Patenty so značkou «čpavku»

Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288078

Dátum: 03.05.2013

Autor: Kučár Ivan

MPK: C01C 1/00, B27K 3/16, B27K 3/00...

Značky: zariadeniach, vykonávanie, zariadenie, plastifikáciu, plynného, dřeva, čpavku, spôsobu, spôsob, aplikácie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaným spôsobom sa na začiatku procesu plastifikácie prepúšťa čpavok z expanznej nádrže do autoklávu, kým sa nedosiahne rovnováha tlakov medzi oboma zariadeniami, autokláv sa plní čpavkom z potrubia na prívod plynného čpavku a po ukončení procesu plastifikácie je tento čpavok prepúšťaný do expanznej nádrže až do vyrovnania tlakov s autoklávom a následne je odsávaný kompresorom a vývevou a je vytláčaný do expanznej nádrže.Ďalej sa opisuje...

Výroba oxidu dusnatého oxidáciou čpavku v prítomnosti katalyzátora zmesných oxidov kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13838

Dátum: 22.08.2008

Autor: Waller David

MPK: B01J 23/00, B01J 23/86, B01J 23/889...

Značky: oxidů, kovov, čpavku, katalyzátora, výroba, zmesných, oxidov, oxidáciou, přítomnosti, dusnatého

Text:

...do jestvujúcich procesných zariadení.0021 Výsledkom spôsobu podľa predloženého vynálezu je čistejší oxid dusnatý, keďže úroveň neželaného oxidu dusného je nízka. Vysoká selektivita zvyšuje účinnosť spôsobu a znižuje potrebunásledného čistenia. Preto môže oxid dusnatý nájsť nové oblasti uplatnenia, kde sa požaduje čistý oxid dusnatý za nízku cenu.gtrugny ogis obrázkov 0022Obrázok 1 ukazuje experimentálne vlastnosti Co.5 Cr,504. ktorý je jedným...

Vestavěný výparník čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264491

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kopecký Ladislav

MPK: F28D 5/00

Značky: čpavku, výparník, vestavěný

Text:

...aparátu, což při jeho krátkodobám využití je značne neekonomické. Aparát podléhá předpisům o tlakových nádobách a musí splňuvat požadavky na volbu materiálu, konstrukcí, výstroj, výrobu a zkoušení.Uvedená nevýhody jsou odstraněny výparníkem čpavku umístěným V záaobní nádrži kapelního ěpavku, podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že dolní část nádrže je opatřena trubkovou vestavbou pro pŕedání výparného tepla se vatupním a výstupním...

Způsob přípravy vápenného mléka pro regeneraci čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244067

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mohelnický Josef, Erban Petr

MPK: C01D 7/18

Značky: způsob, mléka, čpavku, regeneraci, vápenného, přípravy

Text:

...drcaného vápno. Kusy vápna běžné velikosti při obvyklém způsobu haáení se ve velkém přebytku roztoku CaCl 2, jak prichazí z reganeracní kolony, rychle obalí nerozpustnými zpľodinami vedlejších reakcí, zvláàte oxichloridem hořečnatým které na povrchu hasicího se vápna pevné lpí a haěení zpomalují až prakticky zastaví.A způsob prípravy vápenného mléka Pála vynálezu tím, že sev prvním stupni hasí vápno tzv. způsobem na sucho. Kusy vápna zkrápíme...

Způsob odstranění čpavku z průmyslových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247139

Dátum: 28.09.1987

Autori: Jirůtka Vladimír, Hano Alexander, Bárta Miroslav, Mikláš Emil, Doležal Jioí, Bueko Michal, Kolman Bohumil

MPK: C02F 9/00, C01C 1/10

Značky: způsob, čpavku, odpadních, odstranění, průmyslových

Text:

...crpyxrypu, noaeeuns npn enaunnannu H cnocoönocwn npnnnnannn K HHM rnepnux Bemecwn, a Takze ycwauannuu naeuue MMM basonme pemuum Hcxnmqamr ocaxnenue Gnoaccu, ecnu ouu nnonrcnB 0 TFOHHYwKOHOHHY B Bane őecnopnnouąpä Haónnxn. . Drenenne önonaccu nepen orrouxoň anyaxąiuoxer nponsnonrbcn, ecnn STGneoöxonuno nan aeennn pemuua npennapurenbnoň öuoxnunqecxoñ ouucwxn, nnnnenpepunnoň me axcnnyarauuu B svou Her Heoöxonuuocru.CTOKH ówrouxu aumuaxa 5...

Způsob výroby čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239912

Dátum: 15.05.1987

Autori: Papook Václav, Kudilka Miloslav, Štipankevie Milan, Bajda Miloslav, Bula Lumar

MPK: C01C 1/04

Značky: výroby, čpavku, způsob

Text:

...za nížiího tlaku, podrobí před zavedeníni do kolony praoující za vyäšího tlaku kondenzaci za učelem kondenzace per čpevku, e výhodou v chledíči typu a tenkou etékející vrstvou.Výhodne se x destilovéní Izrčený roztok čpnvku smíšený s parsmí čpavku, vystupudícímí. z horního konce ñentilační kolony pracujícínižšího tlaku, před zavedením do destilační kolony praoující za ayššího tlaku předehřejo zbylým roztokom, odtahovým ze dna destilační...

Způsob zpracování 10 až 20procentního vodného roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249638

Dátum: 15.04.1987

Autori: Uher Libor, Uhrová Hana

MPK: C01F 11/24

Značky: vodného, 20procentního, zpracování, způsob, regeneraci, vznikajícího, čpavku, chloridů, roztoku, vápenatého

Text:

...problémy.W Nevýhody současného stavu odstraňuje způsob zpracování 10 až 20 vodného rozttku chloridu vápenatého, vznikajicího při regeneraci čpavku při Solvayově způeobu výroby sody podlevynálezu tím, že se vodný roztok chloridu vápenatého uvede do styku s oxidem vipenatým, za vzniku hydroxidu vápenatěho a roztoku chloridu vápenatěho, jehož konoetraoe je vyšší než koncentrace výchozího roztoku chloridu vápenatěho.S výhodou lze oxid...

Způsob odstraňování čpavku ze vzduchu po desorpci čpavku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 232811

Dátum: 15.01.1987

Autor: Florian Jan

MPK: C02F 1/20

Značky: způsob, odstraňování, vzduchu, čpavku, odpadních, desorpci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstraňování čpavku ze vzduchu, který byl použit k desorpci čpavku z odpadních vod. Vzduch vystupující z desorpce a obsahující čpavek se směšuje s ochlazenými spalinami, které obsahují kysličník uhličitý a kysličník siřičitý a tato směs plynů se zavádí do styku s vodou, přičemž proběhne neutralizace čpavku kysličníky obsaženými ve spalinách za vzniku amonných solí.

Způsob absorpce a kondenzace směsi par čpavku a organického rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234140

Dátum: 01.10.1986

Autori: Sladký Jan, Jankovec Jan

MPK: B01D 5/00

Značky: čpavku, směsi, rozpouštědla, absorpce, způsob, organického, kondenzace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu může být využito v oboru krystalizace z organických rozpouštědel v úzké návaznosti na desorpci rozpouštědla čpavkem, např. při krystalizaci kaprolaktamu z trichlóretylénu. Vynález se týká oboru absorpce a kondenzace směsi par čpavku a organického rozpouštědla za nízkých tlaků a řeší problém zvýšení účinnosti odsávání par za současného dosahování nízkých tlaků zejména u velkoprovozních zařízení. Podstatou vynálezu je využití absorpce...

Zařízení k měření ztrát dusíku vyprcháváním čpavku v terénních podmínkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 226513

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šantrůček Jaromír, Růžek Lubomír, Velich Jiří

Značky: dusíku, ztrát, terénních, vyprcháváním, zařízení, měření, čpavku, podmínkách

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k měření ztrát dusíku vyprcháváním čpavku v terénních podmínkách, jeho jímáním do anorganické kyseliny a následným titračním stanovením, vyznačující se tím, že je tvořeno nádobou (1) z mléčně zbarvené umělé hmoty, ošetřené antikondenzačním prostředkem, v níž je uložen vláknitý nosič (3), například buničitá vata.

Způsob využití odpadního kysličníku uhličitého a čpavku unikajícího z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226891

Dátum: 01.10.1985

Autori: Mohyla Oldřich, Křepelka Jan, Veselý Vladimír, Homolka Václav, Urban Pavel, Štros Antonín, Bošina Bohuš

Značky: uhličitého, zařízení, čpavku, využití, zpracování, uranového, alkalických, způsob, koncentrátů, procesu, odpadního, způsobu, unikajícího, kysličníku, výrobe, provádění, eluátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob využití kysličníku uhličitého a čpavku, které unikají z procesu zpracování alkalických eluátů při výrobě uranového koncentrátu, pro přípravu uhličitanu amonného a uhličitanu sodného a zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho účelem je dosažení úspory uhličitanu sodného a čpavku, které jsou přidávány do elučního roztoku, za současného urychlení procesu eluce a příznivého ovlivnění životního prostředí. Podstata způsobu podle...

Způsob izolace čpavku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 221646

Dátum: 15.05.1985

Autori: Janko Miroslav, Kočí Jan, Sedláček Jiří

Značky: izolace, způsob, odpadních, čpavku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je izolace čpavku z odpadních vod, zejména pak odpadních vod zemědělské výroby dříve zpracovaných biochemickou cestou, a je určen především pro zpracování odpadních vod z velkovýkrmen vepřů. Uvedeného účelu se dosáhne desorpcí a pohlcením v absorpčním roztoku cirkulujícím vzduchem při zvýšené teplotě.

Způsob výroby kapalného bezvodého čpavku z odpadních průmyslových vod se současným získaním organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217907

Dátum: 15.12.1984

Autor: Hladký Václav

Značky: bezvodého, čpavku, výroby, současným, způsob, látek, získaním, organických, průmyslových, odpadních, kapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kapalného bezvodého čpavku z odpadních průmyslových vod se současným získáním organických látek podle vynálezu se vztahuje k problematice čištění odpadních vod chemického, koksochemického a palivářského průmyslu. Vynález se zabývá využitím chemických látek z odpadu k výrobě finálních produktů s vysokou čistotou bez použití pomocných chemických materiálů. Vynález lze využít převážně v oblasti zpracování odpadních vod z tepelného...

Způsob čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217268

Dátum: 15.07.1984

Autor: Hladký Václav

Značky: fenolového, způsob, výrobou, bezvodého, průmyslových, kapalného, současnou, koncentrátů, čpavku, fenolových, čpavkových, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve odpadní vody odfenolují extrakčním činidlem obsahujícím 2-methylpentanon-4, n-butylacetát a benzol nebo jeho homology, vyextrahované fenoly se separují od extrakčního činidla a takto odfenolovaná voda se odčpavkuje při zkoncentrování čpavkových par a...