Patenty so značkou «čoček»

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krčová Zuzana, Vacík Jiří, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: způsobu, tohoto, gelů, předmětů, zařízení, hydrofilních, odlévání, způsob, provádění, polymeračního, zejména, čoček

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Způsob a zařízení k výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 261379

Dátum: 10.02.1989

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00

Značky: kontaktních, zařízení, výrobe, způsob, čoček, litím, odstředivým

Text:

...unášecím tělesem, při kterém se podle vynàlezu na nejnižší formu působí pružné bočním tlakem.Zařízení k provádění tohoto způsobu s konstantně rotujícím unášecím tělesem, ve kterém je válcový, s kolonou koaxiální otvor pro průchod forem, má podle výnàlezu v otvoru vytvořenou svislou drážku, v jejimž horním konci je připevněn pružný člen, například planžeta, vyčnívajicí do světlosti otvoru, je-li otvor prázdný, a který je pružné zatlačen...

Způsob výroby měkkých kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258780

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktních, měkkých, čoček, způsob, výroby

Text:

...čoček sítující polymeracív rotující formě v přítomnosti vysokovroucí kapaliny, například glycerolu, která rozpouští monomer a změkčuje polymer, odlité čočky ještě ve formiěkách zbaví vysokovroucího změkčovadla jeho odpsřením se sníženého tlaku od 1.101 kPa do 1.103 kPa při teplotách pod teplotou varu změkčovsdla, načež se čočky případně dcdstečně opracují a po případném proměření vyperou s nechají se zbotnst ve vodě nebo ve...

Způsob odstředivého odlévání kontaktních čoček v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256889

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: způsobu, způsob, tohoto, odlévání, formách, zařízení, provádění, odstředivého, otevřených, čoček, kontaktních

Text:

...mm. K otáčení trubic nastavitelnou konstantní rychlostí je upraven náhon. Osa ložisek spolu 5 osou jimi vedených otočných části je výkyvná z krajního vertikálního směru do krajního hcrizontálního a kolem otočných trubic je upraven plášť k vedení topného média, s výhodou horkého vzduchu nebo k uzavření zdrojů fotochemicky účinného, s výhodou ultrafialového záření.K bližšímu objasnění vynálezu jsou na připojených výkresoch schematicky...

Zařízení k zavádění měkkých elastických intrakamerálních čoček do oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255954

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulc Jiří, Vacík Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: zavádění, zařízení, čoček, elastických, intrakamerálních, měkkých

Text:

...deformaci náhle. Účinkem hrany trubičky je tím eliminován, přesahující konec měkké trubičky dovoluje postupné uvolnění deformace čočky do té míry, že na výstupu z měkké části trubice se čočka nepoškodí přechodem přes hranu, která může být případně zaoblena nebo seříznuta.Zařízení k zavádění měkkých elastických intrakamerálních čoček do komory oka podle vynálezu je znázorněné na připojeném výkresu. Na výkresu je řez zařízení podle...

Způsob přípravy prefabrikátů pro výrobu kontaktních čoček mechanickým opracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 254383

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: opracováním, kontaktních, čoček, výrobu, mechanickým, přípravy, způsob, prefabrikátů

Text:

...přípravy je rovněž zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent v čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerací bez rozpouštědla.Výhoda sušení zbotnalých prefabrikátů V přehřáté páře tkví V tom, že k odvodu polymerizačního rozpouštědla z trojrozměrné struktury dochází v podmínkách dokonalé pohyblivosti polymerních řétězců a jejich postranních segmentu (tj. nad teplotu Tg gelu), čímž je zaručen rychlý odvod...

Způsob a zařízení k polymerizaci monomerních směsí při výrobě kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253754

Dátum: 17.12.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: monomerních, směsi, čoček, kontaktních, litím, způsob, polymerizaci, zařízení, odstředivým, výrobe

Text:

...uspořádání zařízení podle vynálezu spočívá na kontinualizaci i druhé polymerizační fáze tím, že se formy s předpolymerizovanou čočkou nuceně posunují vytápěným tunelem naplněným ochranným plynem. Posunu lze dosáhnout buč krokovým postrkováním forem ve vytápěné dráze,nebo plynulým pohybem transportpího pásu. Tohoto způsobu lze ovšem použít jen v případě, že druhá polymerizační fáze nevyžaduje extrémně dlouhé doby zahřívánĺ. Jinak...

Zařízení pro výrobu kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243055

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bezuch Bohuslav, Hyža Gustáv, Hruška Jaroslav

MPK: B29C 41/04

Značky: čoček, zařízení, výrobu, kontaktních

Text:

...látky jako npaříklad amoniak, sodík a peroxo-síran draselný.Polymerace Inonomerů a prepolynierů lze též vyvolat například použitím zářenívjultrafialového, X-paprskfi, mikrovlnného . nebo jiný-ch známých druhů zäřeni v přítomnosti nebo neříto-mnosti dobře známých iniciátorů a/nebo katalyzát-orů.je třeba zdůraznit, že výraz trubice V tomto popisu je použit V druhovém smyslu a zahrnuje jakoukoliv kolonu vhodnou pro uvedené účely.Tvar čočky...

Způsob a zařízení k zakládání forem s dávkovanou monomerní směsí do rotujících polymeračních kolon pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 253211

Dátum: 15.10.1987

Autori: Havlín Vladimír, Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: rotujících, čoček, litím, kontaktních, zakládání, zařízení, směsi, forem, výrobu, způsob, polymeračních, monomerní, dávkovanou, odstředivým, kolon

Text:

...dusík volně do atmosféry.Výhodou automaticky kontrolovaného zakládání forem podle vynálezu je především konstantně udržovaný režim v polymerisační koloně, kterým se při stejných ostatních provozních podmínkách dále zvyšuje jednotnost a kvalita vyráběnýoh kontaktních čoček. Zabraňuje se zejména přehlcení kolony formami až do samotného zakládacího zařízení. čímž by se zrušil prázdný prostor kolony, který je nezbytně nutný pro dokonalé...

Způsob výroby perforovaných měkkých kontaktních čoček s temně zabarvenou rnebo pigmerntovanou stěrnou otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245174

Dátum: 15.10.1987

Autori: Korvas Zdenik Csc, Kelbler Josef

MPK: G02C 7/04

Značky: čoček, perforovaných, otvorů, temně, pigmerntovanou, zabarvenou, měkkých, stěrnou, výroby, rnebo, způsob, kontaktních

Text:

...nebo eložité přípravky k přesnámu maskovćní okolí otvoru před zavňděním barvioích roztoků a i tak dochází k poaěrnč značná zmetkovitosti.Uvedené nedostatky se odstraňují jak s ohleden na jakost výrobku, tak i na sníženou pracnost výroby podle predloženého vynálezu. U navräenćho nového způsobu perforovaných mäkkých kontaktníoh čoček s tenně zabarvenou nebo pigmentovanou atěnou otvoru podtete vynálezu spočívi v tom, že čočka se během...

Forma k tvarování drobných skleněných optických a polooptických zejména výlisků brýlových čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 240124

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zastinker Georgij Naumanovie, Jermolajev Jurij Ivanovie

MPK: C03B 11/08

Značky: forma, čoček, zejména, tvarování, polooptických, sklenených, výlisků, drobných, optických, brýlových

Text:

...je na stole lisu usazena V držáku. ze šedé litiny.~Materiálové složení válcovitého pláštěpa jadra a vymezení vüle mezi nimi v rámci vynálezu zejištují optimální podmínky pro pohyb jádra při ,Iněnicich se teplotách. VýIIIĚHOU prstencovité podložky je možno použit jedné formy pro výlisky o různých tloušťkách a záplch s výsuvným pojistnýmkolíkem zabraňuje vytažení jádra při vyjímání výlisků po skončení tvarování. Z šedé litiny je pouze držák...

Způsob přesného stanovení průměrů a průměrových součinitelů, určených pro opracování kulových spojných a rozptylných optických čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243636

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šinágl Josef

MPK: G02B 3/04

Značky: určených, součinitelů, průměrových, přesného, průměru, rozptylných, opracování, kulových, optických, spojných, stanovení, způsob, čoček

Text:

...ł je na spodním nenaznačeném Vřetenu a nástroj 3 je na horním nenaznačeném vřetenu. Úhel vyložení obrobku alfao, respektive délka kruhového oblouku obrobku go, je dán poloměrem zakřivení 3 ° a průměrem obrobku QD.Úhel kruhového oblouku obrobku LO arc alfao . RO úhel vyložení nástroje alfa alfao . K adélka kruhového nástroje LN LO . K, kde konstanta § je pomocná veličina určovaná empiricky prb danou techniku opracování.Po převedení...

Zařízení pro nasazování a snímání kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 249088

Dátum: 12.03.1987

Autori: Velek Zdeněk, Szarvas Josef

MPK: A61F 9/00

Značky: snímání, zařízení, kontaktních, nasazování, čoček

Text:

...se čočka při nasazování nebo snímání udržela V určité poloze. Takováto zařízení jsou opa tžena nejen členy pro vytváření sací síly,pohyb 1 ivými249 088 díly a jinými relativně drahými součástmi, přičemž nos ná část čočky je obvykle tuhá a nehodí se pro mäkké coč kyoPro nasazování a snímaní kontaktních čoček byla vyvi nuta , jak je uvedeno shore, řada zařízení jako např. zařízení, které je popsáno v DE-OS 30 44 869. Uvedené zařízení je...

Sterilizátor kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238113

Dátum: 16.02.1987

Autor: Pavlíček Miroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktních, čoček, sterilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilizátor kontaktních čoček je určen pro síťové a bateriové napájení. Sterilizátor sestává ze skříně s tepelným rozváděčem s vyjímatelným pouzdrem pro sterilizaci kontaktních čoček a s automatickým vypínáním sterilizačního cyklu, jehož podstata spočívá v tom, že pouzdro 2 s kontaktními čočkami je uloženo v tepelném rozváděči 1, který je vodivě spojen s nevratnou tepelnou pojistkou 3. V prostoru tepelného rozváděče 1, ohraničeném deskou 9,...

Zařízení k vakuovému upínání optických čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 248320

Dátum: 12.02.1987

Autor: Král Jaroslav

MPK: B24B 9/14

Značky: optických, čoček, vakuovému, upínání, zařízení

Text:

...pouzdra je ve vzdálenosti 0,02 3 mm od povrchu optickéčočky. Vyřešený způsob upínání optických čoček na podložku vakuovým způsobem, zvláště její přítlak stlačeným vzduchem zaručuje její přesné usazení a tím i její přesné opracování. Přítlačné pouzdro se nedotýká optické plochy, takže nemůže dojít k opsání jeho povrchu na tuto vyleštěnou plochu a tím jejímu poškození ĎPříkladné provedení zařízení je schematicky znázorněno na přiloženém...

Zařízení pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím

Načítavanie...

Číslo patentu: 237592

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wichterle Otto

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: kontaktních, čoček, litím, výrobu, odstředivým, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím ve formách umístěných v rotujících vertikálních trubicích, které podle vynálezu sestává z vertikálního otočného tělesa, které je tvořeno pevným a vzduchotěsným vzájemným spojením alespoň jedné trubice s řemenicí náhonu a popřípadě se setrvačníkem. Celým otočným tělesem prochází vertikální otvor, jehož vnitřní průřez je nekruhového tvaru, kterému lze vepsat kružnici,...

Způsob výroby kontaktních čoček odstředivým litím a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247734

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: čoček, provádění, způsob, způsobu, tohoto, výroby, litím, kontaktních, odstředivým, přípravek

Text:

...vizmut, nikl nebo měd a jejich slitiny jako například bronz, masaz,Monelova slitina., olJovIo-awntimon, chrom-nikl apod. Dobrou službu poiskynnou však i válce z legovainých oceli, nebo též formy naplnené kovem příp. slitiooíu.jelikož hmotnost jedné odlévací polypropylemové formy je zpravidla kolem 0,3 g asloupec cca 25 forem váží tedy 7,5 g, znamená zatižení tiohoto- Sloupce jediným kovovým valcem o hmotnosti 15 g ztrojnásicibe ni jeho...

Způsob a zařízení k rozprostírání monomerních směsí ve formách k odstředivému odlévání kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 247723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Vodňanský Jiří

MPK: G02C 7/04, A61F 9/00

Značky: odstředivému, směsi, odlévání, kontaktních, čoček, zařízení, způsob, monomerních, rozprostírání, formách

Text:

...jedna nebo dvě periody náklonu. Přlhom však je možno s uvedenými kombínovanými pohyby pokračovat prakticky bez omezení, takže sada zasobníků s formami obsahujícími moncćmerní směs může tvořit pružnou rezervu vyrovnávající případné kolísání mezi přístrojem k dávkování monomerní směsi do torem a mezi polymerizační kolovnou.Periodické naklánění forem může mít různý přůběh. Bopsané funkci velmi dobře vyhovuje harmonický .nebo přibližně harmonický...

Způsob charakterizace tvaru a pružnosti měkkých kontaktních čoček a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228207

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: způsob, způsobu, měkkých, kontaktních, charakterizace, zařízení, tvaru, provádění, čoček, tohoto, pružnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob charakterizace tvaru a pružnosti měkkých kontaktních čoček v kapalinové, například vodné inverzi, při kterém se kontaktní čočka nechá spočinout na zakřivené podložce, načež se z prostoru uzavřeného mezi kontaktní čočkou a zakřivenou podložkou odsává kapalina, vyznačený tím, že se v průběhu odsávání měří rozdíl hydrostatického tlaku v prostoru pod a nad kontaktní čočkou v závislosti na množství odsáté kapaliny, přičemž platí vztah: V1 E =...

Způsob charakterizace tvaru ploch měkkých kontaktních čoček a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 228204

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: kontaktních, charakterizace, provádění, čoček, zařízení, ploch, způsob, měkkých, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu charakterizace tvaru ploch měkkých kontaktních čoček. Vynález řeší kontrolu tvaru čoček po jejich výrobě a výběr kontaktních čoček při jejich distribuci podle vyšetření pacientova oka. Podle vynálezu se kontaktní čočka v kapalinové, s výhodou vodné, imerzi nechá spočinout na rovinné nebo zakřivené přísuvné ploše, načež se z prostoru uzavřeného mezi kontaktní čočkou a rovinnou nebo zakřivenou plochou odčerpá uzavřená...

Způsob výroby kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 229302

Dátum: 01.03.1986

Autor: Schätz Miroslav

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktních, výroby, čoček, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití polysiloxanu pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím. Použití polysiloxanů a trojrozměrnou kaučukovou sítí pro výrobu kontaktních čoček odstředivým litím je umožněno jejich velkou propustností pro plyny, zejména pro kyslík. Kontaktní čočky vyrobené za použití vynálezu jsou naprosto zdravotně nezávadné a čiré a velmi dobrými optickými vlastnostmi. Jsou značně elastické v rozmezí vysokých i nízkých teplot a při...

Prostředek na čištění měkkých kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 225256

Dátum: 01.07.1985

Autori: Ulbrich Karel, Líkařová Eva, Krejčí Lubomír, Koblas Karel, Vacík Jiří, Kopeček Jindřich

Značky: prostředek, čištění, kontaktních, měkkých, čoček

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek na čištění měkkých kontaktních čoček vyznačený tím, že jako účinnou látku obsahuje enzym-proteázu vybranou ze skupiny sestávající z papainu, vodorozpustných derivátů papainů, ficinu a aspergillusorise v přítomnosti směsi kyseliny ethylendiamintetraoctové a látky obsahující SH skupinu vybrané ze skupiny sestávající z cysteinu, merkaptoethanolu, 4-methylbenzenthiolu, 1,2-dimerkaptoethanolu a dalších rozpustných merkaptámů jako...

Způsob přípravy předmětů z hydrofilních gelů, zejména kontaktních čoček, polymeračním odléváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239282

Dátum: 15.05.1985

Autor: Odehnalová Nadižda

MPK: G02C 7/04

Značky: gelů, odléváním, čoček, hydrofilních, předmětů, polymeračním, zejména, přípravy, způsob, kontaktních

Text:

...ve vodě,ale ještě nedostačuje k potlačení hydrofilních vlastností, a povrchově aktivního činidla, 239282 4přednostně v množství 0,1 až 4 hmot. směsi, jako výohozího monomerního systému. Je zřejmě,že lze použít směsi hydrofilních monoolefiniokých monomerů a také směsi sítovadel. Mohoubýt také přítomny další monomery kopolymerizovatelné s hydrofilním monomerem, pokud jsou použity V množství nepotlačujícím žádané hydrofilní vlastnosti...

Přípravek pro postupné ukládání hydrogelových kontaktních čoček do měřících přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216316

Dátum: 15.06.1984

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: přístrojů, hydrogelových, měřicích, kontaktních, čoček, ukládání, postupné, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro postupné ukládání hydrogelových kontaktních čoček do měřicích přístrojů, sestávající z podložky opatřené kruhovým otvorem, jehož průměr je menší než průměr základny měřených kontaktních čoček a krycího víka, vyznačený tím, že krycí víko (3) je tvořeno dutým tělesem, uzavřeným nahoře deskou (5) z průhledného materiálu, které suvně zapadá do osazení podložky (1), přičemž podložka (1) je opatřena alespoň jedním kapilárním otvorem (6)...