Patenty so značkou «čokoládový»

Čokoládový nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18928

Dátum: 18.01.2012

Autor: Burkhalter Sarah

MPK: A47J 31/40, A47J 31/00

Značky: čokoládový, nápoj

Text:

...nápojov spolu so súpravou, ktorá je tu popísaná, sú tzv. nízkotlakové zariadenia na prípravu nápojov, ktoré pracujú pri tlaku do 0,35 MPa (3,5 bar). Použitie zariadenia na prípravu nápojov poskytuje spotrebiteľovi množstvo výhod predovšetkým jednoduchú prípravu. Pomocou súpravy, ktorá je tu popísaná, možno v jednom kroku pripraviť čokoládový nápoj v podobe podávanej v kaviarňach.Nápoj podľa tohto popisu má oproti bežným čokoládovým...

Čokoládový nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14628

Dátum: 18.01.2012

Autor: Burkhalter Sarah

MPK: A47J 31/00, A47J 31/40

Značky: čokoládový, nápoj

Text:

...s akoukoľvek inou vlastnosťou alebo vlastnosťamioznačenými ako preferovanými alebo výhodnými.0009 Ostatné predmety a vlastnosti tohto vynálezu budú čiastočne zrejmé a čiastočne spomenuté ďalej v tomto dokumente. A0010 Všetky percentá vyjadrujú. percento hmotnosti,. a tam, kde to je vhodné, percento hmotnosti za sucha, pokiaľ nebude uvedené inak. Pojem hmotnosť za sucha v tomto dokumente vyjadruje hmotnosť ingrediencií kvapaliny, gélu...

Liaty čokoládový potravinový výrobok s marshmallow

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5577

Dátum: 07.10.2010

Autor: Balaban Meric

MPK: A21D 13/00, A23G 3/00, A23G 1/00...

Značky: liaty, marshmallow, čokoládový, výrobok, potravinový

Text:

...marshmallow a sušienka), potravinový výrobok podľa technického riešenia využíva liatu čokoládu l ako hlavný nosný skelet. Naproti tomu vo výrobkoch podľa doterajšieho stavu techniky je marshmallow umiestnený bud na sušienke alebo medzi dvoma sušienkami, čo znamená, že ako nosný skelet sa v týchto prípadoch využíva sušienka. V dôsledku toho, keďže nosným skeletom je sušienka,nie je možné neobmedzene meniť pomery zložiek. Pomer zložiek sa...

Čokoládový sirup

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1670

Dátum: 05.11.1997

Autori: Števonková Eva, Veteška Vladimír, Keresteš Ján

MPK: A23G 1/00

Značky: čokoládový, sirup

Text:

...až 40 Z hmotnostnýoh cukru, o výhodou 30 Z hmotnootnýoh, od 25 do 45 Z hmotnootných škrobováho oirupu. o výhodou 35 hmotoostnýohf od 5 do 20 hmotnostoýoh kakaového prášku. S výhodou 10 hmotnootnýoh. od 0 do 0.02 Z hmotnootnýoh vanilkovej arómy. 5 výhodou 0.01 hmotnootnýoh etylvanilinu. od 0 do 0.05 Z hmotnostnýoh kuohynokoj ooli. S výhodou 0.03 hmotnootných. od 0 po 0.2 Z hmotnootnýoh ooroanu draoelného. o výhodou 0.07 X hmotnostných....