:

...cykliokém eteru,zvláště s výhodou v surové směsi produktů.Je možné použít vsádkového nebo průtočného uspořádání, s výhodou míchaněho ízotermního reaktoru probublávaného zbytkovou pyrolýzní C 3 frakcí.Přípravu vysoce nenasycených cyklíckých uhlovodíků sumárního vzorce (C 3 Hh)n, kde 5 Je 3 až 10, katalyzovanou koolígomerací propadíenu a propinu obaažených vezbytkové pyrolýzní C 3 frakci lze uskutečnít za tlaku 051 až 20 MPa,s výhodou za...

N-(N´Acylthioureido)deriváty cyklických enaminonitrilů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262022

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pazdera Pavel, Potůček Vladimír

MPK: C07D 231/38, C07C 157/12, C07D 215/54...

Značky: jejich, enaminonitrilů, výroby, cyklických, způsob, n-(n´acylthioureido)deriváty

Text:

...mol) benzoylisothiokyanátu, oměs reagovala 10 minut při teplotě 40 °C. Ochlazením reakční směsi na teplotu 10 °C bylo zíakáno 16,92 gK roztoku 8,46 g ( 0,05 mol) 2-amino-3-kyanchínolinu v 250 ml acetonu bylo přidáno 6,6 g ( 0,05 mol) ethoxykarbonylisothiokyanátu, aměe reagovala 180 minut při teplotě 40 °C. Zahuštěnim reàkční směsi na poloviční objem bylo zíokáno 10,7 gPŕíklad 5 252 022 K roztoku 8,46 g ( 0,05 mol) 2-amino-3-kynnchínolinu v...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258551

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Čermák Ján

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: výroby, vysoce, oligomerních, cyklických, uhlovodíku, způsob, nenasycených

Text:

...reakční nádoby bylo v atmosféře dusíku naváženo 3,8 g tetrakis(trifenylfosfin)niklu a poté bylo ve vakuu řádově 102 Pa postupně přidestilováno 200 ml suchého toluenu, 14,4 g propadienu a 7,2 g propinu. Reakční nádoba byla uzavřena a poté umístěns do termostatu vyhřátého na 70 °C, kde byla ponechána za míchání magnetickým michadlem 22 h. Po oddestilování toluenu bylo získáno 21,2 g směsi produktů obsahující 17 uhlovodíků sumárního vzorce(c 3...

Způsob výroby cyklických dipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254868

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dlabač Antonín, Kasafírek Evžen, Křepelka Jiří, Vanžura Jiří, Krejčí Ivan

MPK: C07K 5/12

Značky: cyklických, způsob, výroby, dipeptidů

Text:

...výrobné nenáročný, ekonomicky výhodný a vede k opticky čistým produktům. S použitím organických rozpouštědel tvořících ternární azeotropní směsi,výhodné toluenu a za kyselé katalýzy, nejlépe opět kyselinou octovou, bez požadavků na bezvodost substrátu a rozpouštědla, vyžadovaných často u jiných způsobů, se dosahuje překvapivě dobrých výsledků.Při provedení způsobu podle vynálezu se zahřívá výchozí líneární ester dipeptidu obecného vzorce II,...

Generátor cyklických kódů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243447

Dátum: 14.08.1987

Autori: Johnson Michael Ross, Mccullough John Groome, Melwin Lawrence Sherman, Barr Kenneth James

MPK: G08C 19/16

Značky: cyklických, kódu, generátor

Text:

...vstupu a s posouvasýoh na Joho síríovou výstupní svorka z hodinový íspulsy přtvddlúní na John opnohsvontsslní svorbu n.Vstupní dskoddr 1 sd vnítdní sopodoní tskovs, so podla kolbínscs sadsnd no ono vstupní svorky u, n. jj, vsuíkl no ono první výstupní svoroo n aktivní .um k sdpísu dot s nssnosornloýoh chovania-tých vývodd do roustru 1 dot, oby no .jeho druhł výstupní svoros 11 vznikl aktivní styl. k sdplsu řídícího slovo s nosdsornlnvch...

Způsob výroby cyklických imidů dikarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250691

Dátum: 14.05.1987

Autori: Horváth Irén, Szél László, Réti Tamás, Légrádi László, Mészáros Pál, Tóth Gábor

MPK: C07C 102/04

Značky: kyselin, výroby, dikarboxylových, způsob, cyklických, imidu

Text:

...°C apří 220 až 230 °C.Po skončení přidávání močoviny se získaný produkt zavede na desky deskovacího zařízení za teploty 260 °C a füalimíd se zpracuje do desek na deskovacím bubnu chlazeném vodou.Plyny sublimující během reakce se izolují v sublirnační komoře a oddělený anhydrid kyseliny ftalové a ftvalimíd se opět použijí při syntéze. Plyny sc odstraliují pro promytí vodní pračkou. Promývací voda so stále církuluje do vypírací věže a...

Způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237944

Dátum: 15.03.1987

Autori: Flegel Martin, Lebl Michal, Kolínský Jiří, Krojidlo Milan Chemik, Krchňák Viktor

MPK: C07K 7/16

Značky: vasopressinů, způsob, oxytocinu, peptidů, přípravy, karbaanalogů, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy cyklických peptidů typu karbaanalogů vasopressinů a oxytocinu, přičemž se vlastní syntéza peptidu a cyklizace odpovídajícího peptidického řetězce provádí na nerozpustném nosiči, na který je cyklizovaný peptid kovalentně vázán.

Spôsob odstraňovania formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234447

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lichvár Milan, Procházka Bohumil, Dimun Milan, Gaško Pavol, Berežný Viktor, Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Fridrich František, Kellner Michal, Kovaĺ Eugen

MPK: C07D 251/06, C07D 487/08

Značky: výroby, spôsob, cyklických, matečných, nitrózamínov, lúhov, odstraňovania, dusitanov, formaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu. Podľa predloženého postupu sa na matečné lhůy neupravené a/alebo upravené prídavkom hexametyléntetramín obsahujúcich roztokov v množstve 0,01 až 20 mólov hexametyléntetramínu na 1 mól prítomného dusitanu vo východiskových matečných lúhoch pôsobí pri teplote 0 až 150 °C, za atmosférického tlaku až...

Spôsob výroby cyklických nitrózoamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226535

Dátum: 15.05.1986

Autori: Paulovič Milan, Švancarová Mária, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Šimkaninová Mária, Růžička Jozef

Značky: cyklických, výroby, nitrózoamínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cyklických nitrózoamínov všeobecného vzorca kde Rl, R2 reprezentujú - NO alebo spolu zoskupenie nitrolýzou hexametyléntetramínu, aplikovaného vo forme vodného roztoku a/alebo matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu, v kyslom prostredí pri pH 1 až 6, spojenou so separáciou, stabilizáciou a/alebo úpravou produktu praním, uskutočnený v prítomnosti tenzidov, vyznačujúci sa tým, že sa používajú biologicky odbúrateľné a/alebo...

Způsob přípravy cyklických peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230542

Dátum: 15.05.1986

Autori: Krojidlo Milan, Flegel Martin, Kolínský Jiří, Lebl Michal

MPK: C07C 103/52

Značky: peptidů, cyklických, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cyklických peptidů ze skupiny dipeptidů až oktapeptidů, cyklizací s vytvořením amidické vazby a s použitím aktivního esteru protonací chráněného peptidu, vyznačující se tím, že se odpovídající peptid s volnou karboxylovou skupinou s aminoskupinou chráněnou protonací převádí nejprve reakcí s 1-hydroxybenztriazolem pomocí dicyklohexylkerbodiimidu v příslušný aktivní N-hydroxybenztriazolylester, který se působením prostředí s...

Spôsob prípravy esterov vicinálnych glykolov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických termickou oxyesterifikáciou elementárnym kyslíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 225164

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hrušovský Mikuláš, Vojtko Ján, Čihová Milina

Značky: vicinálnych, esterov, přípravy, spôsob, rozvetvených, elementárnym, lineárných, cyklických, oxyesterifikáciou, glykolov, kyslíkom, termickou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov vicinálnych glykolov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických termickou oxyesterifikáciou elementárnym kyslíkom alkénov lineárnych, rozvetvených alebo cyklických za zvýšeného tlaku a za prítomnosti alifatickej karboxylovej kyseliny, vyznačený tým, že alkén lineárny, rozvetvený alebo cyklický s počtom atómov uhlíkov 5 až 14 sa rozpustí v rozpúšťadle, ktorým je organická kyselina s počtom atómov uhlíkov 2 až 18 anhydrid...

Spôsob oxidácie lineárnych, rozvetvených a cyklických alkénov s počtom 5 až 15 atómov uhlíka na glykolacetáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224008

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hrušovský Mikuláš, Čihová Milina, Vojtko Ján

Značky: počtom, rozvetvených, alkénov, uhlíka, cyklických, glykolacetáty, oxidácie, spôsob, lineárných, atómov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oxidácie lineárnych, rozvetvených a cyklických alkénov s počtom 5 až 15 atómov uhlíka na glykolacetáty elementárnym kyslíkom, prípadne vzduchom, za tlaku alespoň 0,4 MPa pri teplotách 120 až 180 °C, za katalýzy octanmi kovov prechodného mocenstva ako je meď, železo alebo mangán v kombinácii s alkalickými halogenidmi, vyznačený tým, že ako katalyzátor sa použije octan olova, niklu alebo kobaltu v kombinácií s alkalickými chloridmi, ako je...

Způsob výroby nových 7-substituovaných cyklických aminonaftyridin-, chinolin- a -benzoxazinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246065

Dátum: 13.02.1986

Autori: Karas Jan, Matuška Karel, Spišiak Juraj, Vlna Antonín

MPK: A61K 31/47, C07D 417/04, C07D 215/22...

Značky: benzoxazinkarboxylových, kyselin, cyklických, způsob, aminonaftyridin, 7-substituovaných, výroby, chinolin, nových

Text:

...jejich farmaceutický použltelné adiční soli s kyselinami nebo s bázemi.Zvláště výhodnými sloučeninami Vyráběnými postupem podle predloženého vynálezu jsou následující sloučeniny-B-chinollnkarboxylová kyselina, 7- B-.ammo-l-pyrrollwdinyl -1-ethy 1-6,B-difluor-lA-díhydro-4-oxo-S-chínolinkarbroxylová kyselina, 7- 3-amlno-1-azetidiny 1 ) -l-ethyl-G-fluor-lA-dihydro-tl-oxo-LB-naftyridin-B-karboxylová kyselina, jakož i jejich farmaceutický...

Spôsob výroby zmesi cyklických nitramínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219191

Dátum: 01.06.1985

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk

Značky: výroby, spôsob, zmesí, nitramínov, cyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby zmesi cyklických nitramínov nitračným štiepením hexametyléntetramínu v prostredí vytvorenom kyselinou octovou a acetanhydridom. Podstatou vynálezu je zvýšenie výťažnosti nitračného štiepenia čoho sa dosahuje prítomnosťou tetrahydroimidazo-[4,5d]-imidazol-2,5(1H,3H-diónu.

Zariadenie pre automatické riadenie nespojitých cyklických procesov o viacerých krokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 227060

Dátum: 01.01.1985

Autor: Lehotský Zvonimír

Značky: riadenie, viacerých, automatické, cyklických, nespojitých, zariadenie, krokoch, procesov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre automatické riadenie nespojitých cyklických procesov o viacerých krokoch najmä pre jednoúčelové stroje vyznačené tým, že obsahuje rotor /2/, s krokovacím zariadením /3/ ovládaným spínacím ventilom /4/,ktorý je opatrený povelovým kanálom /7/ napojeným na zdroj /10/ tlakového vzduchu a snímačovým kanálom /8/ napojeným na vstup tlakového spínača /4/, pričom jedna z dvojíc kanálov statora /1/ prepojených navzájom odpormi /5/ sú v...

Spôsob výroby zmesi cyklických nitramínov s prevládajúcim obsahom 1, 3, 5, 7-tetranitro-1, 3, 5, 7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214311

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: spôsob, 7-tetranitro-1, nitramínov, cyklických, 7-tetraazacyklooktánu, prevládajúcim, obsahom, zmesí, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález o názve "Spôsob výroby zmesi cyklických nitramínov s prevládajúcim obsahom 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu" sa týka spôsobu výroby tejto zmesi nitračným štiepením hexametyléntetramínu v prostredí kyseliny octovej. Účelom vynálezu je zlepšenie výťažnosti a bezpečnosti procesu. Uvedeného účinku sa dosiahne jednoduchým pridaním do nitračného systému močoviny v množstve 0,05 až 10,00 % hmot. a 0,06 až 10,00 % hmot....