Patenty so značkou «cukrářských»

Farebný koncentrát na prifarbovanie pekárskych, pečivárskych a cukrárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264155

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dubay Jaromír, Danišová Cecília, Príbela Alexander, Krajčovič Štefan

MPK: A23L 1/27

Značky: prifarbovanie, pečivárskych, pekařských, farebný, výrobkov, koncentrát, cukrářských

Text:

...kvapalný podiel sa zahrieva V autokláve pri teplote 131 °C počas 8 až 12 min. a nakoniec sa zahustí.V podstate ide o koncentrát tepelne upraveného, fermentovaného jačmeňa, ktorý sa vyextrahuje vodou a zahusti na 65 až 70 °/0 sušinu. Používa sa v množstve 5 až 10 0/0 na hmotnost výrobku podľa potrebnej intenzity zatarbenia. Pretože füľbÍIVO je vyrobené z potravinárskych surovín, ide o prirodinú aditiv-nu látku, ktorá okrem farebnejzložky...

Zařízení pro snímání cukrářských výrobků, pečených na papíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 259850

Dátum: 15.11.1988

Autori: Potůček Milan, Poříčí Nad Sázavou

MPK: A21B 5/00

Značky: výrobků, snímání, cukrářských, papíře, zařízení, pečených

Text:

...snímaní cukrářských výrobků, pečených na papíře, spočívá v tom, že papír s u-pečenýmí Korpusy se provlhčí parou, a to rychle a naprosto stejnoměrně. Tím je řešen problém časové náročnosti, kvality práce, jakož i hygieny,bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a snížení materíalových nákladů na pečíciZařízení, podle vynálezu, sestava z vany 4, opatřené děrovaným plechem 1, umístěným šikmo přes hranu 7 vany 4, která na« vaizuje na skluzný...

Stroj na vrstvení cukrářských a pekařských hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257509

Dátum: 16.05.1988

Autori: Košťál Stanislav, Hořovský Jaroslav

MPK: A21C 11/00

Značky: cukrářských, vrstvení, pekařských, stroj

Text:

...hladiny. Na spodní části retenčni nádrže jsou upevněny dva rovnače pečicich plechu a šablon příčně uloženými proti půlkruhovému plniči končicim limitační plochou, která tenčí optimálne pruchod hmoty odkrajované nožem s tupým břitem před uzaviracim pásem.Výhody stroje podle tohoto vynálezu spočívaji v tom, že při docilení kontinuâlniho průběhu výroby vrstvením výrobků do šablon a forem, které jsou na pečicích plechách neseny běží cim pásem...

Zařízení na účelové posypávání plochých cukrářských výrobků krupicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255506

Dátum: 15.03.1988

Autori: Eckardt Ernst-alfred, Linde Jansjürgen, Mans Walter

MPK: A21C 9/04

Značky: krupicí, posypávání, výrobků, cukrářských, plochých, účelové, zařízení

Text:

...MOHTBXHHX npncnoçoônenuü.Oynxunn pemenun cornacno nsoőperennm cocmonw B TOM, uwo uns aunonnenua onepaunu nocunxn Haxonmeecx 3 nonoxenu noxon aarpyaoqnoe ycwpoňcrao uanonnnewca H noaopaumaaewca c nouombm npenapnwennnoro Hawamennn npymnnu nywen ownycxannn Qnxcupymmero npncnocąöneumn 3 paöouee nonomeuue, B Koropon ono, Hanpasnneuoe KpHBHM uaöeranna, oxyuaewcx 3 aúpesuue owaepcŕha Gapaôaua nx noxpuwnn n áosapawa n snonnr B...